szerző:
Gergely Zsófia

Egy ügyvédtől alapból elvárható, hogy rendesen fizesse az adókat, vagy nála is ugyanúgy becsúszhat köztartozás? – még taláros forrásaink is megosztottak a kérdésben, amit azután futtattunk meg, hogy kiderült: a NAV adóslistáján több mint félezer ügyvéd, ügyvédi iroda szerepel. Még az ügyvédi kamara elnöke is elhűlt a szám hallatán, ami minimum kínos, míg mások szerint morálisan aggályos.

568 – cikkünk megjelenésének időpontjában ennyi találatot dob ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtás alatt álló adózókat rögzítő nyilvántartása, ha rákeresünk az „ügyvéd” szóra. Egy céges ügyekkel, behajtással foglalkozó, névtelenséget kérő forrásunk hívta fel a figyelmet arra, hogy megsokasodtak az ügyvédek az adót vagy adó módjára behajtható járulékot meg nem fizető, és ezért végrehajtási eljárás alá vontak listáján. Ez az adatbázis közhiteles, ezért megbízható, a nagyságrendet jól érzékelteti.

Az említett szám azokra vonatkozik, akiknek a cégnevében szerepel az ügyvéd vagy ügyvédi kifejezés, utóbbiak az ügyvédi irodák, vagyis számszerűen ennél jóval több érintett lehet. Valamennyien adóval vagy más, adóvégrehajtással behajtható fizetnivalóval maradtak el, ami a társasági adón vagy az egyéni ügyvédeknél elterjedt katán (kisadózó vállalkozások tételes adója) kívül lehet tb-járulék, de akár még parkolási díj is.

©

A hvg.hu egy sor ügyvédet megkérdezett az adótartozást görgető kollégákról, akik közülük vállalták a nyilatkozatot, azok a kényes témára hivatkozva névtelenséget kérve mondták el véleményüket. Ezek kivétel nélkül a skála két végpontjának tekinthetők: egyik oldalon az „ők is emberek”-típusú vélekedés, miszerint ugyanúgy belecsúszhatnak egy adótartozásba, míg mások szerint több mint ciki, mert mégiscsak a jogszabályoknak való megfelelésről szól a hivatásuk.

Ki kerül a listára?
A törvény értelmében közzé kell tenni, a NAV kik ellen folytat végrehajtási eljárást, annak megindításától a befejezéséig. Az adóhivatal jár el minden adó, költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés, -visszatérítés, állami garancia (kezesség) kiutalása és visszakövetelése, adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása, az önkormányzatokat megillető helyi adóval, illetve a gépjárműadóval összefüggő tartozások megkeresés alapján történő végrehajtása ügyében, ha azt törvény nem utalja más hatóság hatáskörébe. Jelenleg 115 adók módjára behajtandó köztartozást tartanak nyilván.

„Ugye, nem vagyok rajta?” – kérdezett vissza egy jelentős büntetőügyekben is közreműködő ügyvéd, mikor utolértük a kérdéssel. Miután megnyugtattuk, elmesélte, hogy simán kidobhatta volna az ő nevét is a nyilvántartás – nem tudatos adóelkerülés miatt, hanem mert „olyan slendrián”. Szerinte ugyanakkor ennek nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani, mert ez nincs összefüggésben az ügyvédi munkával. „Védek egy sor adós ügyben is, de közben saját dolgaimmal nem foglalkozom. Ma hányadika van? 14? Akkor megint elcsúsztam, 12-ig kellett volna befizetni az adót. Ha nem szól rám a könyvelő, biztos, hogy 20-a körül jut eszembe” – mondta.

Szerinte ráadásul bármelyik kolléga kerülhet „átmeneti zavarba”, mert manapság sokkal nehezebb ügyvédként boldogulni, mint mondjuk 15 éve, téves az ügyvédkedést automatikusan jól kereső szakmának betudó közvélekedés. Másrészt egyszerű feledékenység is generálhat tartozást, hiszen annyiféle fizetnivalójuk van. „Az adón kívül még fizetjük a tb-hozzájárulást, az ügyvédeknek kötelező biztosítást, az iparűzési adót, a kamarai tagdíjat, és akkor még nem is beszéltünk az alkalmazott vagy az iroda különféle költségeiről” – sorolta.

