szerző:
Athena Intézet
Tetszett a cikk?

Civil szervezetek és biztonsági cégek tevékenysége is finanszírozza a többnyire alacsony költségvetésű, zömmel a tagok hozzájárulásából és önkéntes munkájából, szinte nulla forintból működő extremista szervezetek működését.

A radikális szélsőjobboldali szervezetek többsége rendelkezik adománygyűjtésre szolgáló számlaszámmal és felajánlható részükre a személyi jövedelemadó társadalmi szervezeteknek adható 1 százaléka is – olvasható az Athena Intézet jelentésében. Különböző áttéteken keresztül még azoknak a gyűlöletcsoportoknak is meg lehet tenni a felajánlást, amelyeket feloszlattak, vagy a betiltást megelőzendő soha nem is jegyeztek be.

Becsület Napja és Jud Süss 1 százalékból

A nyíltan hungarista Pax Hungarica a 2005-ben az ügyészség által feloszlatott Vér és Becsület Kulturális Egyesület utódja, vezetője Domokos Endre János. Vezetői és ideológiája tehát nem változott. A bíróság a szervezet bejegyzését az alapszabály alkotmányellenes – a meleg és a zsidó közösség tagjaival szemben nyíltan kirekesztő tételeket tartalmazó – volta miatt megtagadta. Azóta a Pax Hungarica mozgalomként (PHM) aposztrofálja magát, és informális szervezet formájában működik, aktív szervezője az évente megrendezett budapesti Becsület Napja neonáci rendezvénynek. A Pax Hungarica a Szabad Szellem – Magyar Kultúra Alapítványon keresztül támogatható, a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásának formájában. Az alapítvány képviselői: Domokos Endre János, Nagyfi Jenő és Sereghy Szilárd. A PHM saját internetes oldalán így fogalmaz az alapítványról: "régebben (2005) több kulturális rendezvényt, megemlékezést szervezett, lehetőségei szerint támogatta a Gede testvérek kiadó hiánypótló munkáját". A Gede testvérek a kiadója több II. világháború előtti nyilas és antiszemita szellemiségű műnek, szintén ők mutatták be a Jud Süss című náci propagandafilmet, amelyből – ezer forintos jeggyel és több száz nézővel számolva – pár százezres bevételük származhatott. A Gede testvérek gondozásában jelent meg több holokauszttagadó írás is, közöttük a rendszerváltás előtti állambiztonság támogatását élvező, az 1956-os forradalmat pogromként és zsidóellenes népfelkelésként tálaló David Irving művei. A PHM rendszeresen tart toborzó gyűléseket, előadásokat és filmvetítéseket egy XIII. kerületi Hegedűs Gyula u. 92. szám alatti magánlakásban, amelyet Szálasi Ferenc Kultúrközpontként emlegetnek. Az ingatlant a PHM egyik támogatója bocsátja a szervezet rendelkezésére.

Egyesületté alakult gárdautódok

2009-ben a Fővárosi Ítélőtábla az egyesülési törvény megsértése miatt jogerősen feloszlatta a Magyar Gárda Hagyományőrző és Kulturális Egyesületet és a hozzá kapcsolódó mozgalmat, a szervezet tagjai ezután bejelentették az Új Magyar Gárda Mozgalom megalakulását. Az Új Magyar Gárda országos vezetője Kiss Róbert lett. Az országos politikai változásokkal összhangban inaktívvá váló szervezet elégedetlenjei, a "veszettek", akik szerint a Magyar Gárdát politikai és kampánycélokra használták, az informálisan a betiltás ellenére tovább működő szervezettől önállósodva hirdették meg, hogy tovább viszik a gárda "szellemiségét". 2010. június 4-én Kiss Róbert bejelentette a Magyar Nemzeti Gárda Mozgalom megalakulását, amelynek szervezeti kereteit a Nemzet, Haza, Család Polgári Körből alakult, hasonló nevű egyesület adja. Decemberben a Magyar Nemzeti Gárda létrehozta a Gárda Szövetséget, amelyhez csatlakozott a Magyar Gárda első főkapitányának, Dósa Istvánnak – aki a Munkásőrség utolsó parancsnokának fia – 2008-as távozásával a Magyar Gárdáról leszakadt Őrző Magyar Gárda.

