szerző:
hvg.hu

Az új év elejére ismét csökkent a hvg.hu NetHangulat index értéke, amely január végén 27 pontot vett fel – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Az internetezők ismét közel háromnegyede véli úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok, és csak minden ötödik hálópolgár nevezhető optimistának.

Az NRC Piackutató immár több mint egy éve méri fel az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. A szeptemberi-októberi zajos politikai események után az év végére emelkedett a hvg.hu NetHangulat index értéke, az ünnepek emelkedett hangulatának elmúlásával azonban 2007 elejére ismét nőtt a pesszimizmus: az index ismét csak 27 ponton áll. A mutató még júniusban, a megszorító intézkedések bejelentése után zuhant 30 pont alá, és azóta egy igen szűk (25-31 közötti) intervallumban mozog – az aktuális belpolitikai események vagy az emberek hangulatát hagyományosan befolyásoló tényezők csak kisebb ingadozást okoztak az index értékében. A januári felmérés választ adott egy hónappal feltett kérdésünkre is: az októbertől megfigyelhető trend nem folytatódott, az index értéke nem tudta átlépni a bűvös 31-es határt, sőt januárban ismét megközelítette eddigi mélypontját.

A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés korábbi hónapokkal megegyező módon novemberben is a következő volt: Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

© hvg.hu

A NetHangulat index ötvenes értéke tekinthető középpontnak. A középpontnál alacsonyabb értékek pesszimista, az ennél magasabb értékek optimista hangulatot jelentenek. A középponttól való távolság a pesszimizmus vagy az optimizmus mértékét határozza meg. Eszerint az internetezőket az elmúlt tizenkét hónap mindegyékében borúlátó hangulat jellemezte. Az index eddigi maximumát az országgyűlési választások idején érte el, minimumát pedig a gazdasági megszorító csomag részleteinek napvilágra kerülésekor. Januárban az internetezők 73 százaléka érzi úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok, és csupán 21 százalék az optimisták aránya. Decemberben arról számoltunk be, hogy a pesszimisták arányának csökkenésével számottevően megnőtt az ország helyzetét illetően bizonytalanok aránya – mostanra azonban visszaállt a novemberi állapot: a pesszimisták egy része, átmeneti elbizonytalanodást követően ismét inkább negatívan látja a dolgok alakulását.

Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok? (Oldaltörés)

November

December

Január

Optimista : e gyértelműen vagy inkább jobban alakulnak a dolgok

22%

24%

21%

Nem tudja megítélni

6%

9%

6%

Pesszimista : e gyértelműen vagy inkább rosszabbul alakulnak a dolgok

72%

67%

73%

Bár a NetHangulat index értéke jó ideje egy szűk sávban ingadozik, emelkedése, illetve csökkenése nem minden esetben azonos módon alakult az egyes társadalmi rétegekben. Ezúttal inkább a férfiaknál figyelhettünk meg csökkenést: körükben egy hónap alatt 33-ról 28-ra esett az index értéke – a nőknél pedig 28-ról 26-ra. Az év első hónapjára tehát eltűnt a férfiak és a nők hangulatában korábban markánsan meglévő különbség. Ugyanakkor nem csak a férfiak és a nők, hanem az egyes életkori csoportok, valamint a különböző településtípusokon élők esetében is közel azonos az index – kijelenthető tehát, hogy a januárban mért 27-es érték az összes nagyobb társadalmi csoport hangulatát kifejezi az internet használókon belül.

Túlzott optimizmus egy évvel ezelőtt

Az ország jelenlegi helyzete

Az ország várható helyzete

2006. II.

34

39

2006. III.

36

43

2006. IV.

35

40

2006. V.

34

37

2006. VI.

25

26

2006. VII.

26

34

2006. VIII.

22

23

2006. IX.

31

36

2006. X.

31

35

2006. XI.

30

32

2006. XII.

32

33

2007. I.

30

32

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelő ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és az ország nemzetközi megítélését. Az ország helyzetét kifejező mérőszámok a NetHangulat indexhez hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50 tekinthető – az ennél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak.

