szerző:
Csikász Brigitta
Tetszett a cikk?

Rendkívül nagy a fluktuáció, fiatalok és tapasztalatlanok a rendőrök, vidéken ráadásul a technikai felszereltség állapota is nehezíti az egyenruhások munkáját – panaszolták fel a helyi képviselő-testületeknek azok a vidéki rendőrkapitányok, akiknek tavalyi évről szóló beszámolóit a hvg.hu átnyálazta. A jelentésekből kirajzolódnak annak okai, hogy miért lett olyan rossz a tavalyi bűnügyi statisztika. A főváros kerületi kapitányságai ugyan jobb helyzetben vannak, de ott sem olvasható ki elégedettség a parancsnokok megállapításaiból.

„Más dolog, amit a kormányzati média kommunikál a rendőrségről, és más a helyzet belülről” – osztotta meg a véleményét a hvg.hu-val egy, a neve elhallgatását kérő nyomozó, aki majdnem negyvenéves korával már tapasztalt rendőrnek számít a jelenlegi állományban. Szerinte az "állomány félelemben és folyamatos stresszben él, ami miatt mindenki csak magára figyel, és szó nélkül teszi azt, amit mondanak".

A motivációra pedig valószínűleg szükség lenne, mert a hvg.hu által már többször idézett miskolci rendőrkapitány, Bogyay Ferenc arra hívta fel a figyelmet a tavalyi beszámolójában, hogy „sem a külső körülményekben, sem a rendőrség belső feltételrendszerében nem várható olyan jelentős változás, mely a bűnözés visszaszorulását eredményezné, vagy legalábbis lassíthatná a bűnözésben uralkodó negatív folyamatokat”. A problémákat nagyon őszintén felvető parancsnok, akinek az ország egyik leghátrányosabb helyzetű régiójában kell rendet tartania 30 településen, köztük öt városban, nem sok jóval tudta kecsegtetni saját beosztottait.

Bogyay Ferenc
©

A bűnügyi statisztika – ami a tavalyi évre több értelemben negatív rekordot mutat – ugyan sok mindent elárul a bűnözés állapotáról, de csak ebből nem lehet pontos következtetéseket levonni a közbiztonságról, a rendőrség helyzetéről. A tisztánlátást segítik azok az éves beszámolók, amelyeket a rendőrkapitányoknak kell minden évben benyújtaniuk a helyi önkormányzatoknak. Ezek minősége, részletessége igen változó, és az elfogadásának vagy elutasításának sincs valódi jelentősége, de bizonyos esetekben a rendőri vezetők igen őszintén vallanak benne a problémáikról.

Adatok a miskolci rendőrök életéből
„A Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőrségi Netzsaru informatikai rendszerben a 2011. évi 10 912 bűncselekmény után 2012-ben 11 872 bűntettet regisztrálhattunk. A bűnözés struktúrájában jelentős változás nem történt, a bűncselekmények döntő hányadát, a 2011-es év 63 százaléka után tavaly 56 százalékát, továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki.” (A szabálysértési értékhatár 50 ezer forintra emelése szerepet játszott a csökkenésben – a szerk.) „A működési területünkön a nap minden szakában, 14-22 gépkocsival, 28-50 egyenruhás rendőr végez folyamatosan közterületi tevékenységet. A szolgálatos állomány havonta hozzávetőleg 24-28 ezer órát tölt közterületi tevékenységgel, ez alatt 3 000-3 500 ügyeleti küldést teljesít, valamint 6 000-6 500 esetben saját kezdeményezés alapján intézkedik.”

