szerző:
Zubor Zalán
Tetszett a cikk?
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

Holokauszttagadást, kézrátétellel gyógyítást, 5000 éves szkíta-hun-magyar őstörténetet hirdető szervezetek is tarthatnak államilag akkreditált pedagógus-továbbképzést. A minisztérium először mosta kezeit, mint mondták, nem akarják „önkényesen megállapítani”, mennyire helyesek a képzéseken nyújtott ismeretek. Cikkünk megjelenése után viszont elindította az eljárást. Megpróbáltuk telefonon elérni az akkreditációs testületet, de a számhoz nem tartozott előfizető.

„Meridiánok és energetika”, „5000 éves magyarság” és „szakrális nyelvészet” – többek között ilyen témákról szerezhetnek ismereteket két, az Emmi által akkreditált képzés résztvevői. Egy, a kötelező pedagógus-továbbképzések terén tapasztalt oktatócég vezetője szerint aggodalomra ad okot az áltudományos elméletek megjelenése az akkreditált képzések között, amelyek normális esetben nem mehettek volna át a minőségi szűrőn, ám az idei évtől az eddiginél átláthatatlanabb, szakmailag kevésbé ellenőrzött lesz az akkreditáció rendszere.

©

Átalakulóban van a hétévente, 120 órában kötelezően elvégzendő pedagógus-továbbképzések szabályozása. A továbbképzéseket tartó cégek, civil szervezetek márciusig adhatják le a pályázataikat, bár egyelőre nehéz megjósolni, pontosan milyen szempontok alapján bírálják majd el a benyújtott terveket. Idén még a régi rendszer érvényesült, de többek szerint rossz ómen, hogy az akkreditált képzések közé két elég furcsa tanfolyam, illetve cég is bekerült. A Szent Korona Országáért Alapítvány által meghirdetett Hagyományaink ismerete a történelmünk tükrében című képzésre az Átlátszó Oktatás blog hívta fel a figyelmet januárban. A 105-120 ezer forintért hirdetett tanfolyamon – többek között Bakay Kornél régész, volt MIÉP-es képviselő – tartanak látszólag alternatív őstörténetet és ezoterikus gyógyászatot propagáló órákat.

Piacosodott, visszaállamosíthatják

A 90-es évek óta törvény írja elő, hogy a pedagógusoknak hétévente kötelező egy vagy több, összesen 120 órás továbbképzést elvégezni. A képzéseket eredetileg felsőoktatási intézmények és megbízott szakértők tartották, majd egyre inkább átvették a szerepet a magáncégek, civil egyesületek, alapítványok.

 

Az általuk nyújtott képzéseket szakértők, és egy az oktatási tárcát irányító miniszter (jelenleg Balogh Zoltán, az Emmi vezetője) által kinevezett Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület (PAT) bírálja el, a végső döntést elvileg a minisztérium (személyesen a miniszter vagy az államtitkárok döntése nyomán) hozza meg.

A tanárok szabadon választhatnak ma már több mint 2000 képzés közül, azok – időnként igen magas – költségeit viszont maguknak kell állniuk. Korábban erre az iskolák egy, viszonylag alacsony értékű normatívát kaptak, a pedagógus-béremeléssel viszont megszüntették ezt a támogatást.

 

A rendszert a pedagógus-életpályamodell és az tanári portfólió rendszerébe is beépítették, idén csak az elbírálás rendszerén változtattak: a korábbi öt évről másfélre csökkentették az akkreditáció idejét, illetve átszabták a formai és tartalmi követelményeket, ezzel nagy munkát adva a jelentkezőknek, akiknek szinte az utolsó pillanatokban kell eligazodniuk az új szabályozásban.

Energiagyógyítás az iskolában

Az alapítvány oldalán található tanterv szerint külön órát szentelnek „A finnugor származás elmélet megrendülésének a legújabb kutatások tükrében”, és az egyes alternatív őstörténeti-elméletek témáknak. A szkíta és hun rokonsági elmélet népszerűsítése mellett az ezotéria és a mágikus gyógyászat is megjelenik a tanfolyamon a „Meridiánok és energetika”, a „Kezelés = kézből jövő energiával való gyógyítás: Ezen gyógyító képességek fejlesztésének technikái eleink módszereivel”, a „Hogyan éljünk egészségesen 100 évet?”, sőt, az „Iskoláskori szemmasszázs” című órákon. Külön óra foglalkozik „Az elhangzott anyag tananyagba és a mindennapi iskolai életbe való beépíthetőségével" is.

