szerző:
hvg.hu

A választásokat követően jelentősen javult az internetezők közhangulata, és a pozitív tendencia, ha kisebb mértékben is, de májusban is folytatódott – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A hvg.hu NetHangulat index az elmúlt egy hónapban újabb 3 pontot emelkedett, és május végén 40 ponton állt – a netpolgárok 31 százaléka gondolja úgy, hogy jó irányba mennek a dolgok, 58 százalék viszont még mindig inkább borúlátó.

Az országgyűlési választásokkal fordulóponthoz érkeztünk a Nethangulat mérések történetében. Ahogy arra számítani lehetett, a Fidesz elsöprő győzelmének eredményeként április végére ugrásszerűen nőtt a NetHangulat index. Az addig példátlan, 14 pontos növekedés 39 pontra repítette az indexet, ám még ez az érték is jelentősen elmaradt az eddigi maximumtól. Egy hónappal ezelőtt adott volt a kérdés, hogy a relatíve eufórikus hangulat kitart-e az új kormány megalakulását követően is, vagy újra negatív irányba mozdul el. Nos, a kutatás azt mutatja, hogy május végére még tovább nőtt az optimizmus: az index újabb 3 pontot nőtt, és a hónap végén 40 ponton állt. Ez ugyan még mindig inkább borúlátó hangulatot mutat, de a két hónap alatt bekövetkezett 17 pontos javulás kétségkívül azt jelzi, hogy a netpolgárok jelentős része bizakodóbb, mint az év első hónapjaiban.

A NetHangulat index egyébként négy évvel ezelőtt, ugyancsak az országgyűlési választások idején érte el eddigi legmagasabb értékét, de a 2006 áprilisában mért 47 pont után júniusban már csak 27 ponton állt, és a későbbiekben már nem is tudott tartósan 30 pont fölé kerülni. Az eddigi mélypont 2009 márciusában következett be: a gazdasági válság, súlyosbítva a miniszterelnök lemondásával és a jelöltkeresés körüli hercehurcával 10 pontos történelmi mélységbe lökte indexet.

A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés a korábbi hónapokkal megegyező módon januárban is a következő volt: Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

©

A NetHangulat index ötvenes értéke tekinthető középpontnak. A középpontnál alacsonyabb értékek pesszimista, az ennél magasabb értékek optimista hangulatot jelentenek. A középponttól való távolság a pesszimizmus vagy az optimizmus mértékét határozza meg. Eszerint az internetezőket az elmúlt tizenkét hónap mindegyikében (sőt az elmúlt öt évben) inkább borúlátó hangulat jellemezte, és a mostani jelentős javulás ellenére május végén is a pesszimisták voltak többségben.  A tavaly márciusi mélypont idején a hazai netpolgárok 91 százaléka gondolta úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok; ez az arány márciusban 81 százalék volt, májusban pedig 58 százalék. A borúlátók arányának 23 százalékpontos csökkenése mellett ugyanakkor az optimisták aránya csak 17 ponttal – 14-ről 31 százalékra nőtt. A hiányzó 6 százalék a bizonytalanoknál jelenik meg: május végén az internetezők 11 százaléka nem tudta megítélni, hogy jó avagy rossz irányba mennek-e a dolgok – igaz, a kérdésben állást foglalni nem tudók aránya valamelyest csökkent az elmúlt egy hónapban.

Magyarországon inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

 

március

április

május

Optimista. Egyértelműen vagy inkább jól alakulnak a dolgok

14%

26%

31%

Nem tudja megítélni

5%

13%

11%

Pesszimista. Egyértelműen vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok

81%

61%

58%

Az index értéke a választásokat követően természetesen az összes demográfiai szegmensben emelkedett, az utóbbi egy hónapban azonban csak a férfiak esetében nőtt az optimisták aránya, a nők körében változatlan maradt. Így a férfi netpolgárok továbbra is lényegesen optimistábbak (46 pont), mint a hölgyek (34 pont). Az egyes életkori csoportok között most sokkal kiegyenlítettebb a helyzet, mint korábban: a választások az átlagosnál mindig optimistább ötven felettiek körében javította legkevésbé az index értékét, így az most már ebben a szegmensben sem haladja meg jelentősen az átlagot (43 pont).

