szerző:
hvg.hu

Az orbáni hübrisz jeleit boncolgatja esszéjében Gyurgyák János, aki szerint a társadalom jobbágy mentalitása is felelős a rezsim kiépüléséért.

Orbán–Simicska-rendszer – így lehetne legpontosabban leírni a jelenlegi magyar politikai állapotokat Gyurgyák János, magát konzervatívnak valló eszmetörténész szerint. A Válasz Online-on publikált esszéjében Gyurgyák a hübrisz elhatalmasodásának hét jelét nevezi meg, amelyek tetten érhetőek Orbán személyiségében és működésében. Az esszé teljes szövege A reménytelen reményről címmel olvasható majd az Ünnepi Könyvhétre megjelenő + – 30. Esszék a közelmúltról és a közeljövőről című kötetben.

Az esszé főbb megállapításai:

  • Orbán Viktor tehetséges politikus, Deák Ferenchez vagy Bethlen Istvánhoz méltóan nagy formátumú, de autokrataként elhatalmasodik rajta a hübrisz, ami végül a bukását okozhatja.

  • A hübrisz hét jele között olyanok szerepelnek, mint az abszurd centralizáció, az utódlás megoldhatatlansága, az érdemi munka nélkül felemelkedő oligarchák és rokonok, a személyes hobbik állami szintre emelése.

  • A magyar politikai rendszer sakktáblához hasonlít, ahol a vezér még azt is meghatározza, ki léphet fel a táblára.

  • Nem az a legnagyobb probléma, hogy Magyarországnak erős miniszterelnöke van, hanem hogy a magyar társadalom nem tud felépülni a jobbágyi behódoló mentalitásból, nem tud polgárosodni.

Orbán a sakktáblán, avagy a demokrácia csapdában

"El lehet-e pontosan és világosan mondani, hogy mi zajlik ma Magyarországon?" – teszi fel a nagy kérdést Gyurgyák János. Értelmiségiként magára vállalja, hogy megpróbál válaszolni a kérdésre, viszont előrebocsátja, hogy sem politológiai, sem szociológiai szempontból nem rendelkezünk még az értékeléshez szükséges távlatokkal, így esszé formában, vállaltan szubjektíven fog neki a feladatnak.

Szerinte a magyar jelennek és jövőnek két kardinális kérdése van: az Orbán-jelenség, és a magyar társadalom állapota. Az előbbivel pedig nyilvánvalóan nem tudunk mit kezdeni.

Történészként Gyurgyák úgy értékeli, hogy valódi politikai tehetség ritkán születik, Orbánt Magyarországon legfeljebb olyan elődökhöz tudná hasonlítani, mint Deák Ferenc vagy Bethlen István. Hangsúlyozza viszont, hogy kifejezetten politikai tehetségre gondol,

miközben minden más területen a velük való összevetés (különösen Deákkal) a blaszfémia határát súrolja.

Az Orbán-jelenség része, hogy a miniszterelnök az elmúlt 30 évben mindenkit túlélt, illetve ledarált maga körül, legyen az barát, ellenség vagy politikai mozgalom. Saját pártjából és az egykori fideszes lázadókból engedelmes, a pénzért és a hatalomért küzdő társaságot csinált. Eközben szekértáborokra osztotta az országot, híveit szinte vallásos fanatikusokká tette, akik Orbán ellenfeleiről bármit képesek elhinni, és semmilyen eszközt nem tartanak túlzásnak.

A rendszer, avagy rezsim kialakításában Orbánnak a politikai tehetségen túl Gyurgyák szerint "olthatatlan hatalomvágya", illetve szerencséje is segített – olyanokra érdemes gondolni, mint például a Bokros-csomag következményeinek kihasználása vagy a balatonőszödi beszéd hangulatfordító hatása.

Orbán Magyarországa most olyan, mint egy sakktábla, ahol egyetlen vezér van, a többiek mind parasztok, és ez a vezér még azt is meghatározza, hogy ki léphet fel a táblára – ez utóbbi néha még az ellenzékre is vonatkozik.

Orbán viszont csapdába ejtette a magyar demokráciát és a magyar társadalmat – annak ellenére, hogy a legitimitása Gyurgyák szerint megkérdőjelezhetetlen.

