Az arcát is kisajátították, megszégyenítették, meggyalázták - a hatalomba visszatérők saját politikai céljaikra, az 1956-os forradalom elleni propagandájukra használták fel - a forradalom és szabadságharc vérbe fojtása után.

Nagy Imre és társai az ítéleteket hallgatják.
Figuráját a művészetek (az irodalom és a film) elsősorban utókorában próbálták megidézni, megjeleníteni sajátos eszköztárukkal. Ám alakját, arcvonásait s azok lassú változását a fényképek őrizték meg a leghívebben. A fönnmaradt fotográfiák együttese: vizuális almanach Nagy Imréről, a felvételek élethelyszínei változó tereiben (családi vagy nyilvános, politikai helyzetekben: gyűlésen, elnökségben, parlamentben, hallgatóként, beszéd közben, emberekkel beszélgetve) örökítették meg. Egyúttal a múló idő okozta fiziognómiai változásokat is megmutatják a képek. Bár Nagy Imre arcának életkor szerinti változása nem látványos attól a pillanattól kezdve, hogy jellegzetes magyaros bajuszt hagyott. Mintája az édesapja, Nagy József lehetett. Arcáról elmaradhatatlan fémkeretes szemüvege vagy néha cvikkere is. A lágy vonások derűs nyugalmat, jó kedélyűséget, jovialitást sugallnak. Somogyi, kaposvári emlékeimben megbízható, megfontolt, a dolgát mindig pontosan tudó és azt lelkiismeretesen elvégző parasztgazda; ravasz is, ha kell. Megvan a magához való esze, ahogyan Somogyban is mondják. Abból a fajtából, aki alig kibillenthető a nyugalmából.

Nagy Imre 1956 októberében
© sulinet.hu
A fényképek - mint leghitelesebb források - minden egyéb vizuális művészeti, képzőművészeti földolgozásra is hatottak, és azok elsődleges és meghatározó forrásai lettek. Csak egy példa: Erich Lessing 1956 szeptemberében készített cvikkeres, mosolygós, bajuszt pedrő Nagy Imréje több könyvcímlapon, szóró- és emléklapokon, szamizdatkiadványon szerepelt az újratemetés alkalmából is. Mondhatjuk, hogy ez az egyik legismertebb és legnépszerűbb portré róla. Ennek kulcsa talán éppen a szokatlanságában, a fotóssal és a kép nézőjével összekacsintó, a politikusi keretek közül egy pillanat idejére kilépő, egyszeri alkalom lehet. E kimerevített pillanat egyedisége inspirálhatta azt az ismeretlen alkotót, aki kisméretű temperáján sajátos képkivágatban a mosolygós archoz csupán a bajuszpedrő kézfejet társítja, ám azt szó, illetve forma szerinti pontosságban, minden további, a fényképen látható részletet (háttér, karóra, zakó) mellőzve. Így maga a mozdulat kerül premier plánba, így válik a kisméretű portréarc expresszívvé.

Ahogy Nagy Imre arca és habitusa is állandóságot, biztonságot sugall, úgy ábrázolásaiban sem lelhetünk föl túlzott változatosságot. Ezeket hazatérése, politikai szerepvállalása kezdetétől vehetjük számba, a képzőművészet összes műfajában. A plasztikák sorából (a mindenkori politika erős befolyása miatt kétes színvonalú köztéri szobrászatot most nem említem) a plakettek, érmek, emlékérmek némelyike bír bizonyos művészi értékkel.

Beck András Nagy Imre-plakettjén oldalnézetben ábrázolta, a nagy formák (magas homlok, toka, áll, bajusz, az orrán cvikker) tömörítetten, expresszív összefogottságban jelennek meg. Általánosabban elterjedt e műfajban a teljes szembenézeti arckép alkalmazása, hiszen Nagy Imre portréjával díszítettek érdemrendet, emlékjelvényeket és kitüntető érmeket is.

A Magyar Nemzeti Bank 2006-ban, a forradalom 50. évfordulójára kiírt pénzpályázatán az akkori bankelnöktől, Járai Zsigmondtól elhangzott: „Nagy Imre nem szerepelhet emlékpénzen”. Ugyanezen bankvezér viszont aktívan működött közre az 500 forintos vizuálisan ellentmondásos, szinte jelentészavaros 56-os emlékoldalának megvalósításában.

Kezdőpont és végpont (Oldaltörés)


Bényi Árpád: A halálraítélt, 2006
© Műértő
A Nagy Imrét megjelenítő plakátok kezdő és végpontja említhető jelentősebbként. Az 1953-as fekete-fehér nyomaton a szembenéző, fotóról készült politikusarc tekint ránk. Az újratemetésre hívó plakát - Pintér Ferenc műve - fekete alapon negatívba fordított, középtengelyre szerkesztett szöveggel és teljes, szimmetrikus, szembenéző arccal, cvikker-bajusz-szemöldök formákkal, kényes vizuális egyensúlyt teremtve torzítja a piros-fehér-zöld nemzeti színeket. Ezeket nemcsak színező, hanem kompozíciós, struktúrát építő elemekként is szervesen és ízlésesen használja.

