szerző:
Iványos Judit
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

Bármikor elnémulhat a Bumerángnak is otthont adó Neo FM, a Médiatanács már felmondta a szerződésüket. A rádió abban reménykedik, hogy a hatóság nem bonthatja fel velük a szerződést, mivel a tulajdonosok szerint védi őket a csődtörvény. Ha megszűnik a Neo FM, akkor a Class FM a médiatörvény szerint akár egyeduralkodóvá is válhat a piacon.

Még nem dőlt el, hogy mikor szűnik meg a Neo FM, egy jó pár hetes jogi procedúra várható. A Fidesz-közeli cégekhez közel álló, Nyerges Zsolt tujadonnában lévő Class FM monopolhelyzetben maradhat a piacon, mivel az új médiatörvényben nincsen olyan utalás, amely meghatározná, hogy hány kereskedelmi rádió uralja a frekvenciákat.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerdán bontotta fel a Neo FM rádiócsatornára vonatkozó frekvenciaszerződést, mert a csatornát üzemeltető cég a hétfői határidőig nem kezdte meg frekvenciadíj-tartozásainak törlesztését – jelentette be a Médiatanács szóvivője szerdán. A Neo FM-et működtető cég szerint a tanácsnak nincs joga felmondani a szerződést, mert a társaság csődvédelem alatt áll, illetve ideiglenes fizetési haladékot kapott.

Ütköző törvények közt

"Az adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós a fizetési haladék időtartama alatt tartozását nem egyenlíti ki” – így szabályozza a csődvédelmet az 1991-es csődtörvény. Erre hivatkozott szerdán a Neo FM fenntartója, amikor azt állította, hogy a Médiatanács jogszerűtlenül bontott szerződést a rádióval.

Viszont a médiahatóság nem a csődtörvényre, hanem a médiatörvényben szabályozott jogaira hivatkozva járt el, amikor azonnali hatállyal felmondta az állami tulajdonban álló országos frekvencia használatáról szóló, közte és a rádió között létrejött szerződést.

A Neo FM vezetői a csődvédelem bejelentésekor
©

A médiatörvény több paragrafusa is foglalkozik a szerződést megszegő szolgáltatokkal szembeni eljárásról, melyek alapján a médiahatóság akár már januárban is szerződést bonthatott volna a Neo FM működtetőjével. A rádió decemberről tartozik a tavalyi frekvenciadíjuk egy részével, az idei frekvenciadíjjal, a tavalyi árbevétel alapú díj idénre halasztott részleteivel és a 153 milliós bankgarancia felmutatásával – ez a Médiatanács szerint összesen 750 millió forintos kötelezettséget jelent. Márpedig a médiatörvény szerint a díjfizetés késedelme esetén a médiahatóság a szerződést harmincnapos határidővel felmondhatja. Továbbá amennyiben a médiaszolgáltató a médiaszolgáltatási díj bármely részének megfizetésével késedelembe esik, vagy a díjfizetést elmulasztja, a Médiatanács jogosult a hatósági szerződést akár tizenöt napos határidővel megszüntetni.

Ezekkel a rendelkezésekkel a Médiatanács eddig nem élt – közölték a hvg.hu-val a Médiatanács sajtószolgálatán. A médiatörvény ugyanakkor azt is kimondja, hogy súlyos és ismételt szerződésszegés esetén a Médiatanács akár azonnali hatállyal, türelmi idő nélkül is felmondhatja a szerződést, márpedig a díjfizetés több hónapos elmaradása ilyen súlyos törvényszegésnek minősül a 2010-es törvény szerint. A Médiatanács viszont ezzel a jogával sem élt, hónapokon keresztül elnézte a rádiónak a jogsértéseket.

Beelőzték a médiahatóságot

A Cégközlöny szerint a rádiót fenntartó FM1 Zrt. a bejelentés napján, június 18-án csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre, ezért a cégbíróság közleménye szerint "a bíróság további döntéséig ideiglenes fizetési haladék illeti meg". Ezt a közleményt a bíróság egy nappal a Médiatanács döntése előtt tette közzé, tehát a csődvédelem már élt, amikor a hatóság bejelentette a döntését. A csődtörvény márciusban hatályba lépett új rendelkezése szerint a csődvédelembe menekült cégek szerződéseit nem lehet felmondani, még akkor sem, ha jelentős összegekkel tartoznak.

