Szalai Erzsébet szociológus, az MTA Politikai Tudományok Intézetének tudományos tanácsadója kérlelhetetlen kritikusa a globalizmusnak, a munltinacionális vállalatoknak. Az alábbi interjúból kirajzolódik egy elkötelezett radikális baloldali világképe.

hvg.hu: Mennyire tudja elfogadni a kormány „Uj Egyensúly programját? Mennyire tartja azt baloldalinak?

Szalai Erzsébet: Azzal kezdem, hogy számomra a baloldaliság nem ideológia, vagy politika, hanem alapvetően emberi attitűd. Lényege, hogy a baloldali ember mindig ösztönösen a gyengék oldalára áll az erősekkel szemben. Ebben az értelemben a most hatalomra került magyar kormány, tekintettel legutóbbi intézkedéseire is, csak igen korlátozottan nevezhető baloldalinak. Bár azt sem lehet állítani róla, hogy teljesen jobboldali. Ez utóbbi jelző a Bokros-csomagra illett, mert az csak a lakosságot sújtotta. Az Új Egyensúly program is nagyobb részben a az emberektől vesz el, de azért nem tagadható, hogy vannak benne olyan intézkedések is, melyek a terhek egy részét a tőkére hárítják. Ilyen a bankadó, a szolidaritási adó, vagy a társasági adó emelése, mely pénzügyi körökben máris nagy ellenállásba ütközött. A televízió is beszámolt Gyurcsány konfliktusáról Széles Gáborral, aki mint a Vállalkozók Szövetségének elnöke kilátásba helyezte, hogy a cégek egy része a magas adók elől Szlovákiába települ majd át. Ugyanakkor, legalábbis eddig, szó volt arról is, hogy a legszegényebb rétegnek kompenzálják a gázár emelését.

hvg.hu: Miért csapták be a politikusok a magyar választókat?

Sz.E.:Rossz szándékból fakadó megtévesztésről nem lehet beszélni, már csak azért sem, mert az összes kormány, Antall Józsefé és Horn Gyuláé, Orbán Viktoré és Gyurcsány Ferencé egyaránt, kivétel nélkül, megszegték a választóknak tett ígéreteiket. Ennek mélyebb, strukturális oka van, összefügg a kelet-közép-európai térség huszadik századi sorsának alakulásával. Arról van szó, hogy a szovjet birodalom felbomlásával totális győzelmet aratott a kapitalizmus, mely ezzel egyidejűleg történelmének legnagyobb válságába sodródott. A globalizálódó tőke igényeinek kielégítése és a választók megnyerése a kampányidőszakban, majd a tett igéretek akár csak a legkísebb részben való teljesítése együttesen a térség valamennyi gazdaságában külső és belső eladósodáshoz vezetett. Andor László közgazdász néhány évvel ezelőtt ezt a helyzetet „a rendszerváltó országok fiskális válságaként” jellemezte. Az igaz persze, hogy nem csak Magyarország és a környező országok vannak ebben a helyzetben, hiszen az egész világon növekszik az eladósodott országok száma.

A globális tőke minden országtól tökéletes pénzügyi fegyelmet követel, csak a legerősebbnek, az USA-nak nézi el, hogy sorozatosan áthágja az ahhoz kapcsolódó szabályokat. Ez a helyzet tarthatatlan, politikai robbanáshoz vezethet majd. Nyugat-Európa sem viseli el sokáig a regressziót. Földrészünk szerencsésebb felén egészen addig virágzott a „jóléti kapitalizmus”, ameddig a rendszernek volt ellensúly a szovjet birodalom képében. Ahogy ezt az „ellensúlyt” felszámolta a globális tőke, nyomban elkezdte felszámolni a nyugat-európai „jóléti kapitalizmus” modelljét is. Most már ott tartunk, hogy a globális tőke egyre kevébé tűri meg a többpártrendszerű parlament demokráciát, az erős politikai ellenzéket. A földrész legerősebb államában, a Német Szövetségi Köztársaságban nagykoalíció létesült, azért hogy a nagy pártok együttes erővel hajtsák végre a gazdasági kényszerintézkedéseket.

