szerző:
Dezső András - M. László Ferenc

Egyik bírálója sem volt maradéktalanul elégedett Schmitt Pál 1992-es kisdoktori értekezésével, mégis a legmagasabb minősítéssel fogadták el a dolgozatot, melyről a hvg.hu kiderítette, hogy egy bolgár sportkutató tanulmányát másolta idézőjelek nélkül. Az egyik bíráló úgy vélte, a jegyzetek feltüntetése „minimális követelmény” egy tudományos írás esetében, Schmitt témavezetője pedig hiányolta a forrásanyagok pontos megjelölését, ám mindketten azon a véleményen voltak, hogy a hibák kijavítására csakis akkor lehet szükség, ha a dolgozat nyomtatásban is megjelenik.

„Sajnálatos, hogy nem tűnik ki világosan, vajon saját egyéni elképzeléseiről van szó, és ha igen, akkor ezek mennyiben állnak összhangban a NOB (Nemzetközi Olimpiai Bizottság – a szerk.) terveivel, vagy csupán a NOB elképzeléseit, esetleg a tagok többségének véleményét ecseteli” – olvasható Kertész István Schmitt Pál 1992-es doktori értekezéséhez fűzött opponensi értékelésében. Az ókortörténész 7 oldalas bírálatából 5 oldalon keresztül kritizálta a dolgozatot, számos formai elégtelenségre és ténybeli tévedésre is felhívva a figyelmet, ennek ellenére az értekezést a legmagasabb, summa cum laude minősítéssel elfogadta.

A hvg.hu szerdán számolt be arról, hogy a jelenlegi köztársasági elnök 1992-ben benyújtott kisdoktori értekezésének legnagyobb része – a hvg.hu számításai szerint mintegy 180 oldal – egy bolgár sportkutató, Nikolaj Georgiev francia nyelvű munkájának többnyire szó szerinti fordítása és átvétele, ami felveti a plágium gyanúját. Cikkünk megjelenése után kiadott közleményében a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) „a leghatározottabban visszautasította” a plágium vádját. A KEH szerint Schmitt Pál személyesen ismerte a bolgár kutatót, és „több résztéma megtárgyalása során együttműködtek”. Ugyanakkor a közlemény azt is hangsúlyozta, hogy „a hiánypótló munkát” történészprofesszorok bírálták, „annak eldöntése, hogy az értekezés tartalmi és alaki szempontból megfelelő-e, az ő hatáskörük volt” – fogalmaz a közlemény.

„Ez egyébként minimális követelmény”

Bár mind Kertész, mind Schmitt témavezetője, Takács Ferenc egyetemi tanár a legmagasabb minősítést adta az értekezésre, mindketten kritizálták is a dolgozatot opponensi véleményükben.

Schmitt Pál az új alaptörvényt szignálja - Nagyítás-fotógalériánk Schmitt Pál karrierjéről - kattintson a képre!
©

„Egy ilyen terjedelmes anyaggyűjtés esetében elvárható, hogy a szerző pontosan feltünteti adatai lelőhelyét. A megnevezett szakirodalom alapján aligha lehetett volna a sportágak ilyen részletes programelemzését elvégezni. A jegyzetanyagban vagy egy külön függelékben hivatkozni kellett volna a hivatkozott kongresszusok, ülésszakok jegyzőkönyveire, egyéb adalékaira” – írta Kertész a bírálatában.

Az egyetemi docens azt kifogásolta, hogy Schmitt értekezésében egyetlen láb- vagy végjegyzet sem szerepel, ami mutatná, hogy az egyes adatokat, ténybeli megállapításokat, a különféle meghatározásokat honnan vette, és amikor egy következtetést megállapít, nem teszi világossá, hogy az saját észrevétele, vagy esetleg a szakirodalomból idéz.

Mint szerdán a hvg.hu megírta, Schmitt dolgozata irodalomjegyzékében feltüntette ugyan a bolgár kutató művét, a címet azonban nem franciául, hanem magyar fordításban adta meg – holott a kötet nincs magyarra fordítva –, ráadásul Georgiev 1987-es munkájának kiadási helyéül Lausanne helyett Bulgáriát jelölte meg. Az értekezés szövegében viszont nincsenek idézőjelek, sem jegyzetek – azaz nem derül ki, hogy Schmitt idéz-e a szakirodalomból.

