szerző:
life-style.hu
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

A Tarot mai formájában 78 lapból áll: 22 Nagy Arkánumból és 56 Kis Arkánumból. Az arkánum szó titkot jelent.

A Tarot mai formájában 78 lapból áll: 22 Nagy Arkánumból és 56 Kis Arkánumból. Az arkánum szó titkot jelent. Így aztán senkit nem lephet meg, hogy magának a Tartot kártyának az eredet is titokzatos homály lengi körül. Bár sokan vannak, akik a Tarot kártyát az ősi egyiptomi beavatottak és vagy a kabbalista titkos tanok szimbolikus gyűjteményének tartják.

©

Az ősi Kínában már a 10–11. században is forgatták a kártyalapokat, de egyes történészek szerint Koreában és Japánban már a 9. században is volt a kártyához hasonló eszköz. A mameluk paklinak 52 lapja volt és ugyanazt a négy színt tartalmazta, mint az általunk ismert Tarot kártya, ezek a botok, a kelyhek, az érmék és a kardok. Minden színhez tíz szám tartozott, és egy király (/malik/), egy alkirály (/nā'ib malik),/ valamint egy alkirály-helyettes (/thānī nā'ib)/.

Itáliában a XV. században kártyajátékként használták. Gazdag patrónusok gyönyörű Tarot kártyacsomagokat készítettek, melyek közül jó pár, művészi szépségüknek is köszönhetően, fennmaradt. Az 1420 és 1450 között készült Visconti - Sforza a legteljesebb ilyen kártyacsomag. A kereszténység üldözni kezdi a Tarot és használóit, talán ennek is köszönhető, hogy a Tarot a társadalom peremén élő vándor cigányok kezében vált a ma is ismert jóskártyává és szerezte jövendő-mondó hírnevét.

©

Hivatalosan Európában a 17. században kezdenek el Tarot kártya gyártani ezek a paklik 36-46 laposak voltak és kifejezetten jóslásra szánták őket. A leghíresebb jósnő, Sybille (neve a görög legendák a látnok Szibilláira utal), azaz Marie-Anne Adélaïde Lenormand, akinek a híre messze földre eljutott, így a szalonjában megfordult Eötvös József is. Jóslatait több könyvben foglalta össze. Többek között 1814- ben megjelent könyvében (Les Souvenir Souvenires prophetiques d'une Sybille) megjövendölte Napóleon bukását, bár ez a lipcsei csata (1831 október 16-19.) után nem lehetett nagyon nehéz.

Eliphas Levi francia filozófus a Nagy Arkánum huszonkét kártyáját a héber ábécé betűinek felelteti meg és kabbalisztikus értelmet tulajdonít nekik. Szerinte a négy kártyacsoport Isten Szent Nevének 4 betűjével azonos:

©

J=Botok; H=Kardok; V=Kelyhek; H=Érmék

Antoine Court de Gébelin francia teológus az aranykorról alkotott elméletét részletező művében (Le Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne - Az ősi világ, elemzése és összehasonlítása a modern világgal) kifejti, hogy a Tarot kártyák allegóriák, az ősi egyiptomi hieroglifák kifejezői. Lévi tanítványa, Jean-Baptist Pitois (1811-1877) Paul Christian álnéven írt egy könyvet Mágia történet címen. Pitois a Tarot és az asztrológia összefüggéseivel foglalkozott és használta először a árkánum elnevezést. Dr. Gerard Encausse álnéven Papus. 1889-ben írt a Tarot-ról könyvet, melyben numerológiai vonatkozásokkal egészítette ki Lévi nézeteit.

©

Ő társította először a Kis Arkánumot a négy elemmel:
Botok=Tűz elem; Kelyhek=Víz elem; Kardok=Levegő elem; Érmék=Föld elem

A XIX. század végén Angliában és az Egyesült Államokban ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a Tarot iránt. Arthur Edward Waite (1857-1941) a századforduló körül sokat tett a Tarot kártya közérthetőbbé teléért. Waite Amerikában született, de Angliában nevelkedett, nagy ismerője volt az okkultizmusnak. Tagja, később nagymestere lett az "Aranyló hajnal titkos rendjének" (Golden Dawn). Waite volt a szellemi atyja egy új Tarot kártyának, melyet kérésére egyik rendtársa, Pamela Coleman Smith rajzolt meg. A művész kézjegye PCS mind a 78 lapon megtalálható. Az eddigi Tarot kártyákon csupán a Nagy Arkánumok, az udvari figurák és esetleg az ászok voltak illusztrálva. A Waite által megálmodott csomagban a fennmaradó 36 lap is képekkel van illusztrálva. Ennek következtében az ő Tarot-ja ma a legelterjedtebb, és magyar nyelven ehhez áll a rendelkezésre a legrészletesebb irodalom. A kártya neve Rider-Waite Tarot.

