szerző:
hvg.hu

Októberre ismét esett a hvg.hu NetHangulat index értéke. Bár az internetezők több mint háromnegyede szerint Magyarországon inkább rossz irányba mennek a dolgok, az ország gazdasági helyzetét valamivel jobbnak érzik, mint egy hónappal ezelőtt. Leginkább a demokrácia működésével és az ország nemzetközi megítélésével kapcsolatban romlott a netezők véleménye – mindez valószínűleg az elmúlt napok-hetek belpolitikai eseményeinek is köszönhető.

Az NRC Piackutató immár több mint egy éve méri fel az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. Legutóbb arról számolhattunk be, hogy szeptember végén – a kormányfő balatonőszödi beszéde nyomán kirobbant belpolitikai válság és az önkormányzati választási kampány hatásának eredőjeként – javult az internetes közhangulat. A NetHangulat index növekedése azonban csak átmeneti volt, hiszen október végén (a felmérés október 23. után készült) ismét csökkenést regisztrálhattunk – az index jelenleg 26 ponton áll. Az elmúlt hónapok eredményeit tekintve észrevehető, hogy bár az aktuális politikai események hónapról-hónapra változtatták – hol pozitív, hol negatív irányba – az index értékét, ez a hullámzás azonban egy igen szűk intervallumban, a 25-ös és a 31-es érték között zajlott; a megszorító intézkedések júniusi bejelentését követően tehát a közhangulat egyik irányba sem mozdult el számottevő mértékben.

A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés az eddigi kutatásokkal megegyező módon októberben is a következő volt: Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

A NetHangulat index ötvenes értéke tekinthető középpontnak. A középpontnál alacsonyabb értékek pesszimista, az ennél magasabb értékek optimista jövőképet jelentenek. A középpontról való távolság a pesszimizmus vagy az optimizmus mértékét határozza meg. Eszerint az internetezők az elmúlt tizenkét hónap mindegyékében pesszimizmussal tekintettek a jövőre. Az index eddigi maximumát az országgyűlési választások idején érte el, minimumát pedig a gazdasági megszorító csomag részleteinek napvilágra kerülésekor. Az októberi érték alig valamivel magasabb az eddigi minimumnál: az internetezők több mint háromnegyede érzi úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok – az optimisták aránya csupán 18 százalék.

Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

Augusztus

Szeptember

Október

Optimista
Egyértelműen vagy inkább jobban alakulnak a dolgok

19%

24%

18%

Nem tudja megítélni

5%

5%

6%

Pesszimista
Egyértelműen vagy inkább rosszabbul alakulnak a dolgok

76%

71%

76%


Októberben is számottevő különbség figyelhető meg az internetező férfiak, illetve nők közhangulatában. Míg a férfiak esetében a NetHangulat index értéke meghaladja a 30-at, addig a nők esetében csupán 21-es értéket regisztrálhattunk. Mindez annak köszönhető, hogy előbbiek egynegyede, utóbbiaknak viszont csupán egytizede tartozik az optimisták táborába. Nem csak a két nem között figyelhető meg azonban ilyen jellegű eltérés – az életkor növekedésével szintén nő az optimizmus: míg a 30 év alatti netezőknek csak 15 százaléka szerint mennek jó irányba a dolgok (és esetükben az index értéke 24), addig az 50 évnél idősebbek körében 33 százalék gondolja így (és ebben a korosztályban az index is meghaladja a 35 pontot).


Romlik a demokrácia működése (Oldaltörés)Kevésbé elégedettek a demokrácia működésével

Az ország jelenlegi helyzete

Az ország várható helyzete

2005. X.

34

36

2005. XI.

34

38

2005. XII.

32

38

2006. I.

33

39

2006. II.

34

39

2006. III.

36

43

2006. IV.

35

40

2006. V.

34

37

2006. VI.

25

26

2006. VII.

26

34

2006. VIII.

22

23

2006. IX.

31

36

2006. X.

31

35


A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelő ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és az ország nemzetközi megítélését. Az ország helyzetét kifejező mérőszámok a NetHangulat indexhez hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50 tekinthető – az ennél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak.

Az ország jelenlegi helyzetét mérő mutató – a főindexszel ellentétben – nem változott szeptemberhez képest – ugyanúgy 31-es értéket vesz fel, mint egy hónappal ezelőtt. Ha azonban megnézzük az indexet alkotó tényezőket, már nem tapasztalunk ilyen mozdulatlanságot. Bár egyetlen vizsgált szempont esetében sem éri el az átlagpontszám a közepes szintet, többségüknél észrevehető javulás figyelhető meg szeptemberhez képest. Az internetezők valamivel jobbnak érzik az ország gazdasági helyzetét, mint előző hónapban, miként a közlekedés és az egészségügy esetében is magasabb átlagosztályzatot adtak. Mindössze két területen tapasztalhattunk visszaesést: az egyik a demokrácia működése (ahol a NetHangulat felmérések több mint egy éves történetének legalacsonyabb értékét regisztráltuk), valamint az ország nemzetközi megítélése. Mindkét tényező esetében az elmúlt napok-hetek (köztük október 23.) belpolitikai eseményeinek hatása valószínűsíthető.

