szerző:
Faigl Zoltán

Felháborodást keltett Hencidán az általános iskola igazgatójának leváltása. A helyi romák a Jobbik térnyerésétől, az önkormányzat a csődtől tart, egy azonban biztos: bármi is lesz az ügy kimenetele, úgy tűnik, az egyébként is hátrányos helyzetű gyerekek isszák meg a levét. Riportunk második része.

A hencidai képviselő-testület egy független oktatási szakértő javaslatára még 2011-ben döntött az igazgató-helyettesi státusz megszüntetéséről, hogy ezzel is spórolhasson a település. Az akkori igazgató, Bagdi Erzsébet nem hajtotta végre az önkormányzat utasítását, úgy vélte, az igazgatóhelyettes posztjának felfüggesztése törvénytelen lenne, mivel a jogszabályok szerint tanév közben semmilyen átszervezés nem érintheti az iskolát. Az önkormányzat fegyelmi eljárást indított a vezető ellen, Bagdi Erzsébet lemondott. Az iskolát azóta új igazgató vezeti, a helyi romák viszont úgy vélik, a jobbikos polgármester, Szémán László "kijátszotta" a volt vezetőt, hogy saját emberét ültesse pozícióba.

Hencida az ország egyik legszegényebb települése, ahol a 2010-es önkormányzati választásokon fölényes győzelmet aratott a Jobbik képviselője. Akkor Tiszavasvárihoz hasonlóan „a Jobbik mintafalujaként” emlegették Hencidát. A Hencidai Általános Iskola a régió legmodernebb eszközökkel felszerelt oktatási intézménye. A helyi iskolások a nyári szünetben is mindennap kapnak ebédet az intézmény étkezőjében. Ez a napközbeni találkozópont, egyfajta közösségi helyszín, ahol a szülők és gyerekek között folyik a diskurzus. „Vannak, akik már egy órával korábban idejönnek és ebéd előtt beszélgetnek egy kicsit” – meséte Bagdi Erzsébet, a lemondott igazgató.

Nem tudtak dönteni

„Amikor 2011-ben lejárt az ötéves mandátumom, a hencidai önkormányzat kiírta a pályázatot a poszt betöltésére, melyre újra pályáztam. Rendben találták a beadványomat, semmilyen kifogás nem érkezett, sőt egy képviselő elfogadásra is javasolta azt, végül – zárt ülésen – az a döntés született, hogy mivel rajtam kívül más nem indult a posztért, nincs választási lehetőség, érvénytelen a pályázat. Megdöbbentett a döntés, hiszen már hat éve voltam igazgató, és addig nem érkezett panasz a munkámra” – mesélte a pedagógus.

A második kiírásra Bagdival együtt hárman jelentkeztek – egyikük az iskola jelenlegi igazgatója –, az egyik pályázat azonban formai hibás volt, így két versenyző maradt. Mivel az eredményhirdetés már 2011 szeptemberének végén volt és belenyúlt a tanévbe, a testület úgy döntött, egy évre Bagdi Erzsébetett bízzák meg az iskola vezetésével, „ezt viszont csak akkor voltam hajlandó elfogadni, ha az igazgató-helyettesi státusz megmarad” – magyarázta az exigazgató.

Az önkormányzat 2011 májusában, takarékossági okokra hivatkozva döntött úgy, hogy megszüntetik az igazgató-helyettesi státuszt. Szémán László polgármester, a hvg.hu-nak ezt azzal magyarázta, a státusz megszüntetése „havi 80-100 ezer forint megtakarítást jelent az órakedvezmény, illetve a vezetői pótlék miatt”. A lépést egy független közoktatási szakértő javasolta, akit az iskola és az óvoda működésének gazdaságossági szempontjainak vizsgálatára kért fel a hencidai önkormányzat. „A szakértő költségcsökkentési javaslatai között szerepelt az iskolai igazgató-helyettesi poszt megszüntetése, mivel a két óvodai tagintézmény vezetői szintén igazgatóhelyettesek” – írta Szémán.

