szerző:
hvg.hu

Az Európai Kereskedelmi- és Iparkamarák Szövetsége, az Eurochambers (amely összességében 19 millió európai vállalkozást képvisel) közzétette 2007-re szóló gazdasági felmérést, amelyből Magyarországra nézve nem sok jó derül ki. Az idei esztendő Brüsszelből szemlélve is szűkös lesz hazánk számára, miközben az unió többi országa meglehetős sebességgel fejlődik.

Az Európai Bizottság őszi előrejelzése szerint a gazdasági növekedés 2006-ban az unióban eléri a 2,8 százalékot, az euróövezetben pedig a 2,6 százalékot szemben a 2005. évi 1,7 százalékos, illetve 1,4 százalékos értékekkel. A lendület fő mozgatórugóját a hazai kereslet – különösen a beruházások – erőteljes növekedése és a világgazdaság tartós növekedése adja. A gazdaság lendülete 2007-ben és 2008-ban a világgazdasági trendek, főként az Egyesült Államokban bekövetkező lassulás miatt valamelyest alábbhagy. A GDP növekedése a következő két évben mégis a potenciális szint környékén marad (EU: 2,4 százalék mind 2007-ben, mind 2008-ban, euróövezet: 2,1 százalék 2007-ben és 2,2 százalék 2008-ban). Az unió egészét tekintve 2006–2008 között 7 millió új munkahely teremtését várják (az euróövezetben 5 millióét). Ennek segítségével a foglalkoztatási ráta a 2005. évi 63,75-ről 2008-ig 65,5 százalékra növelhető, míg a munkanélküliségi ráta a 2004. évi több mint 9 százalékos csúcsértékről 2008-ig 7,3 százalékra csökkenthető (az euróövezetet tekintve 7,4 százalékra). Az előrejelzés szerint 2008-ig az infláció is fokozatosan az EKB által engedélyezett 2 százalékos küszöbérték alá csökken az euróövezetben.

© Eurochambers

Az Eurochambers felmérésébe bevont 133 európai régióban található 78 ezer vállalkozás általában a korábbiaknál nagyobb bizalommal tekint 2007-re, sőt már jelentősebb GDP-növekedést is prognosztizálnak, mint ami az Európai Bizottság 2006-os őszi előrejelzéséből kiolvasható volt. A cégek általában a gazdasági fellendülés folytatódását vetítik előre annak ellenőre, hogy érzékelik az Egyesült Államok gazdaságának lassulását, amely negatív befolyással lehet az európai folyamatokra is.

Néhány országban még a gazdasági várakozások is visszafoghatják a lendületet. De az európai gazdaság lokomotívjának számító Németországban ezzel éppen ellentétes a helyzet, ugyanis a gazdasági bizalom 2006-ban jelentősen megerősödött, annak ellenére, hogy a gazdasági trendek inkább lefelé mutatnak a következő hónapokban. A legtöbb gazdasági ágazatban a piaci szereplők sokkal szkeptikusabbak a belső piacokat illetően, mint exportvárakozásaikban. Ennek elsődleges oka, hogy a legtöbb országban növekvő adóterhekkel számolnak a belső piacokon, ami visszafoghatja a hazai keresletet.

A várhatóan langyos belső kereslet miatt 2007-ben a munkaerőpiacon rugalmatlanság és a jól képzett szakemberek hiánya várható. Ennek ellenére a foglalkoztatási helyzet javulni fog a 2006-oshoz képest. Erre következtetni lehet a befektetési tervekből is, amelyek erőteljesebbek, mint a korábbi években, bár nem feszegetik a rendelkezésre álló potenciál kereteit, s elsősorban az exportvezérelt növekedést szolgálják. Az unió nagy országaiban tapasztalható meglehetősen nagy üzleti bizalom sem változtat azonban jelentősen a foglalkoztatási szinten. Franciaországban például a kisvállalatok kifejezetten optimisták, de a megkérdezettek több mint 60 százaléka nem változtat az elmúlt évek foglalkoztatási szintjén. Nagy-Britanniában is megújult az optimizmus – amiben szerepet játszottak az előnyükre változott hazai pénzügyi feltételek is –, s ez a befektetéseket segíti, ezért 2006 második felétől fogva megfigyelhető a tőkeeszközökre való ráfordítások növekedése. Az üzletben így a befektetések dominálnak, inkább mint a termelő vállalkozások fellendülése, de a változások ezeknek és a szolgáltatóvállalatoknak egyaránt pozitívak, sőt utóbbiak a legoptimistábbak.