hvg.hu: Ez azért meglehetősen ijesztően hangzik, remélem, a sötét jóslat nem válik valóra. A kapitalizmus legnagyobb válságáról mondottak pedig eszembe juttatják a régi viccet: „de szép halál!”. Mindenestre tény, hogy Ön, néhány más neves radikális értelmiségivel, így Tamás Gáspár Miklóssal együtt kötődik a globalizmus ellen fellépő ATTAC nevű nemzetközi szervezethez. ( Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens , magyarul: Szövetség a Pénzügyi Tranzakciók Megadóztatásáért a Polgárok Érdekében; az angol név kezdőbetűi sokatmondóan a „támadás”-ra hajaznak). Ráadásul az az ember benyomása, ez a rendszerkritika nagyon is hasonlít ahhoz, ahogy a szélsőjobboldal ostorozza a nemzetközi kapitalizmust.

.Sz.E.:Volt, aki sokkal durvábban fogalmazott. Néhány éve Szelényi Ivánnal együtt azzal vádoltak, hogy „csurkista kommunista” vagyok. Szelényi akkor azt mondta: „Nem tudok úgy gondolkodni, hogy közben állandóan azt figyelem, mit mondanak a radikális nacionalisták, azért azt biztos nem mondom.” Kár lenne ugyanis tagadni: a szélsőjobboldal számos jelenséget pontosan érzékel. Ugyanakkor a következtetéseik kiindulópontja és a végpontja alapvetően téves. Csurkáék a globalizációt valamiféle zsidó-plutokrata összeesküvésből eredeztetik, és a probléma megoldásaként a határok lezárását, a nemzeti államok bezárkózását, és az „etnikai tisztogatást” javasolják. Mi, baloldali antikapitalisták, velük szemben azt mondjuk, hogy a kapitalizmus, a tőke immanens mozgástörvényei idézik elő azt a tényt, hogy az egyes országokban a politikai, sőt, a kulturális elit is a gazdasági elit uralma alá került.

hvg.hu: Mitől ilyen mohó és telhetetlen, ahogy Ön állítja, a kapitalizmus, a gazdasági elit?

Sz.E.:Erről Marxnak van egy rendkívül okos fejtegetése, mely ma is aktuális. A profitráta a kapitalizmus fejlődésével törvényszerűen süllyed, mert a munka technikai felszereltsége folyamatosan nő, melyet a munkabérek leszorítása nem követhet azonos ütemben. A tőke úgy igyekszik kikerülni ebből csapdából, hogy egyre kevesebb élőmunkát vesz igénybe, s emiatt növekszik a munkanélküliség. Nagy tömegek válnak feleslegessé, akikről a kizsákmányolók is lemondtak. Ennek jele, hogy Magyarországon az utóbbi húsz évben kialakult az úgynevezett „underclass”. Ennek tagjai a hátrányos helyzetű munkanélküliek, akik jórészt elszigetelt, a munkahelyektől távoli falvakban élnek, főként romák, és még csak esélyük sincs a felemelkedésre.

hvg.hu: Az előrejelzések szerint folytatódik a bruttó nemzeti termék, a GDP növekedése.

Sz.E.:Ami azonban a lakosság számára szinte teljesen fiktív. Nem érzékeljük, hiszen a multik a nyereségüket jórészt további munkaerőkiváltó beruházásokra fordítják, illetve kiviszik az országból. Gyurcsány Ferenc igen nagy részt a gazdasági elit képviseletében jár el, a multik és a hazai nagyvállalkozók érdekeit képviseli. Az új kormány egyik legfontosabb, a távlatos gazdaságpolitikát kialakító szerve a fejlesztési kabinet, melyet Draskovics Tibor vezet. Ebben döntenek többek között az EU-ból érkező támogatások szétosztásának hosszú távú elveiről. Itt szinte kizárólag üzletemberek foglalnak helyet, mint egy részvénytársaságban. Egyetlen politikai vezető volt a közelmúltban, aki megpróbált betartani választási ígéreteit: Medgyessy Péter. De őt a multik nem tűrték meg, megbuktatták, „lefejezték”, és lecserélték Gyurcsányra.

hvg.hu: Cikkeiben különösen hevesen bírálja a liberálisokat, akik kezdeményező szerepet játszottak Medgyessy eltávolításában.