A fizetési haladékra vonatkozóan a csödtörvény megszabja, hogy milyen kifizetések történhetnek meg a csődvéedelem alatt is - ezek közé tartózik többek között a közműdíj, a bérek és járulékok -, de a médiaszolgáltatási díj nem szerepel a felsorolásban, tehát ez fizetési haladékot jelenthet a Neo FM-nek. Hogy a Médiatanács a médiatörvény pontosan mely paragrafusa alapján mondta fel a szerződést a Neo FM tulajdonosaival, az sem a hatóság korábbi közleményeiből, sem az erre vonatkozó kérdéseinkre adott e-mailes válaszaikból nem derült ki, mindössze azt hangsúlyozták, hogy a csődtörvénytől függetlenül jogszerűen jártak el. (Cikkünk mgejelenésével egy időben került ki a médiahatóság honlapjára a Médiatanács Neo FM-ügyben született június 20-i határozata, melynek részleteiről az alábbi keretes írásban olvashat - a szerk.)

Egy évig leveleztek

A Neo FM már tavaly március óta gondban van azzal a bankgaranciával, amit még a 2009-es sugárzási szerződés megkötésekor magára vállalt – derül ki a médiahatóság honlapjára péntek délután felekrült határozat szövegéből (A bankgarancia alapvető feltétele a sugárzási engedélynek, ha a cég nem fizeti a frekvencia díjat, akkor a hatóság erről a bankszámláról érvényesítheti a jogait). Miután a Médiatanács a tartozásokat erről a számláról érvényesítette, a Neo FM tulajdonosai nem tudták pótolni a bankgarancia fogyó keretét és többször kértek haladékot a Médiatanácstól a garancia teljesítésére. A határozat szerint a Médiatanács 2011. június 11-ig teljesen lehívta a bankgaranciát, azóta a cég ezt nem tudta pótolni.

A hatóság az idei évben több alkalommal is hatósági eljárást indított a rádióval szemben és kérte a garanciát, amire a cég rendszerint haladékot kért, de a saját maga által megjelölt határidőket nem tudta betartani. Június 6-án a hatóság 12 havi részletfizetési kedvezményt adott a Neo-nak az 587 millió forintnyi tartózása megfizetésére, de feltételül szabta, hogy e hét hétfőig mutassa fel a 153 milliónyi bankgaranciát és fizesse be az első, 48 milliós részletet. Ezt követően a Neo FM tulajdonosai felajánlottak egy 483 milliós váltót, de a határozat szerint sem a váltót, sem annak másolatát nem küldték meg a Médiatanácsnak – amely saját értelmezése szerint ilyen értékpapírt el sem fogadhatna.

A hatóság a határozat szerint végül a bankgarancia hiánya – azaz a Médiatanács és a Neo FM közti szerződés megszegése –, és nem a frekvenciadíj fizetésének elmaradása miatt mondta fel a szerződést, amire a médiatörvény szerint joga van. Ezt a határozat szerint június 20-án mondta fel, viszont az FM1 Zrt. már egy nappal korábban csődvédelem alá került. Miután az ügyben a két törvény ütközik, várhatóan hosszú jogvita lesz a felek között, hogy szabályos volt-e az eljárás.

Mikor hallgat el a Bumeráng?

Arra a kérdésünkre, hogy miért pont most döntött így a hatóság, nem adtak egyértelmű választ. Leginkább a fokozatosság elvére hivatkoztak és arra, hogy a hatóság már többször adott haladékot, illetve részlettörlesztési lehetőséget a Bumerángnak is otthon adó rádiónak.

Bochkor Gábor - merre tartanak?
©

Elmondásuk szerint a Neo FM azért sugározhat tovább, mivel még hivatalosan a rádió nem kapta kézhez a határozatot, a Médiatanács nem tartaná „korrektnek”, ha úgy némulna el a rádió, hogy nincs aláírva a szerződés mindkét oldalról - mondta a Médiatanács munkatársa, csütörtökön.

Tóth András, az Antenna Hungária munkatársa megkeresésünkre azt mondta, hogy addig nem kapcsolják ki az adást, amíg nincsen hivatalos határozat és megvárják, hogy a Neo FM él-e a 30 napos felmondási idővel. Arra a kérdésünkre nem kívánt válaszolni, hogy van-e a rádiónak tartozása az Antenna Hungária felé.