A többség növekszik, Magyarország visszaesik (Oldaltörés)A vizsgálatba bevont minden országban a bevételek összességének növekedésére számítanak kivéve Magyarországot, Lettországot és Romániát, ahol csökkenő trend tapasztalható. Valójában kizárólag Magyarország összbevételei csökkennek csak 2007-ben. A hat gazdasági indikátorból (Lásd a grafikont!) a 2007-es előrejelzés szerint négy  negatív lesz (csak az export és a befektetések nőnek) Magyarországon, ami meglehetősen zord kilátásokat eredményez hazánk számára.

© Eurochambers

Mind az eurozóna, mind az azon kívüli országok cégei 2007-re fenntartható bevétel növekedést prognosztizálnak. A belépésre váró országok esetében a legmagasabb mérlegszámokat lehet majd látni az idén, annak ellenére, hogy az EU-tagok tavaly náluk kissé gyorsabb javulást értek el. A bevételek várható növekedése az értékesített termékek és szolgáltatások mennyiségének növekedéséből fakad, miközben az infláció mértéke szerény marad.

A legnagyobb nyomást a hazai eladásokból származó kereslet támasztja, miközben az exporteladások is hegymenetben maradnak. A kormányzati költéseknél kevésbé lesz érezhető a restrikció az idén, mint az elmúlt két esztendőben. Ezek a tényezők hozzájárulnak egy magasabb szinten létrejövő egyensúlyhoz mind a hazai, mind a külpiaci eladásoknál a 2007-es előrejelzés szerint, sőt, ha a vállalatok továbbra is hisznek a növekedés fenntarthatóságában, akkor a felívelés trendje még tovább javulhat.

A gazdasági folyamatok egészségesebbé válása az elmúlt hónapokban pozitív hatással volt a munkaerőpiacokra is. Ennek a legkézzelfoghatóbb jele, hogy több munkahely jött létre, mint amennyi megszűnt, s a mérleg kedvezőbben alakult a korábban lőrejelzetteknél. Ez a trend valószínűleg fennmarad egész 2007 során. Az unió javuló foglalkoztatási állapotáért az olyan nagy gazdaságok, mint Spanyolország illetve Nagy-Britannia, és a közepes gazdaságok (így Dánia, Hollandia, Lengyelország, Svédország) teljesítménye teszi a legtöbbet. Különösen a Dániában alkalmazott „flexicurity” modell tartogat számos érdekességet a Eurochambers tanulmánya szerint. Ez az állami közreműködéssel könnyen alkalmazható és elbocsátható embereket kezelő megoldás a skandináv országban szinte teljes foglalkoztatáshoz vezetett. Az előrejelzés szerint a vizsgált országok között legjobb foglalkoztatási mérleget Ciprus és Észtország fogja elérni az idén, s őket rögtön Dánia követi majd.

Annak ellenére, hogy a tavalyi befektetési tevékenység magasabb szintet ért el, mint ami az előrejelzésekben volt, de ez a teljesítmény nem jogosít túlzott 2007-es erősödést feltételező várakozásokra. A kamatok 2006-ban emelkedtek, s valószínűleg ez így lesz idén is. Ez pedig szerte Európában a befektetések visszafogását eredményezheti. A 2004-ben csatlakozott és a régi EU-tagállamok között világos különbség látszik az előbbiek javára. A legerősebb nettó mérlegekkel Cipruson, Észtországban, Lettországban és Lengyelországban lehet találkozni, míg Magyarország és Csehország az EU átlaga alatt teljesít. A kutatásban szereplő országok átlagértéke alatt található Franciaország, Németország, Olaszország és Hollandia. Németországban azonban a befektetési tervek sokkal magasabbak, mint a korábbiakban.

