szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség létrehozta az elektronikus számlakitöltő és egyszerűsített projekt előrehaladási jelentés (EPEJ) kitöltő programot. Célja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázati nyertesei gyorsabban jussanak a támogatási összegekhez. A programmal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre adott válaszokat itt olvashatják.

A Pályázati Információs Központhoz sok kérdés érkezett be az elektronikus rendszer használatával kapcsolatosan, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  a leggyakoribb kérdéseket és válaszokat foglalta össze.

Miben lesz gyorsabb az eljárás az egyszerűsített EPEJ hatására?

Gyorsabb, mert az elszámolás kitöltése, valamint a benyújtása egyszerűbb, előre elkészített sablon alapján működik. Továbbá a beküldéskor lényegesen kevesebb dokumentumot kell mellékelni a kifizetés igényléshez, mint a korábbiakban. Így a kedvezményezettre háruló adminisztrációs terhek csökkennek. A kedvezményezett a továbbiakban gyorsabban jut támogatási összeghez, mert a Közreműködő Szervezet a benyújtott elszámolás alapján az EMIR-ben leellenőrzi az adatokat, ha minden megfelelő, akkor a kifizetés megindítása megtörténik. A Közreműködő Szervezetet terhelő adminisztrációs feladat is csökken.

Mi az EPEJ és a teljes projekt előrehaladási jelentés közötti különbség?

Kifizetés igényléséhez mindig előrehaladási jelentés benyújtása szükséges, amely lehet PEJ (teljes projekt előrehaladási jelentés), vagy lehet EPEJ (egyszerűsített projektelőrehaladási jelentés)

• A teljes projekt-előrehaladási jelentés: A PEJ 6 havonta kötelezően elkészítendő fizikai előrehaladás nyomon követését biztosítja. A számlák, számlaösszesítők, bizonylatok, bankszámlakivonatok, azaz a pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok másolatán kívül a fizikai teljesítést alátámasztó iratokat is mellékelni szükséges.

 • Az egyszerűsített projekt-előrehaladási jelentés: Az EPEJ a kötelező beszámolások között a projektgazda saját kezdeményezése alapján történő kifizetés igénylés, melyhez nem szükséges a fizikai teljesítés bizonyítása, hanem csak a pénzügyi teljesítést alátámasztó, fentiekben említett dokumentumok beküldése szükséges.
Milyen változás történt a projekt előrehaladási jelentések beküldésével kapcsolatban?

A kötelező projekt előrehaladási jelentések benyújtása félévente történik. A teljes projekt-előrehaladási jelentések (PEJ) benyújtási időszaka között kifizetést a kedvezményezett egyszerűsített projekt-előrehaladási jelentés (EPEJ) formájában lehet. A jogszabály kihirdetési dátumát követő 30. napon lépett hatályba, azaz 2006. november 20-ától. Ez a rendelkezés minden pályázóra vonatkozik, aki az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében nyertes pályázattal rendelkezik.

Hányszor lehet kifizetést igényelni a 6 hónapon belül?

A kifizetés igénylése, azaz EPEJ benyújtása bármikor megtörténhet a hat hónap alatt. Így a szervezet likviditási problémái kiküszöbölhetőek. Amennyiben a támogató (Irányító Hatóság) további speciális szabályokat határoz meg, akkor ezt szükséges figyelembe venni a kifizetési kérelmek beadásánál.

Honnan tölthető le az EPEJ?

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról a www.nfu.gov.hu tölthető le, azon belül az Információk Pályázóknak menüben a Pályázótájékoztató felületről. Röviden a www.nfu.gov.hu/emir/palyazo címről. Innen mind az on-line, mind az off-line verzió elérhető.

Milyen módon nyújthatja be EPEJ-jel alátámasztott kifizetési kérelmét?

