szerző:
hvg.hu

Milyen jogai és kötelezettségei vannak a munkavállalónak munkaköre megszűnésekor? Hogyan és hol érvényesítheti azokat? Milyen eszközök vannak a kezében a munkáltatóval szemben? Dr. Viszló László, a hvg.hu munkajogi szakértője ezekre az olvasói kérdéseket válaszolja meg az alábbiakban.

Államigazgatási hivatalnál dolgozom, amit a közeli jövőben másik intézményhez csatolnak. Ebben az esetben a munkaköröm megszűnik. Jelenleg két hónapos terhes vagyok. Vonatkozik rám a Mt-ben található védettség, vagy a köztisztviselőkre más szabályozás vonatkozik? Amennyiben igen, a védettség akkor is él, ha az új (befogadó) közigazgatási intézmény nem tud részemre munkakört felajánlani?

Abban az esetben ha a munkáltatója jogutóddal szűnik meg ez nem érinti az Ön közszolgálati jogviszonyát. A védettség a jogutódnál is megilleti. Amennyiben megszűnt a munkaköre (átszervezés) kötelesek megvizsgálni van-e más végzettségének megfelelő álláshely. Csak akkor menthető fel, ha nincs. Ebben az esetben ki kell fizetni a felmentési időre járó átlagkeresetet és a végkielégítést.

"megszuno"

2004 október 7-én kötöttem munkaszerződésemet egy bankkal. Jelenleg is ott dolgozom, ám a váltáson gondolkodom. munkaszerződésem egyik pontja az alábbi szöveget tartalamazza: "A munkavállaló vállalja, hogy a munkaviszony megszűnését követő 6 hónapig a bankszakmában nem helyezkedik el. Ezzel szemben a munkavállalót a munkaviszony munkáltató általi rendes felmondással történő megszüntetése esetén a Bank Munkaügyi Szabályzatában meghatározott egyszeri juttatásként 90 napos felmondási idő illeti meg, a munkavállalónak járó egyéb munkabéren és járandóságon felül." Megállja-e a helyét, szükség esetén megtámadható-e ez a rendelkezés, és milyen következményeket vonhat maga után, ha mégis a bankszakmában helyezkedem el kevesebb, mint fél évvel a felmondásom után? Másik kérdésem az lenne, hogy a tavalyi évben keletkezett túlóráim kifizetését/kompenzálását van e módom kérni munkáltatómtól?

Az Mt. 3. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a felek megállapodjanak a munkaviszony megszűnését követő időre vonatkozó versenytilalmi kikötésben. Bár a szöveg zavaros, de annyi kihámozható, a munkavállaló amennyiben 6 hónapig nem helyezkedik el a bankszakmába 90 napi átlagkeresetnek megfelelő összeget kap ellentételezésként. További feltétel, hogy a munkáltatói rendes felmondással szüntessék meg a jogiszonyt. Azaz, ha Ön mond fel (munkavállalói rendes felmondás) nincs a 6 hónapra szóló kötelezettségvállalás de plusz pénz sem. A túlmunkával kapcsolatos igényét 3 évig érvényesítheti akár a munkaviszony megszűnését követően is.


A férjem betanított segédmunkásként dolgozik egy húsipari vállalatnál, ahol az utolsó üzemorvosi alkalmassági vizsgálat során olyan besorolást kapott, hogy "alkalmas, gerinckíméléssel". A munkaügyi osztályon kérésére ilyen besorolásnak megfelelő munkakört számára biztosítani nem tudtak, csak a rehabilitációs foglalkoztatás lehetőségét látták megoldásként, amit a férjem nem szeretne, illetve a másik megoldás, hogy a férjem mondjon fel. Tudomásunk van arról, hogy lehetősége van bizonyos esetekben a munkavállalónak is a munkaviszony rendkívüli felmondására. Ön szerint esetünkben helytálló? 

Utóbbi esetben -tudomásunk szerint- a Munkaügyi Bírósághoz fordulhat a munkáltató, ahol Ön szerint, ha a munkáltatónak adnának igazat, akkor milyen következménnyel járna ez számunkra? A rendkívüli felmondás lényege ismereteink szerint: a munkaviszony azonnali hatállyal megszűnik (azzal a nappal, ahogyan azt benyújtották) függetlenül attól, hogy azt a munkáltató elfogadja-e vagy sem. Akár szabadság ideje vagy táppénzes állomány ideje alatt is benyújthatja a munkavállaló. Akár már másnap, máshol munkába állhat az illető. Jók-e az értesüléseink?