Bakay Kornél nem először került összefüggésbe Balogh Zoltán minisztériumával. A korábbi régészprofesszor tavaly március 15-én kapott tisztikeresztet történészi munkája elismeréseként, ami sokakban megütközést keltett: Bakay jelenleg az egyetemi ranggal nem rendelkező, a sumér-magyar rokonságot hirdető Badinyi-Jós Ferenc által alapított Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetem nevű civil szervezetnél dolgozik. Korábban „Horthy katonái – Szálasi nyilasai” című, sokak szerint a nyilasokkal szimpatizáló, kiállításával hívta magára a figyelmet, majd „alternatív általános iskolai történelem tankönyvsorozatot” indított, amelyben többek között kétségbe vonta a darwini evolúciós elméletet, az őskori barlangfestményeken magyar rovásírást vél felfedezni, a magyarságot a hunokkal, szkítákkal, sőt, a kelta, etruszk, görög népekkel rokonította, és több antiszemita kijelentést is tett. Ugyanebben az évben kapott egyébként kitüntetést az összeesküvés-elméleteiről ismert, a Médiatanács által gyűlöletkeltés miatt elmarasztalt Szaniszló Ferenc műsorvezető és a szélsőjobboldali rendezvényeken rendszeresen fellépő Kárpátia zenekar.

„Hamis holocaust”

A Családi Nevelésért Alapítvány „Családpedagógiai Alapismeretek és Módszertan” nevű tanfolyamára, melyet még 2012-ben akkreditáltak, a hvg.hu-n is publikáló L. Ritók Nóra mutatott rá. Az alapítvány céljaként többek között a „népesedési elkorcsosulásról” szóló felvilágosítást említi meg. Az alapítvány az akkreditált tanfolyamról készített egy profilt a Kozuleti.hu szakmai tudakozóra, a csatolt anyagok között található például a „Királyi Álmok” című dokumentum, amelyben többek között ez olvasható: „Ellenünk hívták be a német-zsidó Habsburgokat (…) Kicsiben most is ők uralkodnak, hamis holocaustot ünnepelnek, amikor elvitték és 3 nap múlva visszahívták a szegény zsidókat”, illetve: „a zsidók gazdagjai elvették, lerombolták a Divatcsarnokot, magyar ipart, nagy területeket, magyar kereskedelmet, sőt, ez se volt elég: behívták a multinacionális cégeket, tobzódnak, támogatnak minden ebből származó haszonban! (sic)”

Mint megtudtuk, a Családi Nevelésért Alapítvány továbbképzéseit az alapítvány elnöke, Nemes Márta tartja. A 75 éves, elmondása szerint „két tudós fiút felnevelt” asszony korábban tanított, tanárként és pszichológusként mutatkozik be, de az internetes profilon szerepel az is, hogy bioenergetikai terapeuta és „Gyula fejedelem utód”. Kérdésünkre, hogy hogy kell érteni a fenti szövegeket, és tagadja-e a holokausztot, azt válaszolta, „Persze!”, mivel „tapasztalata szerint” a deportált zsidók „három nap múlva haza is jöhettek”. Továbbá szerinte „az izraeli lobbi pénzeli a fegyvergyártó cégeket, és felelős a globális felmelegedésért”, majd hozzátette, egyébként vannak zsidó barátai, és a tanfolyamokon nem szokott ezekről a témákról beszélni. A holokausztot tagadó írásról azt mondta, azt nem küldte el az akkreditációs bizottságnak, „csak” a tanfolyam nyilvános profiljánál tette közzé, mint „érdekességet”.

5000 éves magyarok Amerikában

Nemes Márta egyébként a 90-es évek óta tart hasonló képzéseket, mint mondta, volt, amikor száz fölött volt a résztvevők létszáma, de mostanában egyre kevesebben jelentkeznek. „A pedagógusoknak egyre kevesebb a pénzük, nem tudják fizetni a továbbképzést, idén eddig csak hárman jelentkeztek a tanfolyamra” – mondta. „Most gyakorlatilag ingyen tanítok, a résztvevőknek nem kell fizetniük az órákért, csak a tankönyveket kell megvenniük, összesen 9000 forintért. Ebben az évben befejezem a sok évtizedes szakmai-civil szervezeti munkát” – tette hozzá.

©

Bár elmondása szerint politikai nézeteit az órán nem hangoztatja, a résztvevő tanárok a kötelező könyveken túl ajándékkönyveket is kapnak, a mostani kurzus résztvevőinek például „A Turul népe”, illetve az „Ötezer év küzdelem a megmaradásért” című köteteket ajándékozta. „Nagyon fontosnak tartom, hogy a tanárok tisztában legyenek vele, hogy a magyarok már 5000 évvel ezelőtt is milyen emlékeket hagytak hátra a világ minden táján, a mai Franciaországban, Iránban, Irakban, Amerikában.”