Az Új Magyar Gárda demonstrál. Per/mutáció
©

Ezzel egy időben Juhász Tamás vette át az Új Magyar Gárda vezetését, amely kommunikációja szerint nem kívánt együttműködni a kivált szervezetekkel. 2011 márciusában a Szebb Jövőért neve alatt az Új Magyar Gárda tagjai közel egy hónapig "járőrözést" tartottak Gyöngyöspatán. Az egyesületet áprilisban alapították Békés megyei gárdisták, köztük az egykori megyei "főkapitány", László Attila. Kiss Róbert, a Magyar Nemzeti Gárda korábbi főkapitánya úgy nyilatkozott, hogy "helyi vállalkozók és magánemberek megkeresése után" döntöttek úgy, hogy "rendet tesznek" Gyöngyöspatán a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület (Szebb Jövőért) tagjaival.

Az Új Magyar Gárda informálisan működő közösség, nem bejegyzett társadalmi szervezet, hogy tevékenysége ne minősülhessen a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet leplezett továbbélésének. A "mozgalomként" tovább működő Magyar Gárda információink szerint nem csak kiképzéseket és összejöveteleket tartott, a tagdíjat is tovább szedte, ahogy az egyenruháért is kellett fizetni a belépő tagoknak, az adó 1 százalékát viszont legalább két éve hivatalosan működő, bejegyzett szervezeteknek lehet felajánlani. Az Új Magyar Gárda tagjaiból alakult és a Magyar Gárda tevékenységét folytató Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület pedig azért nem jogosult az 1 százalékos felajánlásokra, mert a legalább kétéves működés feltételét nem teljesíti, számlaszámot viszont már megad a saját weboldalán. A Magyar Nemzeti Gárda ellenben a 2005-ben alakult Nemzet, Haza, Család Polgári Körből 2010 végén létrejött egyesületen (Nehacsa) keresztül 1 százalékos felajánlásokra is jogosult, emellett számlaszámot is megad.

Sportegyesület, önkormányzati támogatás és őrző-védő tevékenység

A 25 fős becsült létszámú Véderő Honvédei Nemzeti Felszabadító Front (Véderő) tevékenysége elsősorban katonai jellegű kiképzésből áll, költségvetése elenyésző, szinte nulla forintból működik. A tagoknak az egyenruhát maguknak kell megvásárolni, honlapjuk szerint összesen 56–57 ezer forintért, ami nem tér el lényegesen a katonai ruházatot árusító boltok áraitól. A Véderőnek ebből és nyílt táborok szervezéséből, melyet szintén hozzájáruláshoz kötnek – legutóbb személyenként 1500 forinthoz –, komoly bevétele nem származhat. A Véderő rendszeresen tesz közzé felhívásokat, amelyben pénzbeli adományok mellett nyomdai segítséget, vagy a kiképzőtábor helyszínének tereprendezésén való részvételt, plakáttervezést vagy plakátolást, a hírlevelek továbbítását kérik szimpatizánsaiktól. A Véderőt egy, az AXA banknál vezetett számlán keresztül lehet anyagilag támogatni.

Úgy tudjuk, a Véderő gyöngyöspatai szerepvállalását részben a tagok maguk finanszírozták, részben helyi vállalkozók, részben más szélsőjobboldali szervezetek szimpatizánsai segítették. A gyöngyöspatai Kecskekőn található területet és présházakat Soós János hegybíró és Ludányi Miléna biztosította a Véderőnek. A Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület márciusi járőrözésének idején a Szebb Jövőért, Magyar Nemzeti Gárda, a Véderő és a Betyársereg tagjait helyi vállalkozóknál szállásolták el. A Szebb Jövőért sikeres helyi tagtoborzása után Hajdúhadházon kezdett hasonló akcióba, a Gyöngyöspatán maradó véderősök és a Betyársereg rendszeresen megjelenő, környékbeli tagjai a Szebb Jövőért helyi vezetőjének, Hartyáni Attilának az otthonát használják találkozóik céljából. A rendszeres összejövetelek alkalmával a feloszlatott Magyar Gárda utódszervezeteinek kisebb egységei, más gyűlöletcsoportok tagjai és a Véderővel szimpatizáló magánszemélyek által gyűjtött adományokat szállítottak a Véderőnek a faluban berendezkedett, Hartyáninál lakó tagjai részére.

