Révész Sándor
Révész Sándor
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

Orbán Viktor annak a politikának volt a legélesebb kritikusa ellenzékben, amelyet ő maga sokkal erőteljesebb formában kívánt megvalósítani kormányon.

A dolgok jelenlegi állása szerint ma Brüsszelben az Európai Néppárt (EPP) és Orbán Viktor EPP-tagságától megfosztott (“felfüggesztett”) pártjának képviselői együtt ünnepelik, hogy tíz évvel ezelőtt egy épületszárnyat az EPP-ből kétszer is kipottyantott MDF elnökéről, Antall Józsefről neveztek el.

“Orbán Viktor úr állandóan diktátornak titulálja Antall József miniszterelnök urat. Nos, ha ő megengedheti magának, akkor én is megengedhetem azt, hogy a polgármesterünket minidiktátornak nevezzem.” Így védte meg Koha Róbert (Isten nyugosztalja!), a szegedi önkormányzat MDF-frakciójának akkori vezetője azt a közleményét, amelyben 1992 nyarán Orbán Viktor pártjának az SZDSZ-szel közösen támogatott liberális polgármesterét (Lippai Pált) a fentiek szerint minősítette. (168 Óra, 1992. július 14.)

Nem véletlenül hallotta ki Antall párthíve ezt a minősítést Orbán Viktor úr megnyilvánulásaiból. Ezen úrnak (és társszerzőjének, Kövér Lászlónak) az volt a határozott véleménye, hogy az Antall-kormány “a demokrácia jövőjét fenyegeti”. Még csak nem is egészen egypárti kormányzást valósít meg, hanem még rosszabbat, mert az sem biztos, hogy érvényesülhet-e a párt befolyása a kormányzásra. Hiszen “az MDF számára Antall a Messiás./.../... maga a Pótolhatatlan, az Egyedül Lehetséges, aki elvezeti népét, akit tehát vakon követni kell. Minden – egyébként racionálisan megítélhető – döntés így válik bizalmi kérdéssé ‘pártunkban és kormányunkban’, illetve ezek küldetésében való irracionális hit tárgyává.” (Kövér László–Orbán Viktor: A koalíció én vagyok, Magyar Hírlap, 1991. december 4.)

A történelmileg érzékeny magyar fül a kommunista diktatúra bukása után egy-két évvel világosan kihallhatta ebből, hogy Antall József itt le van – nem is kádárjánosozva, hanem egyenesen – rákosimátyásozva.

De ha ez nem lett volna világos, akkor az Országgyűlésben az 1992. évi költségvetés vitájában Orbán még világosabbá tette: “A kommunizmus túlélését Magyarországon ma nem az jelenti, hogy néhány vállalatvezető és bankelnök a helyén marad... sokkal inkább az, hogy a kormány oly módon akarja az... állami költségvetést elfogadtatni az Országgyűléssel, mint ahogy azt harminc évig a kommunisták tették.../.../ Egy kormány távlatos gondolkodását mindenütt a világon azon lehet lemérni, hogy mennyit és milyen hatékonysággal költ oktatásra és tudományra... Fölösleges hivatalokra van pénz, miközben csökkennek az oktatási és kutatási ráfordítások. /.../ ... a kormányfő a legégetőbb gazdaságpolitikai feladatnak épp a független pénzpolitikától és az azt képviselő bankelnöktől való megszabadulást tartotta./.../ Az elmúlt másfél évben a parlamentet paragrafusgyártó gépezetté, kormányzati pecsétnyomóvá silányították, amelynek feladata a kormányfő szemében nem a felelősségelv érvényesítése, hanem a kormánydöntések szentesítése... az MDF-kormányban a kollektív felelőtlenség rendszere urakodik... akárcsak az állampárti időkben...mindazért, ami itt történik, véleményünk szerint a miniszterelnök urat személyesen terheli a felelősség. (Nagy taps a baloldalon.)”

Orbán Viktor így jellemzi Antall József kormányzását a Népszabadságban (1990. szeptember 1.): “az új kormány hivatalba lépésétől kezdve a centralizációra törekszik. Minél jobban meg akarja őrizni a végrehajtó hatalom fölényét a törvényhozással szemben, sőt még erősíteni is igyekszik a végrehajtó hatalmat. Új, a kormánytól függő, széles körű vagy akár körülhatárolatlan felhatalmazással működő hatóságokat, hivatalokat hoz létre. Ilyen a Kárpótlási Hivatal, és még inkább a Jogtalan Előnyöket Vizsgáló Bizottság.
A kormány által az utóbbi hónapokban foganatosított személycserék is ugyanezzel a logikával magyarázhatók, amit — ebben az esetben — tulajdonképpen nem is tagadnak a kormány szószólói. Megtettük — mondják —, mert jogunk volt hozzá! Megtettük, mert miénk a kormányhatalom, s azt ültetünk pozícióba, aki tetszik nekünk. A vezetők kiválasztásának legfőbb szempontja nem az alkalmasság, hanem a kormány iránti lojalitás, netán a miniszterelnök úrral kialakított régebbi keletű jó viszony.” Antall József pártjának “vezetősége nagyon hajlamos rá, hogy a kormány fölött gyakorolt kritikát úgy utasítsa el, mintha az ellenzék vagy a sajtó Magyarország presztízsét ásná alá, magát a magyar nemzetet támadná. Az ilyen megnyilvánulások nem sok jót ígérnek a demokrácia jövőjére nézve. Az ilyen magatartás arra utal, hogy a kormánypárt vezérei hajlamosak összetéveszteni pártjukat és választóikat az országgal, a nemzettel.”

