szerző:
hvg.hu

Munkabaleset okozásakor a munkáltató köteles megtéríteni a társadalombiztosítás gyógykezeléssel és rokkantnyugdíjjal kapcsolatos összes költségét. A többmilliós nagyságrendű köztartozást az adóhivatal is behajthatja. Olvassa el összegzésünket!

Ha a munkáltató nem tarja be a munkavédelmi előírásokat, enyhébb esetben szabálysértési, súlyosabb veszélyeztetésnél munkavédelmi bírságot kell fizetnie, függetlenül attól, hogy történt-e baleset. 

A szabálysértéskor  - az elkövetés súlyának megfelelően - 50-100 ezer forint közötti pénzbüntetés szabható ki. 

1.

Munkavédelmi képviselő

A munkavállalók - legalább 50 fő esetén - jogosultak maguk közül képviselőt vagy képviselőket  választani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére. A választás megtartásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.

50 ezer forint :

• Ha szándékosan akadályozza a munkavédelmi képviselőt jogainak gyakorlásában, és számára hátrányos intézkedést  hoz. 
  
2. 60 ezer forint:

 Ha úgy tart üzemben  veszélyes gépet vagy berendezést, hogy nem vizsgáltatja meg azt munkavédelmi szempontból, vagy
• a vizsgálat kedvezőtlen eredménye ellenére, illetve érvényességi idő lejárta után használja,
• nem tartja be a biztonságos üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó biztonsági szabályokat
• nem tartja üzemképes állapotban, vagy nem használja a biztonsági szabályzatokban előírt berendezéseket.

3. 100 ezer forint:

• Ha megszegi a biztonságos munkavégzés szabályait, vagy csak eltűri ezt,
• nem teljesíti időben az üzemi balesettel vagy foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos nyilvántartási, kivizsgálási, és bejelentési kötelezettségét,
• valótlan adatot közöl, eltitkolja a baleset  tényleges  okát, vagy akadályozza a nyomozást.

Munkavédelmi bírság már 10 millió is lehet

Telephelyenként ötvenezertől tízmillió forintig terjedő pénzbüntetéssel sújtható az a munkáltató, aki nem teljesíti a biztonságos munkavégzés követelményeit. Nem kell, munkavállalója balesetet szenvedjen, elég, ha súlyosan veszélyezteti az életét vagy testi épségét.

A munkavállalót súlyosan veszélyezteti, ha hiányzik:

• a munkavédelmi üzembe helyezés;
• az időszakos biztonsági felülvizsgálat;
• a balesetet okozó gép soron kívüli ellenőrzése;
• kockázatértékelés (I. veszélyességi osztályba tartozó munkáltatónál)
• a szükséges védőberendezés, illetve az egyéni védőeszközök
• a munkaköri alkalmasság esedékes orvosi vizsgálata.

Ha bizonytalan abban, hogy Önnek milyen munkavédelmi feladatai vannak, akkor automatikusan felmérheti azokat az űrlapunk segítségével.

Kártérítés vagy börtönbüntetés (Oldaltörés)

Nem ússza meg pénzbírsággal a foglalkoztató, ha mulasztása balesetet okozott, vagy szándékosan okozott kárt. Ilyenkor kártérítést is kell fizetnie. Az ő pénztárcáját terheli az üzemi baleset miatt felmerült egészségbiztosítási ellátás, illetve a baleseti rokkantsági nyugdíjat és/vagy a baleseti hozzátartozói nyugellátás.

A munkáltató által megtérítendő kár lehet:

- keresetkiesés, egyéb elmaradt jövedelem,
- orvosi műtét, ápolás,
- nem vagyoni, azaz a fizikai és pszichikai károsodás.

Az első három pont viszonylag könnyen számszerűsíthető, a negyedik viszont problémás. A Munka Törvénykönyve sem nevesíti, a felek megegyezésére, ennek hiányában pedig bírósági döntésre bízza. A munkáltatónak 15 napon belül lehetőséget kell adnia a károsultnak vagy hozzátartozójának kárigénye előterjesztésére.
 
Ezt 15 napon belül el kell bírálnia, és indoklással együtt írásban elküldenie a munkavállalójának. Ha nem vagy nem teljes mértében fogadja el a kárigényt, a károsult munkaügyi bírósághoz fordulhat.

Köztartozásnak számít

A munkáltató teljes mértékben felel a munkavállalónak okozott kárért, függetlenül attól, hogy vétkes vagy sem. A Társadalombiztosítás (TB) állapítja a fizetendő összeg nagyságát, melyet az APEH köztartozásként behajthat.

A foglalkoztató csak akkor mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól, ha be tudja bizonyítani, hogy a baleset nem volt kapcsolatban a cég működésével és elháríthatatlan külső ok következménye. Mentesítő körülménynek számít, ha  kizárólag a dolgozó okozta a bajt, például fusizás közben.

Más felelősség terhel egy tíz főt foglalkoztató egyéni vállalkozót, mint egy társas vállalkozást. Az előbbi csak akkor kötelezhető kártérítésre, ha a balesetet szándékos, vagy gondatlan magatartásával okozta.

Büntetőjogi felelősség

Amennyiben a  munkavédelmi előírások megszegésével bűncselekményt követ el a munkáltató, büntetőjogi felelősségre vonható. Például, ha más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen veszélynek teszi ki. Ilyenkor akár egy évig terjedő szabadságvesztésre vagy közérdekű munkára is ítélhető.  

További büntetések:

• 3 évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó  fogyatékosságot,      súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget okoz,

• 1-5 év börtönbüntetésre ítélhető a munkáltató, ha a bűncselekmény halálos kimenetelű,

• 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel súlytható a foglalkoztató, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Karrier

Évente 200 ezren halnak meg munkahelyi balesetben

Több ember sérül meg munkahelyi, mint közlekedési balesetben. Ez is indokolta, hogy április 28-át a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége a munkahelyi balesetek nemzetközi gyásznapjává nyilvánította. E napon több mint 70 országban emlékeznek meg a rossz munkakörülmények áldozatairól, sérültjeiről.

MTI Karrier

Kétmilliós ÁNTSZ-bírság a hideg munkahelyeknek

Mintegy kétmillió forint bírságot szabtak ki az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) munkatársai az úgynevezett hideg munkahelyeken tartott országos ellenőrzéseik során - áll az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) csütörtöki közleményében.

Megjelent a bakonybéli bencés szerzetesek adventi playlistje

Megjelent a bakonybéli bencés szerzetesek adventi playlistje

 Szinte mindenki meglepődött, hogy 10 milliárdos sportcsarnokot kap Rákosmente

Szinte mindenki meglepődött, hogy 10 milliárdos sportcsarnokot kap Rákosmente

Döntetlen Bulgáriában, de így is kiesett a Fradi

Döntetlen Bulgáriában, de így is kiesett a Fradi

Találtak egy 44 ezer éves barlangrajzot, nagyon fontos jelentése van

Találtak egy 44 ezer éves barlangrajzot, nagyon fontos jelentése van

Nem vicc, jön a videojáték, amelyben Jézus Krisztusként tehetünk csodákat

Nem vicc, jön a videojáték, amelyben Jézus Krisztusként tehetünk csodákat

Ákos mást is megkeresett az I. kerületi borozó-ügyben, de valami bűzlött a papírok körül

Ákos mást is megkeresett az I. kerületi borozó-ügyben, de valami bűzlött a papírok körül