Eszes Tamás rendőrök között. Gyűrűs kéreg
©

Június 15-én Eszes Tamást, a Véderő "századosát" a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai Egerbe szállították kihallgatásra adócsalás gyanúja miatt. A Hír Tv szerint Eszes több vagyonvédelmi kft.-t működtetett és 141 darab valótlan számlát állított ki, 35 millió forint értékben. Eszes érdekeltségébe tartozott az APEH kérelmére megszüntetett ASTRON, CSEND-ŐR, SECURITY Biztonságtechnikai Kft., a felszámolás alatt álló Astron Security Személy- és Vagyonvédelmi Kft., az adós fizetésképtelensége miatt felszámolt BANK-AUTÓ SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., a szintén megszüntetett SECURITY GÁRDA Biztonsági Szolgálat Bt. és három másik cég. Eszes többször volt büntetve garázdaság, testi sértés és adócsalás miatt. Ahogy maga nyilatkozott erről, büntetései kidobói múltjával állnak összefüggésben. Információink szerint Eszes egy időben a meggyilkolt Szlávy Bulcsú ismert maffiavezér személyi testőreként dolgozott. Eszes az elnöke a jászkiséri Kék Sárkányok Kempo Szövetségének, amelynek felajánlható az adó 1 százaléka és honlapjuk tanúsága szerint vállalják "Discó-k, magán party-k, rendezvények, koncertek biztosítását". Jászkisér önkormányzata 2009-ben 30 ezer forinttal, 2008-ban Blue Dragons Önvédelmi Klub néven 35 ezer forinttal támogatta az Eszeshez köthető sportegyesületet.

Náci alvilág, náci egyház

A Betyársereg informálisan, területi alapon "klánokra" felosztva működik, bejegyzett és betiltható fedőszerve nincsen, tagjai általában más radikális szervezetek működésében is részt vesznek. Információink szerint a szervezet tagdíjakból és adományokból tartja fenn magát, költségvetése minimális. A betyárok szóvivője a magát nyíltan hungaristának valló Tyirityán Zsolt – aki korábban a Magyar Nemzeti Arcvonal és a Vér és Becsület tagja volt – másfél évet ült a sátoraljaújhelyi fegyházban, faji alapon elkövetett súlyos testi sértésért. A feltételezett további vezetők Budaházy György és Toroczkai László, de a szélsőjobboldali média betyárként említi Zagyva György Gyula országgyűlési képviselőt is. A Betyársereg honlapját ugyanaz a Szalma László jegyezte be, aki a magyaroknyilai.hu-t is. A Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg feltételezett vezetőinek tárgyalásán a büntetőper egy tanúja szerint a gyűlöletcsoport tagjainak kiképzését – így a célbadobást Molotov-koktéllal – és a megvalósult támadásokat Budaházy György irányította, a tagok toborzásában pedig Toroczkai László is részt vett.

Egy korábban megjelent interjúban Tyirityán úgy fogalmaz: "Pénzügyi támogatást sehonnan sem kaptunk, itt a tagok áldozatvállalása és áldozathozatala az, amely fenntartja ezt a gondolatot, bár ahhoz, hogy ténylegesen komolyabban ki tudjunk lépni nyílt színre, ahhoz ez már nem elég. […] Szeretném felhívni azokat az embereket, akik már nem hisznek a demokráciában és a látszatmegoldásokban, hogy ha tudnak, akkor minden erővel próbáljanak minket segíteni, hogy minél komolyabban és minél erősebben ki tudjuk venni a részünket a küzdelemből". A cikk végén Tyirityán egy bankszámlaszám megadásával kér anyagi támogatást a Betyársereg részére.

Tyirityán Zsolt egy másik nyilatkozatában elmondta, hogy a betiltott Magyar Gárda korábbi tervének megfelelően a Betyársereg beszáll a vagyonvédelmi üzletágba: "Mivel az ország minden nagyobb régiójában jelen lévő klánjaink tagjainak többsége egyébként is a vagyonvédelmi szakmában, vagy egyszerűen az éjszakában dolgozik, magától adódik a helyzet, hogy cégszerűen segítsünk. Több, évek óta jól működő, leinformálható vagyonvédelmi cég is tartozik hozzánk".

