szerző:
M. László Ferenc
Tetszett a cikk?
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

Nehéz helyzetbe hozta a tisztújításra készülő református egyházat a Horthy-szobor avatásával a Szabadság téri lelkész. A Jobbikot a templomába beengedő Hegedűs Lorántot egyre többen támadják, a lelkészek petícióznak, az országos vezetőség határozott fellépést követel, a kerületi püspök, Szabó István vizsgálatot kezdeményezett. Hegedűs visszatámadott, a híveket mozgósítja, aminek akár kihatása lehet a zsinatválasztásra is, melyen Szabó várhatóan újból elindul.

„A keresztyéni közösséget lejáratva a Szabadság téri református templomban provokatív politikai akciót szerveztek, amelynek politikai hasznát máris ki-ki maga láthatja, ám egyházunk tisztességének és a lelkipásztori szolgálat becsületének okozott kára beláthatatlan” – így ítélte el hétfő délutáni közleményében a vasárnap a Szabadság téren történteket a reformátusok Dunamelléki Egyházkerületének püspöke. Szabó István egyben felkérte az illetékes egyházmegye esperesét, hogy indítson fegyelmi eljárást az ügyben.

Az 1920 és 1944 közötti államfő, kormányzó szobrát november 3-án állították fel a budapesti Szabadság téren található Hazatérés temploma előtt. A Szabadság téri gyülekezetnek ifjabb Hegedűs Loránt a lelkésze, aki 1998 és 2002 között volt a Csurka István vezette MIÉP parlamenti képviselője, felesége 2010 óta a Jobbik frakciójában ül. A szoboravatás előtt Hegedűs tartott istentiszteletet, majd a Jobbik képviselője – a parlamentben tavaly a zsidó közszereplők listázására vonatkozó javaslatával botrányt kavart –, Gyöngyösi Márton méltatta a templomban Horthy Miklós érdemeit. Továbbá felszólalt a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnökségi tagja, Magvasi Adrián is. A szobor körül második világháborús egyenruhára emlékeztető katonai öltözékű fiatalok álltak.

A szoboravatáson a hvg.hu tudósítója szerint 150 ellentüntető is megjelent, sárga csillaggal a ruháján, a templomban 400-500 résztvevő hallgatta a beszédeket. A szoboravatás hétfőn a parlamentben is téma volt, az MSZP-s Steiner Pál támadta az eseményt. Időközben az V. kerületi polgármester és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár is elítélte az avatást. Rogán szerint „se Kádár, se Horthy nem érdemel” szobrot, Lázár szerint az esemény „politikai provokáció volt”.

Hegedűsék felvették a kesztyűt

A Hegedűs-család szoboravatása nemcsak az egyházkerület püspökét botránkoztatta meg, hanem több lelkészt is. „Az evangéliummal ellentétes és egyházunkhoz méltatlan viselkedése nemcsak az egész Magyarországi Református Egyház életére vet rossz fényt, de a mi személyes szolgálatunkat is hiteltelenné teszi” – ezzel a petícióval tiltakozott kedden az interneten több lelkipásztor, akik felszólították az egyház legfelsőbb vezetését az ügy „mihamarabbi és megnyugtató megoldására”. A petíciót két óra alatt 26-an írták alá.

ifj. Hegedűs a szobor előtt – beszólt a püspöknek
©

Szerettük volna megkérdezni az országos zsinat lelkészi elnökét, Bölcskei Gusztávot, miként vélekedik a zsinat elnöksége az ügyről, de a kommunikációs szolgálattól azt a választ kaptuk, hogy az eljárásrendet betartva az illetékes egyházmegyének, illetve a kerültnek kell eljárnia. Ugyanakkor a hvg.hu felekezeti forrásból úgy értesült, Bölcskei levelet írt Szabó Istvánnak, amiben kifejezetten kérte, hogy járjon el az ügyben. Információnk szerint a dunamelléki püspök válaszában jelezte, hogy nem marad következmények nélkül a szoboravatás, még a kerület gondnoki értekezletén is tárgyalni fogják az ügyet.

