szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Júliusról augusztusra 31-ről 25 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató cég augusztusi felméréséből. Az elmúlt egy hónapban 7 százalékot emelkedett a pesszimisták aránya, s az egy éves születésnapját ünneplő NetHangulat Index még sohasem állt ilyen alacsonyan.

Az NRC Piackutató immár tizenkettedik alkalommal mérte fel az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. Legutóbb arról számoltunk be, hogy megállt a közhangulat romlása és kis mértékben optimistábbak lettek a netpolgárok. Augusztusban tovább folytatódott azonban a közhangulat „zuhanása” és a kutatás elindítása óta még sosem volt ilyen nagy a pesszimisták tábora. A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés az eddigi kutatásokkal megegyező módon májusban is a következő volt: Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok? A választ a mellékelt grafikon mutatja.

© hvg.hu

A NetHangulat index ötvenes értéke tekinthető középpontnak. Az ennél alacsonyabb értékek pesszimista, az ennél magasabb értékek optimista jövőképet jelentenek. A középpontról való távolság a pesszimizmus vagy az optimizmus mértékét határozza meg. Eszerint az internetezők a vizsgált tizenkét hónap mindegyékében pesszimizmussal tekintettek a jövőre.

A 2006-os trendeket röviden összefoglalva elmondhatjuk, hogy a választásokhoz köthető várakozásoknak köszönhetően januártól márciusig fokozatosan emelkedett a közhangulatot mérő index értéke. A választási és az azt megelőző hónapban az optimisták és pesszimisták majdnem megegyező arányban képviseltették magukat a netpolgárok között. Májusban, a megszorító intézkedésekről szóló hírek megjelenésétől kezdve romlani kezdett a közhangulat, ami júliusban egy pillanatra megtorpanni látszott. Augusztusban azonban tovább csökkent a közhangulatot mérő index értéke és az eddigi legalacsonyabb értéket vette fel: 31 pontról 25 pontra csökkent az index értéke. Az alábbi ábrán látható, hogy a 6 pontos csökkenés oka, hogy az optimisták aránya 5 százalékpontot csökkent, a pesszimistáké pedig 7 százalékpontot nőtt.

Inkább jól vagy inkább rosszul mennek a dolgok?

Június

Július

Augusztus

Optimista
Egyértelműen vagy inkább jobban alakulnak a dolgok

21%

24%

19%

Nem tudja megítélni

7%

7%

5%

Pesszimista
Egyértelműen vagy inkább rosszabbul alakulnak a dolgok

72%

69%

76%

Részletes szociodemográfiai elemzés eredményeképpen elmondható, hogy júliushoz hasonlóan a 18-39 év közötti vidéki nők tekinthetőek a legpesszimistábbaknak: 95 százalékuk pesszimistán áll a magyarországi dolgok alakulásához. Általánosságban elmondható, hogy a budapestiek optimistábbak a vidékieknél: száz fővárosiból 26, száz vidékiből csak 15 nyilatkozott optimistán a magyarországi dolgok alakulásáról.

Csökkenő bizalom, romló kilátások (Oldaltörés)


Az ország jelenlegi helyzete

Az ország várható helyzete

2005. IX.

33

34

2005. X.

34

36

2005. XI.

34

38

2005. XII.

32

38

2006. I.

33

39

2006. II.

34

39

2006. III.

36

43

2006. IV.

35

40

2006. V.

34

37

2006. VI.

25

26

2006. VII.

26

34

2006. VIII.

22

23

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelő ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és az ország nemzetközi megítélését. Az ország helyzetét kifejező mérőszámok a NetHangulat indexhez hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50 tekinthető – az ennél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak. Eszerint elmondható, hogy az internetezők többsége inkább negatívan ítéli meg az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét.

Múlt havi cikkünkben arról számoltunk be, hogy az ország állapotát tekintve az internetezők ugyan sötéten látják a jelent, mégis bizakodóak a jövőre nézve. Ez a „sosem látott” látott optimizmus egy hónap alatt szinte teljesen eltűnt, hiszen az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét kifejező indexek közötti különbség egy pontra olvadt. Az ország jövőjét illetően, a negyven évnél idősebb, budapestiek tekintenek a legnagyobb és a 30 évnél idősebb vidékiek a legkisebb várakozással a jövőbe.

Augusztusban az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét kifejező index értéke az addigi legalacsonyabb értékeket vette fel: az előbbi 22 ponton, az utóbbi 23 ponton áll. Az indexek csökkenése mögött az van, hogy az internetezők az összes vizsgált dimenzió szerint egyaránt romlásra számítanak, különösen a gazdaság, a nemzetközi megítélés és demokrácia működésének jelene és jövője aggasztja őket.

Az elmúlt hónapban az internetezők úgy ítélték meg, hogy Magyarország nemzetközi megítélése és gazdasága között összefüggés van. Más szavakkal, véleményük szerint az ország nemzetközi megítélése jelentős mértékben függ az ország gazdasági állapotától. Ennek megfelelően közel azonos mértékben, jelentősen romlott az ország jelenlegi és jövőbeli megítélése a gazdaság és a nemzetközi megítélés szemszögéből.

