Igazat mond-e a filmben Biszku Béla?

2010. július 09., péntek, 08:10 • Utolsó frissítés: 2010. július 09., péntek, 08:19
Szerző:


Címkék: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Az elhíresült Biszku-filmben, a Bűn és büntetlenségben a volt belügyminiszter kifejti, hogy az erősebb kutya él nemi életet – nem pontosan ezekkel a szavakkal. Ezzel részben a szovjetekre hárította a felelősséget, másrészt pedig folyamatosan tagadta, hogy ő valaha is beleszólt volna bírósági ítéletekbe a kádári megtorlás idején, az 1956-os forradalom – Biszku számára: ellenforradalom - leverése után.

A Mandiner.hu újságírói, Skrabski Fruzsina és Novák Tamás ügyes trükkel jutottak el Biszku Bélához, a kádári megtorlások idején kulcsfontosságú tisztségeket betöltő politikushoz, egykori belügyminiszterhez. Úgymond a Márokpapi Almanach számára szerették volna megszólaltatni Biszkut, aki egy ideig „be is ugrott”: nyilatkozott nekik mindenféléről, majd amikor a filmesek leleplezték magukat, nyíltan is kimondta véleményét számos politikai ügyről.

Biszku hajthatatlanul ismételgette, hogy ő nem felelős a szigorú és sokszor halálos ítéletekért, azokat a független bíróság hozta meg, és nem volt hajlandó bocsánatot kérni akkori tetteiért. Tagadta azt is, hogy Nagy Imre kivégzése előtt ő tárgyalt volna Moszkvában a per előkészítéséről.

A mozi végén Skrabskiék bevágtak egy részletet abból a jelentésből, amit Biszku maga írt, és amelyben arról van szó, hogy „kevés a fizikai megsemmisítések száma”. A filmben ugyanakkor leginkább Biszku tagadó nyilatkozatai szerepelnek, hiába vitatkoznak vele a mozi készítői. Éppen ezért a hvg.hu most igyekezett minél több forrást és adatot felkutatni Biszku tevékenységéről, amelyek megvilágítják az 1957-61 közötti belügyminiszter tetteit.

Biszku karrierje felível

Biszku az újjászervezett állampárt, az MSZMP tíztagú csúcsszervének, az Intéző Bizottságnak 1957. február 26-ától lett a tagja. Belügyminiszterré két nap múlva, február 28-án nevezték ki a forradalmi munkás-paraszt kormányban. A minisztérium irányítását ténylegesen március első napjaiban vette át Münnich Ferenctől, aki a kormányfő – Kádár János – első helyettesévé lépett elő időközben. (Münnich és Kádár is tagja volt egyébként az MSZMP Intéző Bizottságának, Apró Antal iparügyi miniszterrel együtt.)

Biszku Béla és Kádár János

A pártlap, a Népszabadság az MSZMP intéző bizottságának megválasztásáról, Biszku előrelépéséről címoldalán beszámolva közli azt a határozatot is, amelynek harmadik fejezete az államhatalmi szervekről szól. 1957. február 28-án, a második oldalon ez olvasható az MSZMP ideiglenes Központi Bizottságának döntéséről: „A határozott megtorló rendszabályok alkalmazása az ellenforradalmárokkal szemben s ezzel egyidejűleg az állam bürokratikus kinövéseinek lefaragása erősíti a diktatúrát az osztályellenséggel szemben.” Az is olvasható később: „Habár az ellenforradalom döntő vereséget szenvedett és kudarcra van ítélve minden provokációs kísérlete, a jövőben is szükség van az állami szervek és a dolgozó nép éberségére és elszántságára az ellenforradalom minden mozgolódásával szemben.”

Biszku előállíttatja az összes magyar állampolgárt

Mindez a frissen kinevezett belügyminiszter számára komoly elvárás, amelynek igyekszik is megfelelni. 1957. március 24-én, vasárnap tűnik fel a Népszabadság 4. oldalán egy semlegesnek tűnő cím: „Érvényesítik a személyi igazolványokat”. Mindez még nem keltene gyanút, de nem nehéz átlátni azon a szándékon, ami az intézkedést indokolhatta. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy minden magyar állampolgárnak személyesen jelentkeznie kellett a következő fél év során a helyi rendőrkapitányságokon, vagy az azok által számára kijelölt helyszínen, és érvényesíttetnie kellett a személyi okmányait.

