szerző:
hvg.hu

Kis mértékben, hibahatáron belül csökkent a hvg.hu Net.Hangulat index – derül ki az NRC piackutató cég januári kutatásából. A magyarországi folyamatok megítélésében az iskolai végzettség a legmeghatározóbb dimenzió. A 30-39 évesek a legkevésbé optimisták az ország helyzetét tekintve.

Az NRC Piackutató Kft. januárban ismét felmérte az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés: általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

Szeptember

Október

November

December

Január

NetHangulat Index

42

38

40

43

41

A hvg.hu NetHangulat index értéke 43 pontról 41 pontra csökkent. A kétpontos csökkenés statisztikai hibahatáron belülre esik, így elmondható, hogy januárban a hazai internetezők hasonlóan látják az ország helyzetét, mint decemberben.

Januárban az internetezők 37 százaléka szerint pozitív irányú, 57 szerint negatív irányú folyamatok dominálnak Magyarországon. Azok aránya, akik nem tudják megítélni, hogy Magyarországon inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok, 9 százalékról 6 százalékra csökkent.

Az internetezők sem alkotnak homogén közeget, így az egyes társadalmi csoportok vélekedése eltér egymásétól. A férfiak, az idősebbek és felsőfokú végzettségűek, illetve a fővárosiak az átlagosnál egyértelműen pozitívabb képet alkotnak a magyarországi helyzetről. A magyarországi dolgok alakulásának megítélésében leginkább az iskolai végzettség tekintetében különül el a hazai internetes társadalom.

Az iskolai végzettség növekedésével nő az optimizmus: míg a felsőfokú végzettségűeknek csak 15 százaléka, addig a 8 általánost végzettek 38 százaléka szerint egyértelműen rosszul alakulnak a dolgok.

A 30-39 évesek a legkevésbé optimisták

Szeptember

Október

November

December

Január

Az ország jelenlegi helyzete

33

34

34

32

33

Az ország várható helyzete

34

36

38

38

39

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelő ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és a nemzetközi megítélést. Az eredmények a szeptemberi első adatfelvétel óta lényegében nem változtak, az átlagpontszám a hat vizsgált tényező egyikénél sem érte el a közepes szintet jelző 3-as éréket. Legjobb osztályzatot ismét a demokrácia működése (2,7 pont), valamint az ország nemzetközi megítélése (2,5 pont), legrosszabbat pedig az egészségügyi ellátás (2 pont) kapott.

Annak ellenére, hogy a megkérdezettek többsége úgy gondolja, hogy Magyarországon általában véve rossz irányba mennek a dolgok, a részletes értékelésnél az ország jelenlegi helyzeténél (33 pont) lényegesen jobbnak értékelik az ország jövőbeli helyzetét (39 pont). Tavaly szeptemberben nem volt lényegi különbség a jelenlegi és a jövőbeli helyzet megítélésében, októbertől azonban az olló elkezdett kinyílni és novemberre az eltérés szignifikánssá vált. Azóta a jelenlegi és jövőbeli helyzetértékelésben lévő különbség megmaradt. A szeptemberi első adatfelvétel óta a válaszadó internetezők sosem értékelték az aktuálisnál rosszabbra az ország jövőbeli helyzetét. Mindebből kiindulva feltételezzük, hogy az internetezőkre éppúgy, mint a teljes társadalomra jellemző egyfajta öröklött pesszimizmus. Azt gondoljuk, hogy egy olyan kérdésre, hogy „Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet?” a megkérdezettek nagyobb valószínűséggel adnak gondolkodás nélkül negatív választ. Ugyanakkor, ha a megkérdezetteknek lehetőségük van átgondolva, különböző szempontok szerint értékelni az ország jelenlegi és jövőbeli állapotát, akkor az eredmények némi bizakodásról árulkodnak.

A harmincasok a legkomorabbak (Oldaltörés)

Az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélését részletesen elemezve elmondhatjuk, hogy a 30-39 évesek a legkevésbé derűlátóak, amikor különböző szempontok szerint az ország jövőbeli helyzetét értékelik. Más szociodemográfiai változó mentén nem találtunk szignifikáns eltérést az optimizmus mértékében. Más szavakkal: a nők és férfiak vagy a budapestiek és kistelepüléseken élők ugyanolyan mértékű várakozással tekintenek az ország jövőre.

A fiatalok jobban bíznak saját helyzetük javulásában, mint az idősebbek

Szeptember

Október

November

December

Január

Az egyén jelenlegi helyzete

56

53

55

53

55

Az egyén várható helyzete egy év múlva

61

58

60

56

61

A kutatás során az internetezőket arra kérték, hogy ötös skálán értékeljék jelenlegi és jövőbeli helyzetüket: az anyagi helyzet, a munka (tanulás), és az emberi kapcsolatok tekintetében. A három dimenzió alapján készített, az internetezők jelenlegi helyzetét mutató index januárban az 55-ös értéket vette fel, ami 2 pontos, nem szignifikáns emelkedést jelent decemberihez képest. A legjobb továbbra is az emberi kapcsolatok megítélése (3,9), a legrosszabb pedig az anyagi helyzeté (2,7).

Az internetezők szeptemberben, októberben és novemberben az akkori helyzetüknél 5 ponttal jobbra értékelték várható jövőbeli helyzetüket. Decemberben ez 3 pontra csökkent, januárra 6 pontra emelkedett az optimizmus.

A legfiatalabb korosztály az átlagosnál nagyobb mértékű javulást vár saját helyzetében egy éven belül, mint az idősebbek. A NetHangulat Index 5 hónapra visszatekintő eredményei alapján elmondható, hogy a 18-29 évesek személyes helyzetüket tekintve a legoptimistábbak. Más szociodemográfiai változó mentén nem találtunk szignifikáns eltérést az optimizmus mértékében.

A pártok szokás szerint leszerepeltek (Oldaltörés)

Az internetezők tízes skálán értékeltek hazai és nemzetközi szervezeteket, intézményeket aszerint, hogy mennyire bíznak bennük. A sorrend lényegében nem változott az elmúlt hónapokhoz képest: továbbra is az Alkotmánybíróságnak és a Köztársasági elnöknek van a legnagyobb presztízse, az előbbi 6,3-es, az utóbbi 6,2-es osztályzatot kapott. A parlament 3,5-es és a politikai pártok 2,6-es bizalmi értékkel a továbbra is a legalacsonyabb presztízsű intézmények.

A vizsgálatba bevont nemzetközi intézmények presztízse a közepesnél jobb. Az Európai Unió 5,5-es, a NATO 5,1-es átlagértéket kapott, míg az ENSZ 5,5-es bizalmi indexével az Alkotmánybíróság és az államfő után a harmadik legmagasabb presztízsű intézmény az összes megvizsgált között.

November

December

Január

Alkotmánybíróság

6,6

6,5

6,3

Köztársasági elnök

6,3

6,3

6,2

ENSZ

5,9

5,8

5,5

Ombudsmanok

5,6

5,5

5,5

Európai Unió

5,7

5,6

5,5

Bíróságok

5,4

5,2

5,1

NATO

5,4

5,2

5,1

Rendőrség

5,1

5,1

5,0

Civil szervezetek

4,9

5,1

4,9

Önkormányzatok

4,6

4,7

4,5

Egyházak

4,1

4,2

4,2

Kormány

3,8

3,9

3,7

Parlament

3,5

3,6

3,5

Politikai pártok

2,7

2,9

2,6


Társadalmi szolidaritás

Az NRC Piackutató Kft. minden hónapban méri az internetezők társadalmi szolidaritás érzetét is. A társadalmi szolidaritást mérő változókat úgy alakították ki, hogy makro és mikro szintű szolidaritást kifejezők egyaránt legyenek köztük. A makroszintű szolidaritás társadalmi szinten fejti ki hatását, célja a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése a stabil és integrált társadalom erősítése érdekében. A mikroszintű szolidaritás az a kisközösségi (lakóhely, család, baráti közösség) szinten érvényesül, melynek célja a kölcsönös segítségnyújtás, a leszakadás megakadályozása.

Januárban a társadalmi szolidaritás mértéke százas skálán 77-es értéket vett fel, két ponttal kevesebbet, mint decemberben.

Társadalmi szolidaritás tekintetében a vizsgált szociodemográfiai változók közül egyedül a kor esetében találtunk szignifikáns eltérést. Míg a 40 évnél idősebbeknek átlag feletti, addig a 40 évnél fiatalabbaknak átlag alatti társadalmi szolidaritás érzetük.

A felmérést az NRC 2006. január 15. és 30. között végezte 1000 internet-használó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyoztuk, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.

Érdekesnek találta cikkünket?
Legyen HVG pártoló tag!

A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Tagjainknak heti exkluzív hírlevelet küldünk, rendezvényeket kínálunk, a könyveinkre és egyéb termékeinkre pedig komoly kedvezményt adunk. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! „Amikor annyira eluralkodik a mindennapi életünkön a virtualitás, üdítő igazi emberi kapcsolatokat építeni.”
K. Erna – Pártoló tag


„Régóta olvasom a HVG-t és cikkei között mindennap találok érdekfeszítőt!”
H. Szabolcs - Támogató
Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz, és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
hvg.hu Itthon

December: eddigi legmagasabb értékén a NetHangulat index

Az internetezők a korábbiaknál jobbnak látják a magyarországi helyzet alakulását – derül ki az NRC piackutató cég decemberi, a hvg.hu megbízásából készített kutatásából. A folyamatok megítélésében óriási a különbség a budapestiek és kistelepüléseken élők között.

hvg.hu Itthon

Hvg.hu NetHangulat Index: inkább rosszul mennek a dolgaink

Csökkent azoknak az aránya, akik anyagi helyzetük romlásától tartanak. A diplomások jobban bíznak a hazai közintézményekben, és jobbnak ítélik meg az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. Mégis, az internetezők lényegében ugyanúgy látják a magyarországi helyzet alakulását, mint októberben – derül ki az NRC piackutató cég novemberi kutatásából.

hvg.hu Itthon

A hvg.hu NetHangulat index már csak 38 ponton áll

Több hazai internetező gondolta úgy októberben, mint szeptemberben, hogy Magyarországon rosszul alakulnak a dolgok – derül ki az NRC piackutató cég felméréséből. Továbbra is az egészségügy helyzetért aggódnak a legtöbben. Kis mértékben, de javult a kormány megítélése.

Német cégeket fenyegetett meg Trump

Német cégeket fenyegetett meg Trump

Tömeges elbocsátás Elon Musk cégénél, 600 embert tesznek lapátra

Tömeges elbocsátás Elon Musk cégénél, 600 embert tesznek lapátra

Vizsgálják a német szélsőjobbos AfD-t, hogy nem a demokratikus rend ellen irányul-e

Vizsgálják a német szélsőjobbos AfD-t, hogy nem a demokratikus rend ellen irányul-e

Több RAM-ot olcsóbban? Érdemes lesz kivárni a Google új telefonját

Több RAM-ot olcsóbban? Érdemes lesz kivárni a Google új telefonját

Ilyen lehetne az új kecskeméti Mercedes CLA sportos kombi kivitele

Ilyen lehetne az új kecskeméti Mercedes CLA sportos kombi kivitele

MLSZ: Néhány meccsre kell majd csak névre szólóan jegyet venni

MLSZ: Néhány meccsre kell majd csak névre szólóan jegyet venni