Márciusban a netpolgárok 55 százaléka, augusztusban már csak 12 százaléka bízott az életszínvonal növekedésében. A foglalkoztatottság javulásában bízók aránya márciusról júliusra 50 százalékról 15 százalékra eset vissza. Azért használjuk viszonyításként márciust, mert ebben a hónapban volt a legmagasabb a közhangulatot mérő index értéke.

Pozitív változás várók aránya

Március

Július

Augusztus

Foglalkoztatottság

50%

18%

15%

Életszínvonal

55%

20%

12%Nem bízunk benne, hogy fél év múlva majd jobb lesz (Oldaltörés)


Az ország jelenlegi helyzete

Az ország várható helyzete

2005. IX.

56

61

2005. X.

53

58

2005. XI.

55

60

2005. XII.

53

56

2006. I.

55

61

2006. II.

54

59

2006. III.

54

60

2006. IV.

52

57

2006. V.

53

57

2006. VI.

52

52

2006. VII.

52

52

2006. VIII.

50

51

A kutatás során az internetezőket arra kértük, hogy ötös skálán értékeljék jelenlegi és jövőbeli helyzetüket: az anyagi helyzet, a munka (tanulás) és az emberi kapcsolatok tekintetében. Az egyéni helyzetet kifejező mérőszámok a korábbiakhoz hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50-es érték tekinthető, amelynél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak. Az internetezők a vizsgált dimenziók közül emberi kapcsolataikat értékelik a legjobbnak és az anyagi helyzetüket a legrosszabbnak. Ez a sorrend tavaly szeptember óta nem változott.

Az egyén jelenlegi helyzetét mutató indexek értéke lényegében régóta nem változott, a netpolgárok jövőbeli helyzetét kifejező index viszont a választásokat megelőző hónap óta 9 pontot csökkent. Mindez azt jelenti, hogy az internetezők egyre kevésbé bíznak helyzetük javulásában, igaz azt sem gondolják, hogy helyzetük romlani fog.

Lakóhelytől és életkortól függetlenül a legfeljebb 8 általánossal és szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező nők látják jelenlegi helyzetüket a legsötétebben: ez a csoport 37-es értékkel jellemezhető. Lakóhelytől és nemtől függetlenül a 18-39 éves diplomások tekinthetők a legelégedettebbnek: csoportjuk 56-as értékkel jellemezhető.

A köztársasági elnök presztízsén máig érződik március 15. (Oldaltörés)

Az internetezők tízes skálán értékeltek 11 hazai és 3 nemzetközi szervezetet, intézményt aszerint, hogy mennyire bíznak bennük. Általánosságban elmondható, hogy augusztusban az egyházak és a bíróságok kivételével kis mértékben csökkent az intézményekbe vetett bizalom.

A kormány népszerűsége a választási kampányban januártól márciusig fokozatosan 3,7 pontról 4,5 pontig emelkedett. Az új kormányba vetett bizalom azonban megalakulása óta fokozatosan csökken, augusztusban újabb 0,4 pontot.

A kormányhoz hasonlóan a politikai pártok presztízse is a választási időszak végén tetőzött, ezt követően fokozatosan csökkent, és már majdnem elérte a januári mélypontot. Kíváncsian várjuk, hogy az önkormányzati választási kampány következtében hogyan változik a beléjük vetett bizalom.

Januárban a köztársasági elnök presztízse még az egyik legmagasabb volt (6,3), azonban márciusban megítélése jelentős mértékben romlott, azonban ekkor még így is a második legnagyobb presztízzsel rendelkező hazai „intézménynek” számított. A köztársasági elnök akkori népszerűségvesztése egyértelműen visszavezethető a március 15.-i állami kitüntetésekkor történi protokolláris afférra. Az internetezők hasonlóan a teljes lakossághoz kedvezőtlenül ítélték meg a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadáskor tanúsított viselkedését. A köztársasági elnök presztízse a választási időszakban némileg erősödött, majd a nyárral ismét romlani kezdett.

Július

Augusztus

Változás júliushoz képest

Alkotmánybíróság

6,3

6,0

le

ENSZ

5,8

5,7

le

Európai Unió (EU)

5,8

5,5

le

Ombudsmanok

5,8

5,5

le

Köztársasági elnök

5,5

5,3

le

Bíróságok

5

5,2

fel

Civil szervezetek

5,2

5,1

le

NATO

5,3

5,0

le

Rendőrség

5,2

4,9

le

Önkormányzatok

4,6

4,3

le

Egyházak

4

4,2

fel

Parlament

3,6

3,4

le

Kormány

3,6

3,2

le

Politikai pártok

2,7

2,7

le
Stagnáló társadalmi szolidaritás (Oldaltörés)
 

Az NRC Piackutató minden hónapban méri az internetezők társadalmi szolidaritás érzetét is. A társadalmi szolidaritást mérő változók úgy lettek kialakítva, hogy makro és mikro szintű szolidaritást kifejezők egyaránt legyenek köztük. A makroszintű szolidaritás társadalmi szinten fejti ki hatását, célja a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése a stabil és integrált társadalom erősítése érdekében. A mikroszintű szolidaritás kisközösségi (lakóhely, család, baráti közösség) szinten érvényesül, és lényege a kölcsönös segítségnyújtás, a leszakadás megakadályozása.