Üzleti bizalom eurozónán belül és kívül (Oldaltörés)

Összehasonlítva az üzleti bizalom eurozónán belüli és kívüli szintjét, azt látni, hogy mindkét csoportban magasabb ez az érték, mint 2006-ban. A zónán kívüli országok azonban sokkal optimistábbak, mint a közös valutát használók. Különösen Dánia, Svédország és Nagy-Britannia esetében látszik világosan, hogy felette vannak az uniós átlagnak. A magyarázat abban keresendő, hogy ebben a három országban a nemzetgazdasági mérleg adatai rendre jobbak, mint a kutatásban szereplő valamint az eurózóna országainak átlaga. Végül is a zóna országainak mindegyike erősödő gazdasági bizalomra számít 2007-ben, de ezzel együtt is ezek az értékek alatta maradnak a zónán kívüliek átlagának.

Az üzleti bizalom az euroövezeten belüli és kívüli országokban.
Kívül tágasabb
© Eurochambers


Javaslatok és számok (Oldaltörés)


Az Eurochambers szerint végül ami az összes gazdasági jelzőszámból kiolvasható, az az általános javulás, de ezzel együtt is a következő ajánlásokat fogalmazta meg:

  • A tagállamoknak javítaniuk kell regulációs stratégiájukon az Európai Bizottság nemrégiben közzétett ajánlásainak megfelelően. A vállalatoknak egyszerűsíteniük kell az adminisztratív eljárásaikat, s szükség van a nemzeti és regionális hatóságok elkötelezettségére, hogy csökkentsék a bürokráciát és tegyék könnyebbé az üzletet. De legalább ennyire fontos, hogy a 27 tagúra bővült unióban a határokon átívelő üzleti tevékenység feltételei javuljanak.
  • Meg kell oldani az unió intézményi válságát és az európai kormányzás kérdéseit. Ez a top prioritás a német elnökség ideje alatt, vagy csak 2008-ra válhatnak ismertté a megoldások.
  • Az új operatív programokat 2007 első felében el kell indítaniuk a tagállamoknak. A fókuszt az oktatásra és képzésre kell helyezni, az alkalmazhatóság, a kutatás és az innováció különösen fontos, csakúgy mint a kicsi- és középvállalatok.
  • A nemzetközi színtéren pedig meg kell kísérelni a dohai fejlesztési program feltámasztását annak érdekében, hogy megszüntethető legyen a kétoldalú kereskedelmi egyezmények mindenhatósága, mert ez tönkretehetik a nemzetközi kereskedelmet.

A GDP éves növekedési üteme (%)

