szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

A Pénzügyminisztérium december végén módosította a számla, az egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló PM-rendeletet, és január elsejétől hatályos új szabályokat hozott a számlázással és a számlaadással kapcsolatosan. A Deloitte összefoglalta a legfontosabb változásokat.

A számlázást érintő egyik lényeges, kedvező változás a számlapéldányok sorszámozását érinti. A számlázó programra vonatkozó jelenleg hatályos szigorú rendelkezések értelmében a számlapéldányok egymás utáni nyomtatása során, az egyes példányokon fel kell tüntetni azok sorszámozását, illetve ha a nyomtatás több példányos és összeszerelt, előnyomás nélküli papírra történik, akkor azt az információt, hogy a számla összesen hány példányban készült. Ezen szigorú előírások alkalmazását, amelyek jelentős nehézséget jelentenek számos külföldi székhelyű társaság számára, már az Európai Bizottság is kifogásolta.

2010. áprilisától a számlázó programnak a számla adattartalmának papírra nyomtatása során csupán azt kell biztosítania, hogy a számla eredeti és másolati példányai egymástól megkülönböztethetők legyenek és, hogy a számla eredeti példányként csak 1 példányban legyen nyomtatható. A kedvező változásnak köszönhetően a jövőben nem lesz szükség bonyolult számlatechnikai, illetve informatikai megoldásokra a számlapéldányok sorszámozása kapcsán. A változás következtében azonban felmerülhet a kérdés, hogy a korábbi szigorú előírások vajon összeegyeztethetők voltak-e az uniós előírásokkal.

A számlázást érintő további újdonság, hogy már nem kizárólag a számlázó program készítője, hanem annak átalakulása/megszűnése esetén jogutódja s nyilatkozhat a számlázó program jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelősségéről.

Elektronikus archiválás

2008. január 1. óta az adóalanyoknak lehetőségük van a papíralapon kibocsátott számláikat elektronikus úton megőrizni. Az eddigi előírások meglehetősen szigorú feltételekhez, fokozott biztonságú elektronikus aláírás és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegző alkalmazásához kötötték az elektronikus archiválást. A módosítások értelmében részben egyszerűsödnek, illetve rugalmasabbá válnak a papír alapon kibocsátottszámlák elektronikus archiválására vonatkozó szabályok is. Az új rendelkezések a digitális archiválás szabályairól szóló GKM rendelet elveivel összhangban alternatív megoldások számára is teret nyitnak. A módosító rendelet szerint a számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya – papírra nyomtatás helyett – elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés:
- Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum létrehozásával, vagy
- Akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal hitelesített zárt rendszer alkalmazásával történik.

Számlakibocsátás

A más helyetti számlázás előírásaiban is pozitív változásokat eredményez a jogszabály-módosítás. Ilyen például az, ha a számlakibocsátás átvállalását nyomdai úton előre előállított számlával teljesítették úgy a számlatömböt is vissza kellett juttatni a számlakibocsátásra eredetileg köteles fél részére. A számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjára vonatkozó különös szabályok tekintetében történt változás szerint, a jövőben a számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottja csupán a számlanyomtatvány egy másolati példányát lesz köteles eljuttatni a számlakibocsátásra kötelezettnek.

2010. januártól az áfatörvény számlaként ismeri el a közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adóalanyok által kibocsátott, ügylet teljesítését tanúsító olyan okiratot is, amely tartalmában megfelel a nyilvántartásba vétel tagállamának joga szerint az számlára vonatkozó közösségi áfa előírásoknak. A rendelet módosítása szerint ezen bizonylatokra nem kell a PM rendeletben foglalt előírásokat alkalmazni.

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

A koronavírus korunk legnagyobb krízise, melyben szó szerint létfontosságú a hiteles forrásból való tájékozódás. A HVG-ben ebben a helyzetben is elhivatottan teszünk eleget küldetésünknek: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinak.

Arra kérünk támogasd munkánkat, hogy a nehéz körülmények között is naprakész információval szolgáljunk neked.

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

A koronavírus korunk legnagyobb krízise, melyben szó szerint létfontosságú a hiteles forrásból való tájékozódás. A HVG-ben ebben a helyzetben is elhivatottan teszünk eleget küldetésünknek: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinak.

Arra kérünk támogasd munkánkat, hogy a nehéz körülmények között is naprakész információval szolgáljunk neked.
Vigyázzon, hamis Zoom-linkek árasztották el a netet

Vigyázzon, hamis Zoom-linkek árasztották el a netet

Eltűnt Androidról az egyik legjobb időjárás-alkalmazás, miután megvásárolta az Apple

Eltűnt Androidról az egyik legjobb időjárás-alkalmazás, miután megvásárolta az Apple

Vizsgálja a kormány, hogy a lefoglalt alkoholból hogyan lehetne kézfertőtlenítőt csinálni

Vizsgálja a kormány, hogy a lefoglalt alkoholból hogyan lehetne kézfertőtlenítőt csinálni