Tetszett a cikk?

Nagyon súlyos jogsértéseket tárt fel a fővárosi kormányhivatal a Paulay Alapítványi Középiskolában, rendőrségi feljelentést is tesz. A sztori egészen más szemszögből indult ahhoz képest, mint ahol most tart. Hab a tortán, hogy az iskola 205 millióval lóg az államnak. Az iskola ügyvédje visszautasítja a kormányhivatal megállapításait, azt mondja, ha ugyanezt egy büntetőeljárás is megállapítja, akkor el tudják fogadni.

Egy paulay-s diák kereste meg a hvg.hu-t az érettségi vizsgaidőszak alatt, hogy botrány van az érettségin, a kormányhivatal nagyon sok diák vizsgaeredményét egyszerűen lenullázta. Kiderült, komoly kormányhivatali ellenőrzés volt az iskolában, amit persze az iskola ügyvédje azzal magyarázott, hogy a kormányhivatal a kákán is csomót keres.

A kormányhivatal vizsgálata most zárult le, nagyon durva megállapításokat tett. Hatósági ellenőrzési terv alapján vizsgálták az iskolát, a tanulmányok allatti és az állami vizsgák megszervezésére vonatkozó jogszabályok betartását nézték.

A kormányhivatal tavaly nyáron szerzett tudomást arról, hogy egy internetes oldal azt hirdeti, egy év alatt érettségihez juthat az is, aki csak a 8. évfolyamot fejezte be. Már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy a felnőttoktatásban vélhetően van vagy vannak olyan intézmények, ahol anyagi ellenszolgáltatás fejében, külső cég bevonásával, a jogszabályokkal nehezen vagy egyáltalán nem összeegyeztethető módon juttatnak tanulókat középiskolai bizonyítványhoz és teszik számukra lehetővé az érettségi vizsga lehetőségét.  Azon intézmények esetében, ahol magas a felnőttoktatásban érettségi vizsgára jelentkezők aránya, a Kormányhivatal megvizsgálta, mekkora az idei tanévben tanulói jogviszonyt létesítők aránya, és ennek alapján a gyanú egyértelműen a Paulay Alapítványi Középiskolára terelődött - írták.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint az Infoblokk.hu oldalon látták a hirdetést az egy éves érettségiről. Egy gyors Google-kereséssel mi is erre jutottunk, illetve találtunk egy másik honlapot is, amely szintén az Infoblokkhoz vezetett.

Kattintson a nagyobb képért!
©

Utánanéztünk, az Infoblokk domaint Mellár Renáta használja, aki amúgy a Test Haus Kft. ügyvezetője az Opten szerint. Az egyik diák úgy fogalmazott, Mellárral tartották a kapcsolatot - bár ő azt nem fejtette ki, hogy az Infoblokkon keresztül jelentkezett a Paulayba. Az iskolához közel álló forrásaink azt mondták, a Test Haus és a Paulay 2014 óta áll kapcsolatban egymással. Az ott dolgozók információink szerint élesen megkülönböztetik a rendes Paulay-s diákokat azoktól, akik egy év alatt darálják le az érettségit - őket úgy tudjuk, odabent "testhausoként" emlegetik, azonban a diákokkal és hozzátartozóikkal beszélgetve úgy tűnt, ők maguk nem tesznek ilyen különbséget.

Mellár Renáta a hvg.hu-nak azt mondta, a Paulaynak és a Test Hausnak nincs köze egymáshoz, ráadásul a korrepetálással foglalkozó cég már nem ezt a tevékenységet folytatja, jelenleg nem működik. Azt mondja, ő szóbeli megállapodást kötött a Paulay igazgatójával négy évvel ezelőtt, hogy segít diákokat toborozni az intézménybe. Szerinte 10. osztállyal rendelkező diákokat vesznek csak fel, amúgy a jogszabály nem tiltja, hogy csak általánost végzetteket is felvegyenek.

A közvetítésért nem kér pénzt:

„jószándékból segítek az igazgatónak toborozni.”

Mellár elmondta, hogy az Infoblokkhoz egy éves érettségire való korrepetációs felkészítésre jelentkezők 400 ezer forintot fizetnek, ebben nemcsak a korrepetálás, hanem például a terembérlet és a segédanyagok is benne vannak. Nem mindenki jár korrepetálásra, aki viszont igen, azt Paulays tanárok korrepetálják és készítik fel - tette hozzá.

Rákérdeztünk a kormányhivatalnál, hogy az elmúlt pár évet is vizsgálták-e, de arra azt mondták, "a korábbi években nem érkezett bejelentés, az érettségi vizsgaelnökök sem jeleztek szabálytalanságot."

Az iskola működésére rálátó forrásaink egyébként megjegyezték, feltűnt a Paulayban a botrányos körülmények között véget ért Drégelyvár Oktatási Központ Alapítványnál dolgozó munkatárs is. Erről az iskola ügyvédjének nincs információja.

Súlyos jogsértések

A kormányhivatal szerint a helyszíni ellenőrzés egyértelműen alátámasztotta a korábbi gyanút, a kormányhivatal számtalan súlyos jogsértést tárt fel. Ezek közül az egyik legsúlyosabb, hogy az intézmény szándékosan visszaélt a tanulmányok lerövidítésére vonatkozó törvényi rendelkezésekkel. A jogszabály ugyan lehetőséget ad arra, hogy a különösen tehetséges diákok igazgatói engedéllyel rövidebb idő alatt végezzenek el tantárgyakat vagy iskolai évfolyamokat, azonban a Paulayban a beiratkozásakor, formanyomtatványokon töltették ki a tanulmányok lerövidítésére vonatkozó kérelmeket, az intézményvezető pedig mérlegelés nélkül mindet engedélyezte.

"Ez azért is aggályos, mert a 280 fő rendes érettségi vizsgára jelentkező közül közel százan mindössze a nyolcadik vagy a kilencedik osztályt végezték el. A vizsgálat során az is kiderült, hogy azok is lehetőséget kaptak a május-júniusi érettségi vizsgákra, akik a tanév közben - akár 2016 januárjában - iratkoztak be az intézménybe."


A kormányhivatal szerint az egyes évfolyamok teljesítését igazoló dokumentumok alapján képtelenség volt megállapítani, hogy a tanulók milyen vizsgákon, milyen formában teljesítették kötelezettségeiket. Az ellenőrzés pillanatában már minden tanuló teljesítette a 11. évfolyamot, ám erről az intézményvezető egyetlen jegyzőkönyvet sem tudott bemutatni.

"Nem életszerű, és a súlyos jogsértés gyanúját támasztja alá, hogy a kormányhivatal munkatársai egyetlen sikertelen osztályozó vizsgával sem találkoztak, a tanügyi nyilvántartások alapján minden tanuló sikeresen teljesítette a tanév során a kettő, három vagy akár négy évfolyam követelményeit is."

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján kétségessé vált, hogy képes-e az intézmény jogszerűen lebonyolítani az éretteségi vizsgákat. Az érettségit azonban nem akarták megakadályozni, ezért hatósági ellenőrzést rendeltek el a vizsga idejére.

A vizsgázók szerint vegzálták őket

Egy szülő a hvg.hu-nak azt mondta, "szúrós szemmel nézték" a felügyelők, mit csinálnak a diákok, ami többeket stresszelt. Elmondása szerint többször nem tudták időben elkezdeni az érettségit, mert összevissza ültették a diákokat. Beszámolt arról is, hogy volt olyan felügyelő, aki megzavart egy vizsgázót, mikor menet közben számon kérte, miért ott ül, ahol – mert oda ültették –, majd mikor sírva kikéredzkedett a vécére, kirángatták onnan is, mert "biztos valami puskát dugdos". Egy másik érintett úgy érezte, a felügyelők mintha direkt arra játszanának, hogy stresszeljék a diákokat: "bizonyos termekben 4-5 kormányhivatalnok volt jelen a megengedett 1-2 helyett, a diákokat degradálták, a vizsgát ordibálással, beszélgetésekkel zavarták. Minden hülyének lehordták a diákokat, volt aki már ott feladta, volt aki hányt, aki sírógörcsöt kapott. Mintha tudatosan akarták volna pszichésen blokkolni a diákokat."

©

Az iskola ügyvédje, Mándi Sándor akkor azt mondta, hibás lépés bizonyítékok nélkül sújtani a diákokat. Többen panaszt tettek a kormányhivatal embereinek eljárása miatt. A kormányhivatal szerint viszont rágalmazzák őket.

