Kurcz Béla
Kurcz Béla
Tetszett a cikk?

A Péter cárral tárgyaló II. Rákóczi Ferenc távollétében, 300 esztendeje, 1711. április végén kötötték meg a majd egy évtizedig elhúzódó szabadságharcot lezáró szatmári békeszerződést. A majtényi síkon szúrta földbe zászlait a kurucok 12 ezres serege, a katonák— császári kegyelemben részesülve – fegyvereikkel együtt térhettek haza. A békepaktumot kézjegyével ellátó Károlyi Sándor báró nem volt köpönyegforgató, s nem volt áruló, azt tette, amit tennie kellett. A korszak kutatója Mészáros Kálmán hadtörténészt az új megvilágítás hátteréről kérdeztük.

hvg.hu: Milyen szerep jutott a szabadságharcban a saját sereget kiállító Károlyi tábornoknak? Miként vált belőle a fejedelem hűséges bizalmasa, „jobbkeze”, aki mégsem követte a száműzetésbe, az emigránsok keserű kenyerét enni? Inkább császári-királyi tábornagyként szolgált s ágyban, párnák közt hunyt el 74 éves korában, 8 évvel túlélve a fejedelmet, aki 59 évesen halt meg Rodostóban. .

Mészáros Kálmán: Amikor Károlyi elszánta magát a csatlakozásra.

Károlyi Sándor korabeli festményen

Rákóczi azonnal generálissá tette. Előbb Bercsényi Miklós alatt harcolt, s számos konfliktusa támadt a főgenerálissal. Korábbi katonai tapasztalatok híján is rátermett hadvezérnek bizonyult, bár az adott viszonyok között csodát ő sem tehetett. Kudarcaiért többnyire nem terhelte személyes felelősség, s a fejedelem mindannyiszor új lehetőséget adott számára, sőt teljes bizalmáról biztosította. 1710-ben Károlyi közvetlenül a fejedelem oldalán vett részt a táborozásokban, s Rákóczi ekkor ismerte meg igazán kiváló képességeit. Bercsényi távozása után (1710. november végén diplomáciai megbízatással Lengyelországba ment) vitathatatlanul Károlyi lett a második ember a szabadságharc tényleges irányításában.

hvg.hu: Az osztrákok 1710-ben udvarhű magyar főúrat, gróf Pálffy Jánost  nevezték ki  a magyarországi császári erők főparancsnokává, ő azután béketárgyalásokat kezdett Károlyi báróval, ám Károlyit Rákóczi csak arra hatalmazta fel, hogy húzza az időt, de békét ne kössön. Ennek ellenére Károlyi megkötötte a Szatmári Békét. Áruló volt? 

M.K.: Valóban fordulópont volt a szabadságharc történetében Pálffy kinevezése. Pálffyval  Rákóczi  1711. január 31-i személyesen is találkozott, és  úgy tűnt, a fejedelem hajlik a békekötésre. Végül másképp döntött. Károlyi Sándor ekkor már a fejedelem legbizalmasabb híve, a hadvezetés legrátermettebb tagja volt. Felhatalmazta őt Rákóczi a békefeltételek kimunkálására, s Károlyi mindvégig remélte, hogy a fejedelem komolyan gondolja a békekötést.

hvg.hu: Néhány nappal a szatmári béke megkötése előtt,  1711. április 26-án Kassa őrsége, Károlyi rábeszélésének engedve, egyetlen puskalövés nélkül nyitja meg a város kapuit, behódolva báró Ebergényi László császári altábornagy seregeinek. Árulás?  

M.K.: Teljesen elszigetelve állt a császáriak gyűrűjében 1710 őszétől Kassa, és ha nem hosszabbította volna meg újra és újra a fegyverszünetet a tárgyalások érdekében Pálffy, talán már előbb esett volna el a város. Átadása katonai jelentőséggel sem bírt, mert aligha lett volna képes komolyabb ellenállást kifejteni. A Rákóczi és bujdosó társai földi maradványait befogadó város tehát nem ármány révén jutott az ellenség kezére, hanem a szatmári békekötés folyamatában vált a békesség részesévé.

hvg.hu: Azután 1711 április 30-án megkötötték a szatmári békét, a kurucok Majténynál letették zászlóikat és hazatérhettek.  Közben Rákóczi I. Péter orosz cárral tárgyalt. Felfedezhető történelmi párhuzam Károlyi Sándor illetve a mohácsi katasztrófáért sokszor felelőssé tett Szapolyai János és az 1849-es utolsó főparancsnok, az árulással megvádolt Görgey Artúr tábornok között?

M.K.:  Károlyi is „lekésett” néhány csatát, de ahogy nem Szapolyain múlott a mohácsi vérfürdő végkimenetele, úgy ő sem okolható megalapozottan például a zsibói ütközet elvesztésért. Görgeyéhez mérhető Károlyi szerepe, hiszen a felesleges véráldozat helyett tette le a fegyvert.