„Ez egyébként minimális követelmény egy tudományos igényű írás esetében” – jegyezte meg Kertész a jegyzeteket hiányolva, ám ennek ellenére úgy vélte, hogy „a jelölt dolgozata megfelel az egyetemi doktori értekezésekkel szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek. Sőt (…) ezeknek magas szinten tesz eleget”.

„Pongyola megfogalmazás”, „gépelési hibák”

Kertész nemcsak a jegyzeteket hiányolta, több esetben „fájó hiányosságokról” írt bírálatában, illetve „apróbb pontatlanságokat” igazított ki. Szóvá tette a fogalom-meghatározások tökéletlenségét. Így megjegyezte, hogy „a szerző keverten használja a sport, a sportág és a versenyszám fogalmakat”.

További képekhez kattintson!
©

A történelmi előzmények feldolgozásánál az ókortörténész elsősorban az ókori részt kritizálta, hangsúlyozva, hogy Schmitt írása e téren több ponton téves megállapításokat tartalmaz. „Egy történész bíráló számára különösen fájó hiányérzetet kelt az a körülmény, hogy a disszertáns nem elemezte az olimpiai programot befolyásoló tényezők között a politikai változásokat” – írta Kertész. Az egyetemi docens szerint „nehezíti a megértést a tömörítés miatt néha előforduló pongyola megfogalmazás. Erre példát is hozott a 63. oldalról, ahol ez szerepel Schmitt értekezésében a tízpróbáról: „1908-ban törölték ahhoz, hogy 1912-től véglegesen szerepeljen”.

A hvg.hu a bolgár kutató tanulmánya és a doktori dolgozat összevetésekor arra jutott, hogy Schmitt néha rövidítette, egyszerűsítette az eredeti francia szöveget, sokszor részeket hagyott el, esetenként összefoglalt.

Kertész a helyesírási hibákat is kiszúrta, figyelmeztetve, ha a munkát ki akarják majd adni nyomtatásban, akkor a „sok gépelési hibát ki kell javítani”. Példaként említette, hogy Szófiát és Szöult néhány esetben kisbetűvel írta Schmitt, Monacót pedig k-val.

Az oldalakon keresztül tartó kritikák ellenére az egyetemi docens úgy vélte, a tanulmány hátterében „szorgalmas és szisztematikus anyaggyűjtés” áll, az értekezésnek „az egyes sportágak történetével foglalkozó szakemberek is jó hasznát veszik majd”.

A bíráló

Kertész István ma a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ókortudományok professzora, az egri Eszterházy Károly Főiskolán tanít. A személyes honlapján közzétett önéletrajz szerint 1967-ben szerzett középiskolai tanári képesítést az ELTE BTK nappali tagozatú latin-történelem-magyar szakán. 1969-ben védte meg egyetemi doktori értekezését, summa cum laude minősítéssel, majd az ELTE BTK Ókori Történeti Tanszékének oktatója lett, ahol előbb tudományos segédmunkatárs, majd adjunktus, végül 1983-tól docens lett. 1992-ben a Magyar Testnevelési Egyetem Társadalomtudományi Tanszékének docense lett, ahonnan 2008-ban ment nyugdíjba. Kertész 2000-től 2009-ig a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja volt, részt vett a Nemzetközi Olimpiai Akadémia tevékenységében. Honlapján arról is megemlékezik, hogy részt vett a kétszeres olimpiai bajnok, MOB-elnök, Schmitt Pál sikeres doktori eljárásában.

„További munkálatokat igényel”

Kertész Istvánhoz képest kevésbé volt kritikus a dolgozattal Schmitt témavezetője. Takács Ferenc a bírálatában szinte csak pozitívumokat írt a dolgozatról.

Egyebek mellett például azt, hogy a témát „testközelből” is ismerő szerző „prognosztikai értékű ajánlásokat szolgál témája kifejtése során, melynek értékeire ezuttal (!) is szeretnénk felhívni a szakemberek - edzők, sportvezetők, sportszervezők, testnevelők – figyelmét”. Takács úgy vélte, Schmitt jól érzékeli, hogy „a televízió a jövő olimpiai programjára is meghatározó szereppel rendelkezik”, ám a bíráló szerint a téma kibontása „további munkálatokat igényel”.