Biszku Béla

Ez voltaképpen azt jelentette, hogy az egész országot „előállították” a belügyi hatóságok. De nézzük, mit írt erről a Népszabadság, amely ki sem írta Biszku nevét: „A belügyminiszter rendeletet adott ki, amely szerint valamennyi magyar állampolgár állandó vagy ideiglenes személyi igazolványát – tekintet nélkül kiállítása időpontjára – érvényesíteni kell. Az érvényesítés az igazolvány tulajdonosának állandó lakhelye szerinti (…) rendőrkapitányság feladata. Az igazolvány tulajdonosa a rendőrkapitányság által meghatározott időpontban köteles – városokban és járási székhelyeken a rendőrkapitányságon, községekben a járási rendőrkapitányság által meghatározott helyen – megjelenni és személyi igazolványát érvényesítés végett bemutatni.”

Egy másik rendelet

Szintén ezen a napon jelent meg, ugyancsak a Népszabadság negyedik oldalán egy másik rendelet a kitiltásról és a rendőrhatósági felügyelet alá helyezésről. Ez is a belügyminiszter rendelete volt, méghozzá az 1. számú, amint az a cikkből kiderül: 1/1957. (III. 19.). E szerint a két intézkedést a megyei (budapesti) főkapitányságok rendelhetik el. Ekkoriban még az országos állambiztonsági szervek nem működtek, a megyei rendőrkapitányságoknál dolgoztak a többnyire volt ÁVH-sokból összeszedett állambiztonságiak, akik megítélték, hogy büntetőeljárás alá vonják-e az ellenforradalmárokat vagy elég lesz, ha más településre küldik őket a kitiltás révén.

Hogy mennyire volt folyamatos a volt ávósok, a Rákosi-rendszer embereinek jelenléte az állambiztonságban, azt jól mutatja Varga László adata a Világ besúgói, egyesüljetek című könyvében. Eszerint „1957. január 8-áig 4986 ávóst ’vizsgáltak felül’, közülük mindössze tizenötöt ítéltek az állambiztonsági munkára alkalmatlannak.”

Biszku megszervezi a központi állambiztonságot

Az országos állambiztonsági szolgálat újjászervezése Biszku Bélára marad, február végi kinevezése, március eleji munkába lépése után 1957 májusában alakulnak meg az országos szervek. Elhallgatott múlt - A pártállam és a belügy című munkájukban Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián azt írják: Biszku 1957. május 3-ai keltezésű parancsa szól a „korai Kádár-korszak politikai rendőrsége országos szervezetének” felállításáról. A 15 új országos állambiztonsági vezető közül mindössze kettő, Hollós Ervin és Hazai Jenő nem tevékenykedett korábban állambiztonsági területen – írja Ungváry és Tabajdi. Mindez szintén a hivatalosan elítélt Rákosi-rendszerrel való folyamatosságot mutatta.  

Ami pedig Biszku kijelentéseit illeti, a róla szóló filmben azt magyarázza, hogy a megtorlás során ő nem szólt bele a bírósági ítéletekbe, és a független bíróságok hozták a döntéseket. Mindez azonban igencsak kétséges, hiszen Horváth Miklós egy tanulmányában, amelyet egy 2007-es konferencián adott elő, és amely a Kádár János és a hatalom ára címet viseli, ezt írja: „a politikai vezetés instrukciói alapján és szovjet ’szakemberek’ felügyeletével és hathatós támogatásával kialakították azokat a szervezeti kereteket, amelyek között a tömeges megtorlás gyorsan és eredményesen végrehajtható. A megtorlást a Központi Bizottság, a Politikai Bizottság vonatkozó határozatai alapján a belügyminiszterből (Biszku Béla), az igazságügy-miniszterből (Nezvál Ferenc), a legfőbb ügyészből (dr. Szénási Géza) és a Legfelsőbb Bíróság elnökéből (dr. Domokos József) álló operatív bizottság irányította.

