szerző:
hvg.hu

Nehéz lenne megmondani, hogy melyik országban a legkellemesebb az élet, hiszen az embereknek társadalmi hagyományaik, kulturális hátterük, az élet minőségéről alkotott felfogásuk oly sokféle, hogy nehéz közös nevezőt találni. A társadalomkutatóknak azonban mégiscsak sikerül időről-időre listákat készíteniük arról, hogy elvileg hol lehet legkönnyebben meglelni a boldogság kék madarát.

Ez a kérdés egyáltalán nem elhanyagolható, s nem is új keletű. Az 1776-os Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat például az élet és a szabadság mellett a boldogság kereséséhez való jogot jelölte meg legfontosabbként. De, hogy ne révedjünk el régmúlt századokban, egy reprezentatív brit kutatás mindössze két évvel ezelőtt azt találta, hogy az emberek nagytöbbsége szerint a mindenkori kormánynak nem az ország gazdagodásán, hanem a polgárok boldogságának megteremtésén kell munkálkodnia.

A leicesteri egyetem kutatói számos forrásra támaszkodva az úgynevezett szubjektív jólét mutatója alapján – amelyet saját kutatásaik mellett számos külső forrásból is megerősítettek –, felállítottak egy országlistát, amelyből kiderül, hogy az adott helyen az emberek mennyire elégedettek az életükkel. Hogy e rangsor elején lévő országok mindenki számára vonzó helynek számítanának-e a boldog élethez, nos az kérdéses, hiszen például a listát vezető Dániát hideg éghajlata miatt sokan eleve kizárnák. De a dánok biztosan sokkal elégedettek az életükkel a saját országukban, mint mi a sajátunkkal, hiszen 178-ból csak a 107-ik helyet értük el. A rangsor mindenesetre megmutatja, hogy a gazdagsághoz van köze az elégedettségnek, de azt is, hogy szegény országokban is lehet jelentős az elégedettség.

A boldogság világtérképe


Ki gondolná? Hosszú távon a világ egyre boldogabbnak látszik (Oldaltörés)


A pekingi olimpia megnyitója. A kínaiak úsznak a boldogságban,
de egyre kevésbé
© MTI
A boldogságról alkotott pillanatnyi kép mellett azonban folytattak kutatásokat a boldogság hosszabb távú trendjeiről is. Holland kutatók az 1946 és 2007 közötti időszakot vizsgálták 24 országban (a térségünkből Lengyelországban), s arra voltak kíváncsiak, hogy a boldogság érzetének változása milyen összefüggésben volt a társadalmi mozgásokat meghatározó eseményekkel, többek között a gazdasági tendenciák változásaival. (Social Change, Freedom and Rising Happiness – Journal of Personality and Social Psychology) S azt tapasztalták, hogy a gazdagodás egyáltalán nem mozog szinkronban a boldogságérzés, az élettel való elégedettség trendjével.

Az Egyesült Államokból rendelkezésre álló részletes adatok például 1946 és 1980 között egy lefelé tendáló boldogságtrendet rögzítenek (ami meglehetősen fura a győztes világháború, a rock and roll, majd a rock, a szexuális forradalom és a technikai optimizmus korában), majd 1980-tól 2006-ig egy felfelé emelkedő trend figyelhető meg. Ezzel a brit adatok is szinte tökéletesen együtt mozogtak.

