szerző:
hvg.hu

Nem változott az internetes közhangulat az elmúlt egy hónapban, a hvg.hu NetHangulat index május végén ugyanúgy 28-as értéket vett fel, mint áprilisban – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A friss vizsgálat legszembeötlőbb eredménye, hogy – az elmúlt hetek botrányainak hatására – jelentősen romlott a rendőrség megítélése.

Az NRC Piackutató immár több mint másfél éve méri fel az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. 2007 elmúlt öt hónapjában az internetes közhangulat gyakorlatilag stagnált – a kivételt csupán március jelentette, amikor a NetHangulat index elérte a 31 pontot, amelynél magasabbat az elmúlt egy évben nem mértek. Áprilisra azonban az index visszaesett 28 pontra, és májusban is maradt ezen a szinten.

A NetHangulat index éppen egy éve, még 2006 júniusában, a megszorító intézkedések bejelentése után zuhant 30 pont alá, és azóta egy igen szűk (25-31 közötti) intervallumban mozog – az aktuális belpolitikai események vagy az emberek hangulatát hagyományosan befolyásoló tényezők csak kisebb ingadozást okoztak az index értékében.

A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés a korábbi hónapokkal megegyező módon májusban is a következő volt: Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

A NetHangulat index ötvenes értéke tekinthető középpontnak. A középpontnál alacsonyabb értékek pesszimista, az ennél magasabb értékek optimista hangulatot jelentenek. A középponttól való távolság a pesszimizmus vagy az optimizmus mértékét határozza meg. Eszerint az internetezőket az elmúlt tizenkét hónap mindegyékében borúlátó hangulat jellemezte. Az index eddigi maximumát az országgyűlési választások idején érte el, minimumát pedig a gazdasági megszorító csomag részleteinek napvilágra kerülésekor. Májusban az internetezők 73 százaléka számít pesszimistának, és csupán 22 százalék gondolja úgy, hogy jó irányba mennek a dolgok.

Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok Magyarországon?

március

április

május

Optimista
Egyértelműen vagy inkább
jól alakulnak a dolgok

23%

22%

22%

Nem tudja megítélni

8%

6%

5%

Pesszimista
Egyértelműen vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok

70%

72%

73%

Bár a NetHangulat index értéke a teljes internetes populációban nem változott, az egyes társadalmi csoportokon belül megfigyelhettünk kisebb mozgásokat. A férfiak valamivel optimistábbak, a nők viszont pesszimistábbak lettek – így a két nem hangulata között tovább nőtt a hónapok óta meglévő különbség: a férfiak esetében 32, a nők körében viszont csupán 24 ponton áll az index. Csökkent a legidősebbek pesszimizmusa is: az 50 év felettiek esetében az index 34 pontot vett fel, ami kimagasló a fiatalabb korosztályokéhoz képest.

Az ország helyzete pocsék, az embereké javul (Oldaltörés)

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelő ötös skálán külön jelezték ítéletüket a demokrácia működéséről, a gazdasági helyzetről, az egészségügyi ellátásról, a közlekedésről, a szociális ellátásról és az ország nemzetközi megítéléséről. Az ország helyzetét kifejező mérőszámok a NetHangulat indexhez hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50 tekinthető – az ennél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak.

Az egészségügy a közeljövőben is a legproblémásabb terület marad

Az ország jelenlegi helyzete

Az ország várható helyzete egy év múlva

2006. VI.

25

26

2006. VII.

26

34

2006. VIII.

22

23

2006. IX.

31

36

2006. X.

31

35

2006. XI.

30

32

2006. XII.

32

33

2007. I.

30

32

2007. II.

29

33

2007. III.

31

35

2007. IV.

28

31

2007. V.

27

30

 Az ország jelenlegi helyzetére vonatkozó index szintén 1 pontot csökkent az előző hónaphoz képest, így ez az index jelenleg 27 ponton áll – ami tavaly szeptember óta a legalacsonyabb érték. Az ország helyzetére vonatkozó mérőszám, csakúgy, mint a főindex, augusztusban érte el mélypontját, ám már szeptemberben jelentősen nőtt, és sokáig gyakorlatilag változatlan maradt – az utóbbi két hónapban ugyanakkor ismét látványosan csökkent. Májusban is az egészségügyi ellátással és az ország gazdasági helyzetével elégedetlenek leginkább az internetezők (ötös skálán mindkettő csupán 1,9-es átlagot ér el) – áprilishoz képest ugyanakkor a demokrácia működésével kapcsolatban romlott leginkább a véleményük. (Érdekes, hogy márciusról áprilisra éppen a demokrácia működése volt az egyetlen szempont, amelynek a megítélése nem esett vissza jelentősen – májusra viszont ez is „követte” a többi vizsgált tényezőt.)

