Tetszett a cikk?

Csak két uniós tagállam (Írország és Nagy-Britannia) ad korlátlan munkavállalási lehetőségeket a magyar állampolgároknak május 1-jét követően, de könnyítések mindenhol, még az Európai Gazdasági Térség országaiban is várhatók.

Írország teljes piacnyitást jelentett be, ugyanakkor a nem járulék alapú szociális ellátások igénybevételét várhatóan meghatározott idejű jogszerű írországi ott-tartózkodáshoz köti. A munkaerő-piac megnyitásáról jogszabály rendelkezik, a szociális ellátásokról azonban még nem születtek meg az előírások.Nagy-Britannia szintén szabaddá teszi a magyar állampolgárok munkavállalását. Ugyanakkor a magyar munkavállalóknak be kell majd jegyeztetniük magukat, megadva munkáltatójuk nevét és a munkavégzés jellegét, helyét. Az Egyesült Királyságban való munkavállalás és a társadalombiztosítási jogosultság feltételeiről részletes tájékoztató jelent meg.Dánia zökkenőmentesen ad majd munkavállalási engedélyt annak, akinek van munkaszerződése, és az abban szereplő bér- és munkafeltételek megfelelnek az adott ágazat kollektív szerződésében foglaltaknak.Svédország szakértői hasonló rendszer kialakítását javasolták a törvényhozásnak, mert el akarták kerülni, hogy visszaéljenek az állam jóléti rendszerével. A parlament azonban leszavazta a korlátozásokat, így már a csatlakozás pillanatától fogva teljesen szabadon vállalhatnak munkát a magyarok Svédországban.Hollandia május 1-jétől kétféle eljárásban ad ki munkavállalási engedélyt: egyszerűsített eljárással, illetve a munkaerő-piaci vizsgálat fenntartásával. A munkaadók meghatározott foglalkozási csoportoknál – amelyeknél munkaerőhiány van – gyorsított eljárással szerezhetnek engedélyt az új EU-tagállamok munkavállalóinak. Az egyszerűsített eljárás a következő szakmákra érvényes: a húsiparban a hentesekre és kicsontozókra, a nemzetközi szállításban a nemzetközi gépjárművezetőkre, a belföldi hajózásban a matrózokra és kormányosokra, az egészségügyben a műtő-asszisztensekre, röntgenterápiás laboránsokra és röntgen diagnosztikai laboránsokra. Ezeknél a foglalkoztatási csoportoknál is megvizsgálják a munkavállalási feltételeket, a munkavégzés körülményeit és az elszállásolást. Nem folytatnak ugyanakkor munkaerő-piaci vizsgálatot. Ezeknél a foglalkoztatási csoportoknál a munkavállalási engedély elbírálásának ideje legfeljebb két hét. A munkaerő-piaci vizsgálat alóli mentesség először három hónapig érvényes, de meghosszabbítható. A mezőgazdaságban és a kertészeti ágazatban folytatják az „idénymunka” projektet. Ennek keretében 11-ről 7 hétre csökkentik a munkavállalási engedély iránti kérelem elbírálásának időtartamát. Ebben a két ágazatban is elvégzik a munkaerő-piaci vizsgálatot.Németország fenntartja a jelenlegi munkavállalási engedélyre épülő szabályozását, és hatályban maradnak a jelenlegi meghatározott kvótát biztosító kétoldalú egyezmények is. A két egyezmény a gyakornokok németországi munkavállalására, illetve a Magyarországon letelepedett társaságok által nyújtott, határon átnyúló szolgáltatások keretében Németországban foglalkoztatott munkavállalók ideiglenes németországi foglalkoztatására vonatkozik. Ez utóbbinál a csatlakozás után csak azok a szektorok tartozhatnak a szabályozás alá, amelyeket a csatlakozási szerződés megenged: építőipar, ipari tisztítás, belső dekoráció. A többi szolgáltatás esetében megszűnik a kvótaszabályozás.Ausztria is fenntartja a jelenlegi munkavállalási engedélyre épülő szabályozását. Hatályban maradnak a jelenlegi meghatározott kvótát garantáló kétoldalú egyezmények is.Finnország szintén fenntartja a jelenlegi munkavállalási engedélyre épülő szabályozását, de a szezonális munkavállalást és a nappali tagozatos diákok tanulás melletti munkavállalását engedélymentessé teszi. A finn rendszerben az elmúlt évi tapasztalatok szerint 10 magyar igénylőből 9 megkapta a munkavállalási engedélyt.Franciaország is fenntartja a jelenlegi munkavállalási engedélyre épülő szabályozását. Párizs kilátásba helyezte, hogy a francia ipar szükségleteinek megfelelő szakképzettségűek esetében rugalmasan jár el a munkavállalási engedélyek kiadásakor. Franciaország nemzeti jogszabályaiban engedélyhez köti a magyar állampolgárok munkavállalását, nemcsak a csatlakozást követő két évre, de várhatóan az azt követő három évre is. A kutatók, diákok kivételt jelentenek a munkavállalási engedély megszerzésének kötelezettsége alól. A gyakornokokra vonatkozóan kétoldalú egyezmény is hatályban van.Belgium, Spanyolország, Görögország, Portugália. Olaszország és Luxemburg két évig tartja fenn a jelenlegi munkavállalási engedélyre épülő szabályozását.Norvégia könnyített piacra jutást helyezett kilátásba, várhatóan a dán-svéd modellhez hasonló intézkedéseket fognak alkalmazni.Izland hivatalosan nem nyilatkozott.Liechtenstein pedig – a többi EGT országhoz hasonlóan - Magyarország is részesévé teszi kvótarendszerének.
Figyelmeztetést adtak ki az egész országra zivatarveszély miatt

Figyelmeztetést adtak ki az egész országra zivatarveszély miatt

Pesti Srácok: Curtis testvérét is elfogták a rendőrök a Katzenbach-gyilkosság miatt

Pesti Srácok: Curtis testvérét is elfogták a rendőrök a Katzenbach-gyilkosság miatt

Magyar kerékpáros siker a Girón: Valter Attiláé a fehér trikó

Magyar kerékpáros siker a Girón: Valter Attiláé a fehér trikó