A vizsgált időszakban a 26 országból 19-ben emelkedett a boldogság trendje. Így Indiában, Mexikóban, Puerto Ricoban és Dél-Koreában különösképpen, de Argentínában, Kanadában, Kínában, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Olaszországban, Japánban, Luxembourgban, Hollandiában, Lengyelországban, Dél-Afrikában, Spanyolországban és Svédországban is. Az Egyesült Államokban, Svájcban és Norvégiában hosszú távon nem változott a boldogság szintje. Mindössze négy olyan országot találtak, ahol lefelé tartó tendenciák érvényesültek: Ausztria, Belgium, Nagy-Britannia és Nyugat-Németország. Ahol hosszútávú adatsorok állnak rendelkezésére, ott az derül ki, hogy a boldogság több évtizedes terminusokat tekintve növekszik. De ez a növekedés nem egyenletesen érvényesül. Kínában például, ahol az utóbbi évek nyitása következtében széles tömegek jóléte jelentősen emelkedett, s nagyobb lett a szabadság is, 1985 óta egy erős lefelé mutató trend van érvényben.


Nem ott a legjobb az élet, ahol azt hiszik (Oldaltörés)

Egy másik megközelítésben az emberek ott lehetnek legkönnyebben boldogok, ahol jó élni. Az International Living magazin megbízásából immár 30 éve készülnek kutatások arról, hogy hol a legjobb élni. A 2008-as lista szerint az életminőség szempontjából Dánia (ahol, mint tudjuk az emberek a legelégedettebbek az életükkel) bármilyen hihetetlen Magyarország mögé szorult. Ha a vizsgálat szempontjait felfedjük, úgy rögtön kiderül, hogy ez az értékelés a legkevésbé sem elrugaszkodott az élettől. Érdemes e számokat közelebbről is szemügyre venni.

Ország

Megél-hetési költ-ség

Sza-bad-idő, kul-túra

Gaz-da-ság

Kör-nye-zet

Sza-bad-ság

Egész-ség

Infra-struk-túra

Biz-ton-ság

Klí-ma

Vég-ered-mény

1

Franciaország

50

98

85

72

100

100

95

100

87

85

2

Svájc

35

91

100

78

100

98

94

100

77

84

3

Egyesült Államok

59

79

89

72

92

74

100

100

86

83

4

Luxembourg

36

81

98

80

100

92

78

100

83

82

5

Németország

45

87

69

83

100

94

85

100

79

80

6

Ausztrália

36

75

68

80

100

91

91

100

93

79

7

Olaszország

51

100

58

74

100

93

65

100

87

78

8

Új-Zéland

43

87

60

83

100

92

65

100

84

77

9

Spanyolország

50

72

54

75

100

94

71

100

87

76

10

Hollandia

32

85

60

67

100

91

88

100

85

75

11

Norvégia

27

82

78

78

100

95

61

100

71

74

12

Belgium

24

88

60

64

100

92

88

100

86

74

13

Argetína

66

71

44

66

100

86

63

100

93

74

14

Ausztria

31

83

61

87

100

90

70

100

76

74

15

Uruguay

67

76

40

72

100

80

62

100

93

74

16

Kanada

47

78

63

62

100

88

82

100

67

74

17

Japán

14

97

75

71

92

94

69

100

84

74

18

Portugália

52

76

44

74

100

91

62

100

93

74

19

Málta

58

76

46

84

100

91

34

100

99

74

20

Liechtenstein

37

80

71

65

100

85

65

100

82

74

21

Izland

28

90

63

74

100

91

59

100

74

72

22

Litvánia

58

72

43

81

100

84

56

100

79

72

23

Magyarország

54

81

43

77

100

71

63

100

76

71

24

Dánia

20

60

65

84

100

90

72

100

78

71

25

Finnország

28

69

63

68

100

86

75

100

76

71

26

Costa Rica

63

68

39

100

100

82

50

93

60

71

27

Svédország

11

76

63

75

100

87

88

100

68

71

28

Bulgária

56

74

39

78

92

82

53

100

80

70

29

Csehország

41

82

46

74

100

86

61

100

67

70

30

Szlovénia

42

74

49

74

100

76

56

100

83

70

A teljes lista itt érhető el!

Először is 15 százalékos súllyal figyelembe vették a megélhetési költségeket. Vetítési alapnak azokat a költségeket vették, amelyek mellett az Egyesült Államokban átlagos meg lehet élni, illetve figyelembe vették, hogy a „nyugati stílusú élet” mibe kerül különböző országokban, sőt figyelemmel voltak a nemzeti adózási rendszerekre is.