Az egyik diák beszámolója szerint az angolvizsgákkal volt a legtöbb gond, ott a levelek egyeztek meg, szó szerint, illetve a kormányhivatalnak gyanús volt az is, hogy a vizsgalapokon túl sok téves választ javítottak helyesre. Itt azzal védekeztek, hogy bemagoltak egy sémát, azért egyezett a levél, másrészt menet közben rájöttek a diákok a jó megoldásra. Azt több diák sem értette, hogyan lehet, hogy szigorú felügyelet mellett nem szúrták ki a puskázást, a kijavított és a diákok által megnézett dolgozatoknál miért húztak le utólag pontot.

Van rá magyarázat

A kormányhivatal azt írta, négy tárgy érettségi vizsgáján vettek részt, minden teremben egy kormánytisztviselővel, akik szerintük nem zavarták a vizsgák lebonyolítását. A vizsgaszervező viszont szerintük az írásbeli vizsgákon is súlyos jogsértéseket követett el: egy vizsgatárgy esetében már a jogszabályi határidő előtt felbontották a vizsgadolgozatokat, továbbá egyetlen olyan vizsgatermet sem biztosítottak a vizsgázók számára, amely alkalmas lett volna az érettségi vizsga jogszerű megszervezésére. A zsúfolt termekben gyakorlatilag ellenőrizhetetlen volt a meg nem engedett segédeszközök használatának vizsgálata, amely egyébként jogszabályi kötelezettsége a vizsgaszervezőnek. Erre az ügyvéd korábban azt mondta, egymásmellett nem ült senki, voltak foghíjak a diákok között, ráadásul ha emiatt másolták volna a dolgozatokat, azt a felügyelők kiszúrják odabent.

Nem a tanteremben csaltak?

A kormányhivatal lefoglalta a négy vizsgatárgy dolgozatait, a javítótanárok a kormányhivatal épületében javíthatták a vizsgadolgozatokat. A javítások több héten keresztül, elkülönített helyiségekben, felügyelet nélkül folytak, azon a bizalmon alapulva, hogy a javító tanárok hivatásuknak megfelelően, jogszerűen járnak el, de ennek ellenére is felmerült a jogsértés gyanúja, így a kormányhivatal független szakértőket kért fel arra, hogy vizsgálják meg, a javítótanárok a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el.

"A szakértők egymástól függetlenül arra az álláspontra jutottak, hogy a dolgozatokat egyértelműen manipulálták. Miközben az érettségi feladatlapon a vizsgázók teljes tudatlanságról mutattak tanúbizonyságot, a dolgozatokhoz csatolt tisztázati lapokon egységesen, szinte szóról szóra megegyező módon szerepeltek a helyes megoldások. Sok esetben a feladatlapon is sikerült feltüntetni a helyes megoldásokat, de azok ugyancsak több vizsgázónál az esszéfeladatok esetében is megegyeztek."

A feltárt jogsértések miatt az érettségi vizsgabizottságok több esetben megsemmisítették az írásbeli eredményeket és javítóvizsgára utasították a vizsgázókat. A szóbeli vizsgákat teljesítő vizsgázók sem nyújtottak elfogadható teljesítményt így csak néhányan vehették át érettségi bizonyítványukat - írta a hivatal.

A kormányhivatal csaknem 300 fellebbezést bírált el, szintén szakértők bevonásával, akik megerősítették a kormányhivatal korábbi álláspontját, és további súlyos jogsértéseket is megállapítottak: "a dolgozatok egy részében olyan megoldások jelentek meg szó szerinti másolatban (főleg a tisztázati lapokon), amelyek csak az érettségi vizsgát követően jelentek meg a helyes megoldásokat megjelenítő weblapon. Valamennyi tantárgy esetében kimutatható az egyes feladatok megoldásának szó szerinti egyezősége, továbbá egyes tantárgyaknál egyértelműen megállapítható, hogy a dolgozatokba utólag, azonos (a dolgozatétól eltérő) íróeszközzel belejavítottak."

A kormányhivatal szerint

mindezek azt támasztják alá, hogy a Paulay Alapítványi Középiskolában megfelelő képzés és számonkérés nélkül kívánták érettségi vizsgához juttatni a tanulókat,

ezért kezdeményezte az oktatásért felelős miniszternél az intézmény érettségi vizsgaszervezési jogának megvonását, megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, és rendőrségi bejelentést is tett. Hogy ez utóbbit milyen tartalommal, nem tudtuk meg. A kormányhivatal nem tett különbséget az érettségi vizsgák között aszerint, hogy a diák a normál képzésre járt a Paulayba, vagy az egy év alatt érettségit szerző évfolyamra.