A szatmári békepaktum záró oldala

Azonban Majtény nem vált Világossá, még akkor sem, ha a nemzeti romantika korában nagy tragédiáink közé sorolták, s azóta is gyakran ekként értékelik. Csupán jelképes volt a fegyverletétel, hiszen a kurucok zászlaikat szúrták a földbe, megtarthatták fegyvereiket. A szatmári béke politikai jelentősége okán pedig megkockáztatható: Károlyi szerepe nem csupán Görgey, hanem Deák szerepéhez is mérhető: minden súlyosabb megtorlás nélküli fegyverletétel és politikai kiegyezés fűződik nevéhez.

hvg.hu: Tekinthetjük-e  valóban kiegyezésnek a szatmári békét? Összemérhető-e a csatabárd 1867. évi elásásával?

M.K.: Mindkét kérdésre a válasz határozott igen. A magyar történelmi kiegyezések sorában a szatmári már nem is az első volt. A korszak kutatói leginkább a Bocskai-felkelést lezáró bécsi békét (1606), illetve az 1608. évi pozsonyi koronázó országgyűlést tekintik az első jelentősebb kompromisszumnak, amely hosszú évtizedekre határozta meg a rendi állam szervezetét és a hatalom gyakorlásának módozatait. Csakhogy a 17. század még háborúskodással telt el, 1711 után viszont olyan békés korszak vette kezdetét, amely sokkal inkább összevethető a dualizmus évtizedeit jellemző fejlődéssel.

hvg.hu: Miként viszonyult az emigrációban a fejedelem egykori főparancsnokához, aki már a békekötést megelőzően titokban hűségesküt tett a Habsburg uralkodóra?

M.K.: Az egyik legsúlyosabb vád Károlyival szemben valóban az, hogy már a tárgyalások alatt hűséget esküdött a császárnak. De nem hagyta el Rákóczit, lényegében nem élt az egyéni meghódolás lehetőségével, a hűségesküt is csak eszköznek tekintette a béke létrehozásához vezető folyamatban. A hűségeskü eltitkolása ellenére Károlyi nyílt lapokkal játszott, mert a lényeget, hogy végső esetben a fejedelem szándékával ellentétben is megköti a békét, jó előre tudatta Rákóczival. Egyúttal kétségbeesett hangon kérlelte, térjen haza, ne hagyja el a konföderációt. A fejedelem erre öntudatosan válaszolt: „soha nem fogják azt mondani, hogy a fejedelem pártolt el az generálissátúl, hanem hogy az generális az fejedelemtűl…”

Rákóczi leváltotta Károlyit, de a helyére kinevezett gróf Esterházy Antal tábornagy és Vay Ádám udvari főmarsall el sem indultak lengyel földről, hogy átvehessék a parancsnokságot. Rákóczi Emlékiratait olvasva egyébként újra és újra meggyőződésemmé válik, hogy szabadságharcának minden szegmensét kitűnően látta a fejedelem, s kortársairól, híveiről készített jellemzései is rendkívül találóak. Károlyiról utólag is pozitívan ír, végül is ő állította maga mellé, s jól döntött, amikor rábízta azt a terhes feladatot.

hvg.hu: Sokáig kitartott a híresztelés, valójában a Rákóczi-vagyonra fájt Károlyi foga…,

M.K.: Már a kortárs erdélyi történetíró, Cserei Mihály is haszonleséssel vádolta Károlyit, de alaptalanul. A Rákóczi-birtokokból csak az ecsedi uradalmat kapta meg, de nem ingyen, hanem a kincstárnak fizetett összegért cserében. Az persze igaz, hogy Károlyi a békekötéssel tett szert országos hírnévre és politikai befolyásra, de ez nem az árulás jutalmaként hullott ölébe, hanem egyéni képességei révén szerzett elismerés volt. .

hvg.hu: Újra kell értékelni Károlyi szerepét? 

Károlyinak később is komoly szerepe volt a politikai konszolidációban, de megmaradt vidéki, ízig-vérig magyar mágnásnak, távol állt tőle a bécsi udvar fényűző világa. Soha sem tagadta meg kuruc múltját, egykori fegyvertársai még évek, évtizedek múltán is bizalommal fordulhattak hozzá, mert számos bujdosó az ő közbenjárására térhetett haza. És tényleg felfedezhető valami sorsszerűség abban, hogy az egyetlen a kuruc hadvezérek közül, kinek síremléke és földi maradványai máig épen és bolygatatlanul maradtak fenn. Mi, kései utódok pedig legalább olykor elzarándokolhatunk a Szatmár-megyei Kaplonyba,  a Károlyi-kriptához, hogy fáklyát gyújtsunk, rá emlékezve , de megtehetjük ugyanezt a kassai dóm méltán nemzeti zarándokhellyé vált kriptájában.

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!
Biztosan nem gondolná, hogy ennyi mindenre jó a videójáték

Biztosan nem gondolná, hogy ennyi mindenre jó a videójáték

Elkezdték felújítani az utat, előkerült 400 sír

Elkezdték felújítani az utat, előkerült 400 sír

Újabb öt évig a Főtaxi marad a reptéri szolgáltató

Újabb öt évig a Főtaxi marad a reptéri szolgáltató