"A kutyát sem érdekelné, hogyan doktorált le" - a bíráló a Schmitt-ügyről

2012. január 12., csütörtök, 20:50 • Utolsó frissítés: 2012. január 12., csütörtök, 21:12
Szerző:


Címkék: ; ; ; ; ; ;

Nem változtatta meg véleményét Schmitt Pál dolgozatáról a hvg.hu által nyilvánosságra hozott ügy, ma is "alapos, tanulságos" munkának tartja a jelenlegi államfő 1992-ben született kisdoktori dolgozatát az egyik bíráló, Kertész István. Az ókortörténész professzor hihetőnek tartja az államfő hivatalának álláspontját, és "polgári lelkiismerete berzenkedik" a Schmitt ellen indult "politikai támadásoktól". Azt viszont elismerte, hogy ő soha nem tulajdonítaná el kollégái kutatási eredményeit. Állítja: húsz évvel ezelőtt jóhiszeműen járt el, mert az egyetem rektora és a dolgozat másik bírálója meggyőzte, hogy a disszertáció megfelel az intézmény támasztotta feltételeknek.

Hihetőnek tartja a Köztársasági Elnöki Hivatal szerdai közleményét – mely szerint Schmitt Pál személyesen ismerte és együttműködött a bolgár kutatóval, és ezért hasonlít Nikolaj Georgiev tanulmánya és az államfő disszertációja – Kertész István, aki az 1992-es kisdoktori értekezés egyik bírálója volt, és a dolgozatot summa cum laude minősítette. Az ókortörténész azt mondta, ha ma elé tennék az értekezést, ugyanúgy járna el, mint húsz évvel ezelőtt, és ugyanezt a minősítést adná.

A hvg.hu szerdán számolt be arról, hogy a jelenlegi köztársasági elnök 1992-ben benyújtott kisdoktori értekezésének legnagyobb része – a hvg.hu számításai szerint mintegy 180 oldal – egy bolgár sportkutató, Nikolaj Georgiev francia nyelvű munkájának fordítása és átvétele, ami felveti a plágium gyanúját. Cikkünk megjelenése után kiadott közleményében a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) „a leghatározottabban visszautasította” a plágium vádját. A KEH szerint „a hiánypótló munkát” történészprofesszorok bírálták, „annak eldöntése, hogy az értekezés tartalmi és alaki szempontból megfelelő-e, az ő hatáskörük volt” – fogalmazott a közlemény. A bolgár kutató lánya ezzel szemben a hvg.hu-nak adott csütörtöki interjújában azt mondta, kizárt, hogy édesapja társszerzőként dolgozott volna Schmitt Pállal úgy, hogy nem tünteti fel a nevét a munkáiban.

Kertész István a kisdoktorihoz készült 7 oldalas bírálatában közel 5 oldalon keresztül kritizálta a dolgozatot, többek között felvetette a jegyzetek, az idézetek hiányát, jelezve, hogy „egy ilyen terjedelmes anyaggyűjtés esetében elvárható, hogy a szerző pontosan feltünteti adatai lelőhelyét. A megnevezett szakirodalom alapján aligha lehetett volna a sportágak ilyen részletes programelemzését elvégezni”. Ennek ellenére úgy ítélte meg, hogy „a jelölt dolgozata megfelel az egyetemi doktori értekezésekkel szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek”.

Fotó:

"Akkor mások voltak a követelmények"

„Negyvenhárom éve dolgozom a felsőoktatásban, van gyakorlatom a szakdolgozatok, doktorik elbírálásában, természetes, hogy kritikákat is megfogalmaztam” – mondta a professzor, aki a hvg.hu-nak hangsúlyozta, ez egy kisdoktori volt, ami nem azonos a mai Ph.D. fokozattal. Kertész azt mondta, „tudni kell disztingválni”, mert akkor teljesen mások voltak a követelmények, ráadásul a feltételeket tekintve az egyes felsőoktatási intézmények között is voltak különbségek.

Kertész azt mondta, amikor Schmitt benyújtotta a disszertációját, ő az ELTE bölcsészkarán tanított, a Testnevelési Egyetemről (TE) Istvánfi Csaba rektor kérte fel, hogy legyen a jelenlegi államfő dolgozatának opponense. „Az első dolgom az volt, hogy megkérdeztem, a leadott disszertáció megfelel-e az egyetem támasztotta követelményeknek, ott elfogadható-e ebben a formában” – állította a hvg.hu-nak a professzor, aki szerint mind Schmitt másik bírálója, Takács Ferenc, mind a rektor megnyugtatta, hogy a dolgozat megfelel a TE előírásainak. „Ezek után úgy láttam, hogy a dolog formai részével nekem nincs több dolgom, igaz, bírálatomban jeleztem az észrevételeimet.”