Szeptember óta nincs változás az ország megítélésében (Oldaltörés)

Az ország jelenlegi helyzetét mérő mutató – a főindexhez hasonlóan – csökkent az előző hónaphoz képest, igaz, a mostani 2 pontos csökkenés sem változtat azon a megállapításon, hogy az internetezők szeptember óta nagyjából ugyanolyannak látják az ország helyzetét. Az ország helyzetére vonatkozó mérőszám, csakúgy mint a főindex, augusztusban érte el mélypontját, ám míg a főindex azóta is csak átmeneti időszakokra tudott elmozdulni a minimumérték közeléből, az ország helyzetét jelző index már szeptemberben jelentősen nőtt, és azóta sem marad el jelentősen a megszorítások előtti értékektől. Mindez arra utal, hogy bár az internetezők jellemzően úgy érzik, általában véve rossz irányba mennek a dolgok, a konkrét tényezőket illetően egyelőre nincsenek sokkal rosszabb véleménnyel, mint egy évvel ezelőtt.

A 30-as index mindemellett természetesen kifejezetten alacsonynak mondható, és ahogy a múlt év vége óta megszokhattuk, a netezők az ország közeli jövőjét se látják sokkal pozitívabban. A gazdasági helyzet, az egészségügy és főleg az ország nemzetközi megítélése terén várnak ugyan némi javulást, de a 32-es indexérték egyrészt azt jelzi, hogy véleményük szerint 12 hónap elteltével is alig fog változni a helyzet, másrészt hogy ország jövőjére vonatkozó várakozások lényegesen rosszabbak, mint tavaly tavasszal. A megszorítások tehát nem is annyira a jelenlegi helyzettel kapcsolatos érzésekre, sokkal inkább a jövővel kapcsolatos várakozásokra voltak/vannak negatív hatással.

Most így az év első hónapjában érdemes arra is visszatekinteni, tavaly januárban milyenek voltak az internetezők várakozásai az egy évvel későbbi – vagyis a jelenlegi – helyzetre vonatkozóan. Tavaly januárban az ország helyzetét jelző index 33 ponton állt, tehát alig magasabban, mint most – a jövőbeli várakozások indexe viszont a 39-es értéket vette fel. A netezők akkori – 6 pontos különbségben jelentkező – optimizmusa túlzónak bizonyult: a mai helyzet nem csak az egy évvel ezelőtti reményektől marad el, hanem az akkor aktuális helyzethez képest is rosszabbnak ítélik.

Személyes helyzetüket továbbra is jobbnak látják

Az egyén jelenlegi helyzete

Az egyén várható helyzete

2006. II.

54

59

2006. III.

54

60

2006. IV.

52

57

2006. V.

53

57

2006. VI.

52

52

2006. VII.

52

52

2006. VIII.

50

51

2006. IX.

55

55

2006. IX.

53

53

2006. IX.

53

53

2006. X.

53

53

2006. XI.

51

51

2006. XII.

52

52

2007. I.

51

52

A kutatás során az internetezőket arra is megkértük, hogy ötös skálán értékeljék saját jelenlegi és jövőbeli helyzetüket: az anyagi helyzet, a munka (tanulás) és az emberi kapcsolatok tekintetében. Az egyéni helyzetet kifejező mérőszámok a korábbiakhoz hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50-es érték tekinthető, amelynél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak. Az internetezők a vizsgált dimenziók közül emberi kapcsolataikat értékelik a legjobbnak és anyagi helyzetüket a legrosszabbnak. Ez a sorrend a felméréssorozat kezdete óta nem változott.

Az egyén jelenlegi helyzetét mutató index értéke az elmúlt 12 hónapban nem változott jelentős mértékben: minden hónapban elérte az 50 pontot. Az eddigi legalacsonyabb szintet augusztusban mértük, januárban az index értéke ennél valamivel magasabb: 51 pont.

Az egyén jövőbeli (egy év múlva várható) helyzetére vonatkozó mutató június, vagyis a megszorítások bejelentése óta együtt mozog a jelenlegi helyzetet jelző indexszel – januárban a jövőbeli index ugyan egy ponttal magasabb (52 pont), de ez a statisztikailag nem számottevő eltérés továbbra is azt jelzi, hogy az internetezők nem számítanak arra, hogy a gazdasági reformok rövidtávon akár pozitív, akár negatív hatást gyakorolnak saját személyes életükre.