[[ Oldaltörés (2. oldal: Már most egy kicsit jobbnak érezzük a helyzetet) ]]

 

Az ország jelenlegi helyzete

Az ország várható helyzete egy év múlva

2009. VI.

24

27

2009. VII.

25

29

2009. VIII.

24

28

2009. IX.

26

29

2009. X.

26

29

2009. XI.

26

30

2009. XII.

25

28

2010. I.

26

31

2010. II.

25

31

2010. III.

26

33

2010. IV.

27

38

2010. V.

29

39

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelően ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és az ország nemzetközi megítélését. Az ország helyzetét kifejező mérőszámok a NetHangulat indexhez hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50 tekinthető – az ennél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak.

Bár a választások következtében – ahogy láttuk – jelentősen javult az internetezők közhangulata, ettől az ország helyzetét jelen pillanatban még nem látják sokkal jobbnak; ez az index a választások óta eltelt idő alatt mindössze 3 ponttal nőtt, és május végén 29 ponton állt – igaz, ez a legmagasabb érték az elmúlt 12 hónapban. Érdekes azonban, hogy bizonyos paramétereket már most jobbnak látnak a megkérdezettek, mint a választások előtt: az, hogy a demokrácia működésére magasabb átlagpontszámot adtak, még magyarázható a választások eredményével, az azonban, hogy a gazdasági helyzetet és az egészségügyi ellátást is valamivel jobbnak érzik, mint korábban, talán már kevésbé. Természetesen továbbra is e két tényező megítélése a legrosszabb: a gazdasági helyzet ötfokú skálán mindössze 1,85-os, az egészségügy helyzete pedig 2,10-os értéket kapott. (Fontos azonban megjegyezni, hogy a felmérés még májusban, tehát Kósa Lajos nagy vihart kavart bejelentése előtt készült.)

A várakozásokat jelző index értéke az elmúlt egy hónapban 1 ponttal, a választások óta összesen 6 ponttal emelkedett, és a mostani 39 pont tízzel haladja meg az ország jelenlegi helyzetére vonatkozó mutatóét. Mindez azt jelzi, hogy a netpolgárok valóban szinte csodát várnak a kormányváltástól, és az összes területen nagyon jelentős javulásra számítanak a következő 12 hónapban. Leginkább az ország gazdasági helyzetében várnak jelentős mértékű pozitív változást, de az egészségügyben és a szociális ellátásban is komoly előrelépésben bíznak.

Egy jobb élet vár ránk?

 

Az egyén jelenlegi helyzete

Az egyén várható helyzete egy év múlva

2009. VI.

45

49

2009. VII.

46

50

2009. VIII.

46

50

2009. IX.

46

52

2009. X.

45

50

2009. XI.

46

50

2009. XII.

44

50

2010. I.

46

52

2010. II.

47

53

2010. III.

45

51

2010. IV.

45

53

2010. V.

47

55

A felmérésben megkérdezettek ötös skálán értékelték saját jelenlegi és jövőbeli helyzetüket is: az anyagi helyzet, a munka (tanulás) és az emberi kapcsolatok tekintetében. Az egyéni helyzetet kifejező mérőszámok a korábbiakhoz hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50-es érték tekinthető, amelynél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak. Az internetezők a vizsgált dimenziók közül emberi kapcsolataikat értékelik a legjobbnak és anyagi helyzetüket a legrosszabbnak. Ez a sorrend a felméréssorozat kezdete óta nem változott.

A személyes helyzetre vonatkozó várakozásokról ugyanaz mondható el, ami az ország helyzetével kapcsolatos indexeknél leírtunk. Az index 55-ös értéke 8 ponttal haladja meg az aktuális mutató értékét, a netpolgárok tehát úgy érzik, az új kormány működése saját életükben is pozitív tendenciákat indít majd el: anyagi helyzetükben és munkájukban egyaránt számottevő javulásra számítanakA vizsgált intézmények többségének bizalmi indexében az elmúlt hónapban csupán hibahatáron belüli – néhány tizedpontos – változást figyelhettünk meg. Kivételt ez alól a kormány és a parlament jelent: előbbi presztízse 7, utóbbié 6 tizedponttal emelkedett. A parlament indexe tehát a választások óta 2,6-ről 3,7-re, a kormányé pedig 2,5-ről 3,9-re emelkedett. Ezzel a kabinet a listán is előrébb került, és megelőzi az egyházakat is. A sereghajtó helyen továbbra is a politikai pártok állnak, amelyek bizalmi indexe az elmúlt hónapban mindössze egytizedet javult, igaz, a választások óta esetükben is jelentősebb – 5 tizedpontos – javulást regisztráltunk.