Az ókortörténész szerint neki is „szemet szúrt, hogy nincsenek jegyzetek”, de látta a dolgozatból, hogy Schmitt főleg nyilvános anyagokból, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) jegyzőkönyveiből dolgozott, így a jegyzetek hiányát nem tartotta olyan súlyúnak, hogy az értekezést visszadobja. Kertész azt mondta, tudott róla, hogy abban az időszakban Schmitt tagja volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, 1991-ben pedig a Végrehajtó Bizottságba is beválasztották, így úgy gondolta, hogy a felhasznált NOB-jegyzőkönyvek a disszertáló rendelkezésére álltak, „munkaanyagnak számítottak” számára.

Ezért úgy véli, hogy a Georgiev- és a Schmitt-tanulmány közti egyezések mögött nincs plágium, hiszen a bolgár kutató is sportdiplomata volt, mindketten hozzáférhettek ezekhez a dokumentumokhoz. Éppen ezért ad hitelt a KEH szerdai közleményének, mely szerint a két sportdiplomata a kutatásaiban együttműködhetett.

Schmitt Pál a parlamentben

Fotó:

"Megtiszteltetésnek éreztem"

„Ma is alapos, tanulságos munkának tartom a köztársasági elnök úr disszertációját. Nem elhanyagolható az sem, hogy megtiszteltetésnek éreztem, amikor felkértek, legyek egy kétszeres olimpiai bajnok dolgozatának opponense” – mondta a hvg.hu-nak Kertész István.

Arra a kérdésre, mit szól hozzá, hogy nemcsak a jegyzőkönyvek elemzései, hanem a dolgozat végkövetkeztetései is szinte szó szerint megegyeznek Georgiev konklúzióival, az ókortörténész úgy válaszolt, jóhiszeműen járt el, akkor erről nem tudott. Ennek ellenére továbbra is úgy gondolja, hogy ma sem járna el másképp.

„Nyilván feltüntetném a kollégám nevét” – mondta Kertész arra a kérdésünkre, hogy mit tenne, ha közölni akarná egy olyan kutatás eredményeit, amelyen közösen dolgozott egy kollégájával. Kertész egy példát is említett: egy osztrák és egy német kutató a múlt században együtt dolgozott fel egy ókori görög felirattöredéket – amely a birkózás szabályait tartalmazta –, majd az egyikük anélkül közölte az eredményeit, hogy a másik nevét feltüntette volna, mire a barátságuk egy életre megromlott.

Polgári lelkiismeret

„A Rákosi- és a Kádár-korszakban a szakmai problémákból csináltak politikai ügyeket, és tettek tönkre szakembereket. Most mindez fordítva történik” – mondta a hvg.hu-nak Kertész, aki a Schmitt-ügyet „politikai támadásnak” tartja.

Kertész szerint, ha Schmitt nem lenne köztársasági elnök, akkor „a kutyát sem érdekelné, hogyan doktorált le”. Az ókortörténész hangsúlyozta, „polgári lelkiismerete és gondolkodásmódja berzenkedik” a botrány és az eljárás ellen. Kertész azt mondta, vannak sokkal fontosabb problémák az országban ennél, ezért nem érti az ügy körüli felhajtást.

Különös tendencia az 1%-os felajánlások terén
Különös tendencia az 1%-os felajánlások terén

Civil szervezetek sokaságának működése kerül veszélybe, mert az adózók fele nem rendelkezik az 1%-ról. Ennek a furcsa „közömbösségnek” az okát kutatjuk.

Hirdetés
110 HOZZÁSZÓLÁS, MELYEK KÖZÜL A LEGFRISSEBBEK:
2012. január 15., 13:35 S(hort)P(lay)

Pistám!

