szerző:
MTI

A jogszabályi előírásoktól eltérő módon számított egyházi kiegészítő támogatás miatt miniszteri hatáskörbe utalt személyi felelősségre vonást javasol az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A közoktatási kiegészítő támogatás ugyanis 2005-2006-ban nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak – olvasható az Állami Számvevőszék közoktatási pénzeszközök felhasználását elemző vizsgálatának összegzésében.

A számvevőszék a 2004/2005. és 2006/2007. tanéveket vette górcső alá. A vizsgálat – országos közoktatási kitekintéssel – alapvetően az ágazati felügyeletet ellátó OKM-re és az ellenőrzésbe vont költségvetési jogcímek előirányzatait hasznosító egyházi és állami közoktatási intézményekre és fenntartó szervezeteikre terjedt ki.

Az ÁSZ feltárta, hogy a 2005-2006-ban az egyházak számára megállapított közoktatási kiegészítő támogatás összege nem felelt meg az egyházfinanszírozási törvény előírásainak, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírtaknak, valamint az éves költségvetési törvények végrehajtásáról szóló törvények indoklásában foglaltaknak.

A számvevők álláspontja szerint ez csaknem 2,7 milliárd forint elmaradt állami támogatást jelent. E kérdésben véleménykülönbség maradt fenn az ÁSZ hatályos jogszabályokon alapuló álláspontja és a jogszabályoktól eltérő értelmezést alkalmazó kormányzati álláspont között – áll a vizsgálat összegzésében.

„Az egyházi közoktatási intézményekben a vizsgált tanévekben erkölcsi alapú, értékközpontú eredményes nevelési-oktatási munka folyt. Az iskolai oktatás és a pedagógusok eredményességét a kiemelkedően jó tanulmányi átlag, az országos versenyeken elért helyezések, a sikeres érettségi- és nyelvvizsgát tevők, valamint a felsőoktatásban továbbtanulók száma mutatja. Az egyházi közoktatási intézmények tanulói az országos kompetenciaméréseken az átlag felett teljesítettek” – rögzíti a jelentés.

A számvevőszék azt is javasolja a kormánynak, hogy intézkedjen az egyházi kiegészítő támogatás jogszabályoknak megfelelő megállapításáról. Az Állami Számvevőszék jelentése szerint a költségvetési törvényekben meghatározott közoktatási normatívák, azok adott költségvetési évenkénti változása és a közoktatási kiadások alakulása között nem volt közvetlen kapcsolat.

A költségvetési törvények évente csökkenő összegű állami támogatást - 2005-ben 603,5 milliárd, 2007-ben 575,1 milliárd forintot - irányoztak elő a gyermeklétszám csökkenése és a finanszírozási változások alapján. A dokumentum rögzíti azt is, hogy Magyarország gazdasági teljesítőképességének megfelelően költött közoktatásra, amely megfelel a hasonló fejlettségű országok átlagának.

Kitérnek arra is, hogy a nemzetközi tanulói teljesítményméréseken a magyar diákok a problémamegoldást értékelő felmérésekben (PISA) az átlagnál gyengébb eredményt értek el. Az országos kompetenciaméréseken a gyenge teljesítmények stagnálása, és az érettségi vizsgadolgozatok átlageredményeinek romlása is eredményességi problémát jelez. Országos szinten a fajlagos közoktatási kiadások növekedését nem kísérte a tanulói teljesítmények javulása, a közoktatás hatékonyságának erősödése az ellenőrzött egyházi közoktatási intézmények és állami gyakorló iskolák kivételével.

Az ÁSZ ezenkívül megállapította azt is, hogy az információs rendszer hiányosságai miatt a közoktatási pénzek teljes körű átláthatósága, nyomon követése nem adott. A közoktatási pénzek felhasználása és eredményessége között nincsen egyértelmű, szoros kapcsolat.

Az OKM vonatkozó költségvetési fejezete a magyar közoktatás állami támogatásából évi 15-17 százalékot ad a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeknek – egyházi, nonprofit és for-profit szervezeti iskolafenntartóknak, valamint állami gyakorló iskoláknak – az országos közoktatás-szakmai feladatok ellátására. A fejezet közoktatási feladattámogatási céljai alapvetően összhangban voltak a kitűzött szakmai célokkal. Azok végrehajtása – a támogatások elosztási módja és a felhasználási követelmények hiánya miatt – azonban csak részlegesen segítette a közoktatás eredményességét és hatékonyságát.

Az állami gyakorló iskolák támogatásánál nem érvényesült az átláthatóság elve, mivel a felsőoktatási intézmények közoktatási intézményeinek normatív támogatását az "egyetemek, főiskolák" cím tartalmazza a felsőoktatási normatív támogatással együtt. Az ÁSZ az oktatási és kulturális miniszternek a közoktatási feladattámogatási jogcímeknél és a felsőoktatási intézmények közoktatási támogatási előirányzatainál az egyértelmű és átlátható szabályozás kialakítására tett javaslatokat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények! Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
MTI/hvg.hu Gazdaság

Így finanszíroztuk a romákat – ÁSZ-tanulmány

Kettős szemlélet jellemzi a romák helyzetének javítását célzó szabályozást és finanszírozást, az elmúlt 17 évben áttörés ezért nem valósulhatott meg – összegzi az Állami Számvevőszék (ÁSZ) rendszerváltozástól napjainkig tartó időszakot átölelő tanulmánya.

MTI Gazdaság

ÁSZ: államigazgatási átalakítás egyeztetések nélkül

A központi költségvetés intézményi rendszerének átalakítását érintő intézkedések következtében az intézmények száma mintegy negyedével csökkent, ám nem vizsgálták felül az állami feladatok körét, terjedelmét, finanszírozásuk forrásait, nem épültek egymásra a jelentős strukturális átalakítást megalapozó lépések – állapítja meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) csütörtökön közölt jelentése.

MTI Gazdaság

Vagyonvizsgálat: napirenden az ÁSZ jogi háttere

A kormány vélhetően támogatni fogja azt az ÁSZ 2007. évi tevékenységéről szóló országgyűlési határozati javaslathoz beérkezett módosító indítványt, amely arra ösztönzi a kabinetet, gondolja végig, hogy az Állami Számvevőszék számára biztosított-e a megfelelő jogi háttér az állami vezetők vagyongyarapodásának vizsgálatához. Erről a pénzügyi államtitkár beszélt keddre virradóra a parlamentben.

Orbán Viktor 1 032 421 forintot adományozott tavaly a pártjának

Orbán Viktor 1 032 421 forintot adományozott tavaly a pártjának

Beütött a baj: konstrukciós hiba miatt elhalasztja összehajtható telefonja kiadását a Samsung

Beütött a baj: konstrukciós hiba miatt elhalasztja összehajtható telefonja kiadását a Samsung

Épségben előkerült a hétvégén eltűnt apa és lánya

Épségben előkerült a hétvégén eltűnt apa és lánya

Nem nyílik az autója? Lehet, hogy az Apple Pencil az oka

Nem nyílik az autója? Lehet, hogy az Apple Pencil az oka

Elütötte az autós a bringást, mert nem volt hajlandó lehúzódni

Elütötte az autós a bringást, mert nem volt hajlandó lehúzódni

Egyre több jó lakást lehet Budapesten venni

Egyre több jó lakást lehet Budapesten venni