A helyi iskola a térség legmodernebb intézménye, az igazgató leváltása óta áll a bál a településen
©

Bagdi végül aláírta a megbízást, mivel elmondása szerint Szémán Lászlóval szóban megállapodtak, hogy ha nem éri anyagi hátrány az önkormányzatot, megmaradhat az igazgatóhelyettes státusza. „2012 februárjában aztán érkezett egy felszólítás, hogy a pozíciót meg kell szüntetni, így – mivel a polgármester felrúgta egyezségünket, és ezáltal úgy éreztem, nem kaptam megfelelő tájékoztatást,  2012. mácius 12-én beadtam a felmondásomat, melyre, egy arogáns személyes sértéseket tartalmazó levelet kaptam válaszul” – panaszkodott a volt igazgató.

Spórolás vagy lemondatás áll a háttérben?

A polgármester levelében azt írta, azért engedélyezte a képviselők beleegyezésével az igazgatóhelyettes megtartását, mert Bagdi másképp nem volt hajladó elvállalni a munkát, ez azonban – a pogármester szeint – "hatályon kívül helyeződött", amikor a pedagógus aláírta egy évre szóló kinevezését. Szémán a levélben úgy fogalmaz, „amennyiben nem változtat hozzáállásán, a képviselő-testület nyomására kénytelen leszek olyan jogos intézkedéseket foganatosítani, amik esetleg hátrányosan érinthetik az egész tantestületet. Az, hogy eltekint bizonyos túlórák kifizetésétől, illetve bizonyos kijelentéseket tesz – az Ön elmondása szerint – képviselő-testületi üléseken, nem jogosítja fel arra, hogy figyelmen kívül hagyjon képviselő-testületi határozatokat.”

A polgármester levelét azzal zárta, hogy "viselkedése átgondolására" kérte a volt igazgatót, ahogy fogalmazott, "nem tartanám szerencsésnek, ha ön továbbra is a tantestület mögé bújva folytatná 'szabadságharcát' és ez esetleg hátrányosan érintené az ügyben ártatlan pedagógusokat", ezen kívül azt írta: „megkérem, hogy a velük (hivatal dolgozói - a szerk.) való kommunikáció során az Ön által általában használatos kioktató hangnemet legyen szíves megtartani a diákjainak. […] Megjegyezni kívánom, hogy a legközelebbi levelét kézbesítés előtt legyen szíves átnézetni egy nyelvtan szakos tanárral, mivel a negyedik bekezdésben az 'intézkedéseket', a hatodikban a 'történetek' a hetedik bekezdésben pedig a 'lehangzottak' szavak abban a szövegkörnyezetben kissé értelmetlennek tűnnek.”

„Pontosan tudjuk, hogy milyen pénzhiány van, és megértjük, csak nem látjuk az előremutató szándékot” – mondta Bagdi, aki szerint az önkormányat érvelése – miszerint a spórolás miatt szüntetik meg a státuszt – azért nem állja meg a helyét, mert ő maga havi 13 túlóra kifizetéséről mondott le, több pedagógus pedig ingyen tartja a délutáni szakköröket épp azért, hogy ezáltal megtakarítsák az igazgatóhelyettes bérét.

A rezsire sem futja

A hencidai önkormányzat akkor került nehéz helyzetbe, amikor a szolgáltató azzal fenyegette meg a hivatalt, hogy megszünteti a gázszolgáltatást, mivel a település ötmillió forintos tartozást halmozott fel. A képviselő-testület 2011 novemberében, a fűtési szezon kezdetekor döntött a Kossuth utcai, nagyobb iskolaépület bezárásáról, így takarékossági okok miatt csak a kisebb, Csokonai utcai épüleben folyhatott a tanítás. A fűtési szezon végével az iskola akkori vezetése határozatban értesült arról, hogy továbbra sem használhatják a lezárt intézményrészt, a volt igazgató szerint azonban az önkormányzat nem indokolta döntését.

Szémán László a hvg.hu-nak küldött válaszlevelében azt írta: „Mivel a hideg tavaszi időjárás miatt április végéig indokolt volt a fűtés, illetve a szükséges eszközök átszállítása miatt ősszel is egy hét szünetet rendelt el az igazgató asszony, a képviselő-testület nem tartotta célszerűnek a tanévből hátralévő bő egy hónapra az épületrész megnyitását. Azon kívül a felmerülő költségek között ott szerepel még az áram- és vízdíj, valamint egy fő takarító bérköltsége is”, de – a közlemény szerint – amennyiben az állami finanszírozás ismét lehetővé teszi, szeretnék ismét oktatási célokra használni az épületet.