A kultúra és a szabadidős lehetőségek 10 százalékos súlyt kaptak. Figyelembe vették az írástudók arányát az összlakosságon belül, az ezer főre jutó kiadott újságpéldányok számát, az általános és középiskolába beiratkozók arányát, az egy múzeumra jutó emberek számát, és egy szubjektív értékelést a kulturális és rekreációs lehetőségekről.

A gazdaság is 15 százalékos súllyal szerepelt. Vizsgálták a kamatokat, a GDP teljes nagyságát, a GDP növekedési ütemét, az egy főre jutó GDP-t, az inflációs rátát és az egy főre jutó GNP-t.

A környezeti feltételek 10 százalékot képviseltek. Megvizsgálták a népsűrűséget, a lakosság növekedési rátáját, az üvegházgázok egy főre jutó kibocsátását, és a teljes mértékben védelem alatt álló földterületek arányát.

A szabadság szintén 10 százalékot kapott. Itt a pontszámok alapját a Freedom House 2007-es kutatásai adták az adott ország polgárainak politikai jogairól és civil szabadságáról.

Az egészég 10 százalékos súlyánál megvizsgálták, hogy az általánosan elfogadott napi kalóriaszükségletnek hány százalékát fogyasztják el az adott ország polgárai. Figyelembe vették az egy orvosra jutó emberek számát, az ezer emberre jutó kórházi ágyak számát. Elemezték, hogy a lakosság hány százaléka jut biztonságos ivóvízhez, a gyermekhalandósági rátát, a várhat élettartamot, illetve a közösségi egészségügyi kiadásokat a GDP százalékában.

Az infrastruktúra szintén 10 százalékot kapott. Itt a vasútvonalak hossza, a keményburkolatú főútvonalak hossza, a hajózási útvonalak hossza számított az ország és a lakosság méretéhez viszonyítva. Vizsgálták a repülőterek számát, a motoros gépjárművek számát, a telefonellátottságot, az internet-és a mobiltelefon penetrációt.

A biztonságok és kockázatok is 10 százalékos súllyal jelentek meg. Az értékeléshez az amerikai belügyminisztérium rendkívüli nehézséget hordozó, egészségtelen és veszélyes életkörülményekről szóló meghatározásait használták fel.

Végül a légköri helyzet ugyancsak 10 százalékos súlyt kapott. Az egyes országoknak kiosztott értékeknél többek között figyelembe vették az éves átlagos csapadékmennyiséget, az átlagos hőmérsékletet, s más tényezőkkel együtt elemezve meghatározták a természeti katasztrófák kockázatát.

E meglehetősen bonyolult összevetésben Magyarország 23-ik helyezése igazán kiválónak tekinthető, s azt mutatja, hogy sokkal jobban élünk valójában, mint amennyire azt hisszük vagy értékeljük. Ne feledjük, hogy a saját szubjektív értékítéletünk az életünk minőségéről csak a 107-ik helyre rangsorolt bennünket, s e két szám között ordító ellentét van.

A listát Franciaország vezeti, 2008-ban eszerint ott volt a legjobb élni. Remek az egészségügyi szolgáltatás, nagyszerű és gyors vonatokon lehet közlekedni, az országban, de különösen Párizsban egymást érik a csodásnál csodásabb múzeumok, galériák, kávéházak, műtárgyüzletek, divatszalonok, jazzklubok, éttermek, színházak, pékségek, sajtboltok. Mindenütt parkok, kertek, a modern építészetet dicsérő és több száz éves épületek. Csak a fővárosban három nagy légikikötő van, nem is beszélve a környező vidék fapados reptereiről. És akkor még nem beszéltük a francia vidékről a csodás Alpokról és a fűszerillatú Provence-ról, a csillogó Cote d’Azur-ról és a lebilincselő borvidékekről.