Háromféleképp tölthetőek ki a számlák és az EPEJ:

1. Elektronikus támogatás nélkül: Word formátumban letölthető a sablon a Pályázó tájékoztató felületről, miután jelszavával belép az EMIR felületre és az Információk menüpont alól letölti a dokumentumot. A kitöltést követően kinyomtatva (aláírva) és CD-re másolva a kifizetés-igényléssel együtt beadhatja a Közreműködő Szervezet számára. Továbbá a dokumentációhoz csatolni kell a pénzügyi teljesítést alátámasztó anyagokat, úgy mint a számlák, számlaösszesítő, bizonylatok, bankszámlakivonatok másolatát. A fizikai teljesítés dokumentumait a teljes projekt előrehaladási jelentéshez kell csatolni. Az EPEJ esetében a fizikai teljesítést maga az EPEJ adatlap igazolja.

2. Off-line: A www.nfu.gov.hu/emir/palyazo honlapról töltheti le a felhasználó a saját gépére a szoftvert és ebben az esetben a számlák felvitele, valamint az EPEJ kitöltése után kinyomtatva, és elektronikus adathordozón (CD-én) is postai úton beküldi a dokumentációt a Közreműködő Szervezetnek. Az előzőekben említett mellékleteket az off-line verzióhoz is csatolni kell.

3. On-line: A www.nfu.gov.hu/emir/palyazo honlap felületén belép a jelszóval rendelkező kedvezményezett a felületre, ahol az elszámolás menüben megkeresi a számlakitöltőt és az EPEJ kitöltőt. Az on-line verzió az EMIR-ben már eleve szereplő kedvezményezett adott pályázatához kapcsolódó adatokkal támogatja az elszámolás feltöltést, kiiktatva az adminisztratív hibalehetőségeket. Abban különbözik az off-line verziótól, hogy a bevitt adatok másnap áttöltésre kerülnek az EMIR adatbázisába és miután a kedvezményezettől beérkezik a kinyomtatott és mellékelt dokumentáció, a KSZ összeveti az EMIR-be áttöltött adatokat a nyomtatott anyaggal. Elektronikus formában ebben az esetben nem kell beküldeni a dokumentációt.

EMIR és az EPEJ kapcsolata (Oldaltörés)

Milyen funkciókat lát el pontosan az EMIR?

Az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) egy olyan adminisztratív és napi menedzsment munkát is támogató, átfogó rendszer, mely nyomon követi a finanszírozott projektek előrehaladását a befogadástól a kifizetésig.

A kézikönyvben az szerepel, hogy a nyomon-követés menüből töltheti le az EPEJ-t és a számlakitöltőt, de ahogy belép az EMIR-be nem talál ilyen gombot. Miért?

A nyomonkövetés modul neve megváltozott. Az elektronikus számlakitöltő felületet úgy érheti el, ha a saját jelszavával belép az EMIR felületre és az elszámolás menüpontra kattint.

Egyes HEFOP pályázatok esetében elszámolhatóak bérköltségek, útiköltségek, melyekről az előzőekben számlaösszesítőt kellett készíteni. Hogyan lehet ezeket felvinni?

Ebben az esetben összesítetten, a számlaösszesítőt kell berögzíteni. A papíralapú beadásnál pedig az összesítőt, valamint a hozzá kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumokat csatolni szükséges.

Nyomtatási hiba merült fel a kitöltést követően, üres lapokat nyomtat a nyomtató. Mit lehet tenni?

Az off-line verzióban a telepítő program a nyomtatáshoz szükséges betűtípus telepítőt is tartalmazza. Előfordulhat, hogy a számítógépen beállított betűkészlet felülíró található, mely akadályozza a program ezen részének a telepítését, így a nyomtatás nem működik, vagyis a tiltást fel kell oldani (rendszergazda segítsége ajánlott). A off-line számlakitöltőbe a számla összegét bruttó és nettó összegekre felbontva kell bevinni. Az elszámolandó összegnél bruttó összeget tüntettek fel, de az EPEJ-ben nettó jelenik meg, pedig bruttó támogatást nyertek el a szerződés alapján. Az off-line kitöltőben a bevitt adatokat később áttöltik az EMIR-be, ahol a szerződés feltételeinek megfelelően kerül feldolgozásra a kifizetési kérelem. Így nem jelent problémát, ha a bevitt és beküldött EPEJ-en nem a kedvezményezett ÁFA nyilatkozatának tartalmával összhangban szerepel az elszámolható összeg.