Az ország egy évvel későbbi helyzetére vonatkozó mérőszám szintén 1 ponttal csökkent. A májusi 30-as érték egyrészt azt mutatja, hogy a netpolgárok lényegesen pesszimistábbak a közeljövőt illetően, mint márciusban, másrészt viszont továbbra is arra számítanak, hogy egy év múlva a mostani állapotnál jobb lesz a helyzet. Ez az óvatos bizakodás szinte minden hónapban megfigyelhető volt – a májusi mérés során azt tapasztaltuk, hogy az internetezők a demokrácia működésében és a szociális helyzetet illetően nem várnak jelentős változást, a többi tényező esetében viszont javulásra számítanak. Míg azonban az ország gazdasági helyzetében komolyabb előrelépést várnak, addig az egészségügyben kisebb javulást jósolnak – a netezők vélekedése szerint 2008 májusában (is) egyértelműen az egészségügy lesz a legproblémásabb terület.

A netpolgárok bíznak anyagi helyzetük javulásában

Az egyén jelenlegi helyzete

Az egyén várható helyzete egy év múlva

2006. VI.

52

52

2006. VII.

52

52

2006. VIII.

50

51

2006. IX.

55

55

2006. IX.

53

53

2006. IX.

53

53

2006. X.

53

53

2006. XI.

51

51

2006. XII.

52

52

2007. I.

51

52

2007. II.

51

52

2007. III.

51

54

2007. IV.

48

51

2007. V.

49

52

A kutatás során az internetezőket arra is megkértük, hogy ötös skálán értékeljék saját jelenlegi és jövőbeli helyzetüket: az anyagi helyzet, a munka (tanulás) és az emberi kapcsolatok tekintetében. Az egyéni helyzetet kifejező mérőszámok a korábbiakhoz hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50-es érték tekinthető, amelynél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak. Az internetezők a vizsgált dimenziók közül emberi kapcsolataikat értékelik a legjobbnak és anyagi helyzetüket a legrosszabbnak. Ez a sorrend a felméréssorozat kezdete óta nem változott.

Az egyén jelenlegi helyzetét mutató index értéke márciusig minden esetben elérte a középpontot jelentő 50-es értéket – áprilisban azonban megszakadt a sorozat, az index értéke 48 pontra csökkent – májusban ehhez képest 1 ponttal nőtt, és jelenleg a 49-es értéken áll. Az internetezők személyes életükre vonatkozó várakozásai is valamivel jobbak, mint egy hónappal ezelőtt – az index 52-es értéke azt is mutatja, hogy az ország helyzetében rövidtávon bekövetkező változások – reményeik szerint – számukra is érezhetővé válnak majd. Leginkább anyagi helyzetük javulásában bíznak, de munkájukat illetően is számítanak javulásra – ami összhangban van a gazdasági helyzetre vonatkozó pozitív várakozásokkal.

Jelentősen csökkent a rendőrség bizalmi indexe (Oldaltörés)

Bár májusban több intézmény presztízse is csökkent, a csökkenés többnyire nem haladja meg a statisztikai hibahatárt. A NetHangulat felmérések történetében eddig példátlan mértékű csökkenést tapasztalhattunk ugyanakkor a rendőrség megítélésében: a szervezet bizalmi indexe egy hónap alatt csaknem egy egész pontot esett. Korábban beszámoltunk arról, hogy a rendőrség március 15-ei békés, hatékony fellépése növelte a fegyveres testület iránti bizalmat – az elmúlt hetek botrányai azonban most ellenkező hatást értek el: míg márciusban 5,2-es értéket mértünk, addig májusban a bizalmi index már csak 4,0 pontot áll.