Sz.E.:A szabad demokraták számára a piac és a többpártrendszerű parlamenti demokrácia oltári szentség. Ugyanakkor a liberálisok, pontosabban a neoliberálisok azok, akik folyamatosan arra bíztatják a politikai eliteket, hogy azok hatalomra kerülvén szegjék meg választási ígéreteiket. Vagyis csak ennyira becsülik az általuk istenített intézményrendszert.

Szenvedélybeteg kapitalisták (Oldaltörés)

hvg.hu: Az Ön interpretációjában a tőke logikája nem fér össze a demokráciával.

Sz.E.:Valóban erről van szó. De érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ettől a konfliktustól a tőkések maguk is szenvednek. Mégsem tudnak ellenállni a profitmaximálás vágyának, ami úgy elhatalmasodik rajtuk, mint a játékszenvedély. Ennek ismeretes módon az a lényege, hogy a betegei akkor is tovább játszanak, ha nyernek, de akkor is, ha veszítenek. A profit utáni vágy mennyiségi szenvedély, nem ütközik az emberi természet határaiba. Rokonságban áll a gyermeki vággyal a végtelenség megragadására, illetve a haláltól való szorongással. Ez a kontrolálhatatlan szenvedély irányítja most a világot.

hvg.hu: Milyen ellenszerük van a globális kapitalizmus ellen?

Sz.E.:A nemzeti bezárkózás semmiképp sem vezet eredményre, nem beszélve arról, hogy egy újabb diktatúra melegágya lehet. Álláspontom szerint meg kell őrizni a pluralis nemzetállamokat, de a globális kihívásra globális választ is kell adni. Ez a feladata az olyan nemzetközi, globalizációkritikai civil mozgalmaknak, mint például az ATTAC. Magyarországon hasonló elveket vall a Zöld Fiatalok mozgalma, a Védegylet és sok más szervezet is.

Amikor Gyurcsány miniszterelnök-jelölt lett, a FIDESZ feltételezte, hogy egy KISZ-titkár múltú milliárdosból lett politikus, a gazdasági elit nyilvánvaló reprezentánsa ellenszenvet kelt a tömegekben. Mégis rá szavazott a választók többsége, annak ellenére, hogy várható volt: megszorító csomagot hoz, nem tartja be az ígéreteit.

Bár azt szokták mondani, hogy Gyurcsány és MSZP a társadalom többségének akartából folytatja a kormányzást, látni kell, hogy a választásokon elnyert többsége azért nem átütő. Az új miniszterelnöknek vannak baloldali preferenciái, de a gazdasági elit nem engedi meg neki, hogy megvalósítsa ez irányú vágyait. Az MSZP győzelmét nem a programjának, hanem az arculatának köszönhette: a választók sokszínűbb, demokratikusabb, az egyéni véleményeknek jobban teret engedő pártot láttak benne, mint a FIDESZ-ben. A szocialisták szabadabb légköre nagyobb bizalmat ébresztett, és a fiatalok körében is sikerült javítani a pozícióikon. Gyurcsány a választási kampányban el tudta hitetni az erre egyre fogékonyabb fiatalokkal, hogy markáns baloldali programot valósít majd meg. Erről egyelőre szó sincs.

hvg.hu: Úgy tűnik, az MSZP jobb pozíciókat épített ki magának a gazdasági eliten belül az elmúlt tizenhat évben, mint politikai ellenfelei.