A rendkívüli felmondás alkalmazására a másik fél nagyon súlyos kötelezettségszegése esetén van lehetőség, illetve ha a munkaviszony további fenntartása lehetetlenné válik. Jelen esetben a munkáltató nem tudja a foglalkoztatási kötelezettségét teljesíteni mivel nincs olyan felajánlható munkaköre ami a munkavállaló egészségi állapotának megfelel. Nyilvánvalóan lépnie kell, azaz munkavállalói rendes felmondással az egészségügyi alkalmatlanságra hivatkozva kellene megszüntetnie a jogviszonyt. Abban az esetben ha nem hajlandó intézkedni, a  munkavállaló is megszüntetheti rendkívüli felmondással a munkaviszonyát. Javaslom, hogy mielőtt lépnének próbáljanak egyeztetni az ügyben akár közvetítő bevonásával. Ha mindez eredménytelen a rendkívüli felmondás benyújtását követően a Munkaügyi Bíróság előtt érvényesíthetik anyagi jellegű igényeiket. Nagyon fontos hogy a felmondást alaposan indokolják, ugyanis a Bíróság az indokok valóságosságát és okszerűségét vizsgálja.


"fvillon"

Két pedagógusi diplomával ugyanazon a helyen tanítok 13. éve. Az első 2 évben közalkalmazott voltam. Majd "kényszervállalkozó" lettem - és oktató!! Jelenleg 2 éve alkalmazott vagyok. Nem győzöm hangsúlyozni: ugyan abban a városban, ugyan abban az épületben, ugyan azokkal a főnökökkel! Mi vagyok én? Tesz különbséget  a törvény pedagógus és pedagógus között? Válaszát megköszöném.

A leveléből valószínűsíthető, hogy az Ön iskolája ki került a Közalkalmazotti törvény hatálya alól, ezért lett a státusza szerint munkavállaló. Ebben az esetben is azonban a Közoktatási törvény garantálja, hogy a munkabére nem lehet kevesebb mintha közalkalmazott lenne, továbbá a munkaköri pótlék, a szabadság mértéke tekintetében  is be kell tartania a munkáltatónak a Kjt. rendelkezéseit. Ez a helyzet azonban csak úgy jöhetett létre, ha Ön ehhez hozzájárult, ha nem munkaügyi jogvitát kezdeményezhet.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
MTI Karrier

Két hónap alatt 80 ezer alkalmi munkavállalói könyvet váltottak ki

A januárban és februárban kiváltott alkalmi munkavállalói könyvek száma csaknem elérte a 80 ezret, az alkalmi munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók ebben az időszakban 293 millió forint értékben vásároltak közteherjegyet – közölte Pirisi Károly, a Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója.

Vállalkozás

Nem pénzkérdés a munkavállaló szabadsága

A luxemburgi bíróság döntése értelmében uniós jogba ütközik, ha egy vállalat pénzben akarja megváltani a munkavállalónak járó, de a következő évre halasztott rendes szabadságát, írja Napi Gazdaság.

Csinált egy speciális telefont a Samsung, ami később még nagyon sokat érhet

Csinált egy speciális telefont a Samsung, ami később még nagyon sokat érhet

Sebastian Kurz állítólagos szexorgiáiról pletykált Heinz-Christian Strache

Sebastian Kurz állítólagos szexorgiáiról pletykált Heinz-Christian Strache

Pont azzal az üzletemberrel tárgyalt Orbán, akit Strache ajánlott a médiabirodalom felépítéséhez

Pont azzal az üzletemberrel tárgyalt Orbán, akit Strache ajánlott a médiabirodalom felépítéséhez

Megszavazták a fegyvertartás szigorítását és az adóreformot a svájciak

Megszavazták a fegyvertartás szigorítását és az adóreformot a svájciak

Nem jön be a magyaroknak az élethosszig tartó tanulás

Nem jön be a magyaroknak az élethosszig tartó tanulás

A legolcsóbb budapesti jegyek is drágák lesznek az Eb-re

A legolcsóbb budapesti jegyek is drágák lesznek az Eb-re