A kormányhivatal és az Oktatási Hivatal más iskolákat is ellenőrzött, de máshonnan nem érkezett jelzés a vizsgák jogszerűtlen megszervezéséről vagy lebonyolításáról.

"Rágalmazás"

Az iskola igazgatója - az ügyvéd tájékoztatása szerint - most sem akar nyilatkozni, Mándi Sándor ügyvéd azonban azt mondta, felháborítónak tartja a kormányhivatal megállapításait.

"Majd ha a büntetőeljárás megállapítja, hogy itt bármi történt, tudomásul vesszük, de ez a határozat alapja lehet egy rágalmazási pernek."

Azonban szavai alapján nem perelnek, hiszen ők nem szeretnének konfliktust. Az szerinte egyáltalán nem megalapozott állítás, hogy a dolgozatokat manipulálták volna. "Ha ez kiderülne, természetesen mi is lépéseket tennénk, de ez számomra egyelőre fikció, nem tudok vele mit kezdeni." Szeritne az sem igaz, hogy az igazgató ne tudott volna vizsgadokumentációt bemutatni. A hatósági eljárás szerinte elfogult volt, azért "szálltak rá az iskolára", mert az alapítvány vezetője törvénytelenséget követett el - azonban hogy mit, nem árulta el. Az ügyvéd tartja magát ahhoz a véleményéhez, hogy egy év alatt is lehet érettségit szerezni. Azt mondja, csak elvétve van olyan, akinek csak 8 osztályos végzettsége van.

Mándi Sándor azt mondta, az iskolának van létjogosultsága, és a diákok

"inkább ide jöjjenek, mint a piacon vegyék meg a hamis érettségit. Ez nem hamis, itt komoly oktatásban részesülnek."

Mellár - a kormányhivatal közlésével ellentétben - a tanároktól úgy tudja, a hivatalban ellenőrizték őket az érettségi vizsgák javítása közben, ráadásul másik négy intézmény tanári gárdája is ott volt, ha csalás lett volna, az kiderül, szerinte a kormányhivatal vádaskodik és tévhiteket terjeszt. A diákok mindenesetre októberben tehetnek javító vizsgákat.

Az alapítványt az ág is húzza

Ha mindez nem volna elég, megtudtuk azt is, hogy a Paulayban gondok vannak a fizetésekkel, ezért megkerestük a Magyar Államkincstárt, hogy valóban inkasszózták-e az alapítvány vagy az iskola számláját. Kiderült, hogy valóban így van, az államkincstár több beszedési megbízást nyújtott be az Alapítvány számlája ellen.

©

A 2014-es költségvetési támogatásból a kincstár valamivel több mint 68 milliót követelt vissza, miután a támogatások igénybevételének alapjául szolgáló törvényi feltételek nem teljesültek az intézményben. Ezt nem részletezték, az azonban kiderült, nem a teljes állami támogatást követelik vissza, hiszen az több mint 111 millió forint volt. A számláról 204 ezer (!) forintot tudtak lefoglalni.

A válaszból kiderült, hogy a fenntartó az idei támogatásra vonatkozó igényét késve adta be, így vissza kell fizetnie a megkapott, csaknem 24 millió forint előleget.

A legnagyobb tétel 2008-as, ahol több mint 93 milliós finanszírozási különbözetet és 16 milliós igénybevételi kamatfizetést állapított meg a kincstár. Emiatt a tétel miatt évekig pereskedtek, a bíróság a kincstárnak adott igazat.

Június végén tehát összesen csaknem 205,5 millió forinttal tartozott az iskola az államnak. Az iskola honlapja hetek óta elérhetetlen.

 

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!
Gyorsan mozgó UFO-t láttak egy utasszállítóból, az FBI is megerősítette

Gyorsan mozgó UFO-t láttak egy utasszállítóból, az FBI is megerősítette

Szabadon engedték a sokszáz elrabolt nigériai iskoláslányt

Szabadon engedték a sokszáz elrabolt nigériai iskoláslányt

Durván megnő a termelői piacok ára, ha uniós pénzt adnak rá

Durván megnő a termelői piacok ára, ha uniós pénzt adnak rá