Sz.E.:Szerintem a nagy pártok között ezen téren nemigen van különbség. A gazdasági elit minden számottevő politikai erőt támogatott. Van a tőkések között egy nagyon szűk „kemény mag”, melynek elvei vannak, hűséges a „jobb”- vagy „baloldalhoz”. De az elit többsége, köztük a leggazdagabbak, akik rajta vannak a „százas listán” ugyanúgy támogatják az MSZP-t, ahogy a FIDESZ-t. A választások után, amikor már benyújtják a számlát, eldöntik, hogy a pártok teljesítik-e az elvárásaikat, és a továbbiakban is támogatják-e őket. Mindkét nagy párt már hosszabb ideje meghirdette a kis- és középvállalkozások támogatását, de a gyakorlatban a multik, illetve a hazai nagyvállalatok rendszeresen lenyúlják a kicsiknek és közepeseknek szánt támogatásokat. Ezt tekintetbe vélve nem állíthatjuk, hogy a FIDESZ a kis- és középvállalkozók pártja, az MSZP pedig a „komprádor burzsoáziájé”.

Jellemző, hogy mind a két nagy párt lényegében ugyanazt a stratégiát követte választási kampányában. Ennek lényege a „szereposztás”, ami az MSZP-n belül úgy alakult, hogy a néphez Gyurcsány szólt (aki nem ment el az esztergomi Suzukiba), a gazdasági elithez pedig Kóka János (aki viszont meglátogatta a japán multi gyárát). A FIDESZ-nél Orbán adott hangot a nép, Matolcsy György pedig a vállalkozók érdekeinek. A gazdasági programokat tekintve mind a két nagy párt arra törekedett elsősorban, hogy a gazdasági elit összes kívánságát teljesítse, az adó-és járulékcsökkentéstől kezdve a szakképzés átalakításáig.

hvg.hu: Milyen fejleményekre számít Magyarországon, ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak?

Sz.E.:Nem zárom ki, hogy nálunk is olyasféle éhséglázadásra kerül majd sor, mint amit néhány éve a szomszédos Szlovákiában, Tőketerebesen láttunk. Nálunk nincs intézményes szegregáció, de az egyes társadalmi csoportok egymástól való elzártsága egyre nagyobb és minden ellenkező híreszteléssel szemben növekednek az egyenlőtlenségek. Ugyanakkor tovább folyik majd a humán erőforrások fölélése, ugyanis a gazdasági elit még az eddigieknél is kevésbé lesz hajlandó finanszírozni a közszférát, úgymint az egészségügyet, az oktatást és a kultúrát. Súlyos színvonal romlás várható ezeken a területeken, már csak azért is, mert nem lehet tudni, hogy a kívánatos reformokhoz lesz e elegendő pénzügyi forrás. Ehhez járulhatnak a világszinten erősödő ökológiai válság helyi „megnyilvánulásai”, úgymint a gyakoribbá váló árvizek és az erősödő légszennyeződés.

Pelle János

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Ez történt: kínosan egyszerűen buktatták le a kormány informatikai trükkjét

Ez történt: kínosan egyszerűen buktatták le a kormány informatikai trükkjét

A negyedmillió súlyosan kövér ember országa vagyunk

A negyedmillió súlyosan kövér ember országa vagyunk

A Facebookon jelenti be az osztrák kancellár, mit lép, miután a helyettese megbukott

A Facebookon jelenti be az osztrák kancellár, mit lép, miután a helyettese megbukott

Hollandia győzött az Eurovíziós Dalfesztiválon

Hollandia győzött az Eurovíziós Dalfesztiválon

Tengervízből képes áramot fejleszteni egy új generátor, ráadásul kétféleképpen teszi mindezt

Tengervízből képes áramot fejleszteni egy új generátor, ráadásul kétféleképpen teszi mindezt

Ön észrevette a "Szeretlek, Zsolti"-feliratot az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében?

Ön észrevette a "Szeretlek, Zsolti"-feliratot az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében?