szerző:
hvg.hu

Februárban ismét felmérte az NRC Piackutató Kft. az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. A NetHangulat index szignifikáns mértékben emelkedett, azaz a hálópolgárok most szebbnek látják a világot, mint egy hónappal korábban. A demokrácia működése és az ország nemzetközi megítélése kapta a legjobb osztályzatot.

A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés: Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

Szeptember

Október

November

December

Január

Február

hvg.hu NetHangulat Index:

42

38

40

43

41

44

A hvg.hu NetHangulat Index értéke 41 pontról 44 pontra emelkedett, ami fél éves csúcs, hiszen az internetezők között tavaly szeptember óta nem mértek ilyen magas közhangulatot. A növekedés hátterében az áll, hogy 6 százalékpontot csökkent azok aránya, akik szerint Magyarországon a negatív folyamatok dominálnak.

Az internetezők sem alkotnak homogén közeget, így az egyes társadalmi csoportok vélekedése eltér egymásétól. A férfiak, az idősebbek, a felsőfokú végzettségűek és a fővárosiak az átlagosnál egyértelműen pozitívabb képet alkotnak a magyarországi helyzetről. A 18-29 év közöttiek fogalmaznak meg legkevésbé szélsőséges véleményt a magyarországi dolgok alakulásáról. Más szavakkal, alapsokasági részarányukhoz képest alul vannak reprezentálva azok között, akik szerint egyértelműen jól vagy egyértelműen rosszul mennek ma a dolgok Magyarországon.

Még mindig közepesnél rosszabb a legjobb osztályzat (Oldaltörés)


Szeptember

Október

November

December

Január

December

Az ország jelenlegi helyzete:

33

34

34

32

33

34

Az ország várható helyzete

34

36

38

38

39

39

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelő ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és a nemzetközi megítélést. Az eredmények a szeptemberi első adatfelvétel óta lényegében nem változtak, az átlagpontszám a hat vizsgált tényező egyikénél sem érte el a közepes szintet jelző 3-as éréket. Legjobb osztályzatot ismét a demokrácia működése (2,7 pont), valamint az ország nemzetközi megítélése (2,6 pont), legrosszabbat pedig az egészségügyi ellátás (2,1 pont) kapott.

Annak ellenére, hogy a megkérdezettek többsége úgy gondolja, hogy Magyarországon általában véve rossz irányba mennek a dolgok, a részletes értékelésnél az ország jelenlegi helyzeténél (34 pont) lényegesen jobbnak értékelik az ország jövőbeli helyzetét (39 pont). Továbbá, a munkanélküliség és életszínvonal változását tekintve is optimistának nevezhetők az internetezők. A netpolgárok 22 százaléka az életszínvonal romlását, 45 százaléka annak javulását várja a jövőtől. A munkanélküliség növekedését az internetezők 27 százaléka, csökkenését 41 százaléka tartja valószínűnek. A korrupció mértéke az egyetlen dimenzió, ahol a pesszimisták többségben vannak az optimistákkal szemben, azonban a legnagyobb arányban, az internetezők közel fele szerint a korrupció mértéke nem fog változni a következő időszakban.

Növekedni fog

Változatlan marad

Csökkeni fog

Nem Tudja

Korrupció mértéke

31%

45%

22%

2%

Munkanélküliség

27%

31%

41%

1%

Életszínvonal

45%

31%

22%

25%

A 18-29 év közöttiek az életszínvonal, a korrupció mértéke és a munkanélküliség tekintetében is az összes korcsoport közül a legpozitívabb várakozásokkal tekintenek a jövőre. Velük szemben a 30-39 év évesek között felül vannak reprezentálva azok, akik az életszínvonal csökkenését és a korrupció, munkanélküliség emelkedését várják a jövőtől.

Az optimizmus mértéke nem iskolai végzettség függvénye (Oldaltörés)Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Az egyén jelenlegi helyzete

56

53

55

53

55

54

Az egyén várható helyzete egy év múlva

61

58

60

56

61

59

A kutatás során az internetezőket arra kérték, hogy ötös skálán értékeljék jelenlegi és jövőbeli helyzetüket: az anyagi helyzet, a munka (tanulás), és az emberi kapcsolatok tekintetében. A három dimenzió alapján készített, az internetezők jelenlegi helyzetét mutató index februárban az 54-es értéket vette fel, ami 1 pontos, nem szignifikáns csökkenést jelent a januári értékhez képest. A legjobb továbbra is az emberi kapcsolatok megítélése (3,8), a legrosszabb pedig az anyagi helyzeté (2,7).

Az egyén jelenlegi és jövőbeli helyzetét kifejező indexek különbsége egyfajta egyéni szinten értelmezett optimizmus mutatót fejez ki. Ilyen értelemben, saját jövőjüket tekintve a 18-29 és 40-49 évesek tekinthetők leginkább, a 30-39 évesek legkevésbé optimistának. Az optimizmus mértéke a különböző iskolai végzettségű csoportok között közel azonos, azonban a jelenlegi és jövőbeli helyzetüket egészen máshogyan ítélik meg. Míg a 8 általánost végzettek átlagosan 49-es, addig a diplomások 58-as értékkel jellemezték jelenlegi helyzetüket.

A politikai pártok még mindig az utolsó helyen (Oldaltörés)

Az internetezők tízes skálán értékeltek hazai és nemzetközi szervezeteket, intézményeket aszerint, hogy mennyire bíznak bennük. A sorrend lényegében nem változott az elmúlt hónapok képest: továbbra is az Alkotmánybíróság és a Köztársasági elnök presztízse a legnagyobb, az előbbi 6,4-es, az utóbbi 6,3-es osztályzatot kapott. A parlament 3,8-es és a politikai pártok 2,9-es bizalmi értékkel a továbbra is a legalacsonyabb presztízsű intézmények.

A vizsgálatba bevont nemzetközi intézmények presztízse a közepesnél jobb. Az Európai Unió 5,7-es, a NATO 5,5-es átlagértéket kapott, míg az ENSZ 6-os bizalmi indexével az Alkotmánybíróság és az államfő után a harmadik legelismertebb intézmény az összes között. A vizsgálatba bevont nemzetközi szervezetek presztízse szignifikáns mértékben magasabb, mint januárban.

November

December

Január

Február

Alkotmánybíróság

6,6

6,5

6,3

6,4

Köztársasági elnök

6,3

6,3

6,2

6,3

ENSZ

5,9

5,8

5,5

6,0

Ombudsmanok

5,6

5,5

5,5

5,7

Európai Unió

5,7

5,6

5,5

5,7

Bíróságok

5,4

5,2

5,1

5,3

NATO

5,4

5,2

5,1

5,5

Rendőrség

5,1

5,1

5,0

4,9

Civil szervezetek

4,9

5,1

4,9

4,9

Önkormányzatok

4,6

4,7

4,5

4,6

Egyházak

4,1

4,2

4,2

4,3

Kormány

3,8

3,9

3,7

4,1

Parlament

3,5

3,6

3,5

3,8

Politikai pártok

2,7

2,9

2,6

2,9Társadalmi szolidaritás (Oldaltörés)
 

Az NRC Piackutató Kft minden hónapban méri az internetezők társadalmi szolidaritás érzetét is. A társadalmi szolidaritást mérő változókat úgy alakították ki, hogy makro és mikro szintű szolidaritást kifejezők egyaránt legyenek köztük. A makroszintű szolidaritás társadalmi szinten fejti ki hatását, célja a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése a stabil és integrált társadalom erősítése érdekében. A mikroszintű szolidaritás az a kisközösségi (lakóhely, család, baráti közösség) szinten érvényesül, melynek célja a kölcsönös segítségnyújtás, a leszakadás megakadályozása.

Februárban a társadalmi szolidaritás mértéke százas skálán 78-es értéket vett fel, egy ponttal többet, mint januárban.

A felmérést az NRC 2006. február 21. és 2006. február 28. között végezte 1000 internet-használó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyoztuk, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
hvg.hu Itthon

Hvg.hu NetHangulat Index: inkább rosszul mennek a dolgaink

Csökkent azoknak az aránya, akik anyagi helyzetük romlásától tartanak. A diplomások jobban bíznak a hazai közintézményekben, és jobbnak ítélik meg az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. Mégis, az internetezők lényegében ugyanúgy látják a magyarországi helyzet alakulását, mint októberben – derül ki az NRC piackutató cég novemberi kutatásából.

hvg.hu Itthon

December: eddigi legmagasabb értékén a NetHangulat index

Az internetezők a korábbiaknál jobbnak látják a magyarországi helyzet alakulását – derül ki az NRC piackutató cég decemberi, a hvg.hu megbízásából készített kutatásából. A folyamatok megítélésében óriási a különbség a budapestiek és kistelepüléseken élők között.

hvg.hu Itthon

A hvg.hu NetHangulat index már csak 38 ponton áll

Több hazai internetező gondolta úgy októberben, mint szeptemberben, hogy Magyarországon rosszul alakulnak a dolgok – derül ki az NRC piackutató cég felméréséből. Továbbra is az egészségügy helyzetért aggódnak a legtöbben. Kis mértékben, de javult a kormány megítélése.

hvg.hu Itthon

A netezők legkevésbé a pártokban bíznak

A hazai internetezők többsége negatívan ítéli meg az ország jelenlegi helyzetét – derül ki az NRC Internet Marketing Tanácsadó és Piackutató felméréséből, amelyet a HVG Online megbízásából végzett szeptemberben. A „hálópolgárok” leginkább az egészségügy helyzetét tartják problematikusnak, és az intézmények közül a politikai pártokban bíznak legkevésbé.

Spanyolország után a briteket vette célba az egyik legnagyobb magyar ingatlancég

Spanyolország után a briteket vette célba az egyik legnagyobb magyar ingatlancég

Túlélőtippek szülőknek: hogyan magyarázzuk el a gyereknek a költözést?

Túlélőtippek szülőknek: hogyan magyarázzuk el a gyereknek a költözést?

Rekordot jelentett be Szijjártó Péter

Rekordot jelentett be Szijjártó Péter

Tölgyessy Péter: Csak újabb rendszerváltás hozhatja egyenesbe az Orbán-korszakot

Tölgyessy Péter: Csak újabb rendszerváltás hozhatja egyenesbe az Orbán-korszakot

Nagyszerű új funkció jön a Chrome-ba, ezt minden netező imádni fogja

Nagyszerű új funkció jön a Chrome-ba, ezt minden netező imádni fogja

Visszaküldte Törökországba a kitoloncolt dzsihadistát Görögország

Visszaküldte Törökországba a kitoloncolt dzsihadistát Görögország