Másrészt azonban Franciaország igen frusztráló hely lehet annak, aki mondjuk üzleti vagy hivatalos ügyeket akar intézni. Meglehetősen körülményes a bankszámlanyitás ajánlólevél nélkül, s akárcsak nálunk egy nem régi közüzemi számlára van szükségük a mobiltelefon szerződéshez, ha pedig valaki legálisan akar lakást bérelni, ahhoz egy egész dossziényi papírt kell beszereznie, természetesen engedélyeztetve, aláírva, lepecsételve, tanúztatva, stb, stb. Mindeközben persze erős a gazdaság, fejlett az infrastruktúra, a legtöbb dolog jól működik, jó a közbiztonság, s talán a szomszédok is kedvesebbek lesznek, ha már megszokták a melléjük költöző idegent. A maximális 100 pontból így a franciák 85-öt érnek el, mert hát az országuk természetesen nem tökéletes, csak a legélhetőbb. Nekünk 71 pontunk van, s ez a távolság nem is olyan nagy.


New York és Budapest között alig van különbség (Oldaltörés)

A Mercer által vizsgált fő szempontok

 Politikai és szociális környezet (politikai stabiloitás, bűnözés, törvényesség, stb.)
 Gazdasági környezet (valutaátváltási szabályok, bankszolgáltatások, stb.)
 Szociokulturális  környezet (sajtószabadság, a személyes szabadság korlátozása, stb.)
 Egészség és közegészségügy (orvosi ellátás és szolgáltatások, fertőző betegségek, szennyvíz, hulladékkezelés, légszennyezés, stb.)
 Iskolák és oktatás (általános feltételek és a nemzetközi iskolákhoz való hozzáférés, stb.)
 Közszolgáltatások és közlekedés (villamosság, víz, tömegközlekedés, forgalmi dugók, stb.)
 Kikapcsolódás (éttermek, színházak, mozik, sport- és szabadidős lehetőségek, stb.)
 Fogyasztási cikkek (élelmiszer ellátottság, napi fogyasztási cikkek beszerezhetősége, autók, stb.)
 Lakhatás (laksáshoz jutás, háztartási berendezések, bútor, karbantartási szolgáltatások, stb.)
 Természeti környezet (klíma, a természeti katasztrófák története, stb.)

Egy másik szintén igen alapos felmérésben a Mercer tanácsadó multi 39 különböző indikátor alapján állított fel egy olyan rangsort, ahol 100 pontnak vették a New Yorkban tapasztalható körülményeket, s ehhez mérték a világ nagyvárosainak kondícióit. Ebben a 2007-es felmérésben Budapest már sokkal kevésbé szerepelt sikeresen, mint az előbb említett rangsorban Magyarország. Bár 90,2 pontjával 215 város közül a 74-ik helyezést érte el, de a térségből csak Prága szerepelt hajszálnyival jobban, s lehagyott többek között olyan metropolisokat, mint Dubai, Athén, Szöul, Rio de Janeiro, Szentpétervár.

Az összesített rangsort két svájci város, Zürich és Genf vezeti, aztán Vancouver, Bécs, Auckland, Düsseldorf, Frankfurt, München, Bern és Sidney fér még be az első tízbe.