©

Magyar Tarot-nak a Kazanlár Emil Ármin által festett kártyát hívják. A művész Perzsiában, a mai Irán területén született, és csak 23 éves korában költözött Magyarországra, édesanyja hazájába. 1994-ben készült el a 80 Tarot festménnyel. Tarot lapjait részben a keleti világ színeiben és formáiban, másrészt a magyar mondák és népművészet formájában alkotta meg. Ezért ő ökomenikus Tarotnak is nevezi.

A 30-as években Carl Gustav Jung a Tarot figuráiról, mint archetípusokról tartott előadás sorozatokat Svájcban. Jung a nagy világvallások és mitológiai szimbólumok megörökítés látta a kártyalapokon. A tudattalan pozitív és kreatív oldal emelte ki, úgy gondolta, hogy a kollektív tudattalan az egyetemes minőségeket nagy mértékben befolyásolja. Siegmund Freud, aki szintén használta kezeléseinél a Tarot, Jung nézetével szemben nagy hangsúlyt fektetett a tudattalan irracionális, primitív aspektusaira, úgy gondolta, hogy a tudattalan, elfojtott vágyaink és késztetéseink otthona.

©

Abban azonban mindketten egyetértettek, hogy a kérdésre adott válasz a tudattalannal hozható összefüggésbe, amely az emlékezetnek és a tudatosságnak az a mély szintje, amely minden emberben ott lakozik, de távol áll a mindennapi tapasztalattól. Legtöbbször nem tudjuk, hogyan is működik a tudattalanunk, de mindenre, amit teszünk, hatást gyakorol. Így arra is hat, hogy hogyan mely kártyákat és miért pont azokat választjuk. Ha mindezt elfogadjuk, akkor válik a Tarot mai felhasználó kezében segédeszközzé ahhoz, hogy jobban megismerhesse és megérthesse önmagát. A leírások szerint a kártya rendszeres használatával fejleszthetjük az intuitív észlelésünket. Megtalálhatjuk a rendeltetésünket és fejleszthetjük az önismeretünket. A Tarot kártya segíthet döntésekben és a kapcsolatok tisztázásában.

Végső soron a Tarot kirakása remek társalgási lehetőség, és segítségével talán még olyan dolgokról is hajlandóak vagyunk beszélni a barátainkkal, partnerünkkel akár a kollegáinkkal, amiről máskülönben inkább hallgatnánk és a szőnyeg alá söpörnénk, bár ottléte kényelmetlen érzést okoz. Kibeszélése azonban megkönnyebbülést jelenthet.

[[ Oldaltörés (A Tarot alapjai és lapjai) ]]

A Tarot alapjai

©

A 22 Nagy Arkánumot külön is lehet használni. Minden egyes lap tanácsot ad, hogy az adott témában hogyan viselkedjen a Kérdező ill. az adott problémából mi jelenthet kiutat. A Nagy Arkánum lapjai 10 alatt szellemi és érzelmi szintről, míg 10 felett a külvilágról ill. az élet gyakorlati színteréről szólnak. A 10 -Szerencsekerék- határvonal. A Kis Arkánum egyes kirakásoknál a részleteket, a szituációban szereplő személyeket mutathatja meg. Az 56 Kis Arkánum 4 sorozatra van elosztva, mint ahogy a mai kártyajékokban is:

Botok = Treff Makk Tűz elem
Kardok = Pikk Zöld Levegő elem
Kelyhek = Kör Piros Víz elem
Érmék = Káró Tök Föld elem

Minden sorozat 14 lapból áll, 10 számozott és 4 udvari figur ábrázoló kártyából : Király, Királynő, Lovag és Apród. A Király és Királynő konkr férfi ill. nő megjelenés vagy szerep mutathatja az adott kérdésben. A Lovag általában lendületet vagy túl heves reagálást mutat, míg az Apród valamilyen lehetőséget jelez. Néha -azonban- fiatalembert jelölhetnek.

A Kis Arkánum 4 színe 4 különböző életterületet képvisel:

Botok = alkotás, munka, életfeladat, egészség
Kardok = harcok, szenvedés, nehézségek
Kelyhek = érzelmek, szerelmi élet
Érmék = pénz, értékek, anyagi téma