A forradalom leverésétől az újratemetésig számított közel 33 évben nemcsak Nagy Imre megítélése történt kettős világkép alapján, hanem a megjelenítések s az ábrázolások indítékai is merőben különböztek egymástól. A Kádár-rendszer az egyik legkártékonyabb történeti szereplőként, mint legfőbb gonoszt igyekezett őt - gyakorta Mindszentyvel együtt - kolportálni. A belügyi szervek, a kádári megtorlás didaktikus, magyarázatokkal ellátott képes albumai VI. kötetében (Az ellenforradalom vezérkara) tekergőző kígyótesten, a gonosz megtestesítőjeként jelenítik meg a Mindszentyre néző Nagy Imrét.

A nyugati demokráciákban és a magyar emigrációban viszont a forradalom emléke éltetését és páratlan sorsvállalása nagyszerűségét látták személyében. A La tragedia dell’Ungheria című dokumentumfüzetben (Róma-Milánó, 1957) szereplő képek fotókból képregénnyé átírt forradalomtörténetté állnak össze, ahol orosz fegyverek kényszere alatt, csíkos öltönyben - börtönét jelezve így - olvas Nagy Imre. Egy ausztriai gyermekrajzpályázatra emigráns szülők gyermekétől készült a Nagy Imre még az égben is börtönrács mögött című munka, ezen egy felhőn ül börtönében.

La Tragedia dell’Ungheria, 1957
© Műértő
Halálának híre futótűzként terjedt el a nyugati világban, egyéni és kormányszintű tiltakozásokat zúdítva Kádárékra és a szovjetekre. A kopfjában „Hazádnak rendületlenül légy híve óh magyar” jelmondatot viselő, az 1956-os forradalom szellemiségét évtizedeken át ápoló Nemzetőr folyóirat Nagy Imre-emlékszámának fekete keretes vezércikke A halottak élén címen T. T. (Tollas Tibor) szignóval és Szalay Lajos rajzával jelent meg, amelynek fölirata: „Az Apokalipszis Négy Lovasa Magyarország felett”.

A magyar emigráció tagja, a képzőművész Gordon György 1959-es tusrajzán a kalapos, cvikkeres Nagy Imre-arc szeretettel megidézett, mindenfajta reprezentativitást mellőző profilkép.

A nyolcvanas évtized végén, különösen az újratemetés előtti fölfokozott várakozásban további Nagy Imre-portrék születtek. Kajári Gyula grafikusművész 1989-1992 között több változatban próbálta megidézni a mártír miniszterelnök arcát. Egyik művén Batthyány Lajossal párban ábrázolta. Farkas András nagyméretű rajzon és festményen történelmi tablót szerkesztett, amelyen egyik kezével a forradalmat szimbolizáló nőalakot tartja Nagy Imre, a másikkal pedig a Hruscsov vezette orosz tankot utasítja el.

Jan Nowicki
A Temetetlen halott című filmben.
Különös és egyúttal érthető, hogy a Kádár-rendszer forradalommal kapcsolatos képtiltása idején nem születtek, mert nem születhettek Nagy Imre-ábrázolások. Pedig a miniszterelnök mártírrá válása, sors kijelölte útjának bekövetkezése, az, ahogy elszántan, meggyőződése által vezérelve hallgatta ítélethirdetését 1958. június 15-én - egyedi pillanata a magyar történelemnek. Sajátos történelmi sűrítmény: egy ember (politikus, vezető) és egy szent ügy, a forradalom összeforrottságának jelképe. Ezt a pillanatot megjeleníteni - az ismert fotó felhasználásával, rajzi előtanulmányok segítségével - tudtommal egyedül a forradalom alatti magatartása miatt börtönviselt, tavaly elhunyt Bényi Árpád festőművész próbálta, két festményén is. Az egyiket Nagy Imre szülővárosának, Kaposvár Polgármesteri Hivatalának ajándékozta. Oda, ahol a legtöbbet tehetnék azért, hogy Nagy Imre szülőházában is őrizzék az emlékét, hogy a forradalomra reflektáló képzőművészeti alkotások, 1956 több mint ezerdarabos képtárának Nagy Imrével kapcsolatos művei is méltó bemutatásra találhassanak.

Sümegi György

Legyen HVG pártoló tag!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
Sárgállik az ország, erős szél miatt adtak ki figyelmeztetést

Sárgállik az ország, erős szél miatt adtak ki figyelmeztetést

1174 milliárddal költekezett túl tavaly az állam

1174 milliárddal költekezett túl tavaly az állam

A Samsung ellenállt a kísértésnek, és nem az Apple fülhallgatóját mutatta be

A Samsung ellenállt a kísértésnek, és nem az Apple fülhallgatóját mutatta be

Száz éve kihaltnak hitték ezt a galápagosi óriásteknőst, úgyhogy most nagy a meglepetés

Száz éve kihaltnak hitték ezt a galápagosi óriásteknőst, úgyhogy most nagy a meglepetés

Ha Tony Curtis személyes holmijaira kíváncsi, akkor Mátészalkán keresse azokat

Ha Tony Curtis személyes holmijaira kíváncsi, akkor Mátészalkán keresse azokat

PS: M. Richárd konditerembe jár, miközben szívműtétjére készül

PS: M. Richárd konditerembe jár, miközben szívműtétjére készül