Az egész ország rákattant, de nem távoktatás, ami most zajlik. Hogy mi ezzel a baj?

Dragon Zoltán

8 perc

2020.03.31. 05:00

Bár több intézmény évek, sőt évtizedek óta kísérletezik az oktatás bizonyos elemeinek virtualizálásával, az országban most zajló hirtelen átállásra senki nem volt felkészülve. A Szegedi Tudományegyetem Digitális Kultúra és Elméletek Kutatócsoportjának vezetője csokorba gyűjti a módszertani, technikai és mentális dilemmákat.

A mindennapjainkat megbénító járvány lassításának érdekében március idusán már minden magyarországi köz- és felsőoktatási intézmény távoli oktatásra állt át. Minden oktatási tevékenység digitális, online platformon folytatódik az eddigi személyes kontaktórák helyett. Vannak olyan szakmai közösségek, netán iskolák, egyetemi szakok, ahol előrehaladottabbak az ilyen irányú fejlesztések és megoldások, de sajnos ez korántsem egységes, még intézményeken belül sem feltétlenül.

A közösségi média felületein egymást segítő pedagógusok és más szakemberek mindannyian a megoldást keresik, éjt nappallá téve igyekeznek pár nap alatt kitalálni az elkövetkezendő időszak modus operandiját, holott egy ilyen változáshoz rengeteg idő és alapos átgondolás lenne szükséges. Ráadásul nem pusztán pedagógiai-módszertani feladat.

  • Forró még a kása

A pedagógusok és a felsőoktatásban tevékenykedő oktatók óriási kihívás előtt állnak. Valójában – rettentő kevés kivétellel – mindenkinek újra ki kell találnia nem csupán a tananyagot, a módszertant, de saját magát is. Fontos tisztáznia egy oktatónak magában, pontosan mi is a szerepe jelen pillanatban egy gyökeresen megváltozott oktatási környezetben. Ez azért is fontos, mert a digitális környezethez, közösségi hálóhoz szokott generáció egészen másképp képes kezelni a tanári-oktatói jelenlétet a való világban, mint egy online, jóval személytelenebb környezetben.

Ha az oktatónak sikerül elképzelnie magát ebben az új helyzetben, ki kell találnia, vajon eddigi tevékenységének mely elemei emelhetőek át az új platformokra, és melyek azok az aspektusok, amiket egyszerűen el kell engednie. Lépésről lépésre, józan belátással tudja ezekre az alapokra építeni azt a stratégiát ugyanis, ami a rendelkezésre álló tengernyi szoftver és alkalmazás, dedikált tanulmányi rendszer és alternatív, részmegoldásokat nyújtó platformok labirintusából egy működő, hosszabb távon is fenntartható, és nem utolsó sorban eredményes, mindenki számára használható megoldást jelent.

MTI / Komka Péter

Több helyen is dicsérik az oktatók, pedagógusok gyors alkalmazkodását, innovatív hozzáállását, ám csak most jön majd az időszak, amikor kiderül, jól konfigurálták-e a mindennapok működését. Már látszik ugyanis, hogy legtöbb esetben a kézenfekvőnek tetsző álláspontból indult a tervezés: megpróbálnak minél több hagyományos helyzetet lemodellezni egy virtuális tanteremben úgy, hogy eleve töredezett kommunikációs stratégiát működtetnek.

Az avíttas megközelítést technikai zászlajára tűző Kréta iskolai alaprendszer sok helyen kötelező használata eleve kijelöli, hol történik majd a legtöbb félreértés.