szerző:
MTI-OS

Az európai békemenetre nem tért ki a CÖF közleménye, de azt elmagyarázták, miért tekintik példának az Osztrák-Magyar Monarchiát az Európai Unió viszonylatában.

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) pénteken közleményben magyarázta csütörtöki ötleteit. Mint írták, javaslatokat tettek az EU intézményrendszerének, működésének reformjára. Az ott elhangzottakkal kapcsolatban többféle kritika jelent meg a nyilvánosságban, ezért szükségesnek tartják a következőket világossá tenni.

A CÖF kezdettől fogva, következetesen a nemzetállamok laza szövetségére épülő Európai Uniót képzel el, elutasítja az Európai Egyesült Államok föderalista koncepcióját. A "több EU" helyett tehát a nemzetállamok szuverenitására helyezik a hangsúlyt, miként arról már oly sokszor beszéltek a nyilvánosság előtt – írták.

A CÖF határozott álláspontja, hogy az EU bürokráciájának túlhatalmát meg kell szüntetni, és újra a nemzetállamok kormányainak és parlamentjeinek kezébe kell adni a szuverén kormányzáshoz szükséges hatásköröket.

A CÖF elutasítja a kétsebességes EU gondolatát, és az EU létének egyik legfőbb célját abban látja, hogy az unió fejlettebb része elősegíti a közép- és kelet-európai országok felzárkózását, ami által megvalósulhat az egyenlő és egyenrangú tagállamok laza szövetsége. Az EU létének talán ez az egyik legfontosabb értelme, ha ennek a szándéka háttérbe szorul, akkor az EU léte is értelmét veszti.

Ezért emlegették az Osztrák-Magyar Monarchiát

Ha vállaljuk az uniós tagságot – és nem lépünk ki onnan –, akkor világosan el kell határolni: szuverenitásunk és függetlenségünk szigorú megtartása mellett mi az, amiben az együttes, közös fellépésnek és az európai érdek megjelenítésének jelentősége van. Erre hozták fel példának az Osztrák-Magyar Monarchiát, ahol a három közösen irányított témán kívül államunk teljes önállóságot élvezett. Ám ez csak egy modell, és ők is tudatában vannak annak, hogy a történeti háttér – a szabadságharc leverése – rossz emlékűvé teszi a dualizmust az akkor megvalósult társadalmi és gazdasági fejlődés ellenére is – írták a CÖF-ösök.

Javasolják tehát, hogy felvetésüket mindenki annak tekintse, aminek szánták: egy közös gondolkodás és vita megkezdésének, amely arról szól, hogyan  tehetnénk az Európai Uniót élhetővé és előnyössé a tagországok, így Magyarország és a magyar emberek, a magyar nemzet számára. 

A CÖF a leghatározottabban elutasítja, hogy gondolatébresztőnek szánt javaslatait egyes, szélsőséges politikai csoportok és pártok eltorzítsák, kiforgassák és utána hevesen bírálják. Ez a módszer a (párt)politika legvisszataszítóbb oldala. Alapelvünk tehát továbbra is: nem az uniónak vannak nemzetei, hanem a nemzeteknek van uniója – zárta közleményét a CÖF.