Intézmények bizalmi indexe (10-es skálán)

április

május

változás

Alkotmánybíróság

6,1

5,9

le

ENSZ

5,8

5,7

le

Európai Unió

5,5

5,5

-

NATO

5,2

5,2

-

Ombudsmanok

5,3

5,1

le

Bíróságok

5,0 4,9

le

Köztársasági elnök

4,9

4,9

-

Civil szervezetek

4,8

4,5

le

Önkormányzatok

4,5

4,5

-

Rendőrség

4,9

4,0

le!

Egyházak

4,1

3,9

le

Kormány

3,3

3,1

le

Parlament

3,2

3,1

le

Politikai pártok

2,4

2,4

-

A felmérést az NRC 2007. május 26-30. között végezte 1000 internet-használó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyoztuk, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
hvg.hu Itthon

Hvg.hu NetHangulat Index: inkább rosszul mennek a dolgaink

Csökkent azoknak az aránya, akik anyagi helyzetük romlásától tartanak. A diplomások jobban bíznak a hazai közintézményekben, és jobbnak ítélik meg az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. Mégis, az internetezők lényegében ugyanúgy látják a magyarországi helyzet alakulását, mint októberben – derül ki az NRC piackutató cég novemberi kutatásából.

Itthon

Pincemélyen a kormány és a pártok megítélése

Mélységesen pesszimisták a magyar netpolgárok. Egy hónap alatt a Gyurcsány-csomag nyomán 40-ről 27 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A parlament megítélésénél csak a kormányé és a pártoké siralmasabb.

hvg.hu Itthon

December: eddigi legmagasabb értékén a NetHangulat index

Az internetezők a korábbiaknál jobbnak látják a magyarországi helyzet alakulását – derül ki az NRC piackutató cég decemberi, a hvg.hu megbízásából készített kutatásából. A folyamatok megítélésében óriási a különbség a budapestiek és kistelepüléseken élők között.

hvg.hu Itthon

Féléves csúcson a hvg.hu NetHangulat Index

Februárban ismét felmérte az NRC Piackutató Kft. az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. A NetHangulat index szignifikáns mértékben emelkedett, azaz a hálópolgárok most szebbnek látják a világot, mint egy hónappal korábban. A demokrácia működése és az ország nemzetközi megítélése kapta a legjobb osztályzatot.

hvg.hu Itthon

Továbbra sem vagyunk túl bizakodóak

Március végére 4 ponttal nőtt a hvg.hu NetHangulat index értéke – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Jelentősen nőtt az optimisták aránya, de még mindig csupán az internetezők 23 százaléka gondolja úgy, hogy jó irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

Mélyrepülésben a kormány és az elnöki intézmény presztízse

Nem változott jelentősen az internetezők közhangulata az utóbbi egy hónapban – ez olvasható ki az NRC Piackutató november végén végzett felméréséből. Bár a hvg.hu NetHangulat index 2 pontot emelkedett, és némiképp nőtt az optimisták aránya, az internetezők közel háromnegyede még mindig úgy véli: rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

A választások bizakodóvá teszik az internetezőket

Január óta érezhetően növekszik a NetHangulat index. A jelenség mögött a választások közeledésének hatása fedezhető fel - derül ki az NRC piackutató cég választásokra elkészült kutatásából. Írásunkban a 7 hónapos kutatássorozat eredményeit, trendjeit foglaljuk össze.

hvg.hu Itthon

Riadalom és pesszimizmus a netpolgárok körében

Jelentősen csökkent a hvg.hu NetHangulat Indexe májusban – derül ki az NRC piackutató cég friss kutatásából. Ismét többségben vannak a pesszimista netpolgárok, és az intézmények elfogadottsága is alaposan megcsappant körükben. Különösen feltűnő, hogy a társadalmi szolidaritás mértéke is gyengült.

hvg.hu Itthon

Ismét romlott a köztársasági elnök megítélése

Októberre ismét esett a hvg.hu NetHangulat index értéke. Bár az internetezők több mint háromnegyede szerint Magyarországon inkább rossz irányba mennek a dolgok, az ország gazdasági helyzetét valamivel jobbnak érzik, mint egy hónappal ezelőtt. Leginkább a demokrácia működésével és az ország nemzetközi megítélésével kapcsolatban romlott a netezők véleménye – mindez valószínűleg az elmúlt napok-hetek belpolitikai eseményeinek is köszönhető.

