Nem gondoltuk volna, hogy Orbán Viktor egyszer még migránsokkal dicsekszik

Hamvay Péter

3 perc

2019.10.18. 14:00

2019.10.18. 14:10

A Türk Tanács bakui ülésének emlékezetes momentuma volt, amikor a kormányfő ezt mondta: „Magyarországon vannak kipcsakok, sok magyarban van kipcsak vér, van önkormányzatuk és Nazarbajev elnök úr a mindenkori elnöke a magyar kipcsak törzseknek is.”

Ha hiszik, ha nem, Orbán Viktor fenti állításainak a fele igaz – bár a kipcsak népnév idehaza nemigen ismert. A kipcsakok nem mások, mint a kunok, akiket egy sikertelen kísérlet után IV. Béla telepített be a tatárjárás után 1246-ban a Duna-Tisza közére. A miniszterelnök két dologban azonban tévedett, hazudott, csúsztatott.

Nem élnek kunok(kipcsakok) Magyarországon, és nincs is önkormányzatuk. Ugyanis a magyar királyság asszimilálta a kunokat. Hosszú és nem erőszakos folyamat volt ez, a kunok jelentős része még a török hódoltság idején, a 16. században is megőrizte függetlenségét és számos előjogát. Szabad emberek voltak, saját elöljárókkal, az adózást katonáskodással váltották meg, valószínűleg a nyelvüket is megőrizték még ebben az időben, ugyanis a reformáció idején a Miatyánkot az ő nyelvükre is lefordították.

A törökdúlás azonban épp a kun szállásterületeket érintette a leginkább, így sokan elmenekültek, elpusztultak közülük, de a végzetes csapást a Habsburg császár, I. Lipót mérte rájuk, amikor eltörölte a előjogaikat, és eladta a Jászkunságot a Német Lovagrendnek. 

„Aligha vitatható, hogy a 17-18. század fordulóján, ha nem is beszélték már a kun nyelvet, még elevenen élhetett lakosság kun származástudata”

állapította meg egyik tanulmányában a témával foglalkozó Szilágyi Miklós. A török után ugyanis a kun lakosság zöme visszatért otthonába, ezt bizonyítják a szerző szerint a kun eredetű földrajzi nevek és tájszavak, és az is, hogy széles társadalmi mozgalom indult, hogy visszavásárolhassák korábbi kiváltságaikat, ez volt a redemptio. Több év alatt, jórészt kölcsönökből sikerült összeszedni a horribilis, 575 ezer forintos összeget, és 1745-ben vissza is nyerték előjogaikat.