Rainer M. János, az 1956-os Intézet főigazgatója egyetért Schmidt Máriával: véget kell vetni a tudományfinanszírozás egészségtelen gyakorlatának a jelenkor-történeti kutatás terén. Még nem késő, a 2009-es költségvetésben erre módot lehet találni – írja szerkesztőségünkhöz intézett levelében. A levelet az alábbiakban közöljük, és csatoljuk a Hiller Istvánhoz a mai nappal küldött levelét.


„Megjegyzés Schmidt Mária nyílt leveléhez

2009. szeptember 15-én kelt, Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez intézett levelében a Terror Háza, a XX. Század és XXI. Intézet főigazgatója felidézte azt a 2008. nyári találkozót, amelyen rajta és a miniszteren kívül Földes Györggyel, a Politikatörténeti Intézet igazgatójával együtt magam is részt vettem. Schmidt Mária levelének csupán egyetlen, de nézetem szerint döntő mozzanatához szeretnék hozzászólni. Hiller miniszter úr a szóban forgó alkalommal ugyanis nemcsak azt kérte, hogy az intézetek „nyújtsák be program- és kutatási terveiket”, hanem írják le az intézetek hosszú távú finanszírozására vonatkozó elgondolásaikat is. Kérte ezt pontosan azért, ahogyan Schmidt Mária levelében írja, hogy véget vessen a tudományfinanszírozás egészségtelen gyakorlatának – legalábbis a jelenkor-történeti kutatás területén. A találkozó indítékát valóban a XX. és XXI. Század Intézetek állami támogatásának akkor már hosszú évek óta tartó szünetelése képezte. A meghívottak – így magam is – egyetértettek abban, hogy ezt a méltánytalan helyzetet fel kell számolni. Ha ez nem történt meg, akkor Schmidt Máriának igaza van, és jogos igénye továbbra is fennáll.

Rainer M.János
© Túry Gergely
Az 1956-os Intézet 2008 szeptemberében nem csupán a 2008-2011-es időszakra vonatkozó terveit küldte meg Hiller István miniszternek, hanem a távlatos támogatásról szóló elgondolást is. Ebben a feljegyzésben – amelyet teljes terjedelmében mellékelek [és amelyet csatolunk. Aszerk.] – a következőket írtam erről: „Véleményem szerint mindhárom közalapítványt [az eddig említetteken túl a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékmúzeumért is], valamint a Politikatörténeti Intézetet a Köztársaság kormányának az eddigi rendben, továbbra is támogatnia kell. Az elmúlt hat év gyakorlatával szemben a támogatásnak ki kellene terjednie a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány valamennyi intézményére – vagyis nem csupán a Terror Házára, hanem a XX. (és XXI.) Század Intézetre is. Helyesnek tartanám, ha ezek az intézmények visszanyernék saját önálló „sorukat” az állami költségvetésben.” Miután valamennyit a Köztársaság kormánya alapította, méltó és igazságos, ha gondoskodik róluk, amennyiben alapító okirataikban foglalt közfeladataikat ellátják és azokra továbbra is szükség van. Úgy gondolom, hogy ez az igény a jelenkortörténet vonatkozásában fennáll. Hiller István minisztertől választ mi sem kaptunk, de egy személyes találkozás alkalmával jelezte: a feljegyzéseket megkapta, s a bennük foglaltakkal egyetért. A gyakorlat megváltoztatására még most, a 2009-es költségvetés összeállítása során is megvan a lehetőség.

Budapest, 2009. szeptember 23.

Rainer M. János

főigazgató, 1956-os Intézet"

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények! Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Szombaton elvitték a nagy pénzt az ötösön, ez történt a hatoslottó sorsolásán

Szombaton elvitték a nagy pénzt az ötösön, ez történt a hatoslottó sorsolásán

A félelem legyőzésére hívott fel a pápa

A félelem legyőzésére hívott fel a pápa

A vérontás megállítását sürgette e pápa Urbi et Orbi üzenetében

A vérontás megállítását sürgette e pápa Urbi et Orbi üzenetében

Családi dráma Forráskúton

Családi dráma Forráskúton

Változékony idő várható

Változékony idő várható

Sri Lanka – két nap kényszerszünet

Sri Lanka – két nap kényszerszünet