Azt Takács is elismerte – helyesírási hibákkal tarkított – értékelésében, hogy a dolgozatban vannak formai hiányosságok, ezek között említette a terminológiai pontatlanságokat, a forrásanyagok pontos megjelölésének, az irodalmi apparátus korrekt rendszerezésének hiányát és a gépelési hibákat, de úgy vélte, hogy ezek a hiányosságok a megértést és a tartalmi kifejtést nem befolyásolják.

„Ezek kijavítása – különösen publikálás esetén – feltétlenül kívánatos lenne és növelné a tanulmány értékét” - írta. Mindez azért is figyelemre méltó, mert Kertész István az Origónak nyilatkozva azt állította, 1992-ben ugyan nem dolgozott a Testnevelési Főiskolán, de kollégái biztosították arról, hogy Schmitt dolgozata formailag megfelel a követelményeknek. „A doktori disszertációt összességében summa cum laude minősítéssel elfogadom és védésre javaslom” – olvasható Takács bírálatának végén.

A témavezető

A szegedi születésű Takács Ferenc testnevelő tanári és filozófia szakos végzettségű tanár, aki 1985-ben szerzett kandidátusi fokozatot filozófia-esztétikából. 1964-ben végzett a Testnevelési Főiskolán, majd az ELTE bölcsészkarán tanult, ahol a filozófia szakot végezte. 1968 és 1971 között a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemen tanult, bölcsészdoktori szigorlatát és védését 1971-ben kezdte meg. 1986-tól 2003-ig a Testnevelési Egyetem Társadalomtudományi Tanszékét vezette. A Testnevelési Egyetemen elérhető önéletrajza szerint alapfokú angol nyelvtudása van.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
hvg.hu/MTI Itthon

Schmitt Pál hivatala visszautasítja a plágiumvádakat

A köztévé híradójában és közleményben reagált a Köztársasági Elnöki Hivatal a Schmitt Pál doktorijával kapcsolatban felmerült plágiumgyanúra. A KEH szerint az államfő és a bolgár Nyikolaj Georgijev baráti kapcsolatot ápoltak és egy forrásból írták meg disszertációjukat. A hivatal egyben visszautasítja a plágium vádját. A hvg.hu arra kéri az államfő hivatalát, hogy nevezze meg Schmitt Pál dolgozatának forrásait.

hvg.hu Itthon

Plágiumgyanú Schmitt ellen: vizsgálatra lehet szükség

Vizsgálatra van szükség Bazsa György, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke szerint annak kiderítésére, hogy valóban koppintotta-e doktori dolgozatát Schmitt Pál. A cím visszavonása az adott egyetem doktori iskolájára tartozik. Rácz Károly, a Semmelweis Egyetem doktori tanácsának vezetője nem kívánta kommentálni a konkrét ügyet, azt hangsúlyozva, hogy a kisdoktori címet nem az 1993-ban bevezetett Ph.D. fokozatot adó doktori iskolában szerezték.

György Miklós Itthon

Súlyos plágiumgyanú Schmitt Pál doktori értekezése körül

Schmitt Pál köztársasági elnök 1992-ben írt doktori disszertációjának nagy része szinte szóról szóra megegyezik egy bolgár sportkutató által még a nyolcvanas években írt tanulmány szövegével – derítette ki a hvg.hu. A dolgozat ráadásul nem felel meg a doktori disszertáció alapvető követelményeinek sem, ennek ellenére summa cum laude minősítést kapott bírálóitól.

Egy cégvezető már megbukott a pécsi önkormányzat átvilágításán

Egy cégvezető már megbukott a pécsi önkormányzat átvilágításán

Megint elköltenek 2,9 milliárdot kormányzati kampányokra

Megint elköltenek 2,9 milliárdot kormányzati kampányokra

Az Apple új ötlete: óraszíjba lehetne tenni a mobilantennát

Az Apple új ötlete: óraszíjba lehetne tenni a mobilantennát

Tavaszias hétvége következik

Tavaszias hétvége következik

Döntött a közgyűlés Hódmezővásárhelyen: Fizetnie kell a Lázár-féle batidai vadászkastély tulajdonosainak

Döntött a közgyűlés Hódmezővásárhelyen: Fizetnie kell a Lázár-féle batidai vadászkastély tulajdonosainak

Orbán kedvenc sportújságírója gyurcsányozva mondja el, miért kell a Puskás Aréna

Orbán kedvenc sportújságírója gyurcsányozva mondja el, miért kell a Puskás Aréna