Tovább csökkent a kormányba és a parlamentbe vetett bizalom (Oldaltörés)


Az általános pesszimizmus növekedésével párhuzamosan csökkent az egyes politikai, társadalmi intézményekbe vetett bizalom is. A 14 vizsgált intézmény többségénél tapasztaltunk presztízsveszteséget, a bizalmi index leglátványosabb csökkenése azonban a kormány és a parlament esetében történt az elmúlt egy hónap során: az új év borúlátóbb hangulata a kormány esetében 4, a parlament esetében pedig 6 tizedpontos csökkenést hozott. A listát továbbra is az Alkotmánybíróság vezeti, ám januárban már ennek az intézménynek a presztízse sem érte el a tízes skálán erős közepesnek mondható 6 pontot.

December

Január

Változás

Alkotmánybíróság

6,2

5,9

le

ENSZ

5,7

5,6

le

Európai Unió (EU)

5,5

5,4

le

Ombudsmanok

5,5 5,2 le

Bíróságok

5,2

5,2

-

NATO

5,2

5,0

le

Rendőrség

5,1

4,9

le

Civil szervezetek

4,9

4,9

-

Köztársasági elnök

4,7

4,6

le

Önkormányzatok

4,8

4,5

le

Egyházak

4,3

4,1

le

Kormány

3,5

3,1

le

Parlament

3,5

2,9

le

Politikai pártok

2,6

2,5

le

A felmérést az NRC 2006. január 25-28. között végezte 1000 internet-használó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyoztuk, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
hvg.hu Itthon

December: eddigi legmagasabb értékén a NetHangulat index

Az internetezők a korábbiaknál jobbnak látják a magyarországi helyzet alakulását – derül ki az NRC piackutató cég decemberi, a hvg.hu megbízásából készített kutatásából. A folyamatok megítélésében óriási a különbség a budapestiek és kistelepüléseken élők között.

hvg.hu Itthon

Ismét romlott a köztársasági elnök megítélése

Októberre ismét esett a hvg.hu NetHangulat index értéke. Bár az internetezők több mint háromnegyede szerint Magyarországon inkább rossz irányba mennek a dolgok, az ország gazdasági helyzetét valamivel jobbnak érzik, mint egy hónappal ezelőtt. Leginkább a demokrácia működésével és az ország nemzetközi megítélésével kapcsolatban romlott a netezők véleménye – mindez valószínűleg az elmúlt napok-hetek belpolitikai eseményeinek is köszönhető.

hvg.hu Itthon

A választások bizakodóvá teszik az internetezőket

Január óta érezhetően növekszik a NetHangulat index. A jelenség mögött a választások közeledésének hatása fedezhető fel - derül ki az NRC piackutató cég választásokra elkészült kutatásából. Írásunkban a 7 hónapos kutatássorozat eredményeit, trendjeit foglaljuk össze.

hvg.hu Itthon

Féléves csúcson a hvg.hu NetHangulat Index

Februárban ismét felmérte az NRC Piackutató Kft. az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. A NetHangulat index szignifikáns mértékben emelkedett, azaz a hálópolgárok most szebbnek látják a világot, mint egy hónappal korábban. A demokrácia működése és az ország nemzetközi megítélése kapta a legjobb osztályzatot.

hvg.hu Itthon

Riadalom és pesszimizmus a netpolgárok körében

Jelentősen csökkent a hvg.hu NetHangulat Indexe májusban – derül ki az NRC piackutató cég friss kutatásából. Ismét többségben vannak a pesszimista netpolgárok, és az intézmények elfogadottsága is alaposan megcsappant körükben. Különösen feltűnő, hogy a társadalmi szolidaritás mértéke is gyengült.

hvg.hu Itthon

Az internetezők már számolnak a megszorító intézkedésekkel

Márciushoz képest nem változott a hvg.hu NetHangulat index – derül ki az NRC piackutató cég választások utáni felméréséből. A közvélemény azonban már számol a megszorító intézkedésekkel, romló anyagi, gazdasági várakozások jellemzik az internetezők jövőképét.

