Tetszett a cikk?

Az elmúlt több mint fél év során engem és családomat a bulvársajtó és egyes magukat mértéktartónak valló napilapok részéről ért sorozatos támadások miatt az alábbiak közlését tartom szükségesnek.

Minden olyan sajtóorgánum, amely sértő, lealacsonyító vagy hazug tényállításaival, magánéletem féligazságokon alapuló támadásaival a személyemet, jóhírnevemet és becsületemet megsértette, számolhat azzal, hogy mind az elmúlt idők során elkövetett, mind a jövőben hasonló szellemben írandó "cikkeik" nyomán elégtételt követelek.

Ezért személyhez fűződő jogaim sérelme miatt kénytelen voltam (eddig több esetben) és leszek polgári jogi és egyes cikkek szerzői ellen büntetőjogi eszközökkel fellépni.

Okulva a közelmúlt neves és elismert művészeinek személyüket méltatlanul sértő, megalázó és becsületükbe gázoló sajtóperek eredményeiből, arra az elhatározásra jutottam, hogy mind a magam és családom, mind pedig az újságíró szakma védelme érdekében - a további szennyáradatot megelőzendő - megteszem a szükséges jogi lépéseket. Bízom abban, hogy a hasonló helyzetben lévő és a velem azonosan gondolkodó kollégákban, művészekben és közéleti személyiségekben követőkre találok.

Megítélésem szerint a mai Magyarországon ezen sajtóorgánumokat nem lehet más módon eltéríteni az általuk választott, bulvár újságírásnak csak jóindulattal nevezhető útról, ezért az általam indítandó polgári és magánvádas büntetőeljárásokat mindaddig folytatni fogom, amíg ezen médiumok és képviselőik jobb belátásra nem térnek, és fel nem hagynak a további jogsértésekkel.

Csisztu Zsuzsa

A Pride felvonulás nézői közé hajtott egy autós Floridában

A Pride felvonulás nézői közé hajtott egy autós Floridában

Verstappen indul az élről a Francia Nagydíjon

Verstappen indul az élről a Francia Nagydíjon

Ákos keze alól került ki az Eucharisztikus Kongresszus himnusza

Ákos keze alól került ki az Eucharisztikus Kongresszus himnusza