Tetszett a cikk?

Február 15-től új, az Európai Parlament és a Tanács irányelvének megfelelően készült rendelet szabályozza a munka közben megengedett zajterhelés mértékét. Az új határértékek szigorúbbak a jelenleginél.

Az új rendelet háromféle zajszintet határoz meg,

a) zajexpozíciós határértékek:

- napi zajexpozíció szintje:  LEX,8h = 87 dB(A)
- pillanatnyi hangnyomás legmagasabb értéke: Lmax=140 dB(C súlyozó szűrővel)

b) felső beavatkozási határértékek:

- napi zajexpozíció szintje: LEX,8h = 85 dB(A)

- pillanatnyi hangnyomás legmagasabb értéke: Lmax =137 dB(C súlyozó szűrővel);

c) alsó beavatkozási határértékek:

- napi zajexpozíció szintje: LEX,8h =80 dB(A), illetve
- pillanatnyi hangnyomás legmagasabb értéke: Lmax=135 dB(C súlyozó szűrővel)


A zajmérést kell végeznie a munkáltatónak:

• új munkahely létesítésekor,
• illetve új munkaeszköz (pl. gép, berendezés) üzembe helyezése esetén;
• meglévő munkahely, munkaeszköz átalakításakor, új helyre telepítésekor,
• valamint technológia- és termékváltás esetén, ha az átalakítás, illetve a változás a         zajexpozíció mértékét módosíthatja;
• új munkakör kialakításakor;
• a munkavállalót érő zajexpozíció meghatározásakor.

Amennyiben a zajexpozíció eléri vagy meghaladja a LEX,8h = 85 dB(A) vagy Lmax =137 dB(C)-t, akkor a munkavállaló köteles a rendelkezésére bocsátott egyéni hallásvédő eszközt a munkáltató által előírt módon viselni. Az egyéni hallásvédő eszközt úgy kell kiválasztani, hogy az megszüntesse, vagy a lehető legkisebb mértékűre csökkentse a halláskárosodás kockázatát. Eddig nem kellett85-90 dBAeq közötti zajexpozíciónál  a dolgozóktól megkövetelni a védőeszköz használatát, most már gondoskodni kell arról, hogy viseljék is.

Az alsó beavatkozási határértéket meghaladó zajexpozíció esetén a munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavégzés során a zajterhelésnek kitett munkavállalók oktatásban részesüljenek a következőkről:

• zajterhelésből származó kockázatok jellege;
• a zajjal összefüggő kockázatok megszüntetését vagy a lehető legkisebb  mértékűre  csökkentését szolgáló intézkedések, beleértve azok alkalmazásának körülményeit is;
• a zajexpozíciós és beavatkozási határértékek;
• a kockázatértékelés és a zajmérések eredményei, valamint azok jelentősége   és a lehetséges kockázatok;
• a hallásvédő eszközök szakszerű használata;
• a zaj okozta halláskárosodásra utaló jelek felismerésének és bejelentésének indokai és módja.


A munkáltató köteles megjelölni azokat a munkahelyeket, ahol a munkavállalók felső beavatkozási határértéket meghaladó zajterhelésnek lehetnek kitéve. Ezeket a munkahelyeket el kell keríteni, és a belépést oda korlátozni kell, amennyiben ez műszakilag megvalósítható és a zajexpozíciós kockázat indokolja.

Kling Péter

Forrás: Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

 

 

 

 


 

Salgó Andrea (hvg.hu) Gazdaság

Munkahelyteremtő kisvállalkozások

Minden ellenkező híresztelés ellenére hasonló esélyekkel pályáznak munkahelyteremtésre a kisebb cégek, mint a nagyvállalatok. Sőt, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium (FMM) éves értékeléséből kitűnik, a kis-és középvállalkozások nyerték el a pályázatoknak több mint 80 százalékát.

hvg.hu Karrier

Választási kampány idején a munkahelyen

A választási kampányok legfontosabb tanulsága az elmúlt ciklusokból, hogy a politikai nézetek képesek megosztani a legjobb barátokat, a családtagokat, hát hogyne különböznének össze a pártszimpátiákon, a favorizált politikusok személyén, vélt vagy valós politikai igazságokon vagy igazságtalanságokon a munkatársak.

Kilenc önkormányzat ellen indított eljárást a fővárosi kormányhivatal, mind ellenzéki

Kilenc önkormányzat ellen indított eljárást a fővárosi kormányhivatal, mind ellenzéki

Arra figyelmezteti a súlyos asztmásokat a Semmelweis Egyetem, hogy oltassák be magukat

Arra figyelmezteti a súlyos asztmásokat a Semmelweis Egyetem, hogy oltassák be magukat

Fejlevágással, a családja kiirtásával fenyegették meg Kálmán Olgát a Facebookon, feljelentést tett

Fejlevágással, a családja kiirtásával fenyegették meg Kálmán Olgát a Facebookon, feljelentést tett