Két eset lehetséges. Egy: Orbán Viktornak és pártjának értékelése Antall József és pártja politikájáról helytálló. Ebben az esetben az EPP-nek nincs mit ünnepelnie Antall Józsefen, inkább kezdeményeznie kellene, hogy azt az épületszárnyat másról nevezzék el. Kettő: Orbán Viktor és pártja a legigaztalanabb és legaljasabb rágalmakat szórta a magyar miniszterelnökre, és ebben az esetben a Fideszt kellene legmesszebbre elhajtani attól az ünnepségtől.

Hogy volna egy harmadik lehetőség is? Tán az, hogy a Fidesz és vezére immáron negyedszázada másképp beszél Antallról és az ő politikájáról? Valóban. Debreczeni József Orbánról írt könyvében (Debreczeni József: Orbán Viktor, 2002, 161-162.o.) rá is mutatott, miben állt ez váltás. Az az Orbán Viktor, aki a nagyarányú személycserék miatt már száz nap után úgy támadta Antallt, ahogy itt olvashatjuk, 1994-ben ezt nyilatkozza Debreczeninek: “Én azt láttam, hogy Antall határozatlan. Azt csinálta, hogy egyenként cserélt. Volt egy csere – nagy skandalum. Egy hét múlva megint egy csere – a sajtóban megint nagy skandalum. Harmadik csere – ugyanaz./.../ Az átszervezések félszívvel lesznek végrehajtva, magtorpanások lesznek. Nyári szünetet kellett volna elrendelni a parlamentnek. Egy hónap: sitty-sutty, a személycseréket egyszerre megcsinálni. Erőből.”

Ez a dolog lényege. Orbán Viktor azért támadta életében és azért méltatja halála után Antall Józsefet, amit az a demokrácia ellen tett. Azt gondolta Antallról, hogy ebben az ügyben sokat tett, de nem eleget. Rámaradt a demokrácia szétverésének a feladata az általa Antall-idejében kegyetlenül kigúnyolt keresztény-nemzeti eszme álcahálója alatt.

Orbán Viktor annak a politikának volt a legélesebb kritikusa ellenzékben, amelyet ő maga sokkal erőteljesebb formában kívánt megvalósítani kormányon, lehetőségei legvégső határáig terjeszkedve. Éppen ez a terjeszkedés vezetett el most a Fidesz felfüggesztéséhez – és ezt az EPP vezetői tudják a legjobban.

Ebben a törekvésében támogatta Orbánt az EPP önpusztító módon közel két évtizeden át. Ennek jegyében vették fel 2000-ben a Fideszt akkori koalíciós társával, Torgyán József kisgazdapártjával együtt. Ennek jegyében dobták ki a pártcsaládból a Fidesz kívánságára ugyanakkor Antall József pártját, az MDF-et. Ennek jegyében rúgták ki egy évvel később a koalícióból kiesett kisgazdapártot és vették vissza a Fidesz érdekeinek megfelelően Antall pártját, amellyel aztán 2009-ben, éppen tíz évvel ezelőtt, éppen az Antall-szárny felavatásának évében végleg szakítottak.

Gratulálunk az ünneplőknek – egymáshoz.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Keresztelő volt ma az Orbán családnál

Keresztelő volt ma az Orbán családnál

Húsz éve nem volt ilyen magas az átlagos részvételi arány a szavazáson

Húsz éve nem volt ilyen magas az átlagos részvételi arány a szavazáson

A populisták előretöréséről írnak a világ legnagyobb lapjai, Orbán nevét is sokat láthatjuk

A populisták előretöréséről írnak a világ legnagyobb lapjai, Orbán nevét is sokat láthatjuk

Monacói Nagydíj: Hamilton győzött és növelte előnyét az összetettben

Monacói Nagydíj: Hamilton győzött és növelte előnyét az összetettben

Jóval többen szavaznak, mint öt éve

Jóval többen szavaznak, mint öt éve

Lövöldöztek egy lengyel iskolában, ketten megsérültek

Lövöldöztek egy lengyel iskolában, ketten megsérültek