Miskolcon és környékén az országos átlagnál nagyobb a munkanélküliség, valamint alacsonyabb életszínvonal miatt a vagyon elleni bűnözés a legjellemzőbb, ezek jelentik az egyik legnagyobb problémát. A bűnözés szerkezetében nem várható átrendeződés – hívta fel a figyelmet Bogyay, akinek meglátásait azért emeljük ki, mert más rendőri vezető beszámolójában ritkán találkozni ilyen, a problémákat egyáltalán nem takargató megjegyzésekkel. A konkrét gondok között szerepel a vagyon elleni bűntettek nagy száma mellett a fiatalok által elkövetett „útonállásszerű" rablások, a kábítószer-bűnözés terjedése, amelyről a nagy látencia miatt nincsenek is pontos adatok.

A közterületi jelenlét a miskolci rendőrkapitány szerint fontos lenne, de elveszi ettől az erőket a kulturális, a sport és politikai jellegű rendezvények biztosítása. „A legnagyobb megterhelést a DVTK labdarúgó mérkőzések biztosítása jelenti, mivel egy-egy ilyen mérkőzés során átlagosan 50-80 közterületi szolgálatot ellátó rendőr 6-8 órán keresztül kerül bevonásra, de volt az évben olyan kiemelt mérkőzésünk is, melyen – beleértve a Készenléti Rendőrség állományát is – több mint 400 fővel vettünk részt.”

Rendőr-kibocsátó és eskütételi ünnepség Miskolcon.
©

„A nyomozásokkal kapcsolatos adminisztratív terhek növekedése, illetve a megfelelő technikai háttér hiánya azonban csökkenti a közterületi ellenőrzésekre fordítható időt. A körzeti megbízotti irodák nem rendelkeznek, ún. 'közigazgatási' telefonvonallal és rendesen működő számítógépes hálózati kapcsolattal, így a különböző számítógépes alkalmazások, nyilvántartások használata rendkívül nehézkes” – sorolta Bogyay Ferenc, hogy milyen napi problémákkal küszködnek.

Más kapitányságon sincs másképp

„A nagyatádi kapitányság illetékességi területén magas a munkanélküliség, az elöregedő demográfiai jellemzőkkel rendelkező, aprófalvas településszerkezet bizonyos esetekben felerősíti a bűncselekmények elkövetésének lehetőségét, szándékát” – írta 2012-es beszámolójában Hegedűs János rendőrkapitány. Ő megfelelőnek látta beosztottai tavalyi munkáját, de a 2013-ra kitűzött célok között első helyen szerepeltette a vagyon elleni, illetve a közterületi bűncselekmények, azon belül is főleg a lakosságot leginkább irritáló betöréses lopás, gépkocsifeltörés és garázdaság számának csökkentését. A város bűnügyi, közbiztonsági helyzetére azért voltunk kíváncsiak, mert az illetékességi területéhez tartozó Csurgón történt meg az, hogy egy rendőr kihallgatásokat álmodott jegyzőkönyvbe az ügyek minél előbbi lezárása érdekében.

Szintén a létszámmal, illetve az állomány fiatal korával kapcsolatos gondokat jelezte Rigó János kecskeméti rendőrkapitány tavalyi évre vonatkozó beszámolójában, mondva, a létszám hosszú évek óta folyamatosan csökken. A kevesebb embernek pedig egyre több bűntett ellen kell fellépnie. „2012-ben a vagyon elleni deliktumok további emelkedése volt tapasztalható, és aggasztó, hogy jelentős mértékben megemelkedett a gépkocsifeltörések és a kerékpárlopások száma. Az ismertté vált bűncselekmények száma 2012. évben 11 270 volt a 2011. évi 7 548-hoz képest, ez 49,3 százalékos emelkedést jelent.” A vagyon elleni bűncselekmények száma 35 százalékkal nőtt – emelte ki a rendőrkapitány.

©

A kecskeméti kapitányság „nyomozáseredményességi mutatójának” csökkenésében a parancsnok szerint szerepet játszik a bűnügyi állomány életkora és szakmai tapasztaltsága. „ Az átlagéletkor döntően a 21-25, illetve a 26-30 év közé esik. A szakmai tapasztalat is hasonló eredményt mutat” – írta Rigó. Emellett nagy az emberek leterheltsége, ami miatt „tendenciózus az elvándorlási hajlam is”. A kellő tapasztalattal rendelkező szakemberek hiánya „nem csak a bűnügyi területet, hanem a közterületi szolgálatot is érintette” – szögezte le a beszámolóban a parancsnok.