A reformátusok vezetőit leginkább az botránkoztatta meg, hogy Hegedűs engedte a jobbikos képviselőt és a hatvannégy vármegyés Magvasit szónokolni a templomban – mondta két, egymástól függetlenül nyilatkozó egyházi forrás is a hvg.hu-nak. A Zsinati Hivatal által kiadott reformatus.hu-n hétfőn megjelent egy cikk az avatásról, amely megjegyezte, hogy az 1998-as zsinati határozat értelmében „egyház tulajdonában (…) nem folytatható olyan tevékenység, amely párt, politikai mozgalom vagy az egyház hitvallásával és tanításával össze nem egyeztethető alapszabályú társadalmi szervezet céljait szolgálja”. A reformatus.hu szerint a szoboravatás a Jobbik rendezvénye volt, a párt oldalain hirdették meg. (A Jobbik viszont kedden közölte: ez nem volt pártrendezvény.)

„Önmagát minősíti azzal, hogy az úrnapi istentiszteletre jövő híveket, lelkészeket provokátorokként (…) állítja be” – ezzel vágott vissza Szabónak Hegedűs Lóránt kedden azt követelve, hogy a püspök „kövesse meg a híveket”, különben eljárást fognak kezdeményezni az egyházi és világi hatóságok előtt. Ugyanakkor bejelentette: mivel nem pártrendezvény volt a szoboravatás, ezért feljelentést tesz a „hírportálok”, köztük az egyház által kiadott reformatus.hu ellen.

"Avíttas eszmék"

Az eredetileg református Horthy emlékével szemben már nincs ilyen erős ellenvetés az egyház vezetésében: tavaly májusban a Magyar Református Egyház zsinatának elnöke, Bölcskei Gusztáv is felavatott Debrecenben egy emléktáblát az egykori kormányzó tiszteletére. Ezt a táblát visszaállították, ugyanis 1938 és 1947 között is a Debreceni Kollégium udvarának falán állt arra emlékezve, hogy a kormányzó a kollégiumban tanult. Bölcskei az avatáskor nem mondott beszédet, a tábla visszaállítását nem az egyház, hanem egy civil szervezet, a Debreceni Kollégium Baráti Kör kezdeményezte, a polgármester, Kósa Lajos nem jelent meg az ünnepségen.

Az egyházi vezetés erőviszonyait jól ismerő forrás szerint a táblaavatásról is folyt vita a felekezeten belül, amiért a püspök „avítt eszméket” pártfogolt. Szerinte többen azért sem értették, hogy Bölcskei miért vett részt ebben, mert a püspök korábban többször kiállt a fiatalítás, az egyház „kinyitása” mellett. Mint a Magyar Narancs 2011-ben megírta: míg Hegedűs és Szabó István támadta az szja egy százalékát kérő, az adóhivatalt, bürokráciát kifigurázó kampányfilmet, Bölcskei a védelmébe vette. A püspök a hetilapnak akkor azt mondta, a reklámfilm azt a rétegek célozta meg, amely nem jár rendszeresen temploma, de valamilyen formában még kötődnek a felekezethez.

Már „kurvaanyázott” is

A Hegedűs-család ügyében forrásaink szerint jól érzékelhető feszültség van a dunamelléki egyházkerület és a legfelsőbb vezetés között. A zsinat vezetősége ugyanis úgy ítéli meg, hogy a kerület nem lép fel elég hatásosan a Jobbikhoz, korábban pedig a MIÉP-hez kötődő lelkész ellen, aki botrányaival már hosszú évek óta vitákat gerjeszt az egyházon belül.

Bölcskei Gusztáv ígét hirdet – hogy kerül Horthy a credóba?
©

Az egyház vezetősége 2007-ben két ügyben is bíróság elé vitte Hegedűs Lórántot. A zsinat elnöksége azt kifogásolta, hogy négy évvel ezelőtt egyházközségének egyik termében helyet biztosított a holokausztot tagadó David Irving brit történész-publicista könyvének dedikációjához. Pár hónappal később egy szónoklatában pedig arról beszélt, hogy Magyarország már az izraeliek zsebében van, majd egy Petőfi verset átírva azt üzente az izraeli elnöknek: "Foglalod a kurvanyádat, De nem ám a mi hazánkat!" A 2007-es rendezvényen a Magyar Gárda tagjai is feltűntek a tömegben. A pert Hegedűs a megyei egyházi bíróság előtt megnyerte, de az egyház vezetősége a legfelsőbb bírói fórumhoz fordult, kérve a per felülvizsgálatát, miután kiderült, hogy a megyei bíróság úgy ítélkezett, hogy nem vette komolyan az összeférhetetlenségi szabályokat.

