Fürjes Judit
Fürjes Judit

Magyarországon teljes lendülettel folytatódnak az előkészületek a soros elnökséggel járó feladatok magas színvonalú ellátására – mutatott rá Győri Enikő, EU ügyekért felelős államtitkár, és cáfolta Göncz Kinga értesüléseit, miszerint Brüsszelben fenntartásaiknak adtak volna hangot a magyar kormány felkészültségét illetően.

hvg.hu: Göncz Kinga a napokban úgy nyilatkozott: Brüsszelben kétségek merültek fel, hogy a magyar kormány képes lesz-e betölteni az Unió soros elnöki tisztét jövő év januárjától. Igaz, forrásait konkrétan nem jelölte meg.

Győri Enikő: Természetesen a kormány képes lesz ellátni az elnökséggel járó feladatokat, Brüsszelből sem kaptunk olyan jelzéseket, miszerint kétségeiket fejezték volna ki kormányunk felkészültségét illetően. A jó eredmény eléréséhez mindenesetre fontos lenne a magyar politikai erők együttműködése. Veszélyeztetheti a sikert, ha egyesek azt terjesztik, hogy nem tudunk majd megfelelni a feladatnak.

hvg.hu: Mik lesznek a kormány feladatai, úgy is mint soros elnöknek?

Gy. E.: A soros elnökségnek az EU jogalkotó szervét, a Tanácsot kell működtetnie a jövő év első felében. Többek között megszervezi a Tanács és az alatta működő munkacsoportok üléseit, összeállítja napirendjüket, összehívja és levezeti az üléseket. A helyszín elsősorban Brüsszel, illetve Luxemburg, ám az informális üléseket Magyarországon tartják.

Győri Enikő

Az elnökségnek fontos kompromisszum- és konszenzuskereső feladatai vannak (azaz „honest brokerként” kell eljárnia). Szem előtt kell tartania az Unió mind a 27 tagállamának érdekeit, ugyanakkor arra kell törekednie, hogy a napirenden levő kérdéseket minél hamarabb megoldja és lezárja.

A „mi hat hónapunk” alatt is erősíteni akarjuk az Uniót, hiszen a közösség súlyos kihívásokkal kénytelen szembenézni. Az új, tízéves gazdasági stratégiát, az Európa 2020-at magyar vezetéssel indítjuk be. Tisztában vagyunk azzal, hogy az eddiginél jóval hatékonyabban kell összehangolni a tagországok gazdaságpolitikáját. Útjára indítjuk az úgynevezett „európai szemesztert”, amelynek keretében az egyes tagállamok költségvetési terveiket még a hazai parlamenti jóváhagyás előtt ismertetik a többiekkel. A nemzeti gazdasági programokat a mi terminusunk alatt értékelik, illetve fogadják el, és ez a téma is nagy hangsúlyt kap a Tanács márciusi ülésén.

Az EU-tagállamok zászlói
©

Fontos számunkra, hogy a Bizottság előreláthatólag novemberben publikálja vitaindító anyagát a közös agrárpolitikáról, a KAP-ról. Jó lenne, ha az eltérő álláspontokat a Tanácsban még ideje korán egyeztetni lehetne, akkor még a magyar elnökség égisze alatt lehetne meghatározni az agrárpolitika prioritásait. Előbbre akarunk lépni az egységes uniós energiapolitika megteremtése terén is: várhatóan a magyar elnökség alatt fogadják el a tagországok a középtávú, 2020-ig szóló energiastratégiát és cselekvési programot. Februárban az állam- és kormányfők az energiabiztonságról tanácskoznak majd Brüsszelben. Arra törekszünk, hogy márciusban megszülessen az Unió középtávú energiastratégiája. Ha e sokrétű munkát jól csináljuk, hírünk javul a világban, és ami még fontosabb, érdekérvényesítő képességünk hatékonyabb lesz.

hvg.hu: Mindez szépen hangzik. Ám a magyar kormányra jövőre súlyos feladatok várnak, többek között új alkotmányt akar kidolgozni 2011 tavaszáig, s előbbre lépnie az ellátó rendszerek átalakításában is. Hogyan tud az amúgy is túlterhelt közigazgatás az EU-elnökséggel kapcsolatos elvárásoknak is megfelelni?

