A mostanában sokat vitatott közoktatási törvény módosítási tervezetének célja - annak indoklása szerint - a gyerekek túlterheltségének megszüntetése, szövegértésük javítása és nem utolsósorban - a mindenki által elérhető iskola intézményének eredeti céljával összhangban - a társadalmi különbségek csökkentése. Ennek érdekében több ponton megváltoztatná a hatályos törvény passzusait, az évismétlés rendszerétől a felvételin át egészen az osztályozásig, s nem feledkezik meg például a diákköltők szerzői jogairól sem. Ön szerint a nemes célok elérhetők-e a korrekciókkal ?

A hatályos közoktatási törvény módosítási tervezete a kormánypártok szerint növeli az esélyegyenlőséget, a Fidesz szerint viszont destabilizáló hatású. Vegyük sorra azokat a főbb javaslatokat, amelyek közvetlenül érinthetik a tanulók életét!
Buktatás alsóban: A mostanában sokat vitatott kérdés a jelenleg hatályos törvényhez képest sok mindent megváltoztat: ha a tervezetet elfogadják, akkor az alsósok (az általános iskola elsőtől negyedik osztályáig) csak abban az esetben buktathatóak meg, ha túl sokat hiányoztak az órákról. "A tanuló az első három évfolyamon, a negyedik évfolyam végéig csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni" - írja a törvénytervezet. Az alsósoknál azok a gyermekek is évismétlésre kötelezhetőek, akiknek a szülei ezt külön kérik az iskola igazgatójától. A tervezetet kidolgozók szerint az újítást az indokolja, hogy az iskolába kerülő gyerekek eltérő fejlettségi szinten vannak, s ez a negyedik osztály végére kiegyenlítődhet.
Hétvégi lazulás: Új eleme lenne a hatályos törvénynek az a javaslat, mely szerint az iskoláknak a pedagógiai programjukban meg kellene határozniuk "az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait". A törvényalkotók szándéka szerint - mint a módosítási javaslat indoklásában olvasható - valamennyire tehermentesítenék a gyerekeket azzal, hogy kevesebb házi feladatot kapnának hétvégére.
Az értékelés: A hatályos értékelési előírásokon is sokat változtatna a tervezet: az alsósoknál például negyedik félévéig csak szövegesen lehetne értékelni a nebuló teljesítményét. Ez esetben a konkrét szöveg nem, csak annak tartalma meghatározott: az iskoláknak a pedagógiai programjukban kell meghatározniuk, milyen formában fejezik ki, ha valaki kiválóan vagy közepesen teljesített. Minderre pedig - a javaslattevők szerint - azért van szükség, mert a jelenlegi osztályozós rendszer túlzottan merev. Emellett "ha a tanuló "felzárkóztatásra szorul" minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre".
Egy kis testmozgás: A tervezet az alsós osztályokban az eddigi két és fél helyett heti három tornaórát ír elő. Emellett azokon a napokon, amikor nincs testnevelés, a javaslat szerint 15-30 perces, játékos, "egészségfejlesztő testmozgást" kell a tanítóknak megszervezniük – az időjárástól függően a szabadban.
Felvételi: A tervezet szerint a jövőben a felvételi alapja az érettségin elért eredmény lenne, és a felsőoktatási intézmények határoznák meg, hogy "melyik tantárgyból milyen szintű érettségi vizsgát kívánnak meg a felvételi előfeltételeként". A tervek szerint a 2005-től bevezetendő kétszintű érettségi célja, hogy - szemben a mostani helyzettel - a diákoknak ne kelljen ugyanabból a tárgyból kétszer vizsgázniuk. Ugyanakkor külön felvételit tarthatnak azok a felsőoktatási intézmények - például a művészeti egyetemek, főiskolák -, amelyekben valamilyen speciális képességre van szükségük a hallgatóknak.
Szerzői jog az iskolában: A jelenleg hatályos törvény nem szabályozza azt a helyzetet, amikor a tanuló az iskolában - például egy verseny keretében - létrehoz valamilyen terméket, legyen az novella, vers, rajz vagy szobor, és azt az iskola értékesíti. A módosítási tervezet alapján a következőkben ezt a szituációt a szerzői jogi törvény megfelelő részei alapján szabályoznák: azaz, ha az iskola - a munkáltató megfelelője - értékesíti a terméket, akkor a tanulót - a munkavállaló megfelelője - fizetség illeti meg.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Megváltozik a brit útlevél is

Megváltozik a brit útlevél is

Kipróbáltuk a Mustang Mach-E-t, a Ford elektromos kirakatautóját

Kipróbáltuk a Mustang Mach-E-t, a Ford elektromos kirakatautóját

Ezek a világ legdrágább országai

Ezek a világ legdrágább országai

Három főosztályvezetőjét is kirúgta Szijjártó

Három főosztályvezetőjét is kirúgta Szijjártó

Budapesten három kórházban minden második gyerek császárral születik

Budapesten három kórházban minden második gyerek császárral születik

Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait

Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait