szerző:
Emmanuel Macron
Tetszett a cikk?

A Brexit megmutatta, nincs más út, mint együtt előre. A francia elnök felhívása és programja Európának.

Tisztelt Európai Polgárok! Nemcsak a történelem és a minket összekötő értékek nevében fordulok közvetlenül Önökhöz. Hanem azért, mert ég a ház. A néhány héten belül sorra kerülő európai parlamenti választások sorsdöntőek lesznek kontinensünk jövőjére nézve.

A II. világháború óta soha nem volt ennyire szükség Európára, mint most. Európa azóta sem volt akkora veszélyben, mint most.

Ezt jelképezi a Brexit. A Brexit annak a gyenge Európának a jelképe, amely nem tudta megvédeni a népeket korunk nagy megrázkódtatásaival szemben. A Brexit a jelképe az európai csapdának is. De ez a csapda nem az Európai Unióhoz tartozásban, hanem a hazugságban és a felelőtlenségben rejlik, amelyek lerombolhatják az Uniót. Ki mondta meg a briteknek az igazat a Brexit utáni jövőjükről? Ki beszélt nekik az európai piachoz való hozzáférés elvesztéséről? Ki emlékeztetett azokra a kockázatokra, amelyek az írországi békét fenyegetik, ha a régi határokat visszaállítanák? A nacionalista elfordulás nem kínál megoldást; az csak egy program nélküli elutasítás. Ez a csapda egész Európát fenyegeti: azok, akik kihasználják az emberek haragját, hamis információkra támaszkodnak, mindent ígérnek, meg annak az ellenkezőjét is.

Büszkén és tudatosan kell szembeszállnunk ezekkel a manipulációkkal. Először is meg kell mondanunk, mit jelent Európa. Történelmi sikert: egy letarolt kontinens megbékélését egy addig nem látott, új béke-, jóléti és szabadságterv szellemében. Ezt soha ne felejtsük el! Ez a terv a mai napig is véd bennünket: melyik ország képes egyedül cselekedni a nagyhatalmak agresszív stratégiáival szemben? Ki állíthatja magáról, hogy megálljt parancsolhat a digitális óriásoknak? Hogyan tudnánk szembeszegülni a kapitalizmus pénzügyi válságaival az euró nélkül, ami egész Európa erőssége? És Európa jelen van a hétköznapok sok ezernyi projektjében is, ami megváltoztatta régióink arculatát: a felújított gimnázium, a megépített út, a végre elérhető gyors internet. Ez egy mindennapi küzdelemmel teli harc, mivel, mint ahogyan a békét sem, úgy Európát sem tekinthetjük befejezett építménynek. Franciaország élén szüntelenül azért küzdök, hogy előrébb vigyem Európát és megvédjem az európai modellt. Bebizonyítottuk, hogy amiről azt állították, hogy elérhetetlen – az európai védelem vagy a szociális jogok védelme – megvalósítható.

De többet, gyorsabban kell tennünk. Mert itt les ránk a másik csapda, a status quo, azaz hogy minden marad a régiben, és az ebbe beletörődés. A világ nagy megrázkódtatásai láttán az állampolgárok gyakran kérdik tőlünk: Hol van ilyenkor Európa? Mit tesz Európa? Úgy látják, hogy Európa lélektelen piaccá vált. Márpedig Európa nem pusztán piac, hanem program. A piac hasznos, de elfeledtetheti velünk a védelmet adó határok és az összetartozást jelentő értékek szükségességét. A nacionalisták tévednek, amikor azt állítják, hogy az Európából kivonulással az identitásunkat védik; merthogy bennünket az európai civilizáció köt össze, szabadít fel és véd meg. De azok is tévednek, akik semmit sem akarnak változtatni, mert tagadják, hogy népeinket félelmek, a demokráciáinkat aláásó kételyek hatják át. Kontinensünk döntő állomásához értünk; az átalakuló világban most kell közösen kitalálnunk – politikailag és kulturális szempontból – civilizációnk új formáit. Ez az európai újjászületés pillanata. Ezért a visszavonulás és megosztottság kisértésének ellenállva azt javaslom Önöknek, hogy

építsük közösen ezt az európai újjászületést három ambíció köré: szabadság, védelem és haladás.