Never ending sztori

A Sláger Rádió szintén kenyértörésig jutott a Médiatanács jogelődjével, az Országos Rádió és Televízió Testülettel. Az első három évben mialatt sugároztak, a Sláger nem tudta kitermelni a frekvenciacsomag használatáért ígért díjat. A cég 2001-ben nem fizette tovább a havidíjat, majd a frekvenciák használatáért felkínált összeget nem tudta átutalni az államkincstár számára. Az ORTT szerződésszegésre hivatkozva 2002. novemberében felbontotta a megkötött szerződést a Sláger Rádióval. Végül megegyeztek: a hatóság 70 százalékkal csökkentette a rádió által fizetendő díjakat, cserébe pedig 5 évvel (2009-ig) hosszabbította meg a Sláger koncesszióját.

A médiahatóság az elmúlt másfél évben többször szabott ki büntetést a Neo FM rádió jogszabálysértései miatt. 2011 júniusában, 5,5 millió forint megfizetésére kötelezte a hatóság a rádiót, mivel novemberi és decemberi műsoraiban kevesebb hírműsort adott a szerződésben vállaltnál. 2011 januárjában 20 milliós bírságot szabtak ki a Neo FM-nek, azért, mert túllépték a reklámsugárzás megengedett mennyiségét és kevés hírt közvetítettek. 2010 decemberében ugyancsak reklámidő túllépése miatt kapott 25 millió forintos büntetést a rádió.

Monopol helyzetben a Class FM?

Egyeduralkodóvá válhat a Class FM, ha végleg elnémul a Neo FM – mondta a hvg.hu-nak Polyák Gábor médiajogász. A 2010-es médiatörvényben ugyanis nincs utalás arra, hogy hány országos kereskedelmi rádiónak kell lennie az éterben.

A korábbi, még 1996-ban elfogadott médiatörvény – melyet az új médiatörvény hatályon kívül helyezett –, leszögezte, hogy a Danubius sávja mellett a hatóság köteles megpályáztatni a 87,5-108,0 MHz frekvenciasávba egy másik rádiót is, amit később a Sláger Rádió szerzett meg. Úgy tűnik tehát, hogy nincs törvényi akadálya annak, hogy a Class FM monopolhelyzetbe kerüljön - mondta a hvg.hu-nak Polyák Gábor médiajogász.

Nyerges Zsolt - csak egy maradhat?
©

A független Kantar Média Kft. (KM) adatai szerint a jobboldali kötődésűnek tartott Class FM-et már a 2009-es novemberi induláskor – az MSZP-s támogatású Bajnai-kormány idején – előnyben részesítette az állami szféra. A költési arányokat mutató listaáron számolva a 75 százalékos országos lefedettséggel bíró rádió az első két hónapban kevesebb reklámot szerzett meg, mint a Neo FM, ám ebből 23 százalék volt az állami szféra hirdetéseinek aránya, szemben a Neóval, ahol az állami reklámok aránya csak 2,8 százalékot tett ki.

A kormányváltást is hozó 2010-es évben valamelyest zárult az olló a két országos rádió között: az összes reklámbevételen belül a Classnál 8,6, a Neónál 3,4 százalék volt az állami hirdetések aránya a KM adatai szerint. Idén az állami intézmények és vállalatok már egyetlen fillért sem reklámoztak a Neo FM-en.

A Közgép nevű építőipari céget is vezető Nyerges Zsolt többségi tulajdonában lévő rádió, a Class FM tehát egyeduralkodóként tarolhat a hirdetések bevételével az országos piacon. (A Class és az állami vállalatok viszonyáról, a rádió által megszerzett állami kampány- és reklámköltéskeről itt olvashat részletesebben.)

Érdekesnek találta cikkünket?
Legyen HVG pártoló tag!