A salgótarjáni rendőrkapitányság vezetője, Ponyi Béla ezredes sem titkolta a gondokat a tavalyi évre vonatkozó beszámolójában. „Az adminisztrációs terhek fokozódása a végrehajtói rendőri állományon a jogszabályváltozások, illetve az átszervezések miatt" – írta, és ki is fejtette, ez mit jelent: „a felderítést végző állomány a munkaidejének nagyobb részét a számítógépek mögött, a bürokratikus terhekből adódó papírmunka elvégzésével tölti." Ráadásul hiába igyekezne a rendőr, minél előbb letudni az adminisztrációt, előfordult, hogy hetekig nem lehetett iratot rögzíteni az ügyviteli és ügyforgalmi rendszerben, a Robotzsaruban.

A nógrádi megyeszékhely rendőri vezetője nemcsak a meglévő eszközpark elavultságát hozta fel a beszámolójában, hanem a többi kollégájához hasonlóan a fluktuációt, illetve azt is, hogy a szakértői rendszer szétzilált lett, és emiatt finanszírozási nehézségek léptek fel, lassult a bizonyítási eljárás, és sokkal kevesebb lett a szakértői kirendelés. Ponyi Béla ezzel együtt megjegyezte azt is, hogy az állampolgári fegyelem sem túl jó.

Fővárosi körkép

Az angyalföldi rendőröknek szintén gondot jelent – miskolci kollégáikhoz hasonlóan –, hogy kevés egyenruhást tudnak az utcára küldeni, mivel a bűncselekmények, szabálysértések helyszínére való kiszállások és a jelentésírás azoktól sok időt elvesz. A rendőrök vonulásai között egyébként sok olyan is van, amelyek valótlan adatokon alapulnak – jegyezte meg Paál Péter György, a kerületi kapitányság vezetője, hozzátéve: olyan ügyek is szép számmal akadnak, amelyek nem is igényelnek rendőri intézkedést.

Probléma az is, hogy a járőrök átlagéletkora alacsonyabb, mint 25 év, az élettapasztalat hiánya pedig kihat a mindennapi munkára – írta a parancsnok. Megjegyezte: „a konfliktushelyzetek megoldása komoly feladat elé állítja a fiatal kollégákat, amelyeket csak jogszabályismerettel nem lehet megoldani.” Nem takargatta a kapitányságvezető azon gondokat sem, amelyek miatt a felderítő munka eredményessége nem elég jó. Így például azt, hogy a bűnügyes rendőrök fiatalok, tapasztalatlanok. „A fiatal parancsnokok számára a bűnügyi osztályvezetőnek a vezetési ismereteit is át kell adni a szakmai irányításon túl, és az alosztályvezetők amellett, hogy oktatták beosztottjaikat, maguk is oktatásra szorultak.” Az eredményességi mutatókat jelentősen befolyásolta – a kapitány megállapítása szerint –, hogy leterheltek az emberek, és az előadóknál felhalmozódnak a büntetőügyek.

A XIV. kerületi kapitányságon – amely a Budapesti Rendőr-főkapitányság negyedik legnagyobb kapitánysága – tavaly az egyik legfőbb cél az állomány létszámának feltöltése, a fluktuáció lelassítása volt. A zuglói kapitányságvezető, Dragon Sándor változtatni akart az intézkedések összetételén, mondván, csökkenteni kell az igazoltatás miatti előállításokat, a szabálysértési feljelentések helyett pedig inkább helyszíni bírságot kell alkalmazni.