Egy másik jónevű irodában dolgozó forrásunk ezzel szemben kőbe vésett szabálynak nevezte, hogy egy ügyvédnek nem lehet adótartozása. „Nem szeretném a kollégákat minősíteni, de erre a mi irodánkban nagyon odafigyelnek” – jegyezte meg. Egy egyéni ügyvéd viszont megértőbb, mint mondta, ők is a piacról élnek, semmiben nem különbözik egy ügyvédi iroda bármilyen más cégtől, így bármikor előállhat olyan helyzet, amikor nehézséget jelent a köztartozás kifizetése – még ha nyilván ciki is egy adótartozó ügyvéd. „Értem, hogy kiveri a biztosítékot, hiszen például hogyan bízz meg egy ügyvédet az adóügyeid vagy a követelések kezelésével, ha a sajátjait sem tudja menedzselni?” – mondta.

A lista azért érdekes, mert több nagynevű ügyvédi iroda, illetve komoly ügyeket bonyolító ügyvéd is szerepel rajta – mondta több forrásunk is, akik végignézték a listát, amely nagyjából egy hét alatt 10 újabb névvel bővült mostanra. Két adóst is kerestünk, de elzárkóztak a nyilatkozattól, egy harmadik, nagynevű iroda névadó ügyvédje pedig azt mondta, az elnevezés nem őket takarja, hanem egy családtag – innen a névegyezés – külön praxisát.

Fegyelmit érne – már ha kiderülne

Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke meglepődött, amikor meghallotta tőlünk a NAV-végrehajtással érintett ügyvédi irodák számát, a szervezetnek ugyanis nincs ilyen jellegű összesítése, másrészt mert „fele ennyit is soknak tartana”. Ugyanakkor szerinte első körben le kellene ellenőrizni, valóban stimmel-e ez a szám, mert elképzelhetőnek tartja, hogy a listán szerepelnek már nem is létező irodák, illetve „lehet ismétlődés, ha átalakult vagy nevet váltott” valamelyik, és az sem mindegy, ha csak néhány forintos kamat- vagy pótléktartozásról van szó.  De a valóban adótartozást felhalmozó ügyvédi irodákról sincs információjuk, az adótitok szigorú védettsége miatt nem is lehetne. A NAV ritkán, olyan konkrét esetekben fordul hozzájuk, ha például egy ügyvédi iroda eltűnt, megszűnt, és emiatt nem találják – tette hozzá.

Bánáti János
©

Bánáti János egyetért azokkal, akik egy ügyvédtől többet várnak el ilyen téren, mint más, sima gazdálkodó társaságtól, mint mondta, az etikai szabályzatuk is kötelezi a kollégákat a jogerős hatósági, bírósági rendelkezések önkéntes követésére. „Ha például megbírságolják valamiért, akkor önként fizesse be, ne várja meg, míg végrehajtják rajta, de még abban az esetben is eleget kell tennie a kötelezettségnek, ha egy magánvitája miatt van pere. Ugyanez az önkéntes szabálykövetés vonatkozik az adóra is, hiszen az állampolgári kötelességének eleget kell tennie” – sorolta.

Így, ha az ügyvédi kamara tudomására jutna ilyen eset, az etikai szabályzat alapján mindenképpen foglalkoznának az adótartozást halmozó taggal, vagyis vétkesség esetén fegyelmi eljárásra számíthatna. „Elsősorban akkor, mert ezt tartom abszurdumnak, ha megállapítható a rosszhiszeműség, vagyis van megfelelő bevétele az ügyvédnek, mégsem fizeti belőle szabályszerűen az adókat” – jelentette ki a kamarai elnök. Viszont erre elég kevés az esély az adótitok védettsége miatt.

Ugyanakkor Bánáti János arra is felhívta a figyelmet, hogy „egészen szélsőséges különbségek vannak” jelenleg ügyvéd és ügyvéd pénzügyi helyzete között. „Vannak napról napra élő ügyvédek, akik futnak a havi megélhetésük után, az azért más, ha ők belecsúsznak ilyesmibe. Ezzel szemben vannak azok a nagy irodák, amiknél az ilyesmi elképzelhetetlen” – magyarázta az országos szervezet vezetője, aki ennek ellenére úgy véli, „egy működő iroda normál gazdálkodás mellett nem kerülhet olyan helyzetbe, ami indokolja, hogy ne fizessen adót”.