Bárki tarthat bármilyen továbbképzést?

Az említett alapítványok akkreditálásával kapcsolatban megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Kérdésünkre, hogy elégséges volt-e az általuk benyújtott tanfolyam ellenőrzése, az Emmi szóvivője azt válaszolta: „a világnézeti elkötelezettség nyilvánvalóan nem szerepelt a szempontok között”, a csupán formai szempontok alapján működő „koherenciavizsgálatnak” pedig megfeleltek a programok. „A jogalkotói szándék nem irányul arra, hogy akár a javaslattevő Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület, akár az Emmi szervezeti és működési szabályzata alapján a miniszter átruházott hatáskörében eljáró, az alapítási engedély kiadására, illetve elutasítására jogosult köznevelésért felelős helyettes államtitkár „önkényesen” megállapítsa, hogy a továbbképzési program által nyújtott ismeretek megkérdőjelezhetőek, vagy feleslegesek, esetleg nem ért egyet velük” – fogalmazott.

Kérdésünkre, hogy ellenőrizték-e a tanfolyamok engedélyeztetésekor a szervezetek egyéb tevékenységét, azt mondták, a felvetés „nem értelmezhető”, mert nem lehet eldönteni, „mi lehetne az az egyéb tevékenység, amelyet ellenőrizni kellene az Oktatási Hivatalnak, vagy az oktatásért felelős tárcának az alapítási engedély megadását megelőzően”.

Cikkünk megjelenése után az EMMI közleményben tudatta, hogy azonnal elindította a szükséges eljárást a Családi Nevelésért Alapítvány "Családpedagógiai Alapismeretek és Módszertan" nevű tanfolyama akkreditációjának ügyében. Mint írták, "az EMMI és a kormány egésze elfogadhatatlannak tart minden antiszemita, holokauszttagadó megnyilvánulást, a leghatározottabban eljár azokkal szemben, akik ezt elkövetik.Ennek megfelelően elképzelhetetlen, hogy olyan személy, cég vagy alapítvány, amely bármilyen fórumon ilyen kijelentéseket tesz, részt  vehessen a pedagógusok továbbképzésében".

A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület (PAT) javaslata alapján egyébként a benyújtott tanfolyamok 10 százalékát utasították el, ezek „tartalmi kivitelezése a benyújtott dokumentáció szerint erősen megkérdőjelezhető”. Köztük nem volt ott a cikkben tárgyalt két képzés, viszont az Oktatási Hivatal utólag elvileg ellenőrizheti a továbbképzés megszervezését, és beletekinthet a már megtartott továbbképzések irataiba. Ha az ellenőrzés során az Oktatási Hivatal azt tapasztalja, hogy a szervező a továbbképzést nem a pedagógus-továbbképzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon szervezte meg, felhívja a szervezőt a jogszabálysértés megszüntetésére.

A Családi Nevelésért Alapítványnak a holokausztról és a zsidóságról szóló kijelentéseivel kapcsolatban a minisztérium szóvivője azt mondta, az akkreditáció során a PAT nem kapott teljes körű és minden tekintetben pontosan beazonosítható adatokat a képzésről, de az általunk elküldött információk alapján azonnal megkezdik az ügy kivizsgálását. Mint mondta, az akkreditáció visszavonható, ha "utóbb olyan körülmény merül fel, amelyre tekintettel az engedély nem lenne kiadható", például, ha egy bíróság megállapítja, hogy a program előadói uszítást, vagy egyéb bűncselekményt valósítanak meg.

Homokszem a gépezetben

„Ezeknek a tanfolyamoknak az akkreditálása inkább kivétel, az eddigi tapasztalatok alapján nem könnyen kerültek be hasonló áltudományos képzések” – fogalmazott Puskás Aurél, az Ellyps Kft. vezetője. A cég 2011 óta tart akkreditált továbbképzéseket pedagógusoknak, valamint szociális, egyéb humán területek dolgozóinak. Puskás elmondása szerint az akkreditáció eddig gyakorlatilag háromlépcsős folyamat volt: a kurzust először szakértők véleményezték, amely egy elég jó minőségi kontrollt jelentett. Ezután került a tanfolyam dokumentációja a PAT elé, akik a szakértői vélemény alapján a tartalmi és formai hibákat ellenőrizték, és döntést hoztak, amelyet felterjesztettek a minisztérium számára, az pedig határozatot hozott az akkreditációról. „Korábban rendszeresen küldtek vissza mind formai, mind minőségi okokra hivatkozva egyes kurzusokat, ezért nehezen érthető, hogyan engedélyezhették pont ezeket a tanfolyamokat. Lehetséges, hogy valakik nyomást gyakoroltak a szakértőkre, vagy megoldották, hogy az ő megkerülésükkel kapjanak akkreditációt.”