A rezsim neve: Orbán–Simicska-rendszer

A jelenlegi magyar politikai rendszert sok bírálója hívja diktatúrának, de Gyurgyák szerint ez így nem helytálló, szerinte a rezsim ízig-vérig modern képződmény. És mivel ennyire kötődik Orbánhoz, úgy helyes, ha így hívjuk: Orbán-rendszer.

Pontosabban: Orbán–Simicska-rendszer, mivel létrehozásában és működési módjának kitalálásában az utóbbinak legalább akkora szerepe volt, mint az előbbinek. Az ő mindent azonnal átlátni képes jogászagya, orbánihoz hasonló tehetsége, szervezőkészsége, valamint gátlásokat nem ismerő személyisége nélkül ez a rendszer sohasem szilárdult volna meg, néha már-már azt gondolom: sohasem találódott volna ki.

Bár a rendszer politológiai és gazdasági kialakulásáról már sokat tudunk, azt pontosan még nem, hogy a létrehozásáért felelős két legfontosabb személy, Orbán Viktor és Simicska Lajos milyen mértékben, arányban vett részt a folyamatban.

"Egy olyan koponyának, mint Simicska Lajos, tudnia kell, a történelmi felelősség elől nem lehet csak úgy a kertek alatt elsomfordálni milliárdokkal a batyuban. Simicskának tartozása van a magyar társadalommal szemben!"

Orbán hübrisze, azaz egy autokrata személyisége

Gyurgyák számára az izgalmasabb kérdés, hogy Orbán személyisége miként határozza meg a rezsim működését.

"Pontosan tudjuk ugyanis, hogy Orbán a 2000-es évek elején rádöbbent: 'Ezeknek Kádár kell! S ha nekik ez kell, miért ne éppen én legyek az ő új Kádár Jánosuk?' Ezt az értesülést több forrás is megerősíti, Körömi Attila meg is írta ennek lényegét egy kitűnő publicisztikai dolgozatban (Polgári társadalom vagy Kádár-rendszer)."

Gyurgyák szerint Orbán igazi autokrataként nyilvánul meg, márpedig az autokrata rendszerek ereje és "rákfenéje" is az autokrata személye. Illetve az őt mozgató hübrisz, amelynek jeleit Gyurgyák hét pontban gyűjti össze.

Hübrisz1: Rámegy-e az ország Orbán nagyravágyására? Orbán (világ)politikai ambíciója, "valamint az ország tényleges helyzete, lehetőségei között áthidalhatatlan szakadék húzódik".

Hübrisz2: Fokozott centralizáció. Hiába bizonyult legutóbb a szovjet rendszerben is működésképtelennek a túlzott központosítás, most megint ilyen rendszer épült ki. Amelyben ráadásul a beosztottak minden ügy megoldására a vezértől várnak megoldást. "Mindent a vezértől várnak ugyanis, dönteni nem mernek, s ennek mentalitásbeli következményei tragikusak az országra nézve, tovább erősítik ugyanis a Magyarországon egyébként is erős cselédmentalitást."

Hübrisz3: Politikai és gazdasági hatalom összeolvadása.

Hübrisz4: A kvázi jogos önvédelem elfajulása. A balliberális kormányok hibáira és ámokfutásaira Orbán válasza az, hogy megszállja a gazdaságot, visszaszorítja a jogállamot, ellehetetleníti a balliberális értelmiséget.

Hübrisz5: Az utódlás csapdája. Bár egyáltalán nincs megoldva az utódlás, ezt még felvetni is életveszélyes.

Hübrisz6: A politikai és gazdasági elit elcecíliásodása. A kinevezett oligarchák, cégtulajdonosok és holdudvaruk már látványosan fitogtatni akarja a könnyen szerzett vagyont, de ezt Gyurgyák szerint a társadalom nem fogja tűrni.

Hübrisz7: Foci a tömegsport előtt. Orbán az egyéni hobbijának állami támogatást szervezett, miközben ennek mérhető hatása a focistáink teljesítményére nincs. "Természetesen lehet azt mondani, hogy a sport, a foci fontos nemzeti ügy. De akkor miért nem a tömegsport? Az emberek egészsége?"