A társadalmi szolidaritást mérő index értéke a múlt havival megegyezően 78 pont. A 12 hónapos kutatássorozat alatt, a társadalmi szolidaritás szinte végig változatlan maradt. Csupán egyszer, májusban mozdult el szignifikánsan negatív irányban, amikor a választásokat megelőző, illetve rövid ideig követő felhőtlen optimizmusnak, a megszorító intézkedések bejelentésével végeszakadt.

A felmérést az NRC 2006. augusztus 22. és 2006. augusztus 30. között végezte 1000 internet-használó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyoztuk, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!
hvg.hu Itthon

A netezők legkevésbé a pártokban bíznak

A hazai internetezők többsége negatívan ítéli meg az ország jelenlegi helyzetét – derül ki az NRC Internet Marketing Tanácsadó és Piackutató felméréséből, amelyet a HVG Online megbízásából végzett szeptemberben. A „hálópolgárok” leginkább az egészségügy helyzetét tartják problematikusnak, és az intézmények közül a politikai pártokban bíznak legkevésbé.

hvg.hu Itthon

A választások bizakodóvá teszik az internetezőket

Január óta érezhetően növekszik a NetHangulat index. A jelenség mögött a választások közeledésének hatása fedezhető fel - derül ki az NRC piackutató cég választásokra elkészült kutatásából. Írásunkban a 7 hónapos kutatássorozat eredményeit, trendjeit foglaljuk össze.

hvg.hu Itthon

Hvg.hu NetHangulat Index: inkább rosszul mennek a dolgaink

Csökkent azoknak az aránya, akik anyagi helyzetük romlásától tartanak. A diplomások jobban bíznak a hazai közintézményekben, és jobbnak ítélik meg az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. Mégis, az internetezők lényegében ugyanúgy látják a magyarországi helyzet alakulását, mint októberben – derül ki az NRC piackutató cég novemberi kutatásából.

hvg.hu Itthon

December: eddigi legmagasabb értékén a NetHangulat index

Az internetezők a korábbiaknál jobbnak látják a magyarországi helyzet alakulását – derül ki az NRC piackutató cég decemberi, a hvg.hu megbízásából készített kutatásából. A folyamatok megítélésében óriási a különbség a budapestiek és kistelepüléseken élők között.

hvg.hu Itthon

Riadalom és pesszimizmus a netpolgárok körében

Jelentősen csökkent a hvg.hu NetHangulat Indexe májusban – derül ki az NRC piackutató cég friss kutatásából. Ismét többségben vannak a pesszimista netpolgárok, és az intézmények elfogadottsága is alaposan megcsappant körükben. Különösen feltűnő, hogy a társadalmi szolidaritás mértéke is gyengült.

hvg.hu Itthon

Féléves csúcson a hvg.hu NetHangulat Index

Februárban ismét felmérte az NRC Piackutató Kft. az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. A NetHangulat index szignifikáns mértékben emelkedett, azaz a hálópolgárok most szebbnek látják a világot, mint egy hónappal korábban. A demokrácia működése és az ország nemzetközi megítélése kapta a legjobb osztályzatot.

Itthon

Pincemélyen a kormány és a pártok megítélése

Mélységesen pesszimisták a magyar netpolgárok. Egy hónap alatt a Gyurcsány-csomag nyomán 40-ről 27 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A parlament megítélésénél csak a kormányé és a pártoké siralmasabb.

hvg.hu Itthon

Az internetezők már számolnak a megszorító intézkedésekkel

Márciushoz képest nem változott a hvg.hu NetHangulat index – derül ki az NRC piackutató cég választások utáni felméréséből. A közvélemény azonban már számol a megszorító intézkedésekkel, romló anyagi, gazdasági várakozások jellemzik az internetezők jövőképét.

hvg.hu Itthon

A hvg.hu NetHangulat index már csak 38 ponton áll

Több hazai internetező gondolta úgy októberben, mint szeptemberben, hogy Magyarországon rosszul alakulnak a dolgok – derül ki az NRC piackutató cég felméréséből. Továbbra is az egészségügy helyzetért aggódnak a legtöbben. Kis mértékben, de javult a kormány megítélése.

Pénznyelő portál, balatoni hétvége - erre költött az elmúlt 5 évben az MSZP pártalapítványa

Pénznyelő portál, balatoni hétvége - erre költött az elmúlt 5 évben az MSZP pártalapítványa

A csecsenföldi melegek üldözése mutat rá igazán, hogyan gondolkodik a putyini Oroszország

A csecsenföldi melegek üldözése mutat rá igazán, hogyan gondolkodik a putyini Oroszország

Economist: A vasfüggöny helyén szivárványfüggöny választja szét Európát

Economist: A vasfüggöny helyén szivárványfüggöny választja szét Európát