Puskás szerint azért is aggodalomra ad okot a tárgyalt tanfolyamok engedélyeztetése, mert az idei évtől teljesen átalakult, és jelenleg még átláthatatlan a programok és a szervezetek akkreditációjának rendszere. „Ember legyen a talpán, aki eligazodik abban a jogi környezetben, ahogyan szeptember óta működik az akkreditáció” – fogalmazott, hiszen például a felnőttképzési rendszer átszabásához képest részben kivételes eljárás vonatkozik a pedagógus-továbbképzésekre. Korábban 5 évig volt érvényes egy képzés akkreditációja, amelyet a lejárat előtt egyszerűsített eljárással lehetett megújítani. Idén azonban „tiszta lappal” indulna a minisztérium, minden képzés akkreditációját felülvizsgálnák. A szervezetek akkreditációs engedélye is öt évre szólt, amely esetükben most másfél évre rövidült. „Egyelőre próbáljuk megtudni, milyen szempontok alapján, milyen mechanizmussal bírálják majd el a minősítésre benyújtott kérelmeket, de nehezen kapunk erről információt.” (Az akkreditáció körüli zavart jól példázza, hogy a Pedagógus-Továbbképzési Akkreditációs Testület elérhetőségeként megadott, az Oktatas.hu-n található telefonszámhoz valójában nem tartozik előfizető. Az Oktatási Hivatalt felkeresve pedig először azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a testület elnöke, Tihanyi Katalin már nem a munkatársuk, később pedig, hogy a témában csak e-mailben nyilatkozhatnak.)

Szigorodik a szabályozás, de nem a minőségben

Puskás úgy tudja, a kormányzati cél az, hogy a pedagógus továbbképzések terén csökkentsék a piaci cégek befolyását, és a képzéseket amennyire lehet, „házon belül” oldják meg, vagyis a Klik megyei szolgáltatóinak és felsőoktatási intézményeknek osszák ki. „Több szempontból is problémásak ezek a változások. Számos évek óta  jól működő, innovatív képzési rendszert kifejlesztő céget tönkretehet ez a tiltás, és maga az a tény, ha egy-másfél évig nem tud újra akkreditált tanfolyamokat tartani. Ráadásul, ha a nem állami szereplőket kizárják a továbbképzésekből, Magyarország EU-s forrásoktól eshet el. Számos, a továbbképzésekkel kapcsolatos pályázati szolgáltatás, szellemi termék külső szolgáltatókhoz, cégekhez, alapítványokhoz kötött, így ezek nem lesznek elérhetők állami szervek szakemberei által tartott tanfolyamokkal.”

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!
hvg.hu Kult

Eltáncolják a Pedagógus Kart is

Életpályamodell vagy pályaelhagyás. Erkölcstan és rendőr az iskolában. Pofozkodó tanár vagy tanárverő diák. Cigány a földszinten, paraszt az emeleten – integrált oktatás. Rózsicsökkentés népdalban elbeszélve. A PanoDráma újra műsorra tűzi az oktatásról szóló dokumentum-drámáját.

MTI Itthon

"Holokamu" – Bajnai Orbán Viktorhoz fordult

Orbán Viktor és Kósa Lajos világos állásfoglalását kérte Bajnai Gordon abban az ügyben, hogy Ágoston Tibor, a Jobbik debreceni önkormányzati frakcióvezetője egy nyilvános ünnepségen a holokausztról mint "holokamuról" beszélt.

hvg.hu Itthon

Csodadoktor és Fidesz-hoppmester is kapott Tisztikeresztet

A Fidesz házi politológusa, egykori ceremóniamestere, a magyarság szkíta-hun eredetét „bizonyító” tudós, szélsőségesen abortuszellenes családtársaság képviselője – a március 15-e alkalmából Tisztikereszttel kitüntetettek között szemezgettünk.

-W- Nyüzsi

A miniszter nácibarátja

Kényelmes lett volna megúszni a kérdést, hogy ki fingott, de a Szaniszló alakú fing túl büdösre sikerült ehhez. Ma már kizárásos alapon tudjuk, ki a nácik nagy barátja ebben a kormányban.

Hálás lesz érte a laptopja aksija: jönnek az alvó fülek az Edge böngészőbe

Hálás lesz érte a laptopja aksija: jönnek az alvó fülek az Edge böngészőbe

Szegedi kutatók felfedezték a koronavírus új fertőzési mechanizmusát

Szegedi kutatók felfedezték a koronavírus új fertőzési mechanizmusát

Fokozatosan csökken a munkanélküliség

Fokozatosan csökken a munkanélküliség