A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Tagjainknak heti exkluzív hírlevelet küldünk, rendezvényeket kínálunk, a könyveinkre és egyéb termékeinkre pedig komoly kedvezményt adunk. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! „Amikor annyira eluralkodik a mindennapi életünkön a virtualitás, üdítő igazi emberi kapcsolatokat építeni.”
K. Erna – Pártoló tag


„Régóta olvasom a HVG-t és cikkei között mindennap találok érdekfeszítőt!”
H. Szabolcs - Támogató
Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz, és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
MTI Vállalkozás

Médiatanács: jogszerű volt a Neo FM szerződésének felmondása

A Médiatanács szóvivője levélben tájékoztatta a Neo FM vezérigazgatóját arról, hogy a hatóság tegnapi döntése mind a cég által felajánlott váltó, mind a társaságot érintő csődvédelem tekintetében jogszerű volt - közölte csütörtökön az MTI-vel a hatóság szóvivője. Kiricsi Karola szerint a levélben cáfolják a csatornát működtető vállalkozás vezetőinek állítását, miszerint a médiatanács nem mondhatta volna fel a társaság médiaszolgáltatási szerződését.

hvg.hu Vállalkozás

Bajban még egy rádió: csődvédelmet kért a Neo FM

Csődvédelmet kért cégére a Neo FM rádiót üzemeltető FM1 Zrt., mert állami hirdetések híján nem tudják fenntartani magukat. Az NMHH azt közölte: a Médiatanács ma éjfélig várja, hogy a Neo FM tulajdonosai "élnek-e a hatóság által felajánlott mentőcsomaggal".

hvg.hu Itthon

Elnémulhat a Bumeráng: felmondták a Neo FM szerződését

Felbontotta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Neo FM rádiócsatornára vonatkozó frekvenciaszerződést, mert a csatornát üzemeltető cég a hétfői határidőig nem kezdte meg frekvenciadíj-tartozásainak törlesztését – jelentette be a Médiatanács szóvivője szerdán. A Neo FM-et működtető cég szerint a tanácsnak nincs joga felmondania a szerződést, mert a társaság csődvédelem alatt áll, illetve ideiglenes fizetési haladékot kapott.

M. László Ferenc Itthon

Nagyon szereti a Nyerges-közeli rádiókat a Szerencsejáték Zrt.

A kormányzati kampánypénzek és állami cégek rádiós reklámköltéseinek közel fele a fideszesként elkönyvelt nagyvállalkozó, Nyerges Zsolt rádiójához, a Class FM-hez folyik be már a második éve. A legnagyobb állami reklámozó, a Szerencsejáték Zrt. rádiós reklámkiadásainak 82 százalékát, 580 millió forintot költött tavaly a Danubius egykori frekvenciáján sugárzó rádióra. Közben a vetélytárs, a Székely Gábor volt SZDSZ-es politikus tulajdonába került Neo FM nagy bajban van, ha nem rendezi a díjtartozásait a Médiatanács felé, napokon belül lekapcsolhatják. A Sláger utódja idén egyetlen fillér állami reklámpénzt nem kapott. Közben a médiahatóság teljesen átírta a 2009-ben politikai botrányok közepette készült szerződést a két rádióval, jelentősen csökkentve a fizetendő éves díjukat.

MTI/hvg.hu Itthon

Neo FM: nincs joga felmondani a szerződést a Médiatanácsnak

Az FM1 Zrt csődvédelem alatt áll, valamint ideiglenes fizetési haladékot kapott, így a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának nincs joga felmondania a társaság médiaszolgáltatási szerződését – így reagált szerda délután a Neo FM-et üzemeltető társaság a Médiatanács szerda délelőtti döntésére.

A közös költség is drágulhat a lakástakarékok kinyírása miatt

A közös költség is drágulhat a lakástakarékok kinyírása miatt

Elképesztő őrület! Hajdú Péter is tanácsot ad Orbán Viktornak!

Elképesztő őrület! Hajdú Péter is tanácsot ad Orbán Viktornak!

A nap videója: kicentizett száguldás fák és házak között

A nap videója: kicentizett száguldás fák és házak között

Most érdemes bedobni azt a pokrócot, ami jól jön majd, ha elakadunk télen

Most érdemes bedobni azt a pokrócot, ami jól jön majd, ha elakadunk télen

Videó: A hentessegéd a futószalagra vizelt, 23 tonna sertéshúst kellett megsemmisíteni

Videó: A hentessegéd a futószalagra vizelt, 23 tonna sertéshúst kellett megsemmisíteni

Rákkeltő anyagok a Dunában: a Nemzeti Közműveknek kellene lépnie

Rákkeltő anyagok a Dunában: a Nemzeti Közműveknek kellene lépnie