Elmész te a .........zÓkori Olimpiák Relikviáinak gyűjtőmunkájára MOB és NOB ösztöndíjjal fél évre, mint annak idején a védés után.
Azért ennél gerincesebbnek ismertelek meg, legalábbis azt hittem.
MOA vezetőség és tagság az említett időszakban:

Jakabháziné Mező Mária (Antal kormány volt helyettes államtitkárának neje)
Jakabházi László közismert "sportkutató", aki hihetetlen módon, az általa tudományos publikációnak minősített Népsport és Nemzeti Sport cikkeivel kívánta egyetemi doktoriját konvertáltatni Ph.D.-vé, miután ez irányú érvelését a kandidátusi fokozat megszerzését lefolytató bizottság nem fogadta el. Egyik se ment, így lett neki Ph.D-ja a Novi Sad-i Egyetemről, amit ugye a TF természetesen honosított:)
Prof. Kertész István (bíráló)
Prof. Takács Ferenc (bíráló)
van még tovább. Mondjam még?

Ezért nem kell itt semmit kivizsgálni, mert csak jönnének az ügyek.

2012. január 14., 23:06 kóservilág

Újabb megszólalás:

"Sportpolitika: a NOB hivatalos közleményt adott ki Schmitt Pál ügyéről
Hivatalos nyilatkozatot tett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a plágiummal gyanúsított Schmitt Pál köztársasági elnök ügyében – tájékoztatta szombat este a Köztársasági Elnöki Hivatal az MTI Hírcentrumot.

A NOB angol nyelvű közleményében úgy fogalmaznak: „tudomásul vesszük, hogy Schmitt Pál határozottan visszautasította az őt ért plágiumvádakat, és azt is, hogy a munkáját értékelő egyetemi szakértők támogatásukról biztosították.”

A közlemény szerint Schmitt Pál mind sportolóként, mind pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjaként rendkívül fontos szerepet vállalt az olimpiai mozgalomban. Feladatait – ideértve a NOB végrehajtó bizottságának tagjaként eltöltött nyolc évet, amelyből négy évig alelnökként dolgozott – nagy szakértelemmel látta el, és munkatársai mindig tisztelték és támogatták."

2012. január 14., 19:10 Illés József

Kertész István úr (az értekezés egyik bírálója)véleményéből - amely szerint akkor mások voltak a követelmények - azt tudom következtetni, hogy akkor nyugodtan lehetett lopni. Ezt viszont kétségbe vonom.
Szerintem nem ez az egyetlen eset, amikor a szakdolgozat vagy disszertáció készítője más tollaival ékeskedett, bár a kétszáz valahány oldalból száznyolcvannak a csaknem szó szerinti egyezése nem kis teljesítmény. E tény megkérdőjelezi az eredeti mű szerzőjével történő együtt dolgozást, mivel a fogalmazásban, mondatszerkesztésben jelentős eltéréseknek kellene ez esetben is lenniük.
Szerintem senkit nem érdekelne az eset, ha az érintett nem lenne a Köztársaságunk elnöke, azt megelőzően a Parlament elnöke, a jelenlegi kormánypárt elnökhelyettese, és még sorolhatnám azokat a funkciókat amelyeket eddig betöltött. Ezeknél kisebb beosztásokban is elvárás a feddhetetlenség, ez az eset - még ha büntetőjogilag el is évült - jelentősen túlmutat ezen.
Ebből tisztességesen kiszállni már nagyon nehéz.
Ha lemond legalább az elnöki hivatalt, az elődeit, a köztársaságunkat érintő megbélyegzés alól mentesíti. Ha nem mond le, hanem mosolyogva elhallgatja szégyenbe hoz mindenkit és el kell viselnie bel- és külföldön a háta mögötti összesúgást, a kinevezések átadásakor az erkölcsi alap hiányát.
Mindezek után döntsön belátása szerint személyesen az érintett is és mindazok akik ebbe a beosztásba javaslatba hozták.

2012. január 14., 16:15 kóservilág

@Sugár György

Schmitt Pál:

"A KEH adatlapja szerint angol, német, francia, spanyol és orosz nyelven beszél"

2012. január 14., 15:16 Sugár György

Ki(vagy melyik szerv)rendelte meg a fordítást, ki fizette azt ki, és ki fordította(elég amatőr módon) a bolgár tanulmányt?

További 105 hozzászólás megtekintése »
Véleménye van? Ossza meg velünk!


"A kutyát sem érdekelné, hogyan doktorált le" - a bíráló a Schmitt-ügyről
  Másolat Önnek

APRÓHIRDETÉSEK
tovább az apronet.hu-ra »
HVG HIRDETÉSFELHŐ
Hirdetés
HIRDETÉS
HVG ONLINE CSOPORT HÍREI
híreink RSS csatornái »
Keresse az újságárusoknál!
Előfizetek a HVG-re Előfizetek a DHVG-re

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X