Egy minapi hír szerint etióp és német régészek a zsidó frigyláda hűlt helyére bukkantak. A kegytárgy sorsáról máig csupán legendák tájékoztatnak.

Megtaláltuk Sába királynőjének ókori palotáját! - leptek meg sokakat etióp és német régészek május közepén. Mint a csapat vezetője, Helmut Ziegert hamburgi kutató elmondta, egy 3 ezer évvel ezelőttre datált épületegyüttes romjaira bukkantak Axúmban, a Sábaként is ismert antik etiópiai birodalom fővárosában, egy jóval későbbi keresztény királyi központ alatt. Ziegerték a maradványokat a Biblia által Sába királynőjeként, a Korán által Bilkiszként, az etiópiai történészek által Makedaként emlegetett uralkodónő palotájával azonosítják. Őróla annyit lehet kihámozni a legendákból, hogy virágzó birodalmat irányított, s egy ízben meglátogatta az Ószövetség kiemelkedő személyét, a mesésen gazdag és bölcs Salamon királyt. Etióp források ehhez azt is hozzáteszik, hogy Makeda utóbb a - szóbeszéd szerint - sok száz feleséggel büszkélkedő Salamon egyik neje lett, s e nászból származott a későbbi etióp uralkodódinasztia.

A német régészek azonban sejthették, hogy ez utóbbi család története kevéssé mozgatja meg a nemzetközi közvélemény fantáziáját. Ezért - az új Indiana Jones-film bemutatója előtti napokban - arra is siettek rámutatni, hogy a frissen felfedezett palotában talált oltár és az állatáldozatra utaló nyomok alapján elképzelhető: Sába királynőjének otthonában állt egykor a Bibliában emlegetett Szövetség ládája, más néven a frigyláda. (Etiópiai legendák szerint a zsidók egyik legszentebb ereklyéjét Makeda fia vitte haza magával.)

A Szövetség ládája a Biblia leírása alapján Isten kifejezett parancsára az Egyiptomból való menekülést követően, a pusztai bolyongás során készült el aranynyal beborított fából, benne a Sínai-hegyen kapott tízparancsolat kőtábláival, Áron botjával és néhány falat mannával. A liturgikus tárgyat később éppen a Salamon által építtetett Templom legszentebb pontján, a Szentek Szentjében helyezték el, ahová még a főpap is csak évente egyszer, jom kippurkor, az engesztelés napján léphetett be, hogy speciális áldozatot mutasson be önmagáért és a népért. De a frigyládát az időnként felhőként materializálódó isteni jelenlét nélkül is csodálatos tárgynak tartották. A Talmud leírása szerint ugyanis a Szentek Szentje 20 könyök (nagyjából 9 méter) széles volt, miközben a láda két oldalától a falig 10-10 könyök volt a távolság, amiből az következne, hogy a szent tárgynak nem volt fizikai kiterjedése (a Talmud szavaival: "a frigyláda helye nem helyből volt").

Második oldal (Oldaltörés)

Számos zsidó bölcs úgy tartja - mondta el Köves Slomó rabbi a HVG-nek -, hogy a frigyláda a mai napig a lerombolt Templom közelében, a Templomhegy gyomrában futó alagutak valamelyikében van. Egyrészt azért, mert a bölcs Salamon nyilván nem hagyhatta Sába királynőjét (vagy fiát) a különleges ereklyével távozni. Másrészt tudható, hogy a Krisztus előtt 586-ban lerombolt Templom 70 évvel később újjáépített falai közé már nem került be a frigyláda. A Krónikák második könyvének egy homályos utalásából némelyek arra következtetnek, hogy Salamon király előre látta a Templom pusztulását, ezért eleve rejtekhelyet építtetett a frigyládának a Templomhegyen.

Többen vitatják azonban ezt a verziót. Az etiópiai ortodox egyház, a világon egyedüliként, a mai napig magánál tudja a becses ereklyét. Az axúmi - a most fellelt palotától nem messze álló - Mária-templomban lévő állítólagos frigyládát sokáig évente egyszer körmenetben kivitték a templom falai közül. Ma már csak az erre élethosszig kiválasztott szerzetes vethet rá pillantást.