Polgárosodás nélkül nem megy

Gyurgyák szerint Magyarország legnagyobb problémája mindezek ellenére mégsem az, hogy van egy erős miniszterelnöke. A magyar társadalom állapota engedi ugyanis, hogy egy ilyen politikus ilyen kitartóan magához ragadja a hatalmat, és rezsimet építsen.

A nyugat-európai politikai-hatalmi stabilitás és gazdagság mögött egy hosszú idő alatt szervesen kialakult, alapvetően teljesítményelvű, meritokratikus, azaz az állandó versenyt elfogadó, az államhatalomtól független, egzisztenciálisan nem kiszolgáltatott, erős és öntudatos polgári réteg áll. "Ez a polgárság és középosztály bár a legutóbbi időben már ott is szakadozni kezdett, még mindig fenntartja a politikai és társadalmi stabilitást."

Ezzel szemben a 20. és a 21. század eleji magyar történelem úgy is leírható, mint az újra és újra megkezdett polgárosodási-tőkefelhalmozási folyamatok állandó kudarcba fulladása.

Orbán tett ugyan kísérletet arra, hogy a polgárosodás irányába vezesse a társadalmat, de ebből idővel politikai termék lett, majd a tulajdonosi szerkezet átalakítása megadta a kegyelemdöfést. "A tulajdonátszabás és az európai fejlesztési forrásoknak egy központból történő irányítása szükségképpen megteremti ugyanis az ’aladárokat’, modern szóval a ’lőrinceket’, azaz azt a réteget, amelyik csak a körülmények, nem pedig saját képessége, tehetsége miatt kerül kiváltságos helyzetbe."

Emellett a balliberális kormányok nem törekedtek a jobbágyi, igazodó mentalitás felszámolására.

Az Orbán-rendszer pedig gyakorlatilag refeudalizálta a társadalmat: a fentről jövő utasítás és ajándék várása, az igazodás, a felelősség elhárítása, mára nem gyengült, hanem jelentősen erősödött.

A társadalom mentális állapotát írja le Gyurgyák szerint a szekértábor-logika is, amely a magyar értelmiség "ősbetegsége".

"E pusztító szembenállás, azaz a lojalitásra, és nem a valós teljesítményre alapuló szekértábor-logika meghaladása nélkül aligha fog kialakulni Magyarországon normális szellemi-értelmiségi élet."

Gyurgyák az esszét kissé költői szenvedélyességgel zárja, reményét fejezi ki, hogy jönnek majd "valakik, bárkik", akik "eltakarítják majd mindazt, amit el kell takarítani, és aminek eltakarításában mi teljes kudarcot vallottunk. Az uram-bátyám világot és a dzsentritempót, a mérhetetlen korrupciót, a behódolást és szolgalelkűséget, a velejéig hazug közmédiát, a trágár közbeszédet, a tudományellenességet, a köztől elvett kastélyokba költözött oligarchavilágot, az új földesurak tízezer holdjait, a celebmentalitást, az elcecíliásodott stílust és kulturálatlanságot."

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
37 éve nem esett annyi eső az országban, mint most vasárnap

37 éve nem esett annyi eső az országban, mint most vasárnap

Fenyő Iván néha tényleg azt érezte, hogy belehal

Fenyő Iván néha tényleg azt érezte, hogy belehal

Tízéves Brexit-hívő kisfiú írt Nigel Farage-nak, kételkednek a twitterezők

Tízéves Brexit-hívő kisfiú írt Nigel Farage-nak, kételkednek a twitterezők

Káslerék milliárdos javaslata: 2 új múzeum és 650 ezres bér a magyarságkutatóknak

Káslerék milliárdos javaslata: 2 új múzeum és 650 ezres bér a magyarságkutatóknak

Boris Johnson és a kannibál orgiák: kiheverheti még a botrányt a Brexit főalakja?

Boris Johnson és a kannibál orgiák: kiheverheti még a botrányt a Brexit főalakja?

Bugár Béla lemondana, ha a Most-Híd nem kerül be a parlamentbe

Bugár Béla lemondana, ha a Most-Híd nem kerül be a parlamentbe