[[ Oldaltörés (3. oldal: Intézmények bizalmi indexe: a kormány az egyházak előtt) ]]

 

Intézmények bizalmi indexe (10-es skálán)

 

április

május

változás

Alkotmánybíróság

5,2

5,3

fel

ENSZ

5,4

5,2

le

NATO

5,1

4,9

le

Európai Unió

5,0

4,9

le

Bíróságok

4,5

4,7

fel

Ombudsmanok

4,5

4,7

fel

Civil szervezetek

4,7

4,6

le

Ügyészség

4,6

4,6

-

Köztársasági elnök

4,5

4,6

fel

Rendőrség

4,6

4,5

le

Önkormányzatok

4,3

4,3

-

Kormány

3,2

3,9

fel !!!

Egyházak

3,9

3,8

le

Parlament

3,1

3,7

fel !!!

Politikai pártok

2,7

2,8

fel

A felmérést az NRC 2010. május 28-31. között végezte 1000 internet-használó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyoztuk, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
hvg.hu Itthon

Nethangulat: hibernálva várjuk az áprilist

Január végére nem változott jelentősen az internetezők közhangulata – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A hvg.hu NetHangulat index az év első hónapjában 22 ponton állt – az optimisták aránya 13 százalék volt, míg 84 százalék szerint továbbra is rossz irányba mennek Magyarországon a dolgok.

hvg.hu Itthon

Általános bizalomvesztés: nem volt karácsonyi eufória

A korábbi évekkel ellentétben ezúttal december végére romlott az internetezők közhangulata – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A hvg.hu NetHangulat index a rekordnak számító 2009 novemberi értékhez képest 3 pontot csökkent, és az év végén 21 ponton állt – az optimisták aránya 12 százalék, azoké pedig, akik szerint Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok, 84 százalék volt.

hvg.hu Itthon

Csodavárás: hatalmasat ugrott, és négy éve nem állt ilyen jól a NetHangulat

A várakozásoknak megfelelően április végére jelentősen, 14 ponttal nőtt a hvg.hu NetHangulat index értéke – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Az országgyűlési választásokat követően az index 37 ponton áll; és bár egyértelműen ez az elmúlt négy év legmagasabb értéke, az internetes társadalom 61 százaléka még most is pesszimista, és csak 26 százalékuk érzi úgy, hogy inkább jó irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

A fideszesek csodát, a szocialista szavazók visszaesést várnak

A pártszimpátia nagyban befolyásolja a netezők várakozásait: a Fidesz-hívek ugrásszerű javulást, az MSZP-szimpatizánsok romlást várnak a kormányváltás utánra - derül ki az NRC Piackutató és a hvg.hu közös NetHangulat indexből. Az internetezők körében egyébként az országos átlagnál erősebb az LMP, a Jobbik pedig egyenesen megelőzi az MSZP-t.

hvg.hu Itthon

NetHangulat: a szép jövőbe vetett hit az egyetlen kincsünk

Az elmúlt egy hónapban nem változott az internetezők közhangulata – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A választások előtt két héttel a hvg.hu NetHangulat index 23 ponton állt: a netpolgárok 14 százaléka gondolta úgy, hogy inkább jó irányba mennek hazánkban a dolgok, 83 százalékuk viszont pesszimistán látta a folyamatokat.

Doku360: "A vadászpilóta a levegő bohóca, és én tudtam, hogy az leszek"

Doku360: "A vadászpilóta a levegő bohóca, és én tudtam, hogy az leszek"

Nem a szokásos koppintás lenne a kínai Rolls-Royce

Nem a szokásos koppintás lenne a kínai Rolls-Royce

Száguldó hegyomlás lett a legújabb szupererős BMW X7

Száguldó hegyomlás lett a legújabb szupererős BMW X7

Máris munkában az új filmbizottság: készülhet az Utas és holdvilág film

Máris munkában az új filmbizottság: készülhet az Utas és holdvilág film

Gomperz: Szex, hazugság, videó

Gomperz: Szex, hazugság, videó

Összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel Barcelonában

Összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel Barcelonában