1992-96

1997-01

2002-06

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

BE

1,5

2,6

1,8

1,5

1,0

3,0

1,1

2,7

2,3

2,2

BE

DE

1,4

2,1

0,9

0,0

-0,2

1,2

0,9

2,4

1,2

2,0

DE

EL

1,1

4,0

4,1

3,8

4,8

4,7

3,7

3,8

3,7

3,7

EL

ES

1,5

4,4

3,3

2,7

3,0

3,2

3,5

3,8

3,4

3,3

ES

FR

1,2

3,0

1,6

1,0

1,1

2,3

1,2

2,2

2,3

2,1

FR

IE

5,9

9,9

5,1

6,0

4,3

4,3

5,5

5,3

5,3

4,3

IE

IT

1,1

2,1

0,6

0,3

0,0

1,1

0,0

1,7

1,4

1,4

IT

LU

2,6

6,3

3,7

3,8

1,3

3,6

4,0

5,5

4,5

4,2

LU

NL

2,3

3,7

1,4

0,1

0,3

2,0

1,5

3,0

2,9

2,6

NL

AT

2,0

2,6

1,9

0,9

1,1

2,4

2,0

3,1

2,6

2,1

AT

PT

1,6

3,8

0,5

0,8

-1,1

1,2

0,4

1,2

1,5

1,7

PT

SI

2,0

4,2

3,9

3,5

2,7

4,4

4,0

4,8

4,2

4,5

SI

FI

1,3

4,6

2,9

1,6

1,8

3,5

2,9

4,9

3,0

2,6

FI

€ öv

1,4

2,8

1,5

0,9

0,8

2,0

1,4

2,6

2,1

2,2

€ öv

CZ

2,3

1,2

4,3

1,9

3,6

4,2

6,1

6,0

5,1

4,7

CZ

DK

2,6

2,4

1,8

0,5

0,7

1,9

3,0

3,0

2,3

2,2

DK

EE

-

6,2

8,9

8,0

7,1

8,1

10,5

10,9

9,5

8,4

EE

CY

5,5

4,2

3,1

2,1

1,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,9

CY

LV

-8,8

6,2

8,7

6,5

7,2

8,6

10,2

11,0

8,9

8,0

LV

LT

-8,4

5,0

8,0

6,9

10,3

7,3

7,6

7,8

7,0

6,5

LT

HU

0,6

4,6

4,3

4,3

4,1

4,9

4,2

4,0

2,4

2,7

HU

MT

5,0

3,6

0,8

2,2

-2,4

0,0

2,2

2,3

2,1

2,2

MT

PL

4,9

4,4

3,8

1,4

3,8

5,3

3,2

5,2

4,7

4,8

PL

SK

-

2,7

5,3

4,1

4,2

5,4

6,0

6,7

7,2

5,7

SK

SE

1,2

3,2

2,8

2,0

1,7

3,7

2,7

4,0

3,3

3,1

SE

UK

2,5

3,1

2,5

2,1

2,7

3,3

1,9

2,7

2,6

2,4

UK

EU25

-

2,9

1,8

1,2

1,3

2,4

1,7

2,8

2,4

2,4

EU25

BG

-2,8

2,0

5,3

4,9

4,5

5,7

5,5

6,0

6,0

6,2

BG

RO

1,4

-0,9

6,0

5,1

5,2

8,4

4,1

7,2

5,8

5,6

RO

US

3,3

3,5

2,9

1,6

2,5

3,9

3,2

3,4

2,3

2,8

US

JP

1,4

0,5

1,9

0,1

1,8

2,3

2,6

2,7

2,3

2,1

JP

Forrás: Európai BizottságKöltségvetési egyenleg
a GDP százalékában

1992-96

1997-01

2002-06

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

BE

4,6

4,8

3,6

5,0

4,5

3,6

2,5

2,4

2,5

2,9

BE

DE

-1,1

-0,8

3,3

2,2

2,0

3,9

4,2

4,5

5,3

5,4

DE

EL

-0,6

-5,9

-9,4

-9,7

-10,0

-9,5

-9,2

-8,5

-8,0

-7,5

EL

ES

-1,4

-2,4

-6,0

-3,8

-4,0

-5,9

-7,5

-8,6

-9,6

-10,0

ES

FR

0,5

1,9

-0,8

0,8

0,2

-0,6

-2,1

-2,1

-2,0

-2,1

FR

IE

1,8

-0,7

-1,8

-1,4

0,0

-1,0

-3,1

-3,2

-4,1

-4,2

IE

IT

1,0

1,2

-0,8

-0,3

-0,9

-0,5

-1,1

-1,4

-1,1

-0,8

IT

LU

12,8

10,0

9,8

11,0

6,4

10,6

9,7

11,4

12,2

12,8

LU

NL

4,8

4,8

7,1

6,0

6,1

8,6

7,1

7,6

8,1

8,5

NL

AT

-1,6

-1,0

2,4

2,5

1,7

2,1

2,9

3,0

2,8

2,7

AT

PT

-3,1

-8,7

-8,2

-8,2

-6,5

-7,8

-9,5

-9,0

-8,7

-8,3

PT

SI

2,6

-1,2

-1,3