Fuxreiter Róbert, Ferencváros rendőrkapitánya is azt jelezte, hogy az elektronikus úton, banking tevékenységgel, internet felhasználásával, weboldalakon, illetőleg klónozott bankkártyák segítségével elkövetett bűncselekmények fognak a következő időszakban emelkedni. A parancsnok hangsúlyozta, 2012-ben a gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények és a kábítószerrel kapcsolatosak növekedtek jelentősen – nemcsak náluk, hanem egész Budapesten. A IX. kerületi rendőri vezető idei évre tervezett célok között – más kapitányokhoz hasonlóan – szintén feltüntette a fluktuáció megállítását, ami jelzi, hogy nagy az elvándorlás a kapitányságról.

A VI. kerületben is a létszámproblémákról tett említést Bartus Zoltán rendőrkapitány, aki idén ennek a helyzetnek a javításán dolgozik – közölte beszámolójában a képviselő-testülettel, hogy a további csökkenést megállítsa, és az állományt megtartsa. Bartus Zoltán szerint növelni kell a vezetői állomány szociális érzékenységét, továbbá célul tűzte ki azt, hogy a rendőri intézkedések során beosztottai az emberi jogok tiszteletben tartásával kulturáltan és udvariasan viselkedjenek. Ez pedig jelezheti, hogy ezen a területen van min javítaniuk még az egyenruhásoknak.

Az I. kerületi parancsnok, Kiss Szabolcs nagyon finoman célzott arra beszámolójában, hogy az állomány fiatal kora befolyásolja a kapitányság eredményességét. Az Őr- és Járőrszolgálati Alosztályon dolgozók például egy-négy éve vannak ott. Kiss Szabolcs hangsúlyozta, az idei célok egyike a létszámhiányt megszüntetése, illetve az emberek megtartása. Ezek mellett kiemelte azt is, hogy fontos követelmény a rendőrökkel szemben „az egyéni ápoltság, felszerelés, öltözet, fegyverzet kifogástalansága, valamint a foganatosított rendőri intézkedések jog- és szakszerűsége.” Egy héttel ezelőtt írt a hvg.hu arról, hogy az emberek gyakran az igazoltató rendőr emeltebb hangon történő intézkedésére is panaszkodtak.

Nyócker

„Nem könnyítette meg feladataink ellátását az a tény sem, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is jelentős volt a fluktuáció mértéke” – írta beszámolójában a józsefvárosi rendőrkapitány. A helyzetet enyhítette a próbaidős rendőrök véglegesítése, de őket rutinosabb, tapasztaltabb rendőrök mellé lehet csak beosztani, de „nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a rutinosabb állomány nagyobb része is csupán két-három éve teljesít rendőri szolgálatot.”

Távozó rendőrök

Hat hivatásos „esetében van folyamatban jogviszony megszüntetésre irányuló kérelem” – közölte a hvg.hu által kiválasztott és megkérdezett Baranya megyével kapcsolatban az Országos Rendőr-főkapitányság július közepén. A testület egészének fluktuációs nyilvántartása szerint pedig 2009-ben 2018, 2010-ben 1512, 2011-ben 1704, 2012-ben 1277 hivatásos távozott a rendőrségtől. Idén május 31-ig 360 rendőr jogviszonya szűnt meg.

Danada János is őszintén írt arról, hogy a különböző rendezvények, így sportesemények biztosítása – amelyekből 2012-ben 82 adott számukra munkát – jelentősen növelte a kapitányság terheit. Miskolci kollégájához hasonlóan a VIII. kerületi parancsnok is megjegyezte, a vagyon elleni bűncselekmények, azon belül is a lopások száma jelentős. Ebben szerepet játszik, hogy „a gazdasági világválság óta jelentősen romlott a lakosság életkörülménye, a kerületünkben élő 'szegény' társadalmi réteg még szegényebbé vált.”