Ugyanazok a szabályok, de morálisan gáz

„Mivel erre nincs jogszabályi kötelezettsége, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem vezet nyilvántartást arról, hogy hány ügyvédnek, ügyvédi irodának van tartozása, illetve végrehajtási eljárással érintett hátraléka. A tartozással rendelkező hátralékosok között nincs megkülönböztetés” – válaszolta a NAV sajtóosztálya, mikor az (ebben a pillanatban éppen) 568 ügyvéd elnevezésű adózóról kérdeztük. Mivel így nem tudják, hogy a heti rendszerességgel frissülő listájukban pontosan hány ügyvéd, ügyvédi iroda szerepel, azt sem tudták megmondani, összességében mekkora hátralékkal lógnak az ügyvédek a magyar államnak.

A NAV-nak ugyanolyan adósok

Az adózás rendjéről szóló törvény speciális rendelkezéseket nem fogalmaz meg az ügyvédek, ügyvédi irodák adóigazgatási eljárására, így rájuk is az adóeljárási törvény általános szabályai alkalmazandóak. A NAV-nak a végrehajtási eljárás keretében módja van hatósági átutalási megbízás benyújtására az ügyvéd, ügyvédi iroda pénzforgalmi számlájára, ha van ingótulajdona, akkor ingófoglalást, ingatlantulajdonára pedig ingatlanfoglalást érvényesíteni az adótartozás összegétől függően – közölte az adóhivatal. Természetesen az ügyvédek, ügyvédi irodák is jogosultak – az általános szabályok szerint – fizetési kedvezmény iránti kérelmet benyújtani.

A NAV végrehajtásokat rögzítő nyilvántartása mindenki számára elérhető, de nem tartalmazza a hitelezői szempontból legfontosabb információt: azt, hogy mennyi a tartozás összege, és az miből adódik – hívta fel a figyelmet Csatlós Csilla követeléskezelési szakértő, aki szerint ezt az adatbázist rengeteg cég használja a napi szintű partnerellenőrzésekhez. „Kockázati szempontból viszont teljesen külön kell kezelni egy olyan céget, akinek pár ezer forintos gépjárműadó-tartozása van, vagy egy olyan vállalkozást, amelyik hosszabb ideje, milliókkal tartozik. Ezért amikor egy üzleti partnernél ilyen információt látunk, mindig azt javaslom, jelezzék a cégnek, hogy fent látják ezen a listán, és adják meg az esélyt arra, hogy pontosítsák az információt. Sok esetben az érintett cég van a legjobban megdöbbenve, mert nem tud róla, hogy a párnapos késéssel teljesített kötelezettsége miatt felkerült a rendszerre” – magyarázta. Ráadásul rengeteg adók módjára behajtható köztartozást is a NAV kezel, ezért lenne fontos tudni, miből adódik a tartozás.

A követeléskezelési szakértő ugyanakkor „morálisan jelentős problémának” nevezte, hogy több száz ügyvédi iroda szerepel a listán, köztük több közismert iroda is. „A hétköznapok embere számára az ügyvéd a jog fontos része, egyik alappillére. Joggal élhet az elvárás mindenkiben, hogy tőlük az abszolút jogkövetést várjuk el. Például az ügyvédek letéteket kezelnek, csorbítja a bizalmat, ha eközben a fizetési kötelezettségeiket meg nem teljesítik – tette hozzá.

Csatlakozzon a HVG Pártoló Tagsághoz!

Több mint 1 milliós olvasótáborunk zöme már a digitális, ingyenes tartalmainkból tájékozódik. Az ezt lehetővé tevő hirdetéseken alapuló üzleti modellre azonban nagy nyomást helyeznek a technológiai vállalatok és a független médiát ellehetetlenítő politika.
Azért, hogy továbbra is a tőlünk telhető legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki olvasóinkat Pártoló Tagsági programot indítunk. Tagjaink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz, illetve számos előnyt élvezhetnek.
Csatlakozzon programunkhoz, vagy támogasson minket egyszeri hozzájárulással!