Tetszett a cikk?

Részmunkaidős munkavállaló foglalkoztatható-e munkaidő-beosztása szerint szombaton és vasárnap?

Számos munkáltató szolgáltatása iránt a kereslet olyan mértékű, hogy a tevékenységet a hét minden napján folytatják. Annak érdekében, hogy a munkáltató a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalói számára biztosítani tudja a heti két pihenőnap hét végén (szombaton és vasárnapon) történő rendszeres kiadását, a munkaadó más munkavállalókkal részmunkaidős munkaviszonyt létesíthet – kifejezetten azzal a céllal, hogy a részmunkaidősök szombaton és vasárnap végezzenek munkát. A részmunkaidő keretében foglalkoztatottak azért vállalják mindezt, mert például tanulás vagy gyes igénybe vétele mellett kívánnak dolgozni, és tanulmányaik mellett a hétvégi oktatási szünet alatti munkavégzést, illetve a gyermek felügyeletét e napokon meg tudják oldani. Az említett részmunkaidős foglalkoztatásra jelenthet további motivációt a jövedelem kiegészítése, növelése; más munkáltatónál teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaviszonyuk mellett újabb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében igyekeznek biztosítani mindezt.
Az ismertetett helyzetben megvizsgálandó az Mt. 124/A.§ (4) bekezdésének alkalmazása. E munkaidő-beosztásra vonatkozó rendelkezés előírja, hogy amennyiben – a megszakítás nélküli, illetve három vagy ennél több műszakos munkarendben foglalkoztatott, valamint az idénymunkát végző munkavállalók kivételével - a munkavállaló vasárnap végez munkát, számára az ezt közvetlenül megelőző szombaton rendes munkaidőben történő munkavégzés nem rendelhető el. Kérdés, ha a munkavállaló nem a felsorolt kivételes feltételek mellett dolgozik, részmunkaidős foglalkoztatás esetén a felek eltérhetnek-e az Mt. 13.§ -a alapján az idézett törvényi, a vasárnapot közvetlenül megelőző szombaton a rendes munkaidőben történő munkavégzést kizáró szabálytól. A törvény 13.§-ának (3) bekezdése kimondja: kollektív szerződés, illetve a felek megállapodása a munkaviszonyra vonatkozó szabályoktól - ha az Mt. másképp nem rendelkezik – eltérhet, feltéve, hogy a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít meg.
Az Mt. a 124/A.§ (4) bekezdésétől történő eltérés lehetőségét tételes szabállyal nem zárja ki. Az eltérés további feltétele, hogy a megállapodás a munkavállalóra nézve kedvezőbb feltételt teremtsen a törvény általános szabályához képest. A részmunkaidő esetében a foglalkoztatás atipikus jellegét tapasztalhatjuk, az Mt. szabályai viszont a foglalkoztatás általános helyzetéből, így különösen a teljes munkaidő feltételeiből kiindulva állapítják meg a jogszabályi garanciákat. A tételes szabályozás ugyanakkor nem tartalmaz olyan eltérő rendelkezéseket, amelyek éppen az alkalmazás atipikus jellegére tekintettel rögzítenének biztosítékokat.
Összességében megállapítható, hogy az Mt. idézett 13.§-ának (3) bekezdésében foglalt szabály általában ad felhatalmazást az Mt. rendelkezéseitől történő kedvezőbb eltérésre a kollektív szerződésnek, illetve a feleknek. Azt, hogy a felek megállapodása a munkavállalóra kedvezőbb feltételt tartalmaz, mindig az adott eset összes körülményét figyelembe véve lehet megállapítani. Ennek alapján az Mt. 124/A.§ (4) bekezdésétől történő eltéréshez szükséges, hogy a felek részmunkaidős alkalmazásról kössenek megállapodást, ezen túlmenően pedig annak is ki kell tűnnie a munkaszerződésből, hogy a munkaviszony célja kifejezetten a szombat-vasárnap történő munkavégzés. Ez bizonyítja ugyanis a munkavállalónak az ilyen foglalkozatással összefüggő szándékát – s így közvetve az ezzel kapcsolatos érdekét is.
Reagált a Szuperliga a kilépésekre: átalakítják a terveket

Reagált a Szuperliga a kilépésekre: átalakítják a terveket

Egy 100 kilós légibombát és 18 gránátot találtak egy komáromi építkezésen

Egy 100 kilós légibombát és 18 gránátot találtak egy komáromi építkezésen

Elmarad Berki Krisztián büntetőfékezéses tárgyalása

Elmarad Berki Krisztián büntetőfékezéses tárgyalása