MOKK
MOKK
Tetszett a cikk?

Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből. Ezzel nemcsak azt kockáztatja, hogy nem jut pénz az épület állagának a megóvására, korszerűsítésre, felújításra, hanem végső soron még az áram- és vízdíjak kiegyenlítése is gondot jelenthet, emiatt pedig leállhat a lift, vagy nem lesz miből öntözni a kertet. Szerencsére van megoldás arra, hogy fizetésre bírjuk felelőtlen tulajdonostársunkat.

„Kedves Áron, lenne szíves szólni Eszternek, hogy rendezze már végre a 400 ezer forintos vízdíj-költséget? Mi hiába próbáljuk hónapok óta telefonon elérni, nem veszi fel, s nem is hív vissza, a lakógyűlésre pedig már évek óta nem jár” – panaszkodott az egyik budai kerületi társasház közös képviselője Áronnak, aki Esztertől bérelt otthonban él már több mint nyolc éve. Azért bíztak az ő közvetítésében a tulajdonostársak, mert ő az egyetlen, aki személyes kontaktusban van az adóssal, a havonta esedékes bérleti díj kapcsán.

Amit Eszter soha nem mulaszt el beszedni, a saját tartozásával kapcsolatban azonban már nem ennyire következetes – a társasház többi lakójának bosszúságára. Pedig, ha az lenne, akkor jutna a lépcsőház immár évek óta húzódó kifestésére vagy a garázsajtók korszerűsítésére.

„Mivel a lakásfelújítási alapba befizetett pénzekből Eszter és az őt kisebb összegekkel követő társai kötelezettségeit is ki kell pótolnunk, hogy legyen áram a közös helyiségekben, a lépcsőházban vagy a lift üzemeltetésére, illetve víz a locsoláshoz, mindezeken felül nem képződik megtakarításunk” – jegyzi meg a társasház képviselője.

Több százezer adós, milliós hátralékok

E problémájukkal koránt sincsenek egyedül – bár ez aligha vigasztalja őket. Becslések szerint a közös költség vagy a vízdíj befizetésével rendszeresen mintegy 150-200 ezren maradnak el, ők az összes társasházi lakástulajdonos 10-15 százalékát teszik ki. Hivatalos statisztika ugyan nem létezik, ám a hátralékok összege néhány tízezer forinttól akár több millió forintig terjedhet.

Léteznek megoldások

A jó hír, hogy van megoldás a társasházi lakások nemfizető tulajdonosaival szemben. Az egyik lehetőség, hogy a társasházak a három hónapot meghaladó elmaradás után jelzálogot jegyeztethetnek be az adós tulajdonrészére. Ebben a társasház szervezeti és működési szabályzatában (szmsz) adott felhatalmazással a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke járhat el, illetve a közgyűlésen is lehet erről határozni. Mindkét esetben közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni a dokumentumot. A jelzálogjog bejegyzésének elrendelése három hónapnak megfelelő hátralékonként megismételhető. Ha az adós kifizette a tartozást, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke köteles a jelzálog törléséhez szükséges engedélyt kiadni, amelyet szintén közokiratba vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Van azonban egy másik, az elsőnél kézenfekvőbb megoldás, amivel a társasházak egyszerűen és gyorsan, pereskedés nélkül visszaszerezhetik az elmaradt díjakat, és adott esetben végrehajtást is indíthatnak a nemfizető lakástulajdonossal szemben. Egy társasház képviselője az szmsz vagy közgyűlési határozat alapján fizetési meghagyásos eljárást (fmh) indíthat, amihez még ügyvéd közreműködése sem feltétlenül szükséges. Nem kell várni a fizetési határidő után három hónapot: a fizetési határidő lejárta után azonnal megindítható az eljárás. A társasház képviselője a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét elektronikusan a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) rendszerén keresztül tudja benyújtani, ha cégként vagy egyéni vállalkozóként képviseli a lakóközösséget. Amennyiben magánszemélyként, akkor papíralapon vagy bármely közjegyzőnél szóban. Az űrlapokat le lehet tölteni a MOKK honlapjáról.

 

A fizetési meghagyásos eljárás gyors: amennyiben a kérelemben mindent rendben talál a közjegyző, haladéktalanul – az elektronikusan beterjesztett kérelmeknél 3, a papíralapon benyújtottaknál 15 munkanapon belül – kibocsátja a fizetési meghagyást. Ha az adós (kötelezett) a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizet, de nem is vitatja a követelés jogosságát, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik.

Ezután a közjegyző a társasház kérelmére elrendelheti a végrehajtási eljárást, így néhány héten belül pénzhez juthat a házközösség. A végrehajtási kérelem formanyomtatványa is megtalálható a kamara honlapján. Ezt a kérelmet ugyanahhoz a közjegyzőhöz kell benyújtani, mint akinél a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett.

Ha a fizetési meghagyás kézbesítését követően az adós vitatja a tartozást (ellentmondással él), akkor az eljárás perré alakul és bíróságon folytatódik az ügy. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a fizetési meghagyás kibocsátása – annak ismert és súlyos következményei miatt – önmagában is növeli a fizetési hajlandóságot.Az oldalon elhelyezett tartalom a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.

MOKK BrandChannel

Ha nem figyel erre, a kedves szomszédi gesztusból nagy kár is lehet

Sok ingatlant csak úgy lehet felújítani, korszerűsíteni, bővíteni, ha az azt végző munkagépeket a szomszéd átengedi a telkén, vagy hozzájárul, hogy például a területén állítsák fel az állványt a felújításhoz. Csakhogy ezalatt még a legnagyobb odafigyelés esetén is keletkezhetnek kisebb, de akár nagyobb károk is. Hogy ezek rendezése ne torkolljon hosszas bírósági pereskedésbe, érdemes még az „első kapavágás” előtt mindent megfelelő módon rögzíteni.

MOKK BrandChannel

Fél, hogy mi lesz, ha szakít élettársával? Ha ezt megteszi, nyugodtan alhat

Sokan nem szeretik a kötöttségeket, ezért egyre több pár él úgy együtt, sőt nevelnek gyerekeket, hogy nem kötnek házasságot. Így könnyebben tudnak ágytól, asztaltól elválni, ha úgy adódik. Mégis érdemes lehet az élettársi kapcsolatot is regisztrálni, mi több, élettársi vagyonjogi szerződést és végrendeletet írni. Ezek híján ugyanis számos bonyodalom keletkezhet, például a tisztázatlan vagyoni ügyekből, a közös lakáshasználatból.

MOKK BrandChannel

Erre figyeljen, mielőtt lefoglalózza álmai otthonát!

Bármennyire félünk is attól, hogy a végre meglelt új otthont elhappolják előlünk, csak akkor foglalózzunk, ha előtte megbizonyosodtunk arról, mi szerepel a tulajdoni lapon. Ellenkező esetben elbukhatjuk a pénzünket, akár több millió forintot is.