©

A diákok addig kénytelenek a kisebb épületben, délelőttös, délutános váltott munkarendben tanulni. Bagdi Erzsébet azt mondta, „tornaórát csak az udvaron, hóban tudott tartani a testnevelő tanár, mivel a tornaterem a lezárt épületben van, de az öt multimédiás táblából is ott maradt három. A kétműszakos tanítási rend miatt a váltásnál takarítani sem volt idő”, de Bagdi szerint a legnagyobb baj, hogy egy tantermet több osztály is használ egyszerre, így az eszközök gyorsan amortizálódnak.

A hvg.hu információi szerint az önkormányzat több embert megkeresett Hencidán és a környező falvakban, hogy vállalja el az iskola igazgatását, azonban a körülmények miatt senki nem akarta betölteni a posztot. Bagdi Erzsébet lemondása után végül Habarics Sándorné ülhetett az igazgatói székbe, aki a terveiről nem akart semmit sem mondani lapunknak.

Megkérdeztük a helyieket, ismerik-e az új igazgatót, ám ők sem tudtak szinte semmit a vezetőről. Többen felháborodva vették tudomásul az új igazgató érkezését, úgy vélték, a politika állhat a háttérben: „uralkodni akar a Jobbik, és a saját embereit ülteti a vezető pozíciókba” – mondták a falubeli romák. Az egyik szülő úgy fogalmazott, „pár éven belül itt nem lesz cigány gyerek az iskolában, mert többen is ki akarják iratni őket”.

Atanaszovné Rozgonyi Ilona, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnökségi tagja szerint a fenntartó részéről nem elfogadható indok a pályázat megszüntetésére, hogy egy induló van a posztért, ugyanis az "esetek nyolcvan százalékában egy pályázó van", főként a az olyan intézményeknél, ahová sok hátrányos helyzetű gyerek jár, mivel „ez nagyon hálátlan feladat”.

Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke az esettel kapcsolatban a hvg.hu-nak azt mondta: „Tanév közben semmilyen átszervezés nem érintheti az iskola életét. Mivel az iskola tanulóinak létszáma kétszáz fő alatt maradt, így – törvény szerint – nem köteles a fenntartó az igazatóhelyettes pozícióját finanszírozni. A határ alatti létszám azonban "nem feltétlenül érv, ugyanis a speciális nevelési igényű gyermekek három főnek számítanak". A hencidai iskolában többnyire 120 körüli a tanulói létszám, melyből 30 körüli a speciális nevelés igényű diák, vagyis még így sem érik el a 200-as határt, „ebben az esetben pedig csak etikailag kifogásolható, hogy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeken kívánnak spórolni” – vélte Mendrey.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Faigl Zoltán Itthon

Egy modern iskola a hencidai nyomor közepén

„Vagy nagyon utálják, vagy nagyon szeretik a cigányokat, de tenni senki nem szeret értük” – így látja a helyzetet az ország egyik legszegényebb településén Bagdi Erzsébet, a Hencidai Általános Iskola nemrég leváltott igazgatója, aki 2005 óta létrehozta a régió legmodernebb eszközökkel felszerelt roma iskoláját. Helyszíni riport.

Feljelenti a vizes vb-t szervező céget a Magyar Liberális Párt tagja

Feljelenti a vizes vb-t szervező céget a Magyar Liberális Párt tagja

Dominic Cummings, a véreb, aki meghackelte a brit politikai rendszert

Dominic Cummings, a véreb, aki meghackelte a brit politikai rendszert

Boris Johnson: Az utolsó pillanatig bizonytalan, mi lesz a Brexittel

Boris Johnson: Az utolsó pillanatig bizonytalan, mi lesz a Brexittel

Halálos baleset történt Makkoshotykánál

Halálos baleset történt Makkoshotykánál

Nem csak az erdőtüzeket, most már Bolsonarót is meg akarják állítani

Nem csak az erdőtüzeket, most már Bolsonarót is meg akarják állítani

A polgármesternek nem tetszett az időutazós színdarab, nem mehetett le a szombathelyi karnevál megnyitóján

A polgármesternek nem tetszett az időutazós színdarab, nem mehetett le a szombathelyi karnevál megnyitóján