MOKK
MOKK
Tetszett a cikk?

Házasság helyett egyre többen élnek együtt papír nélkül, még azután is, hogy gyermekük született. Kevesen tudják viszont, ha szakítanak, akár tartásdíjat is követelhetnek a másiktól.

A Magyarországon valószínűleg kevéssé ismert angol kifejezés, a palimony pontosan 40 évvel ezelőtt, az Egyesült Államokban honosodott meg, a pal (magyarul: társ) és az alimony (tartásdíj) szavak összevonásával. Keletkezése egy bizonyos Michelle Triola amerikai színésznőnek köszönhető, aki a Bolondok hajója című film 1964-es forgatásán jött össze a Piszkos tizenkettő című kultfilm egyik sztárjával, a lehetetlennek tűnő küldetéssel megbízott John Reismann őrnagyot alakító Lee Marvinnal. Nem házasodtak össze, ám amikor élettársi kapcsolatuk hat évvel később véget ért, Marvin olyan gáláns volt, hogy önként havonta támogatta Triolát egy bizonyos összeggel. Egy idő múlva azonban már nem küldött több csekket, amin a színésznő annyira kiakadt, hogy beperelte exét, annak fele vagyonát magának követelve. Azzal érvelt, hogy amikor együtt voltak, ő mindent feladott, hogy a férfiról gondoskodjon, most viszont neki lenne szüksége (anyagi) támogatásra. Végül a precedensperben fél sikerrel járt: bár Marvin vagyonából egy huncut centet sem kapott, a bíróság kártérítésként 104 ezer dollárt ítélt meg Triolának. A „palimony” pedig bekerült az amerikai családjogi törvényekbe, megnyitva az utat az előtt, hogy ne csak a házas-, hanem az élettársak is kapjanak tartásdíjat volt párjuktól a szakítást követően.

Nem véletlenül nem született meg eddig a „palimony” magyar megfelelője, hiszen Magyarországon tartásdíj egészen 2014. március 15-ig nem járt a volt élettársnak. Akkor lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv, amely jelentősen megváltoztatta a megszűnt élettársi kapcsolatokra vonatkozó szabályokat. Az egyik legfontosabb módosítás az volt, hogy  a már nem egy fedél alatt élő egykori élettársak is tartásdíjat  követelhetnek egymástól.

Igaz, ennek megvannak a feltételei. Mindenekelőtt az, hogy az exeknek a szétköltözésük előtt legalább egy évet együtt kell élniük, és kapcsolatukból közös gyermeknek kell születnie. Persze az együttélés időtartamát bizonyítaniuk is kell. Néhány éve azonban erre is van egy egyszerű megoldás, 2010. január 1-jétől létezik ugyanis az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása, amelybe az élettársak kérhetik a kapcsolatukról szóló nyilatkozatuk bejegyzését a közjegyzőtől. Ez nem csak a szakításuk után a tartásdíjra való jogosultság bizonyításához hasznos, hanem akkor is, amikor még dúl a szerelem. Sok munkahely, illetve önkormányzat ugyanis e bejegyzéshez köti az együtt élőnek járó támogatás, illetve különböző juttatások odaítélését. De ugyancsak ez a papír kell ahhoz is, hogy az élettársak a lombik programban részt vehessenek, vagy felvilágosítást kapjanak a párjukról, például, ha az kórházi kezelésre szorul. Ez a kiváltság ugyanis korábban kizárólag a közeli hozzátartozóknak járt: az élettársak viszont még a három évvel ezelőtti liberalizáció ellenére sem számítanak annak, csupán hozzátartozónak.

Ám a tartásdíj egyáltalán nem automatikus, még akkor sem, ha a tartásdíjat igénylő a közös gyermek megszületésén túl igazolni tudja, hogy a szakítás előtt minimum egy évig együtt éltek. Az is feltétel, hogy a volt élettárs ne legyen képes eltartani magát. De nem azért, mert költekező életmódot folytatott, felélte a vagyonát, hanem mert például az élettársi kapcsolatában csak a gyereknevelés volt a feladata, ezért nem helyezkedett el sehol, így nem is tett szert saját jövedelemre vagy mondjuk egészségi állapota miatt nem képes létfenntartásáról gondoskodni. Ilyenkor lehet nagy segítség számára a tartásdíj, aminek a megfizetésére egy házasság felbontása esetén a bíróság szinte magától értetődő módon kötelezné a másik felet. Azonban fontos, hogy ilyenkor körültekintően vizsgálni fogják, hogy a volt élettárs egyébként megtesz-e minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a megélhetését biztosítsa.

Akadnak azonban, akik kizárják magukat a tartásdíj lehetőségéből: magatartásuk vagy életvitelük (alkoholizmus, hűtlenség, agresszivitás) miatt. De akkor sem élhet fegyelmezetlenül a tartásdíjra igényt tartó fél, ha már elköltözött, és nem is tanúsíthat  a kapcsolat megszűnése utáni elkeseredettségében az exének, vagy annak esetleges új párjának az érdekeit durván sértő magatartást.

Persze ennek a bizonyos éremnek is megvan a másik oldala. Nem köteles ugyanis volt élettársát eltartani az, aki ezáltal a saját szükséges vagy a gyermekének a megélhetését veszélyeztetné, magyarán nincs annyi pénze, hogy abból  fizesse a tartásdíjat. Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a jövedelemmel nem rendelkező vagy rossz anyagi helyzetben lévő élettárs addig jogosult a tartásdíjra, amíg nem létesít újabb élettársi kapcsolatot vagy köt házasságot.

A volt élettárs ezt az élettársi tartást az élettársi kapcsolat megszűnésétől számított egy évig követelheti a másiktól. Ezt követően már csak különös méltánylást érdemlő esetben léphet fel ilyen igénnyel. (Ugyanez a határidő házastársak esetén a házassági életközösség megszűnésétől számított öt év.)


Hosszadalmas vitát előzhetnek meg az élettársak, ha közjegyző előtt közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban rögzítik, hogy a tartásra köteles élettárs meghatározott vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz majd eleget tartási kötelezettségének. Ez esetben a juttatásban részesített élettárs a jövőben akkor sem követelhet tartásdíjat, ha arra a törvény alapján jogosulttá válik.  Fontos, hogy a tartásra a volt élettárs a külön élő, illetve volt házastárssal egy sorban jogosult. A tartásdíjra jogosult félnek tisztában kell lennie azzal, ha volt párja nehéz anyagi helyzetbe kerül, és ezért elmarad a tartásdíjjal: ha ugyanis az esedékességet követően csak fél évvel – vagy még később – jelzi, hogy nem kapta meg a tartásdíjat, akkor alaposan meg kell indokolnia a bíróságon, hogy addig miért nem követelte.Az oldalon elhelyezett tartalom a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.