Gy.E.: Nagyon bízom abban, hogy a kormány, illetve a közigazgatás a bokros belpolitikai teendők mellett is állja majd a sarat. Az elnökségi felkészüléssel járó többletfeladatok megfelelő szintű ellátása érdekében a tárcáknak lehetőségük volt létszámukat növelni a magyar EU-elnökség végéig. A tárcák a rendelkezésükre álló státuszok legnagyobb részét már feltöltötték, szinte mindenhol felállt az EU-elnökségi feladatok ellátására szakosodott apparátus. Nekik nem kell foglalkozniuk a közigazgatásban egyébként jelentkező tömérdek, nagy horderejű feladattal. Az uniós elnökség kifogástalan ellátása ugyanis nemzeti érdek, abszolút prioritás az ország számára.

hvg.hu: Miként halad ennek az apparátusnak a felkészítése? Egyáltalán, mekkora apparátust foglalkoztat az elnökség? Mibe kerül ez az adófizetőknek?

Gy.E.: Az elnökségi feladatokat ellátó, közel 720-750 tisztviselő felkészítése 2008 ősze óta folyik, az Államreform Operatív Program uniós forrásaiból, részben tagállami kormányközi megállapodások keretében. Ennek költsége tehát nem a magyar államkasszát terheli. A tisztviselők nyelvi és szakmai képzése nagyrészt lezárult, hátra van még az elnökségi szerepkörrel összefüggő tanácsi képzés és a döntéshozatalhoz kapcsolódó készségek fejlesztését célzó úgynevezett EU-integrált képzés. Emellett hamarosan megkezdődik a miniszterek és érintett államtitkárok felkészítése is az Európai Unió Tanácsa elnöki feladataira.

hvg.hu: A magyar elnökség időszakára esik az újabb hétéves uniós költségvetés összeállítása. A 2013 és 2020 közötti pénzügyi terv kialakítása folyamán milyen szempontokat vesznek figyelembe, és mekkora befolyása lesz a magyar félnek?

Gy.E.: Azzal kezdeném, hogy az se biztos, hogy egyáltalán hétéves lesz a költségvetési időszak. Felmerült már ötéves, illetve tízéves keret is, félidei felülvizsgálattal. Tehát a költségvetéssel kapcsolatos alapvetőbb kérdések is nyitva vannak, így azt hiszem, jó stratégiával igenis képesek lehetünk érdekeinket érvényesíteni. Jó lenne, ha már a magyar elnökség idején megindulna a vita. A kezdő lépést a Bizottság teszi majd, amikor várhatóan a jövő tavasszal publikálja javaslatait. Az biztos, hogy mi, elnökségként a munkát csak megkezdjük, a vita vezetése továbbszáll a lengyel és a dán elnökségre.

Tartalmi szempontból alapvetőnek tartjuk, hogy alulról épüljön fel a büdzsé, azaz először azt szabjuk meg, hogy az egyes közös politikák valóra váltása mennyi pénzt igényel, és ebből álljon össze a végső összeg. Ugyanis ha az utóbbiból indulunk ki, vagyis felülről lefelé haladunk, akkor előbb-utóbb a maradványelv fog érvényesülni, az pedig akadályozná a célok elérését. Természetesen az sem titok, hogy célunk az olyan hagyományos közösségi politikák, mint az agrárpolitika és a kohéziós politika megőrzése.

[[ Oldaltörés (Folytatás) ]]

hvg.hu: Apropó, lesz-e lehetőség a magyar érdekek nyomatékosabb érvényesítésére ez alatt a fél év alatt?

Gy.E.: Az EU-elnökséget ellátó tagállamok féléves programjának elsősorban az aktuális uniós napirendet kell követnie, vagyis az elsődleges feladat a folyamatban levő jogalkotási és egyéb tanácsi döntést igénylő ügyek továbbvitele. Bár az egyes ülések napirendjét valóban a soros elnök határozza meg, óvatosan kell bánni az egyértelműen nemzeti érdekeket képviselő kezdeményezések megjelenítésével. Soros elnökként a 27 tagállam közös érdekeit kell keresnünk és képviselnünk, mindeközben természetesen nem szem elől tévesztve sajátjainkat sem. Könnyíti helyzetünket, hogy céljaink és az EU céljai egybeesnek.