Forrásaink szerint az országos vezetőségben úgy látják, a dunamelléki püspök az elmúlt években határozottabban is felléphetett volna Hegedűsék ellen. Valójában Szabó sincs jóban a Szabadság téri lelkésszel. Elődje 2002-ig Hegedűs édesapja volt, aki rendszeresen jelét adta annak, hogy Csurka István pártjával szimpatizál. Ebben az időszakban az egyházkerület fokozatosan elszigetelődött az egyházon belül – főleg azután, hogy 1997-ben Bölcskei lett a zsinat elnöke. 2001-ben hiába határozott úgy a zsinat, hogy a politizáló lelkészeknek választaniuk kell a képviselőség és az egyházi szolgálat között, ezt a Hegedűs-család nem tartotta magára nézve kötelezőnek.

Végül Szabó István körül szerveződött meg az a csoport, amely célul tűzte ki a dunamelléki kerültben az idősebb Hegedűs leváltását. A zászlóbontó rendezvényüket a jelenlegi miniszter, Balog Zoltán lelkész Hold utcai templomában tartották, ahol megjelent Orbán Viktor is. Válaszként néhány órával később a Hegedűs-család szétharangozta a Fidesz Szabadság térre szervezett nagygyűlését. Végül Szabó 61:39 arányban legyőzte az idősebb Hegedűst. Forrásaink szerint a Hazatérés templomának pásztorát azért sem olyan könnyű elítélni a kerületben, mert nemcsak ő kötődik a politikához, hanem Balogon keresztül Szabó is. Balog – aki egy ideig Orbán lelkésze volt – kollégiumi szobatársa volt Szabónak a debreceni kollégiumban. Korábban Bölcskei sem tagadta, hogy szimpatizál a jelenlegi kabinettel. „Szeretnénk ennek a kormánynak hátszelet biztosítani, csak néha nem találjuk a vitorlát” – nyilatkozta 2011-ben a Magyar Narancsnak hozzátéve: egyházügyi kérdésekben a kabinet kapkod, következetlen.

Egyházi források szerint a szoboravatás kiváltotta mostani vitára rányomja a bélyegét, hogy jövőre a reformátusok tisztújítást tartanak. Bölcskei három ciklus után visszavonul, megüresedik a posztja. Ráadásul Szabó már 2009-ben is elindult az elnöki posztért, forrásaink szerint most is erre készül. Ahogy egyik forrásunk fogalmazott: ugyan a Szabadság téri gyülekezet az utóbbi években „zárványként” működött az egyházon belül, a kerületben még vannak hívei Hegedűséknek, ráadásul sokan rossz szemmel néznék, ha „külső nyomásra” ítélné el az MRE a családot.

Milyen egyházi szabályokat sérthetett a Hegedűs-család?

A reformatus.hu szerint a szoboravatás a Jobbik rendezvénye volt, és a honlap szerint ezzel az egyházközség megsérthette azt az 1998-as zsinati határozatot, amely kifejezetten tiltja, hogy pártrendezvényeket engedjenek be az egyház falai közé. A vizsgálatot kezdeményező dunamelléki püspök ugyanakkor a hétfői közleményében erről a határozatról nem tett említést.

