Allan Sekula budapesti kiállítása kapcsán leginkább a képzőművészeti fotóhasználat különböző - egyben az övétől is különböző - modelljein érdemes elgondolkodni. Sekula ugyanis ezzel a rendezésével azt demonstrálta, hogy a művészeti médiumként is működő fotográfiában az ő metódusát és elméletét követve nem lehet messzire jutni. A Műértő cikke.

A demokratikusként feltüntetett fotónézőpont keresése közben - vagyis a felfelé és a lefelé irányuló tekintet kiküszöbölésére törekedve - a saját maga által „horizontálisnak” nevezett látásmód megteremtésére vágyódva Sekulának - nem kevés energia- és költségráfordítással - számtalan felesleges felvételt sikerült létrehoznia. A fotografikus képek és a fragmentumokból felépülő szövegek együttese valóban bizonyítja az alkotói praxisa vezérfonalának választott tételt (azt a Benjaminon, Bartheson és Sontagon átívelő, nem mellékesen irodalmi ihletésű tradíciót), miszerint a fotó képaláírás, elmélkedő tanulmány, illetve kísérő esszé nélkül értelmezhetetlen. A Polónia és más mesék című tárlat esetében olyan kísérlet részesei lehetünk, amelyben megtapasztalhatjuk, milyen, amikor a magas röppályát ígérő felütés önmaga ismétlésébe torkollik, amikor kiindulópont és eredmény fedi egymást, és közben nem történik semmi.

A Lumú-beli kiállítás nyitányát ideológiával átitatott állásfoglalások adják, ám ennél is problematikusabb, hogy ezek semmiféle felismeréshez sem visznek minket közelebb. A művészet és a pénz kapcsolatára való rámutatás (Művészhallgató az árutőzsdén, 2007) közhely, és a Négy fotográfiai lecke a kispolgárságnak is tartalmasból didaktikussá vált az idők során (1976-2010).

Allan Sekula: Földműves a használaton kívüli repülőtéren (Polónia és más mesék), 2007-2009.
©

Sekula hűsége bámulatos, hiszen a fotográfiai apparátus és a kapitalista ideológia megfeleltetésének kracaueri és benjamini tézise, valamint a fotografikus kép mint „kód nélküli üzenet” szemiológiai, barthes-i hagyománya pályája kezdete óta irányjelző számára. A fasizálódó Németország, majd a hidegháború baloldali érzelmű értelmisége közegében született, hosszú időn át abszolút referenciaként működő tézisekhez való feltétlen ragaszkodás azonban ma inkább akadályként működik. Hiszen az elmélet olyan monolitjai, mint „punctum”, „index” és „fotófelhalmozódás” eltorlaszolják a fotóhasználat és a fotográfiát elemző alkotói gyakorlatok terén történő változások friss vizű forrását.

Ráadásul Sekula és elemzőinek retorikája ellenmondásoktól terhes. Fricskázzák a fotó médiumában a képi hagyományt felelevenítő alkotókat (Thomas Struth, Andreas Gursky, Jeff Wall), de a fotódokumentarizmus tradíciójában helyét kereső Sekula is jókora méretre húzza fel „levadászott” képeit, méltatói pedig ikonográfiai észrevételek mentén próbálják helyét kijelölni a kritikával illetett alkotók között.

A legmegtévesztőbb e téren a hitelesítőnek szánt Walker Evans-párhuzam, hiszen Evans iróniától sem mentes, távolságtartóan leíró módszere, az ideológiai meghatározottságok redukálására törekvő, a fotografikus kép kétdimenziós, absztrakt felületét analizáló, a felvételek összeszerkesztésére gondot fordító attitűdje távol áll Sekula már-már propagandisztikus ideológiai elkötelezettségétől, a szerkesztést lazán kezelő elképzeléseitől. S mintha megállt volna az idő, a budapesti kiállítás képei leginkább azt a lelkes igyekezetet példázzák, amely látszatokból próbál jelentést konstruálni. Ez az idejét múlta módszer egyszerre negligálja és idézi fel Viktor Burgin 1975-ös „beszólását”: „Sok fényképész él abban a hitben, hogy a jelentések úgy lelhetők fel a világban, mint nyulak a domboldalon, s így nincs is szükség másra, mint felismerésük tehetségére és némi készségre a lefényképezésükhöz.” (Megtekinthető szeptember 19-ig.)

Perenyei Monika

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Kult

Egy trükkös felirat nyomában

Heisenberggel indítani egy kiállítást meglehetősen húzós, pláne ha egy képletéről van szó, Várnai Gyula azonban talán még ezt is megengedheti magának. Már csak azért is, mert a W. H.+ című falra festett képlet szorosan kapcsolódik egy legendás, bár sokak által csak reprodukcióról ismert - és a jelen kiállításon is antréként reprodukált - művéhez, a W. H.-hoz (1996), amely a következő felirat betűit helyezte fel a Szent István Király Múzeum falára: „a valóság attól függően más és más, hogy megfigyeljük-e vagy sem”. Várnai pedig figyel - nagyon is. A Műértő cikke.

Kult

Ki volt Kovásznai György?

Zavarba ejtő életmű, ami sok kérdést vet fel. Megzavarja a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek magyar képzőművészetének éppen csak kialakult értékrendjét. Ki volt Kovásznai György? Harcos avantgardista vagy animációs filmessé lett festő a művészettörténet szürke zónájából? A Műértő cikke.

Kult

Megjelent a Műértő szeptemberi száma

Allan Sekula a Ludwig Múzeumban, Fitzcarraldo Karintiában, a Műcsarnok nyári tárlata, kiállítás a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, afrikai művészet Berlinben, 125 éve született Fülep Lajos, kiállítási fogások Dániában, az alkotói műfaj és kiszolgáló ipar. Mindez és még sok minden más a Műértő szeptemberi számában.

Gyengülhet Orbánék zsarolási potenciálja az EU-ban

Gyengülhet Orbánék zsarolási potenciálja az EU-ban

A Lungo Drom-ellenes koalíció zárhatja le a Farkas Flórián-féle korszakot a roma önkormányzatiságban

A Lungo Drom-ellenes koalíció zárhatja le a Farkas Flórián-féle korszakot a roma önkormányzatiságban

Hiába leszbikus a kormányfő, Szerbiában akadályozzák a melegek szülővé válását

Hiába leszbikus a kormányfő, Szerbiában akadályozzák a melegek szülővé válását

Több száz pedofilt kapcsoltak le egyszerre világszerte

Több száz pedofilt kapcsoltak le egyszerre világszerte

Ahány személyi kölcsön, annyi szokás – útmutató a gyors pénzt keresőknek

Ahány személyi kölcsön, annyi szokás – útmutató a gyors pénzt keresőknek

Putyin elrendelte a fiatalok online jelenlétének az ellenőrzését

Putyin elrendelte a fiatalok online jelenlétének az ellenőrzését