szerző:
MTI

Kezdeményezte a Jobbik idei költségvetési támogatásának - egy, a párttörvény tiltása ellenére elfogadott 106 ezer forintos névtelen adomány összegével történő - csökkentését az Állami Számvevőszék (ÁSZ), amely számos hibát tárt fel a parlamentbe 2010-ben bekerült ellenzéki párt 2009. és 2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése során és továbbra is sürgeti a párttörvény módosítását.

A Jobbik a 2009. és a 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolókat a párttörvényben előírt határidőn belül a Hivatalos Értesítőben közzétette, de a 2010. évi beszámolót a párttörvény előírása ellenére a honlapján nem hozta nyilvánosságra.

A beszámolók összeállításánál megsértették a számviteli törvényben szabályozott teljesség, valódiság, következetesség és lényegesség számviteli alapelveket, a beszámolók egyik évben sem mutattak megbízható és valós képet a párt gazdálkodásáról - állapította meg az (ÁSZ), amely szerdán tette közzé jelentése összefoglalóját. A dokumentum rögzíti: a szervezeti egységek bevételei és kiadásai hiányosan szerepeltek a számviteli nyilvántartásokban és a beszámolókban. 

Mint írták, a szervezetek mintegy 90 százalékának gazdálkodásáról semmilyen információval nem rendelkezett a Jobbik. A kedvezményes díjtételű ingatlanbérlet formájában kapott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke mindkét ellenőrzött évben hiányzott, a 2010. évi beszámolóban pedig a főkönyvi nyilvántartáshoz képest 1,1 millió forint összegű bevétel nem szerepelt. A 2010. évi beszámoló 17,4 millió forint összeggel nagyobb kiadást tartalmazott, mint amit a bizonylatok és főkönyvek alátámasztottak, mert a beszámoló sorok adatait a számviteli törvény előírása ellenére nem a vonatkozó főkönyvi kivonatokból állították össze - olvasható az összefoglalóban.

Az ÁSZ közlése szerint a bevételi főösszegre vetített elszámolási hibák mértéke 2010-ben a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt meghaladta a 2 százalékos átfogó lényegességi küszöb mértékét. A nem számszerűsíthető hibák miatt a 2009. évi beszámoló annak ellenére nem mutatott megbízható és valós képet a Jobbik gazdálkodásáról, hogy az ellenőrzés által feltárt hibák nem haladták meg az átfogó lényegességi szintet. Mindkét évi beszámoló specifikus lényeges hibát tartalmazott, mert a párttörvényben előírt értékhatárt meghaladó hozzájárulások, adományok nevesítése nem volt teljes körű, illetve a támogatásokat hibás összeggel közölték.

A számvevőszék kitért arra: számviteli szabályozását a Jobbik az előző ÁSZ-ellenőrzés felhívására módosította, de továbbra sem biztosították a számviteli törvény és a párttörvény szerinti beszámoló eltérése miatti összehangolást, valamint a szervezeti sajátosságok megjelenését.

Az ÁSZ - akárcsak a más pártokat illetően már nyilvánosságra hozott jelentéseiben -  ezúttal is rámutatott arra: a szabályozási hibák egy része összefügg azzal, hogy a párttörvény vonatkozó melléklete szerinti beszámolómintához a jogalkotók magyarázatot, útmutatót nem készítettek, így ennek kitöltése pártonként - a kialakított számviteli politikának megfelelően - eltérő lehet, a minta a számviteli törvény rendelkezéseivel nem harmonizál, nem felel meg sem a mérleg, sem az eredménykimutatás követelményeinek. A szabályzatok nem feleltek meg teljes körűen a számviteli törvényi előírásoknak. A hiányosságok mindkét évben lényeges beszámolási hibához vezettek - tették hozzá. 

Az összegzés szerint a Jobbik könyvvezetésében nem érvényesítették a számviteli törvényben szabályozott teljesség, valódiság, következetesség számviteli alapelveket. A számlarendben előírt analitikus nyilvántartásokat nem vezették teljes körűen és szabályos tartalommal, ezek a mulasztások lényeges beszámolási hibákat okoztak. A párt a használatra kiadott eszközökről, a szervezeti egységek a készpénzpénzforgalomról nem vezettek nyilvántartást. A nyilvántartási szabálytalanságok vagyonvédelmi kockázatot jelentenek.

Szabályszerű leltározást egyik évben sem végeztek - folytatódik a hiányosságok felsorolása. A számviteli törvényben előírt egyeztetéseket nem végezték el, az éves zárások nem voltak szabályszerűek. A pénztárban a bizonylatok kiállítását, a pénztár időszaki zárását a pénzkezelési szabályzat és a számviteli törvény előírásaitól eltérően végezték. A bizonylati elvet és fegyelmet sértette, hogy előlegszámla alapján számoltak el költséget, bizonylat nélkül írtak elő követelést, valamint másolati bizonylat alapján is könyveltek. A bizonylatok mintegy 4 százalékának megőrzéséről a számviteli törvény előírása ellenére nem gondoskodtak - tudatta az ÁSZ.

Közölte, a Jobbik saját bevételei szabályozatlan tagdíjfizetésből, egyéb hozzájárulásokból és adományokból, valamint kamatbevételekből álltak, az ellenőrzés részére átadott nyilvántartások szerint a vizsgált időszakban 106.008 forint névtelen adományt fogadtak el a párttörvény tiltó előírása ellenére.

A számvevőszék ezúttal is javasolta a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, hogy kezdeményezze a párttörvény módosítását, a párttörvény és a számviteli törvény között évek óta fennálló, a pártok számviteli nyilvántartási és beszámolási rendszerét érintő ellentmondások megszüntetése érdekében. Javaslatot tett továbbá a nemzetgazdasági miniszternek a Jobbik 2012. évi költségvetési támogatásának - a névtelen adomány összegével történő - csökkentésére.

A párt elnökét felhívták arra, hogy megbízható adatokkal tegye közzé mindkét évi beszámolót a párttörvényben előírt módon, módosítsa a gazdálkodási sajátosságok és a számviteli törvény előírásainak megfelelően a számviteli szabályozásokat, a beszámolók összeállítása és a könyvvezetés során szerezzen érvényt a számviteli elveknek, a bizonylati fegyelemnek, gondoskodjon a bizonylatok megőrzéséről, intézkedjen a névtelen adomány költségvetésbe történő befizetéséről.

Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
Ha el tudja mondani egy mondatban, hogy mi most a munkája, akkor van egy riasztó hírünk

Ha el tudja mondani egy mondatban, hogy mi most a munkája, akkor van egy riasztó hírünk

12 GB RAM és ventilátor is kerülhet az ütős új androidos telefonba

12 GB RAM és ventilátor is kerülhet az ütős új androidos telefonba

Meglepő helyről érkezik új szereplő a Barátok köztbe

Meglepő helyről érkezik új szereplő a Barátok köztbe

Ólomszennyezett a csapvíz a gazdagréti általános iskolában

Ólomszennyezett a csapvíz a gazdagréti általános iskolában

Weber: Timmermansnak is van dolga a saját populistáival

Weber: Timmermansnak is van dolga a saját populistáival

Nem is tudja, mit kockáztat, ha nem mossa rendesen a fogát

Nem is tudja, mit kockáztat, ha nem mossa rendesen a fogát