A magát zsidó származásúnak tartó 70 ezres lemba népcsoport ugyanakkor azt állítja, hogy őseik a Mária-templomtól nagyjából 3 ezer kilométerre délre fekvő zimbabwei Dumge-hegység barlangjában rejtették el a ládát. A brit 4-es csatorna április közepén bemutatott dokumentumfilmje szerint valóban van genetikai azonosság a lembák egyik klánja és az ősi izraeli papság között, ám azt ők sem tudták megmondani, miképpen kerülhetett volna a frigyláda előbb Jemenbe, majd Zimbabwéba. A lemba szájhagyomány viszont azt is tudni véli, hogy a frigyláda elpusztította magát, majd maradékából a papok új ládát készítettek. Ez, a - szénizotópos vizsgálat szerint 1350 körüli - Harald von Sicard svéd-német misszionárius által az 1940-es években megtalált tárgy most egy hararei múzeumban van.

Ezekkel verseng egy másik verzió, amely szerint - mondta el a HVG-nek Grüll Tibor ókortörténész - a frigyládát az egyiptomi Sesonk fáraó rabolta el nem sokkal az első Templom felszentelése után, hogy aztán fővárosában, Avariszban helyezze el. Ezt a teóriát vette alapul egyébként az első Indiana Jones-film is (Steven Spielberggel készített interjúnkat lásd a 37. oldalon).

A mindeddig legérdekesebb és legmisztikusabb történettel azonban Ron Wyatt amerikai önjelölt bibliai régész állt elő. Wyatt - aki állítása szerint már megtalálta Noé bárkáját és Góliát kardját is - legnagyobb fogásaként tartja számon a frigyládát. Mint mondja, 1978 és 1983 között betört a Templomhegy egy lezárt részébe, ahol látta és le is fényképezte a ládát. A meglehetősen homályos felvételekkel bizonykodó Wyatt szerint a frigyláda pontosan azon hely alatt áll, ahol Krisztust megfeszítették, így - az Újszövetségben ismertetett földrengés okozta repedésen keresztül - a názáreti Jézus vére pontosan a frigyláda tetejére folyt le, éppen oda, ahová évszázadokkal korábban a zsidó főpap az állatáldozatokból származó vért hintette. Ekképpen lett az emberiségért kiontott - ószövetségi értelemben is - áldozat Krisztusnak, az "Isten bárányának" vére. Ráadásul Wyatt állítja: a vérmintából nyert DNS-ben 46 kromoszóma helyett csupán 24 van, ami a lelkes amatőr szerint perdöntő jele annak, hogy a vér tulajdonosának nem volt (földi) apja. A keresztény teológusok és vallástörténészek többsége azonban babonaságként utasítja el az efféle történeteket. A frigyláda esetleges felbukkanása ugyanakkor számos vallásos zsidó számára azt jelentené, hogy eljött az ideje a harmadik Templom felépítésének.

IZSÁK NORBERT

Nyolcvanezer háztartásban még mindig nincs áram Japánban

Nyolcvanezer háztartásban még mindig nincs áram Japánban

24 kiló marihuanával bukott le egy kamionos Tompánál

24 kiló marihuanával bukott le egy kamionos Tompánál

Sertésszállító teherautóba ment bele egy kamion Körmendnél

Sertésszállító teherautóba ment bele egy kamion Körmendnél

Megkezdődött a Móricz Zsigmond tér környékének kiürítése bomba hatástalanítása miatt

Megkezdődött a Móricz Zsigmond tér környékének kiürítése bomba hatástalanítása miatt

Fekete miniruhás férfi söpört le mindenkit a kreatív Emmy-díjak átadóján

Fekete miniruhás férfi söpört le mindenkit a kreatív Emmy-díjak átadóján

Másfél napja lángol ötszáz körbála Fejér megyében

Másfél napja lángol ötszáz körbála Fejér megyében