Nagy Arkánum

0 BOLOND gondtalan szórakozást, az élet vidám oldala, kötelezettségek kerülése, kilépés a semmibe.
1 MÁGUS önbizalom, mágikus vonzerő, teremtés a semmiből.
2 FŐPAPNŐ másoknak, együttérzést, passzivitást, jó intuíciót, spirituális munka.
3 CSÁSZÁRNŐ gyarapodást, kreativitás, sikerek.
4 CSÁSZÁR a pozíció megszilárdítása, a dolgok tudatos rendszerezésére, irányítás, józanság, kitartás, logikus gondolkodás, siker.
5 FŐPAP bizalom, morális értékekre, törvényesség, hitbeli vezetettség.
6 SZERETŐK szerelem és vagy végleges döntést.
7 DIADALSZEKÉR újdonság, új helyzet, változó pozíció.
8 ERŐ szenvedély, temperamentum, magas fizikai és lelki energiaszint.
9 REMETE magány, visszahúzódás, pihenés.
10 SZERENCSEKERÉK az élet sorsszerű változása, a karma beteljesedése.
11 IGAZSÁG igazságosság, tisztesség, nem ítélkezés.
12 AKASZTOTT EMBER fordított nézőpont, szemléletváltozás szükséges.
13 HALÁL lezárás, átalakulás, újrakezdés.
14 KIEGYENLÍTŐDÉS mértékletesség, békés fejlődés, nyugalom, boldogság elégedettség.
15 ÖRDÖG szenvedély, kísértés, hatalmi harcok, túl erős vonzódás, karmikus kötelék.
16 TORONY összeomlás, korlátok ledőlése.
17 CSILLAG szerencse, remény beteljesülése, célok elérése.
18 HOLD álmodozást, romantika, bizonytalanság, szorongás, félelmek.
19 NAP az élet napos oldala, öröm, belső érettség, büszkeség, nagylelkűség, kibékülés.
20 VÉGÍTÉLET változás, megváltás, felszabadulás.
21 VILÁG Minden összeáll egy kerek egésszé.

Kis Arkánum

Botok

Botok apródja/hercegnője új esély, ajánlat, kalandos lehetőség.
Botok lovagja/hercege nagy szenvedély, viták, együttműködés másokkal, előrelépés.
Botok királynője nagyobb önállóság, változást az életedben.
Botok királya vállalkozó szelleme, nagyvonalúságot.
Botsorozat
Ász. Tűz
2. Uralom
3. Erény
4. Beteljesedés
5. Igyekezet
6. Győzelem
7. Bátorság
8. Gyorsaság
9. Erő
10. Elnyomatás

Kardok

Kardok apródja/hercegnője nyugtalanság, kisebb konfliktusok, de a problémák tisztázása is.
Kardok lovagja/hercege nyugtalanság, túl gyors döntések, alkalmazkodási nehézségek.
Kardok királynője okosság, önbizalom, függetlenség, de magány is.
Kardok királya okos, távolságtartó, objektív, kritikus gondolkodás.
Kardsorozat
Ász. Levegő
2. Fegyverszünet, békekötés
3. Bánat
4. Fegyvernyugvás
5. Vereség
6. Meg-menekülés
7. Hiábavalóság
8. Beavatkozás
9. Kegyetlenség, csüggedés
10. Veszteség, pusztulás

Érmék

Érmék apródja/hercegnője jó lehetőségek, alkalmak, siker.
Érmék lovagja/hercege tartósság, megbízhatóság, hűség, kézzelfogható eredmények.
Érmék királynője türelem, kreativitás, gyakorlatiasság és az élet élvezete.
Érmék királya állhatatosság, gyakorlatiasság, érzékiség.
Érmesorozat
Ász. Föld
2. Harmónikus változás
3. Munka
4. Földi Hatalom
5. Anyagi gondok, nyomor
6. Anyagi sikerek
7. Sikertelen próbálkozás
8. Körültekintés
9. Nyereség
10. Gazdagság

Kelyhek

Kelyhek apródja/hercegnője segítő hatások, elismerés, siker.
Kelyhek lovagja/hercege vidámságot, nyugodt, békés időszakot jelez.
Kelyhek királynője intuíciót, segítőkészséget jelez, hasznos lehet a passzivitás, a kivárás is.
Kelyhek királya bölcs, tanácsadó/gyógyító, támaszkodj az érzéseidre!
Kehelysorozat
Ász. Víz
2. Szeretet
3. Teljesség
4. Telítettség, elutasítás
5. Csalódás
6. Élvezet
7. Képzelt siker
8. Elhagyott élvezet
9. Anyagi öröm
10. Túltelítettség, mámor

Cseh László: „Szabályosan fuldokoltam”

Cseh László: „Szabályosan fuldokoltam”

Elektromosbusz-flottát vesz Paks

Elektromosbusz-flottát vesz Paks

Megkegyelmez az állam Mészárosnak: megveheti tőle a gondba került Mátrai Erőművet

Megkegyelmez az állam Mészárosnak: megveheti tőle a gondba került Mátrai Erőművet

A kávéfőzőgyár után most az agrárkar rogyhat rá Szarvasra

A kávéfőzőgyár után most az agrárkar rogyhat rá Szarvasra

143 újabb, rejtélyes Nazca-vonalat fedeztek fel, egyet a mesterséges intelligencia

143 újabb, rejtélyes Nazca-vonalat fedeztek fel, egyet a mesterséges intelligencia

Nem csak a Katonában lépett át erkölcsi határokat a színház volt munkatársa

Nem csak a Katonában lépett át erkölcsi határokat a színház volt munkatársa