Folytatás: Mibe szólt bele a belügyminiszter? »
13 HOZZÁSZÓLÁS, MELYEK KÖZÜL A LEGFRISSEBBEK:
2012. február 29., 14:27 premierpléhn

Biszku ruszin..."sváb"

2010. július 11., 10:31 arvisura

Nem kellene metegetni a gyilkosokat, tolvajokat! Minden etnikai előítélet nélkül:"tisztázni végre közös dolgainkat!". és aki emberölésre szervezkedett, ilyen cselekedetet szorgalmazott, elősegített, emberek tízezreinek nyomorította meg az életét, annak éhbér sem járna, nemhogy kiemelt nyugdíj. és honnan, miből van a villa?
Ez egy következmények nélküli ország, ahol utólag temetgetünk, de nem tudunk ítélkezni élő tolvajok, betyárok felett. A jogállam nem azt jelenti, hogy a hóhérra és bűnözőre nem lehet rámutatni, meghurcolni, csak a monogrammját szabad kiírni az újságban. Rendszerváltásra lett volna szükség, ahol nem az állami javak lenyúlása, hanem az elszámoltatás lehetett volna a cél. Erkölcsök nélkül Biszku Béla is egy úr a történelem szemét dombján.

2010. július 10., 13:20 Minni

Biszku egyszerűen hárít. Egy sunyi, valamennyire éles eszű, magát kivágni tudó, visszakézből támadó, de tanulatlan, demagóg, okoskodó vén tahó. Van egy rész, ahol ez remekül kibukik a filmben, hogy -- a max. pár általános iskolát végzett, felkapaszkodott pártkádere -- "bonyolult", filozofálgató okfejtésbe és "logikai levezetésbe" kezdene, amelybe pillanatok alatt maga is belebonyolódik.

Kádárnak legalább volt pár rossz napja a lelkiismeretével. Meg azzal, ahogy látnia kellett a kroronája elvesztését.

De ez a tenyérbemászó képű, támadásra beállítódott vénember a legalja prosztó mentalitást képviseli. Én nem érzek szánalmat a kiemelt nyugdíjú, rózsadombi villalalkásból elegáns ruciban előjövő vén vérfarkas láttán. Bedugnám kis időre rosszabb helyre, mint az összkomfortos budai lakás. Egy közkórház húgyszagú szociális elfekvőjébe, nem pedig egy jól felszerelt börtönbe.

Szinte érezhető, ahogy egyre mélyebben dugja a kopasz naykát a homokba befelé, és szajkózza az önigazoló aljasságokat, amit persze el is hisz.

Ennek az alávaló gazembernek a leánykái merészelték ma, 2010-ben, Magyarországon perrel fenyegetni a mozi igazgatóját?!
Örüljenek az apucikájuk által (hány ember vére és áldozat árán) megszerzett javaknak az élvezetét egész életükben; legalább ők érezzék majd a mérhetetlen megvetést a "Biszku" név hallatán. Hogy nem sül ezeknek immár generációk óta (!) le a bőr a képükről!

2010. július 9., 19:59 Leeber

Sobri Joska!

Józsikám szarabbul! És ezerszer szarabbul, mert most kimondottan a náci hatalom az úr. A múltba még beleszólhattál a dolgokba.
"a mai demokrácia másként működik, mint a proletárdiktatúra..."
De ma mibe szólhatsz bele ebbe a fene nagy seholdemokráciában? Meg vagy fosztva jogaidtól, tulajdonodtól, mert hitleréknek az is csípi a szemét, hogy van rajtad alsónadrág, és eltakarja lógó tekeidet.
Na látod ez a tipikus nácizmus.

2010. július 9., 19:31 Sobri Jóska

"mert esze van és MAGYAR"
Javasolnék egy kollektív zokogást, közben verjük magyar fejünket a falba.
Biszkuról csak annyit, hogy élete alkonyán már nem akarja megtagadni a "hősi" múltat. Szerencséjére a mai demokrácia másként működik, mint a proletárdiktatúra...

További 8 hozzászólás megtekintése »
Véleménye van? Ossza meg velünk!


Igazat mond-e a filmben Biszku Béla?
  Másolat Önnek

APRÓHIRDETÉSEK
tovább az apronet.hu-ra »
HVG HIRDETÉSFELHŐ
HIRDETÉS
Most erről beszélnek

galaxy felhasznalo : „latom Gyorgy te meg nem birtokoltal galaxy S 2-3-4-5 keszuleket, vagy...” » Samsung Galaxy S5 teszt: idén is jobb lett, de idén is műanyag


L4z4: „Ezen az oldalon nem működik semmi.” » Bestseller elektronikus könyvek ingyen, legálisan, óránként frissülő listával


norabalazs94: „olvasni jó!!!!!!!!!!!!!” » Bestseller elektronikus könyvek ingyen, legálisan, óránként frissülő listával

Keresse az újságárusoknál!
Előfizetek a HVG-re Előfizetek a DHVG-re

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X