A jövőre vonatkozó várakozásokat illetően ugyancsak nem figyelhettünk meg lényeges elmozdulást. A 35-ös index azt jelzi, hogy az internetezők bíznak abban, hogy egy év múlva jobb helyzetben lesz az ország, mint most (és ez a pozitív változás a – szociális helyzetet kivéve – szinte minden területet érint majd) – igazán látványos javulásra ugyanakkor nem számítanak.


Egy év múlva sem lesz könnyebb az élet

Az egyén jelenlegi helyzete

Az egyén várható helyzete

2005. X.

53

58

2005. XI.

55

60

2005. XII.

53

56

2006. I.

55

61

2006. II.

54

59

2006. III.

54

60

2006. IV.

52

57

2006. V.

53

57

2006. VI.

52

52

2006. VII.

52

52

2006. VIII.

50

51

2006. IX.

55

55

2006. IX.

53

53


A kutatás során az internetezőket arra is megkértük, hogy ötös skálán értékeljék saját jelenlegi és jövőbeli helyzetüket: az anyagi helyzet, a munka (tanulás) és az emberi kapcsolatok tekintetében. Az egyéni helyzetet kifejező mérőszámok a korábbiakhoz hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50-es érték tekinthető, amelynél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak. Az internetezők a vizsgált dimenziók közül emberi kapcsolataikat értékelik a legjobbnak és az anyagi helyzetüket a legrosszabbnak. Ez a sorrend tavaly szeptember óta nem változott.

Az egyén jelenlegi helyzetét mutató index értéke az elmúlt 12 hónapban nem változott jelentős mértékben: minden hónapban elérte az 50 pontot. Az eddigi legalacsonyabb szintet augusztusban mértük, októberben ez a mutató 53 ponton áll. A jövőbeli várakozásokat jelző index szintén 53 pont, ami arra utal, hogy az internetezők – miközben az ország helyzetében egy éven belül is pozitív változásokra számítanak – saját személyes életüket illetően rövidtávon nem prognosztizálnak javulást.

Míg augusztusról szeptemberre csaknem minden vizsgált intézmény presztízse számottevően nőtt, addig az elmúlt egy hónap nem hozott jelentős változásokat – úgy tűnik tehát, hogy a múlt havi presztízsnövekedés az intézmények többségénél tartósnak bizonyul.

Kevésbé bíznak a köztársasági elnökben (Oldaltörés)


A legjelentősebb változást a köztársasági elnök esetében figyelhetjük meg. Fél évvel ezelőtt az államfő presztízse még az egyik legmagasabb volt (6,3 pont a tízes skálán), a március 15-ei kitüntetések körüli protokolláris affér azonban jelentősen csökkentette bizalmi indexét. Az azóta stagnáló presztízsben most – vélhetően az elmúlt hetek markánsabb politikai szerepvállalásainak következményeként – újabb csökkenés következett be: az 5,1-es érték már a lista második felébe sorolta a köztársasági elnöki intézményt.

Az utcai tüntetések, valamint az ezekkel összefüggő rendőri fellépés nyomán némileg csökkent a rendőrség presztízse is – a csökkenés azonban nem számottevő, és az 5,2-es érték a szervezet közepes megítélését jelzi.

Szeptember

Október

Változás

Alkotmánybíróság

6,5

6,3

le

ENSZ

6,3

6,2

le

Európai Unió (EU)

5,9

5,9

-

NATO

5,7

5,9

fel

Ombudsmanok

5,8

5,7 le

Bíróságok

5,5

5,5

-

Rendőrség

5,4

5,2

le

Köztársasági elnök

5,5

5,1

le

Civil szervezetek

5,1

5,1

-

Önkormányzatok

4,8

5,0

fel

Egyházak

4,3

4,2

le

Kormány

3,8

3,8

-

Parlament

3,9

3,6

le

Politikai pártok

2,8

2,7

le


Ezúttal a politika hatott

A NetHangulat index sajátossága, hogy számos tényező hatását sűríti, így változása mögött éppúgy állhatnak gazdasági vagy szociális jellegű okok, mint politikai események hatásai. A júniusi, drámai mértékű zuhanást minden bizonnyal a megszorító intézkedések nyilvánosságra hozatala okozta – ezt a csökkenést az index azóta sem „heverte ki”, a pesszimisták aránya június óta mindig meghaladta a 70 százalékot. A szeptemberről októberre történő csökkenés okai ugyanakkor vélhetően politikai okokra vezethető vissza: miközben lassan csökkenni látszik az internetezők pesszimizmusa az ország gazdasági helyzetével kapcsolatban, nőtt elégedetlenségük a demokrácia működését illetően; az ország nemzetközi megítélését pedig ma már ugyanolyan rossznak tartják, mint az egészségügy helyzetét.