©

Szabadságunk védelme

Az európai modell az ember szabadságán nyugszik, a vélemények, az alkotás sokféleségén. Elsődleges szabadságunk a demokratikus szabadságjog, miszerint kormányainkat mi választjuk meg, miközben külföldi hatalmak azt lesik, miként befolyásolhatnák a választások kimenetelét. Javaslom, hogy hozzuk létre a Demokráciavédelmi Európai Ügynökséget, ami európai szakértőket bocsátana minden tagállam rendelkezésére, hogy megvédje a választási eljárást a kibertámadásokkal és a manipulációkkal szemben. A függetlenség szellemében meg kell tiltanunk, hogy külföldi hatalmak finanszírozzák az európai politikai pártokat. Európai szabályok segítségével le kell tiltanunk az interneten bárminemű gyűlöletkeltésre és erőszakra szító diskurzust, mert az emberi méltóságra épülő civilizációnk alapja az egyén tiszteletben tartása.

Kontinensünk védelme

A belső megbékélésen alapuló Európai Unió megfeledkezett a világ realitásairól. Márpedig egyetlen közösségben sem alakul ki az összetartozás érzése, ha nincsenek határai, amiket védelmez. A határ: a határon belüli szabadságot jelenti, biztonságban. Ezért felül kell vizsgálnunk a schengeni térséget: akik részt akarnak benne venni, azoknak eleget kell tenniük felelősségvállalásuk kötelezettségének (a határok szigorú ellenőrzése) és a szolidaritás kötelezettségének (azonos menekültügyi politika azonos befogadási vagy elutasítási szabályokkal). Közös határrendészet és európai menekültügyi hivatal, szigorú ellenőrzési kötelezettségek, európai szolidaritás, amihez minden ország hozzájárul, a Belbiztonsági európai tanács fennhatósága alatt: hiszek abban az Európában, amelyik – szemben a migrációval – egyszerre védi meg értékeit és határait.

Ugyanezeknek a követelményeknek kell érvényesülniük a védelemmel kapcsolatban is. Jelentős előrelépések történtek az elmúlt két év alatt, de világosan kell a célt kitűzni: védelmi és biztonsági szerződésben kell rögzíteni vitathatatlan kötelezettségeinket a NATO-val és európai szövetségeseinkkel – a katonai kiadások növelése, életbe léptetett közös védelmi záradék, Európai Biztonsági Tanács az Egyesült Királyság bevonásával a közös döntéseink előkészítése érdekében.

Határainknak igazságos versenyt is kell biztosítaniuk. Melyik hatalom fogadja el, hogy olyanokkal kereskedjenek, amelyek egyetlen szabályt sem tartanak be? Ezt nem tűrhetjük szó nélkül. Versenypolitikánkat meg kell reformálni, kereskedelmi politikánkat új alapokra kell fektetni: szankcionálni kell vagy be kell tiltani azokat a vállalatokat Európában, amelyek sértik stratégiai érdekeinket és olyan elemi értékeinket, mint például a környezetvédelmi szabványok, az adatvédelem és a méltányos adó megfizetése; stratégiai ágazatokban és közbeszerzésinknél fel kell vállalni az európai preferenciát, ahogyan amerikai vagy kínai versenytársaink is teszik.

©

A haladás szellemének helyreállítása

Európa nem másodrangú hatalom. Európa előőrs: mindig is meg tudta határozni a haladás fogalmait. Sokkal inkább konvergenciaprogramot kell megvalósítania, mint versenyprogramot: Európának, ahol megteremtették a szociális biztonságot, minden dolgozó számára, Kelettől Nyugatig, Északtól Délig, be kell vezetnie a szociális pajzsot, ami biztosítja, hogy ugyanazon a munkahelyen ugyanolyan díjazás érvényesül, és országspecifikus minimális európai bért garantál, amit minden évben kollektívan vitatnak meg.

Ha újra a fejlődés útjára akarunk lépni, akkor az ökológiai küzdelemben is az élre kell jutni. Tudunk-e majd gyermekeink szemébe nézni, ha nem törlesztjük adósságunkat a környezetünk felé? Az Európai Uniónak rögzítenie kell törekvéseit – 2050-re nulla CO2-kibocsátás, 2025-re pedig felére kell csökkenteni a rovarirtó szerek használatát – és ehhez a követelményhez kell igazítania politikáit: Európai Klímabank az ökológiai átmenet finanszírozására; európai egészségvédelmi erő élelmiszereink ellenőrzésének megerősítésére; az ellenérdekelt lobbitörekvésekkel szemben a környezetre és az egészségre veszélyes anyagok független tudományos felmérése… Ez a követelmény kell, hogy vezérelje cselekedetünket: A Központi Banktól az Európai Bizottságig, az európai költségvetéstől az Európát szolgáló beruházási tervig, a klímavédelem minden intézményünk feladata kell legyen.

A haladás és a szabadság azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell tudnia élni munkájából. Európának fel kell készülnie új munkahelyek létrehozására. Ennek érdekében nem csak szabályoznia kell a digitális óriásokat a nagy platformok európai felügyeletének létrehozatalával (gyorsított szankciók a verseny torzítása és algoritmusaik áttekinthetetlenségének esetén), valamint az innováció finanszírozásával úgy, hogy az Egyesült Államokéhoz hasonlóan költségvetést biztosít az új Európai Innovációs Tanácsnak azért, hogy az új technológiák, például a mesterséges intelligencia terén élvonalban legyünk.

Európának Afrika felé kell fordulnia, amikor a világban elfoglalt jövőbeli helyét tervezi. Afrikával kell a jövő paktumát megkötnünk. A közös sors felvállalásával, fejlődésének ambiciózus és nem defenzív támogatásával: beruházások, partnerkapcsolatok, egyetemek, nők oktatása…

Szabadság, védelem, haladás. Ezekre a pillérekre kell az európai újjászületést építeni. Nem hagyhatjuk, hogy a megoldást nem kínáló nacionalisták kihasználják a népek haragját. Nem lehetünk egy elpuhult Európa alvajárói. Nem folytathatjuk tovább a megszokott rutint és finomkodást. Az európai humanizmus a cselekvés követelményét állítja elénk. Az állampolgárok mindenütt részt akarnak venni a változásban. Nos, akkor még az év vége előtt, az európai intézmények és az államok képviselőivel szervezzünk Konferenciát Európáért, aminek keretében javaslatot teszünk politikai projektünk szükségszerű változtatásaira, tabu nélkül, ahol a szerződések felülvizsgálata sem tabu. Állampolgárok paneljeit kell bevonni ebbe a konferenciába, meg kell hallgatni az egyetemi köröket, a szociális partnereket, vallási és szellemi képviselőket. A konferencia meg fogja határozni az Európai Unió számára a fő prioritásokat, és ezek megvalósításának ütemtervét. Lesznek olyan kérdések, amikben nem fogunk egyetérteni, de mi a jobb: egy megmerevedett vagy egy időnként eltérő ritmusban haladó, de mindenkire nyitott Európa?

Ebben az Európában a népek tényleg át fogják venni a sorsuk feletti ellenőrzést; biztos vagyok benne, hogy ebben az Európában az Egyesült Királyság is meg fogja találni a helyét.

Európai polgárok! A Brexit-zsákutca lecke mindannyiunk számára. Lépjünk ki ebből a csapdából, töltsük meg értelemmel a közelgő választásokat. Önök döntenek arról, hogy az Európa által képviselt progresszív értékek többet jelentenek-e, mint egy zárójeles mondat a történelemben. Ennek eldöntését javaslom Önöknek, hogy együtt kövessük az európai újjászületés útját.

*

A szerző Franciaország elnöke.

A cikket a Project Syndicate engedélyével közöljük.

A hvg.hu az Európai Parlamenttel együttműködve számol be ebben a fél évben az uniós intézmények tevékenységéről, a közösséget érintő döntésekről, és ezek hatásairól. Az EP a tartalomért nem vállal felelősséget.


2019 a választások éve. Kövesse az eseményeket hétről hétre a HVG hetilappal. Most 20% kedvezménnyel fizethet elő 4 vagy 8 hónapra is! bolt.hvg.hu

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

A koronavírus korunk legnagyobb krízise, melyben szó szerint létfontosságú a hiteles forrásból való tájékozódás. A HVG-ben ebben a helyzetben is elhivatottan teszünk eleget küldetésünknek: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinak.

Arra kérünk támogasd munkánkat, hogy a nehéz körülmények között is naprakész információval szolgáljunk neked.

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

A koronavírus korunk legnagyobb krízise, melyben szó szerint létfontosságú a hiteles forrásból való tájékozódás. A HVG-ben ebben a helyzetben is elhivatottan teszünk eleget küldetésünknek: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinak.

Arra kérünk támogasd munkánkat, hogy a nehéz körülmények között is naprakész információval szolgáljunk neked.
Egy kis arannyal és matt feketével dobták fel a BMW M760Li-t

Egy kis arannyal és matt feketével dobták fel a BMW M760Li-t

22 helyen nem tartották be az este tíz órás zárást Erzsébetvárosban

22 helyen nem tartották be az este tíz órás zárást Erzsébetvárosban

Index: A soltvadkerti Fidesz-világ áll a műanyagtörvény visszavonása mögött

Index: A soltvadkerti Fidesz-világ áll a műanyagtörvény visszavonása mögött