 Mi az a CDV?
Control Digit Value, ami egy adott algoritmus szerint kiszámított ellenőrző szám, arra vonatkozóan, hogy a bankszámlaszám létező
Mi van abban az esetben, ha on-line verzióban is felmerül olyan probléma, hogy nettó módon írják be az elszámolandó összeget, de az EPEJ-ben bruttó módon jelenik meg a támogatási összegnél?

Az on-line verzióban a támogatási szerződésnek megfelelően jelenik meg a támogatási összeg. Tehát ahogy a szerződést rögzítették az EMIR-ben a közreműködő szervezet munkatársai, automatikusan annak megfelelően számolja ki az elszámolható pénzösszeget. A CDV bankszámla ellenőrzés során a helyes és működő bankszámlaszámot CDV helytelennek minősítette.

Hogy lehetséges ez, amikor az átutalás megtörtént a számlaszámra?

A támogatási szerződés szerint a fizetési kérelmeket mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie, azonban a számlakitöltőben nincs erre lehetőség.

A továbbiakban hogyan biztosítható az ellenjegyzés?

Az ellenjegyzést a számlaösszesítő nyomtatványon a megjelölt helyen kell elhelyezni. Erre akkor van lehetősége, ha számláit rögzítette, véglegesen mentette, majd nyomtatni kívánja a beadandó dokumentációt.

Hol érdeklődhetek, ha kérdés merül fel az elektronikus kitöltő rendszerrel kapcsolatban?

A Pályázati Információs Központ (PIK) végzi a kitöltő felülethez kapcsolódó tájékoztatási, információszolgáltatási feladatot. Ez magában foglalja a kitöltéssel kapcsolatos kérdéseket, a felmerülő problémákat. Kérdéseit a [email protected] email címen, valamint a PIK telefonos ügyfélszolgálatán, a 40/2004-94-es kék számon teheti fel.

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

Hozzátok, az olvasóinkhoz fordulunk, azt kérve, hogy tartsatok ki mellettünk, maradjatok velünk. Ti, ha tehetitek, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt.

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is, minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk NEKTEK!

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

Hozzátok, az olvasóinkhoz fordulunk, azt kérve, hogy tartsatok ki mellettünk, maradjatok velünk. Ti, ha tehetitek, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt.

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is, minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk NEKTEK!
hvg.hu Itthon

NFT: keresik az "év projektjét"

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal pályázatot írt ki vállalatoknak „A 2005. év projektje” cím elnyerésére. Mintegy 13 ezer projektgazda indulhat, azok közül, akik összesen 554 milliárd forint támogatásra szereztek jogosultságot idáig a Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív programján.

MTI Itthon

NFT: a pártelnökök újra tárgyalnának

Mind a négy parlamenti párt elnöke nyitottságát hangsúlyozta arra, hogy különböző szinteken folytassák az eszmecserét a második Nemzeti Fejlesztési Tervről, miután csütörtökön az Országház Nándorfehérvári termében megbeszélést folytattak ebben a témában Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel.

MTI Gazdaság

NFT: együttműködő települések kellenek

A fejlesztési pólusok kialakítása nem csupán a kijelölt régióközpontok fejlesztését jelenti, az ország versenyképességének növelése céljából a városoknak együtt kell működniük a vonzáskörzetükbe tartozó településekkel - mondta Baráth Etele európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter.

MTI Gazdaság

NFT II.: 1550 milliárd forint lesz a régiók felelősségi körében

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, azaz a Nemzeti Fejlesztési Terv II. forrásaiból 1550 milliárd forint felhasználását a régiók felelősségébe utalta az NFT II. Minderről Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter beszélt pénteken Budapesten a Közép-magyarországi régió és Regionális Operatív programjának (ROP) partnerségi találkozóján.

Iskolai tananyag lesz Magyarországon a járványtan

Iskolai tananyag lesz Magyarországon a járványtan

Jön Mészárosék óriásbankja, és ennek komoly következményei lesznek

Jön Mészárosék óriásbankja, és ennek komoly következményei lesznek

"Szikrányi fényünk nem lesz" – élhetetlenné váló társasházak Józsefvárosban

"Szikrányi fényünk nem lesz" – élhetetlenné váló társasházak Józsefvárosban