Ha a különféle szempontok szerint készült listákat összevetjük, úgy Magyarország a jó élet szempontjából a fejlettségének megfelelő pozíciót foglalja el, s ezzel a listák felső harmadában lévő hellyel nem kell elégedetlennek lennünk. A szubjektív megítélés azonban sokat számít, hogy egy-egy ország vagy város lakói milyen minőségűnek érzik mindennapjaikat. A kutatások (amelyeknek alapkérdése általában az iránt érdeklődik, hogy Ön mennyire volt boldog tegnap?) azt mutatják, hogy ez az értékítélet jelentős hatást gyakorol az adott közösség mentális egészségére, s végső soron az ország egész teljesítményére. S bár ez egyelőre a felmérésekben nem jelenik meg, az utóbbi évek frusztrációtól terhes társadalmi légköre biztosan nem használ a magyar polgároknak sem együtt, sem külön-külön. Ezért, ha arra a listára nézünk, amely az egyéni boldogságot, az élettel való elégedettséget mutatja, s azt látjuk, hogy nálunk szegényebb, és jóval több nehézséggel küzdő országok polgárai boldogabbnak érzik magukat, egy pillanatra érdemes elgondolkodni a világ folyásán, s hogy vajon mi jó irányba tempózunk-e. Ha máskor nem, hát karácsony táján a bevásárlási roham valamelyik szünetében ennek feltétlenül megvan a helye.

Meixner Zoltán

Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
Medipress Plázs

Öt esély a boldogságra

Egy rossz nap? Fájdalmas emlékek? Bármi is legyen a rossz hangulat oka, mindannyian szeretnénk, ha az ilyen epizódok minél rövidebb ideig tartanának. Íme öt út a boldogság megtalálásához, bár némelyik igencsak nehézkes.

MTI Plázs

A boldogság véd a betegségtől

A boldog ember ritkábban fázik meg, és ha mégis, kevésbé szenved tőle, mint a lehangolt ember - adta hírül az AP amerikai hírügynökség a Psychosomatic Medicine című orvosi szaklapban megjelent tanulmány alapján.

MTI Plázs

A boldogság nem függ a körülményektől

Az élet nagy jelentőségű eseményei - mint a gyermek születése, a házasságkötés - boldogabbá tehetik az embert, de csak időlegesen - állítják a szakemberek.

hvg.hu Itthon

Boldogság, hungaropesszimizmus és "sok bunkó ember" - videó

Mennyire értékeli ön a boldogságát egy tízes skálán? Függ-e a boldogság az anyagiaktól? Mit gondolnak rólunk az itt élő külföldiek? Kik ajánlják Istent? Van-e nyelve a boldogságnak? Mindent megtudhat az utca emberének bölcs válaszaiból.

hvg.hu Itthon

Boldogságindex rangsor

A londoni Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank EBRD két közgazdásza egy új tanulmányban azt vizsgálja, mennyire boldogok a rendszerváltó országok polgárai. A szubjektív véleményeket összemérték az egyes országok gazdasági adataival. A magyarok az ország fejlettségi szintjéhez képest nem nagyon boldogok, sőt, átlagosan még boldogtanabbak, mint 10 évvel ezelőtt.

MTI Plázs

A boldogságszint nem állandó

Az általános boldogságszint vagy jó kedély a Michigan Állami Egyetem pszichológusainak új elmélete szerint - szemben a bevett felfogással - korántsem állandó és tartós, hanem az élet fő eseményei igenis változtathatnak rajta, akár hosszú távon is - olvasható az egyetem honlapján.

Nem Trump miatt persze, de meggondolta magát a General Motors

Nem Trump miatt persze, de meggondolta magát a General Motors

Jávor csak a negyedik lett az MSZP EP-listáján

Jávor csak a negyedik lett az MSZP EP-listáján

Csunderlik Péter: Mindenkihez!

Csunderlik Péter: Mindenkihez!

Felszólalt a WHO: felelőtlenség lenne emberi reprodukciós célokra használni a génszerkesztést

Felszólalt a WHO: felelőtlenség lenne emberi reprodukciós célokra használni a génszerkesztést

Holnap bejelent valamit a világ legértékesebb cége, lélegzetvisszafojtva várja az iparág

Holnap bejelent valamit a világ legértékesebb cége, lélegzetvisszafojtva várja az iparág

Tejár botrány: Kedden tüntetnek a tejtermelők

Tejár botrány: Kedden tüntetnek a tejtermelők