hvg.hu Itthon

Az internetező nők pesszimisták maradtak

Az augusztusi mélypont után szeptember végére ismét emelkedett a hvh.hu NetHangulat index értéke annak ellenére, hogy a belpolitikai események további visszaesést is kiválthattak volna.

hvg.hu Itthon

A netezők szinte értéktelennek látják a politikai pártokat

Átmeneti volt a hvg.hu NetHangulat index márciusi emelkedése – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Április végére ugyanis ismét a korábbi szintre esett vissza az index értéke, és az internetes társadalom 72 százaléka szerint rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

A netezők legkevésbé a pártokban bíznak

A hazai internetezők többsége negatívan ítéli meg az ország jelenlegi helyzetét – derül ki az NRC Internet Marketing Tanácsadó és Piackutató felméréséből, amelyet a HVG Online megbízásából végzett szeptemberben. A „hálópolgárok” leginkább az egészségügy helyzetét tartják problematikusnak, és az intézmények közül a politikai pártokban bíznak legkevésbé.

hvg.hu Itthon

Rekordot döntöttek a pesszimisták

Júliusról augusztusra 31-ről 25 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató cég augusztusi felméréséből. Az elmúlt egy hónapban 7 százalékot emelkedett a pesszimisták aránya, s az egy éves születésnapját ünneplő NetHangulat Index még sohasem állt ilyen alacsonyan.

hvg.hu Itthon

A hvg.hu NetHangulat index már csak 38 ponton áll

Több hazai internetező gondolta úgy októberben, mint szeptemberben, hogy Magyarországon rosszul alakulnak a dolgok – derül ki az NRC piackutató cég felméréséből. Továbbra is az egészségügy helyzetért aggódnak a legtöbben. Kis mértékben, de javult a kormány megítélése.

hvg.hu Itthon

Csökkent a bíróságokba vetett bizalom

Az év második hónapjában nem változott a hvg.hu NetHangulat Index értéke, februárban ugyanúgy 27 ponton állt, mint egy hónappal ezelőtt – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Az internetezők mindössze 18 százaléka optimista, háromnegyedük szerint viszont rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

Év végére a netpolgárok pesszimizmusa bizonytalanságba fordult

Az év végére valamelyest javult az internetezők közhangulata – ez olvasható ki az NRC Piackutató december végi felméréséből. Egy hónap alatt újabb 3 pontot emelkedett a hvg.hu Nethangulat index, amely így most már 5 ponttal magasabban áll, mint október végén.

hvg.hu Itthon

Az internetezők már számolnak a megszorító intézkedésekkel

Márciushoz képest nem változott a hvg.hu NetHangulat index – derül ki az NRC piackutató cég választások utáni felméréséből. A közvélemény azonban már számol a megszorító intézkedésekkel, romló anyagi, gazdasági várakozások jellemzik az internetezők jövőképét.

hvg.hu Itthon

Év eleji pesszimizmus a netpolgárok között

Az új év elejére ismét csökkent a hvg.hu NetHangulat index értéke, amely január végén 27 pontot vett fel – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Az internetezők ismét közel háromnegyede véli úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok, és csak minden ötödik hálópolgár nevezhető optimistának.

Ellenzéki vezető a lengyel szenátus élén

Ellenzéki vezető a lengyel szenátus élén

Nagyszerű új funkció jön a Chrome-ba, ezt minden netező imádni fogja

Nagyszerű új funkció jön a Chrome-ba, ezt minden netező imádni fogja

Véget vetne a helyi fideszes propagandának a nagykanizsai ellenzék

Véget vetne a helyi fideszes propagandának a nagykanizsai ellenzék

Bivalyerős processzor, új billentyűzet: itt az Apple új, 16 colos MacBook Prója

Bivalyerős processzor, új billentyűzet: itt az Apple új, 16 colos MacBook Prója

Minden dolgozó nyugdíjas járulékmentességet kap 2020-tól

Minden dolgozó nyugdíjas járulékmentességet kap 2020-tól

Frei Tamás megmagyarázta, miért volt botrány az Orbán elleni merényletes műsora

Frei Tamás megmagyarázta, miért volt botrány az Orbán elleni merényletes műsora