hvg.hu Itthon

Mélyrepülésben a kormány és az elnöki intézmény presztízse

Nem változott jelentősen az internetezők közhangulata az utóbbi egy hónapban – ez olvasható ki az NRC Piackutató november végén végzett felméréséből. Bár a hvg.hu NetHangulat index 2 pontot emelkedett, és némiképp nőtt az optimisták aránya, az internetezők közel háromnegyede még mindig úgy véli: rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

A hvg.hu NetHangulat index már csak 38 ponton áll

Több hazai internetező gondolta úgy októberben, mint szeptemberben, hogy Magyarországon rosszul alakulnak a dolgok – derül ki az NRC piackutató cég felméréséből. Továbbra is az egészségügy helyzetért aggódnak a legtöbben. Kis mértékben, de javult a kormány megítélése.

hvg.hu Itthon

Hvg.hu NetHangulat Index: inkább rosszul mennek a dolgaink

Csökkent azoknak az aránya, akik anyagi helyzetük romlásától tartanak. A diplomások jobban bíznak a hazai közintézményekben, és jobbnak ítélik meg az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. Mégis, az internetezők lényegében ugyanúgy látják a magyarországi helyzet alakulását, mint októberben – derül ki az NRC piackutató cég novemberi kutatásából.

hvg.hu Itthon

A netezők legkevésbé a pártokban bíznak

A hazai internetezők többsége negatívan ítéli meg az ország jelenlegi helyzetét – derül ki az NRC Internet Marketing Tanácsadó és Piackutató felméréséből, amelyet a HVG Online megbízásából végzett szeptemberben. A „hálópolgárok” leginkább az egészségügy helyzetét tartják problematikusnak, és az intézmények közül a politikai pártokban bíznak legkevésbé.

hvg.hu Itthon

Év végére a netpolgárok pesszimizmusa bizonytalanságba fordult

Az év végére valamelyest javult az internetezők közhangulata – ez olvasható ki az NRC Piackutató december végi felméréséből. Egy hónap alatt újabb 3 pontot emelkedett a hvg.hu Nethangulat index, amely így most már 5 ponttal magasabban áll, mint október végén.

hvg.hu Itthon

Rekordot döntöttek a pesszimisták

Júliusról augusztusra 31-ről 25 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató cég augusztusi felméréséből. Az elmúlt egy hónapban 7 százalékot emelkedett a pesszimisták aránya, s az egy éves születésnapját ünneplő NetHangulat Index még sohasem állt ilyen alacsonyan.

Itthon

Pincemélyen a kormány és a pártok megítélése

Mélységesen pesszimisták a magyar netpolgárok. Egy hónap alatt a Gyurcsány-csomag nyomán 40-ről 27 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A parlament megítélésénél csak a kormányé és a pártoké siralmasabb.

hvg.hu Itthon

Az internetező nők pesszimisták maradtak

Az augusztusi mélypont után szeptember végére ismét emelkedett a hvh.hu NetHangulat index értéke annak ellenére, hogy a belpolitikai események további visszaesést is kiválthattak volna.

Jakab Péter újra elfoglalta Orbán parlamenti székét - videó

Jakab Péter újra elfoglalta Orbán parlamenti székét - videó

510 lóerős lopott Mercedes-AMG GT bukkant fel Röszkén

510 lóerős lopott Mercedes-AMG GT bukkant fel Röszkén

Súlyos károkat okozott a tengervíz a velencei Szent Márk-székesegyházban

Súlyos károkat okozott a tengervíz a velencei Szent Márk-székesegyházban

Kósa a menekültek éheztetéséről: A turisták sem kapnak enni a magyar államtól

Kósa a menekültek éheztetéséről: A turisták sem kapnak enni a magyar államtól

Kubatov Gábornak dolgozik Kocsis Máté anyósa

Kubatov Gábornak dolgozik Kocsis Máté anyósa

Kisiklott egy Budapestre tartó vonat mozdonya Romániában

Kisiklott egy Budapestre tartó vonat mozdonya Romániában