Kína Gorbacsovja lehetett volna, de kihúzta a gyufát Teng Hsziao-pingnél

Révész Sándor

7 perc

2019.10.17. 14:00

2019.10.17. 14:57

Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig ez megtörtént, az ő nyakába varrták. Az ország tényleges vezetője, Teng Hsziao-ping leváltotta, és élete hátralévő részét házi őrizetben kellett töltenie.

Csao Ce-jangot 16 éven át, 2005-ös haláláig teljesen elszigetelték a külvilágtól, mindig jelentős apparátus vigyázott rá. A jelek szerint nem eléggé. 1999-2000-ben ugyanis magnóra mondta visszaemlékezéseit. A harminc kazettát egyik unokája játékai között rejtette el. A kazettákat sikerült lemásolni, leírni, kicsempészni az országból, és Csao memoárjai 2009-ben angol nyelven megjelentek. (Prisoner of the State. The Secret Journal of Premier Zhau Ziyang) Magyarul sajnos eddig nem.

Csao Ce-jang Honan tartományban már gyerekként kezdett kommunistáskodni, az akkor még koránt sem kommunista Kínában. 13 éves korában belépett a Kommunista Ifjúsági Ligába, 16 évesen pedig diáktüntetéseket szervezett a japán agresszor ellen. Még nem volt húszéves, amikor párttitkár lett szülőmegyéjében.

A kommunisták győzelmével végződött polgárháború után fokról fokra lépkedett fölfelé a ranglétrán. 1962-ben Kuangtung tartomány pártszervezetének második embere lett. Itt igyekezett a „Nagy Ugrás” katasztrofális következményeit enyhíteni a „népi kommunák” feloszlatásával és a földek bérbeadásával egyéni gazdálkodóknak. 1965-ben, 46 évesen ő lesz a tartomány pártszervezetének első titkára. A „Kulturális Forradalom” idején, 1967-ben revizionistaként letartóztatták. Egy ideig a korábban általa vezetett tartomány katonai parancsokságán tartották fogva, majd szerelőként dolgozott a fiával (öt gyereke egyikével) egy gyárban.

Főtitkár, de nem főnök

1971-ben reaktiválják, Szecsuán tartományban ő vezényli le azt az úttörő mezőgazdasági reformot, amely sikeressége folytán modellként szolgált egész Kínában. 1979-ben már tagja a Politikai Bizottságnak, 1980-ban a Politikai Bizottság Állandó Bizottságának (a legszűkebb körű pártvezetésnek), és még ugyanebben az évben az Államtanács elnöke. 1986-tól ő vezeti a politikai reform kidolgozásával megbízott munkacsoportot. Amikor 1987-ben az akkori főtitkár, a mindenható Teng Hsziaio-ping örökösének és reformernek tartott Hu Jao-pang nem képes kezelni a demokratikus reformokért tüntető diákokat, és ezért megalázó önkritikára kényszerítik, már Csao terjeszti elő a politikai reformcsomagra vonatkozó javaslatot a Kínai Kommunista Párt 13. kongresszusán. Ekkor megválasztják a párt főtitkárának is. A párt főtitkára az ország tényleges vezetője minden kommunista pártállamban. Kína volt az egyetlen kivétel, mert Teng Hsziao-ping, Csao mentora ezen tisztség nélkül is a tényleges vezető maradt.