Orbán Viktor és Szabó István egy 2006-os könyvbemutatón – politikai szálak
©

Bár Szabó István utalt arra, hogy "provokatív politikai akciónak" tartja az esetet, nem az 1998-as határozatot, hanem egy másik szabályt hozott fel. Szerinte a Szabadság téri lelkész megsérthette az egyház lelkészekről szóló törvényét. A püspök szerint Hegedűs szembemehetett azokkal az előírásokkal, melyek szerint a lelkésznek ápolnia kell „a tiszta erkölcsöt, az emberszeretetet és a hazaszeretetet, egyháza jó hírét”, magatartásával nem kelthet viszályt, megbotránkozást, és tartozódnia kell minden olyan tevékenységtől, „amely akadályozza a lelkészi szolgálat végzésében, vagy amely az egyház, a gyülekezet, a szolgált közösség megosztásához vezethet”.

Az egyházi bíráskodási törvény szerint, ha megállapítják a fegyelmi vétséget, akkor Hegedűst lefokozhatják, pénzbírságot róhatnak ki rá, legdurvább esetben megfoszthatják a lelkészi palástjától. Esetleg nem lesz választható, ami a jövőre esedékes egyházi tisztújítás előtt lenne kellemetlen büntetés. A kerületi püspök kérte vizsgálatot a megyei esperes folytathatja le, és ha olyan jelentést tesz le Szabó asztalára, akkor per lehet az ügyből, melyet első fokon a kerületi bíróság folytathat le. Fellebbezés esetén az ügy a zsinati bíróságig is eljuthat.

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!
hvg.hu Nagyítás

Sárga csillag és Horthy-szobor a Szabadság téren – Nagyítás-fotógaléria

Körülbelül 150 résztvevő gyűlt össze a Horthy-szobor avatásán a Szabadság téren, a Hazatérés Temploma előtt vasárnap délelőtt, és 5-600 ellentüntető jelent meg az eseményen. Később azonban megcserélődött az arány: az ellentüntetők nagy része elvonult, és megtelt a Hazatérés Temploma az avatásra érkezőkkel. Mint arról a hvg.hu beszámolt, a Horthy-szobor avatását vasárnapra hirdették meg. Az eseményen igét hirdetett ifj. Hegedűs Lóránt lelkipásztor, és beszédet mondott a Jobbik országgyűlési képviselője, Gyöngyösi Márton.

MTI Itthon

Lázár megszólalt a Horthy-szobor ügyében

A Miniszterelnökséget vezető államtitkár magánvéleménye szerint a szoboravatás politikai provokáció volt, de a Horthy-korszakot a történészeknek kell megítélnie.

hvg.hu Nagyítás

Több száz ellentüntető a Horthy-szobor avatásán

Körülbelül 150 résztvevő és 5-600 ellentüntető gyűlt össze a Horthy-szobor avatásán a Szabadság téren. Később azonban megcserélődött az arány: az ellentüntetők elvonultak, és megtelt a Hazatérés Temploma az avatásra érkezőkkel.

MTI Itthon

Rogán: se Horthynak, se Kádárnak nem jár szobor

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője soha nem értett egyet azzal, hogy Horthy Miklós egykori kormányzónak szobra legyen. Az "se neki, se Kádár Jánosnak nem jár" – mondta Rogán Antal hétfőn újságírók előtt.

MTI Itthon

Horthy-szobor: "nem pártrendezvény volt", a Jobbik helyreigazítást kér

A Horthy-szobor vasárnapi felavatása és a hozzá kapcsolódó ünnepi istentisztelet a budapesti Hazatérés Temploma gyülekezetének rendezvénye volt – olvasható a Jobbik keddi nyilatkozatában. Az ellenzéki párt ezzel cáfolta a reformatus.hu hírét, hogy az esemény a Jobbik rendezvénye volt. A Jobbik az ügyben helyreigazítást kér a sajtótól.

Egyéves csúcsára ugrott a GKI fogyasztói bizalmi indexe áprilisban

Egyéves csúcsára ugrott a GKI fogyasztói bizalmi indexe áprilisban

Így költené el a kormány a válságkezelésre érkező hatezer milliárd forint EU-pénzt

Így költené el a kormány a válságkezelésre érkező hatezer milliárd forint EU-pénzt

Hatórás sorok a Heathrow-n, volt, hogy a rendőröknek kellett rendet tenniük

Hatórás sorok a Heathrow-n, volt, hogy a rendőröknek kellett rendet tenniük