1,1

-0,8

-2,6

-2,0

-1,9

-1,8

-1,4

SI

FI

0,6

7,3

6,7

10,0

5,9

7,6

4,6

5,5

5,2

4,7

FI

€ öv

0,2

0,5

0,4

0,9

0,5

0,8

0,0

-0,1

0,1

0,1

€ öv

CZ

-2,1

-4,1

-4,9

-6,1

-6,5

-6,3

-2,7

-3,1

-2,3

-1,7

CZ

DK

1,8

1,2

2,6

2,5

3,2

2,3

2,9

1,9

2,1

2,3

DK

EE

-

-7,0

-11,4

-10,4

-11,5

-12,5

-11,1

-11,5

-10,5

-9,6

EE

CY

-

-1,7

-4,4

-3,8

-0,9

-5,3

-5,7

-6,0

-5,9

-5,9

CY

LV

6,0

-7,2

-11,2

-6,4

-8,0

-12,9

-12,5

-16,1

-17,4

-16,6

LV

LT

-

-8,6

-7,1

-5,1

-6,8

-7,9

-6,9

-8,9

-9,4

-9,1

LT

HU

-

-8,0

-7,5

-6,9

-7,9

-8,4

-6,8

-7,3

-5,1

-3,5

HU

MT

-

-6,1

-6,6

1,3

-5,0

-7,5

-11,0

-10,9

-10,9

-11,2

MT

PL

0,6

-4,2

-2,7

-2,5

-2,1

-4,2

-2,2

-2,3

-2,7

-2,8

PL

SK

-

-6,3

-5,5

-7,3

-2,1

-2,5

-7,9

-7,8

-4,8

-3,4

SK

SE

0,9

4,2

6,2

5,3

6,6

6,6

5,9

6,3

6,4

6,5

SE

UK

-1,4

-1,5

-1,9

-1,6

-1,3

-1,6

-2,2

-2,5

-2,6

-2,8

UK

EU25

-

0,1

0,0

0,4

0,2

0,3

-0,4

-0,5

-0,4

-0,4

EU25

BG

-4,3

-2,6

-7,8

-2,4

-5,5

-5,8

-11,3

-13,9

-13,5

-12,4

BG

RO

-

-5,0

-7,5

-1,1

-4,8

-12,7

-8,7

-10,3

-11,8

-13,3

RO

US

-1,1

-2,8

-5,5

-4,4

-4,7

-5,6

-6,2

-6,4

-6,4

-6,5

US

JP

2,5

2,9

3,5

3,1

3,5

4,0

3,6

3,5

3,0

2,7

JP

Forrás: Európai Bizottság

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
MTI Karrier

Jó üzlet a bolgár és román uniós csatlakozás?

A német exportőrök a román és bolgár uniós csatlakozással jó üzleti lehetőséget látnak mindkét országban: mindenekelőtt az infrastruktúra-korszerűsítés, ezen belül az út-, kórház-, közműépítés terén, valamint a távközlés fejlesztésében - jelentette ki a német nagy- és külkereskedelmi szövetség elnöke.

MTI Gazdaság

A 27 tagú unió és a 13 tagú euróövezet arculata

Az Európai Unió lakossága hétfőn 6 százalékkal 492,8 millióra gyarapodott 463,5 millióról, a 21,6 milliós Románai és a 7,7 millió lakosú Bulgária csatlakozásával, közölte becslését az EU statisztikai hivatala. Az euróövezet lakossága 316,6 millióra nőtt a 2 millió lakosú Szlovénia január elsejei belépésével.

Visszajön a koranyár, 26 fok is lehet a jövő héten

Visszajön a koranyár, 26 fok is lehet a jövő héten

A szavazólapot ne fotózza, de szelfit készíthet a fülkében

A szavazólapot ne fotózza, de szelfit készíthet a fülkében

Hajdu János beájulna: majdnem valósághű kommandós játék készült

Hajdu János beájulna: majdnem valósághű kommandós játék készült

Hódmezővásárhelyen és Miskolcon lényegében eldőlt a választás

Hódmezővásárhelyen és Miskolcon lényegében eldőlt a választás

Orbán a Borkai-ügyről: "Majd hétfőn mondom el a véleményem"

Orbán a Borkai-ügyről: "Majd hétfőn mondom el a véleményem"

Hét választás Magyarországon - 1990-2014

Hét választás Magyarországon - 1990-2014