A felmérést az NRC 2006. október 24-28. között végezte 1000 internet-használó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyoztuk, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
hvg.hu Itthon

December: eddigi legmagasabb értékén a NetHangulat index

Az internetezők a korábbiaknál jobbnak látják a magyarországi helyzet alakulását – derül ki az NRC piackutató cég decemberi, a hvg.hu megbízásából készített kutatásából. A folyamatok megítélésében óriási a különbség a budapestiek és kistelepüléseken élők között.

Itthon

Pincemélyen a kormány és a pártok megítélése

Mélységesen pesszimisták a magyar netpolgárok. Egy hónap alatt a Gyurcsány-csomag nyomán 40-ről 27 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A parlament megítélésénél csak a kormányé és a pártoké siralmasabb.

hvg.hu Itthon

A választások bizakodóvá teszik az internetezőket

Január óta érezhetően növekszik a NetHangulat index. A jelenség mögött a választások közeledésének hatása fedezhető fel - derül ki az NRC piackutató cég választásokra elkészült kutatásából. Írásunkban a 7 hónapos kutatássorozat eredményeit, trendjeit foglaljuk össze.

hvg.hu Itthon

Az internetezők már számolnak a megszorító intézkedésekkel

Márciushoz képest nem változott a hvg.hu NetHangulat index – derül ki az NRC piackutató cég választások utáni felméréséből. A közvélemény azonban már számol a megszorító intézkedésekkel, romló anyagi, gazdasági várakozások jellemzik az internetezők jövőképét.

hvg.hu Itthon

A netezők legkevésbé a pártokban bíznak

A hazai internetezők többsége negatívan ítéli meg az ország jelenlegi helyzetét – derül ki az NRC Internet Marketing Tanácsadó és Piackutató felméréséből, amelyet a HVG Online megbízásából végzett szeptemberben. A „hálópolgárok” leginkább az egészségügy helyzetét tartják problematikusnak, és az intézmények közül a politikai pártokban bíznak legkevésbé.

hvg.hu Itthon

Rekordot döntöttek a pesszimisták

Júliusról augusztusra 31-ről 25 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató cég augusztusi felméréséből. Az elmúlt egy hónapban 7 százalékot emelkedett a pesszimisták aránya, s az egy éves születésnapját ünneplő NetHangulat Index még sohasem állt ilyen alacsonyan.

hvg.hu Itthon

Az internetező nők pesszimisták maradtak

Az augusztusi mélypont után szeptember végére ismét emelkedett a hvh.hu NetHangulat index értéke annak ellenére, hogy a belpolitikai események további visszaesést is kiválthattak volna.

hvg.hu Itthon

Hvg.hu NetHangulat Index: inkább rosszul mennek a dolgaink

Csökkent azoknak az aránya, akik anyagi helyzetük romlásától tartanak. A diplomások jobban bíznak a hazai közintézményekben, és jobbnak ítélik meg az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. Mégis, az internetezők lényegében ugyanúgy látják a magyarországi helyzet alakulását, mint októberben – derül ki az NRC piackutató cég novemberi kutatásából.

hvg.hu Itthon

Féléves csúcson a hvg.hu NetHangulat Index

Februárban ismét felmérte az NRC Piackutató Kft. az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. A NetHangulat index szignifikáns mértékben emelkedett, azaz a hálópolgárok most szebbnek látják a világot, mint egy hónappal korábban. A demokrácia működése és az ország nemzetközi megítélése kapta a legjobb osztályzatot.

hvg.hu Itthon

Riadalom és pesszimizmus a netpolgárok körében

Jelentősen csökkent a hvg.hu NetHangulat Indexe májusban – derül ki az NRC piackutató cég friss kutatásából. Ismét többségben vannak a pesszimista netpolgárok, és az intézmények elfogadottsága is alaposan megcsappant körükben. Különösen feltűnő, hogy a társadalmi szolidaritás mértéke is gyengült.

hvg.hu Itthon

A hvg.hu NetHangulat index már csak 38 ponton áll

Több hazai internetező gondolta úgy októberben, mint szeptemberben, hogy Magyarországon rosszul alakulnak a dolgok – derül ki az NRC piackutató cég felméréséből. Továbbra is az egészségügy helyzetért aggódnak a legtöbben. Kis mértékben, de javult a kormány megítélése.

Kettős halálos baleset történt Jászberénynél

Kettős halálos baleset történt Jászberénynél

Három villamos közlekedése is változik Budapesten

Három villamos közlekedése is változik Budapesten

Most már biztos: jön az első, 108 megapixeles kamerával szerelt Samsung telefon

Most már biztos: jön az első, 108 megapixeles kamerával szerelt Samsung telefon

Baranyi Krisztina újabb érdekességre bukkant Ferencvárosban: hiányzik 17 millió forint

Baranyi Krisztina újabb érdekességre bukkant Ferencvárosban: hiányzik 17 millió forint

Nagy Ervin: Szeretek az öntelt magyar macsó típusból hülyét csinálni

Nagy Ervin: Szeretek az öntelt magyar macsó típusból hülyét csinálni

A Honvédelmi Minisztérium 2021 végéig meghosszabbítaná a magyar katonák iraki misszióját

A Honvédelmi Minisztérium 2021 végéig meghosszabbítaná a magyar katonák iraki misszióját