Néhány résztvevő a februári EU-csúcson: Merkel, Papandreou, Sarkozy és Van Rompuy
©

A gazdaságpolitikákat egyfelől a koordináció erősítésével, másfelől a tagállamok közötti egyenlő elbánás elvének tiszteletben tartásával hangoljuk össze – az eddiginél sokkal jobban. Mindezen túl lényegi témának szánjuk a munkahelyteremtést, és ahhoz kapcsolódva a gyermekszegénység, a társadalmi felzárkóztatás, ezen belül a roma kérdés európai szintű megoldását, a kis- és középvállalatok fokozott támogatását. Nem maradhat ki a prioritások közül a sajátos magyar elem, a víz, tehát a vízminőség és a vízkészletek megőrzése a következő nemzedékek számára. Foglalkozni kívánunk a kulturális sokszínűséggel is, amely része az évszázados európai kulturális örökségnek. Ennek az örökségnek a megőrzését célzó civil kezdeményezések támogatását szeretnénk elősegíteni a már meglévő uniós politikák kínálta eszközök mozgósításával.

hvg.hu: Nem várhatók-e hatásköri viták az Európai Tanács állandó elnöke, Herman Van Rompuy és a magyar kormányfő között, annál is inkább, mert korábban, a Lisszaboni Szerződés életbe lépéséig a mindenkori elnökséget adó ország miniszterelnökének a mainál jóval nagyobb hatásköre volt. Mekkora mozgástere lesz Orbán Viktornak az európai ügyek tekintetében?

Gy.E.: Az Európai Tanács valóban jó néhány politikai feladatot átvett a soros elnökségtől. A soros elnökség eredményessége azonban nagyban meghatározza az Európai Tanács sikerességét is. A szoros kapcsolat miatt alapvető a folyamatos együttműködés a soros elnökség, az Európai Tanács állandó elnöke, illetve az Európai Bizottság elnöke között.

A gödöllői Grassalkovich-kastély: itt tartanak egy sor miniszteri találkozót
©

Az Unió napi szakmai, döntéshozatali munkájának ellátásáért felelős soros elnökséget továbbra is az adott ország kormányfője, januártól tehát Orbán Viktor képviseli mind a többi tagállammal, mind az uniós intézményekkel szemben. Ugyanígy neki kell majd bemutatnia a féléves magyar elnökségi programot az Európai Parlamentben, 2011 januárjában, illetve számot adnia a plénum előtt az elnökség eredményeiről jövő júniusban. Az állam- és kormányfők üléseinek is meghatározó napirendi pontját képezi a soros elnökség miniszterelnökének beszámolója a miniszteri tanácsok tevékenységéről.

Magyarország sempontjából különösen fontos lesz a 2011. májusban sorra kerülő Keleti Partnerség csúcstalálkozó. Ennek mi leszünk a házigazdái, és ez Orbán Viktornak még fontosabb szerepkört ad majd. A Keleti Partnerség elsősorban konkrét projekteket jelent, gazdasági-energetikai együttműködéstől az oktatási partnerségen át a szabad mozgás megkönnyítéséig. Napirenden lesz a Duna régió-stratégia is, Közép-Európa, illetve a Duna-medence államainak átfogó fejlesztési programja, beleértve a térség legfontosabb energetikai, infrastrukturális és környezetvédelmi beruházásait.

Legyen HVG pártoló tag!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
2000 bálnát ölhetnek le Izlandon

2000 bálnát ölhetnek le Izlandon

Videó: Akkora szél van Bariban, hogy kifújt a strandra egy teherhajót

Videó: Akkora szél van Bariban, hogy kifújt a strandra egy teherhajót

Megint tanácskozáson járt Palkovics az MTA-n

Megint tanácskozáson járt Palkovics az MTA-n

Üres volt a szökött rab pisztolya

Üres volt a szökött rab pisztolya

Muskátlit rabolt, fegyház várja

Muskátlit rabolt, fegyház várja

Újra betiltatnák az iPhone-okat Amerikában

Újra betiltatnák az iPhone-okat Amerikában