Neonáci demonstráció a Hősök terén. Önerős újfasizmus
©

Az elmúlt hónapokban több olyan incidens érte a gyöngyöspatai roma közösség tagjait, amelyben a Betyársereg tagjai is részt vettek. A "betyárok" egy alkalommal a saját otthonuk előtt fokossal és ostorral fenyegették meg a patai romákat. Az esetről videofelvétel készült. Március elején egy nyolc hónapos kismamát közvetlen közelről követtek, szóban megfenyegették és leköpdösték. Az ijedtében elmenekülő várandós nőnél futás közben megindult a szülés és a mentők kiérkezése előtt otthonában adott életet gyermekének. A koraszülött kisbabát az édesanyjától el kellett választani. A Gyöngyöspatát megszálló gyűlöletcsoportok tagjai közül nem Eszes Tamás az egyetlen, aki az éjszakában dolgozik "biztonsági szakemberként". Kidobóként keresi kenyerét egy egri szórakozóhelyen a gyöngyöspatai eseményekben részt vevő Tóth Sándor "Kígyó", akit a Magyar Jelen cikke a Mátra-környéki betyárok vezetőjeként nevez meg. Tóth Sándort a Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) 2010-es táborában Adolf Hitlert ábrázoló pólóban kapták lencsevégre Eszes Tamás és a Véderő más tagjainak társaságában.

A MÖM 2006 ősze után többször jelentett be olyan tüntetést, ami után a résztvevők Budaházy György és Toroczkai László vezetésével a rendőrökre támadtak. Tóth, aki az egri Werwolf71 skinhead zenekar énekese is egyben, az említett, az áprilisi utcai verekedés "betyár" résztvevőiről szóló cikkben együtt pózol Nagy Andrásnak – az utcára vizelő, majd a térfigyelő kamerák tanúsága szerint a romák felé meginduló Nagy Alex apjának – petőfibányai kertjében a "kunsági klánvezetővel", akit Ipacs Norbertként azonosítottunk. Ipacs a kunszentmártoni Mundzuk Vagyonvédelmi Bt. beltagja. A France2 tévécsatornának a Betyárseregről készült riportja felvételén a lőfegyverrel mutatkozó "betyárok" között jelen volt a petőfibányai Nagy Alex és az apja, Nagy András is, aki július 10-én halálosan megfenyegette a gyöngyöspatai roma közösséget, a helyszínen tartózkodó rendőrök némi beszélgetés után elengedték. Az áprilisi incidensben – amely három kórházi ápolásra szoruló sérülttel járó utcai verekedésbe torkollott – Nagy Alex és Janicsek János mellett részt vett Wellmann Ferenc ócsai és Könczöl András, a Gyöngyöspatától nem messze található Lőrincin élő "betyár". Könczöl ügyvezetője a lőrinci Capone 2000 Kft.-nek, amelynek fő tevékenysége éttermi, mozgó vendéglátás, ám cégkivonata szerint személybiztonsági tevékenységet, nyomozást, követelés-behajtást, szerencsejátékhoz fűződő és közbiztonsági szolgáltatást is végezhet.

Toroczkai a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomnak (HVIM) az elnöke, ugyanebben a szervezetben tölt be tiszteletbeli elnöki posztot Zagyva György Gyula, a Jobbik hiperaktív képviselője. A HVIM részére szintén felajánlható az adó 1 százaléka. A HVIM saját oldalán úgy fogalmaz, hogy "Segítünk, hogy személyi jövedelemadójának 2%-a jó kezekbe kerüljön" továbbá, hogy "Azt kérjük, hogy az első 1%-al támogassa a Hatvannégy Vármegye Alapítványt. […] A második 1%-al pedig egy valódi szellemi, kulturális és nemzeti értékeket képviselő szervezetet, A Metafizikai Hagyomány Centrumát". Az okkult náci tanokat hirdető egyházi szervezet számára 2010-ben 1 millió 582 ezer és 91 forintot ajánlottak fel, amit az állam ugyanekkora összeggel toldott meg.

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!