A VIII. kerületi rendőri vezető is úgy látja, van még mit javítani az egyenruhások megjelenésén, ápoltságán és intézkedési kultúráján, és szerinte idén növelni kell a rendőrség iránti bizalmat még pedig többek között a nyomozások szakszerű, törvényes és eredményes végrehajtásával. Ezzel a megjegyzésével Danada János valószínűleg arra utal, hogy sok panasz érkezik a beosztottai munkájával kapcsolatban.

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

A koronavírus korunk legnagyobb krízise, melyben szó szerint létfontosságú a hiteles forrásból való tájékozódás. A HVG-ben ebben a helyzetben is elhivatottan teszünk eleget küldetésünknek: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinak.

Arra kérünk támogasd munkánkat, hogy a nehéz körülmények között is naprakész információval szolgáljunk neked.

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

A koronavírus korunk legnagyobb krízise, melyben szó szerint létfontosságú a hiteles forrásból való tájékozódás. A HVG-ben ebben a helyzetben is elhivatottan teszünk eleget küldetésünknek: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinak.

Arra kérünk támogasd munkánkat, hogy a nehéz körülmények között is naprakész információval szolgáljunk neked.
Csikász Brigitta Itthon

A BM és az ORFK sem tudja, hány rendőr van Magyarországon

Nem tudni, pontosan hány rendőre volt 2012-ben Magyarországnak. A hvg.hu-val az Országos Rendőr-főkapitányság által közölt adatok ugyanis nem egyeznek meg azokkal a számokkal, amelyeket Harangozó Tamás szocialista politikus kapott meg a Belügyminisztériumtól. A rendőrség szerint a különbség oka, hogy a hvg.hu-val 2012 év eleji, a politikussal 2012 év végi adatokat közöltek. Saját keresésünk egyre konfúzabb adatokat hozott.

Csikász Brigitta Itthon

Van, hogy poénból is megállítanak a rendőrök

Fogadásból igazoltattak nemrég valakit a rendőrök, csak azért, hogy megtudják, sikerült-e jól megtippelniük az illető keresztnevét. A kőbányai piacról pedig azért állítottak elő egy idős férfit, mert nem tudta megmutatni a blokkot a nála lévő két csomag kávéról. Magyarországon évente mintegy másfél millió rendőri igazoltatás történik, a Független Rendészeti Panasztestület tagja arra hívta fel a figyelmet lapunknak nyilatkozva, hogy nagy részük valószínűleg teljesen fölösleges, az igazoltatások nyolcvan százalékának ugyanis semmilyen folytatása nincs.

MTI Itthon

Pintér: két év alatt 4500 fővel növelik a rendőrség létszámát

Két éven belül, 2012 júniusáig 4500 fővel növelik a rendőrség létszámát, ami a fluktuációt figyelembe véve azt jelenti, hogy 3500 egyenruhással több lesz az utcákon, mint jelenleg - jelentette be Pintér Sándor belügyminiszter azt követően, hogy Józsefváros polgármesterével a kerület közbiztonsági helyzetével ismerkedett pénteken.

hvg.hu Itthon

Negatív rekordot mutat a bűnügyi statisztika

A rendszerváltás óta még soha nem zártak le annyi nyomozást eredménytelenül, mint tavaly - derül ki a Legfőbb Ügyészség tájékoztatójából. Azt már 2010-ben sejteni lehetett, hogy a statisztikák romlani fognak, de a folyamat három éve nem akar megállni. Az ország bűnügyi térképén meglepő módon nem Budapest vagy Borsod a legsötétebb folt.

Vidnyánszky Attila a Home office-ban: Több milliárdos alap lesz a művészek megsegítésére

Vidnyánszky Attila a Home office-ban: Több milliárdos alap lesz a művészek megsegítésére

Boldog István: Az én lelkiismeretem tiszta

Boldog István: Az én lelkiismeretem tiszta

Az UEFA megfenyegette a belga szövetséget a bajnokság lezárása miatt

Az UEFA megfenyegette a belga szövetséget a bajnokság lezárása miatt