Bisnode
Bisnode
Tetszett a cikk?

Idén október 1-től változás áll be a nyilvános cégadatok megismerhetősége terén. Ezek az információk nagyban meghatározzák az üzleti transzparenciát. Az ismeretekhez ezek után is hozzá lehet majd jutni, de korlátozásokkal kell számolni.

A cégek adatai eddig korlátozás nélkül használható online felületen voltak hozzáférhetők az Igazságügy Minisztérium által gondozott adatbázisokban. Október 1-től azonban az ingyenes elektronikus cégkivonat helyét az úgynevezett online valósidejű céginformáció veszi át. Az egyik lényeges különbség az eddig megszokotthoz képest, hogy módosul a térítésmentesen lekérdezhető cégadatok köre, ráadásul az adatigénylőnek a jövőben ezek megtekintése csak akkor válik lehetővé, ha a személyazonosságát is igazolja. Fontos változás még, hogy az adatigénylés csak korlátozott számban lesz lehetséges.

A vonatkozó jogszabály módosításával – a már említett új, személyazonosítási követelmény teljesítése után – csak úgy, mint eddig, térítésmentesen lesz megtekinthető az adott vállalkozás neve, székhelye, cégjegyzékszáma, esetleges európai egyedi azonosítója, főtevékenysége, képviseletére jogosult személyek adatai. Ezek mellett ingyenesen lekérdezhetők a végelszámolásra, felszámolásra vagy kényszertörlésre vonatkozó információk is.

Nehezebb lesz viszont megtudni, hogy például a főtevékenysége mellett milyen egyéb tevékenységei vannak, mekkora a jegyzett tőkéje, kik a felügyelő bizottságának tagjai vagy éppen azt, hogy milyen tulajdonosi kör áll mögötte, illetve milyen cégháló részét képezi.

A változásokkal kapcsolatban felmerülnek az átláthatósággal kapcsolatos szempontok, hiszen a jogszabály mindenképpen korlátozza az eddig elérhető adatokhoz való hozzáférést, akár azzal, hogy egy adott időszakban (hónapban) csak bizonyos számú lekérdezést tesz lehetővé, akár azzal, hogy a vállalat mélyebb megismerését lehetővé tévő információk közreadását díjkötelessé teszi.

Korlátozások ide vagy oda, az üzleti szféra nehezen engedheti meg magának, hogy lemondjon a piacon működő, akár partneri, akár versenytársi pozícióban lévő cégek folyamatos monitorozásáról. Mindkét esetben kulcsfontosságú ugyanis, hogy egy vállalkozás ne csak a saját helyzetével, hanem a külső szereplőkével is tisztában legyen. Ennek nem csak a saját, pillanatnyi üzleti kockázat csökkentése, hanem a stratégiai tervezés szempontjából is kiemelt jelentősége van. Gondoljunk csak bele, hogy mennyivel más versenyhelyzetet jelent, ha a konkurens vállalat tulajdonosi struktúrájában jelentős változás következik be, például belép vagy éppen kiszáll egy tőkeerős befektető.

Egy vállalatnak tehát mindenképpen megéri, hogy tájékozódjon a többi szereplő jogi státuszáról, piaci magatartásáról, mérlegadatairól vagy éppen fizetési moráljáról, referenciáiról. Sőt, ennél szélesebb kitekintéssel kell élni, mert az is fontos ismeret lehet, hogy a versenytársunk vagy éppen partnerünk más vállalkozásokkal való – akár beszállítói, akár megrendelői – együttműködése mennyire erősíti vagy gyengíti a helyzetét, közvetve pedig a saját cégünkét is.

Az üzleti tervezéshez elengedhetetlen, minden tekintetben szükséges piaci adatok eddig sem álltak rendelkezésre az állami cégadatbázisokban, ezért számos információért egyéb forrásokat kellett felkeresni. Ez a jövőben sem változik, de hasznosságuk, sőt, szükségességük annyira megkérdőjelezhetetlen, hogy egy vállalatnak mindenképpen kisebb kiadás ezeket az erre specializálódott szolgáltatóktól pénzért beszerezni, mint megpróbálni ezen spórolni.

Ha nem tudjuk, hogy a partnerünk például fizetőképes-e, nem vagyunk tisztában azzal, hogy a megrendeléseit milyen biztonsággal teljesíti, ha nem tudjuk azt, hogy a vállalt kötelezettségét képes-e teljesíteni, akkor lényegében fejest ugrunk a sötétségbe.

A piac egyéb szereplőiről gyűjtött, rendszerezett, elemzett adatok alapján optimalizálható a belső működés. Ez a tevékenység a fejlesztéstől a termékelőállításon vagy a szolgáltatásnyújtáson át a logisztikai tervezésig, HR-ig vagy akár éppen marketingstratégiáig nyúlóan adhat feladatokat, de meghatározhatja a megoldások mikéntjét is.

Kiemelten fontos információ, hogy a cég, amellyel üzleti kapcsolatba lépünk, milyen pénzügyi mutatókkal rendelkezik. Ez az ismeret megszerezhető, de nem minden adat áll rendelkezésre automatikusan. A kormányzati adatbázisokban megtalálhatók a cégek éves beszámolói (e-beszámoló), ezek adnak bizonyos támpontot a vizsgálni kívánt vállalkozás pénzügyi helyzetéről. Azért csak bizonyos támpontot, mert ezek az összesítések legaktuálisabb esetben is az előző üzleti év lezárt állapotát tükrözik; ettől függetlenül – ha a korábbi beszámolók is rendelkezésre állnak – megfelelők a tendenciák bemutatására. A beszámolóban megtalálható a mérleg, amely a vállalkozás vagyoni helyzetéről ad információt, valamint az eredmény-kimutatás is, amely értelemszerűen a vállalkozás eredményét mutatja az adott üzleti évre vonatkozóan. A beszámolóban lévő adatokból azonban egyéb, a cégünk számára fontos számok is kinyerhetők. Ezek közül az egyik legfontosabb a likviditási ráta. Ez első megközelítésben úgy áll elő, hogy a cég forgóeszköz állományát elosztjuk a rövid távú kötelezettségekével. Ha az így kapott érték nagyobb egynél, akkor az kedvező. Bár ez a módszer egy adott időpillanatot rögzít, de létezik dinamikus ráta is, amely az adott működéshez kapcsolódó pénzeszközöket osztja el az átlagos rövid távú kötelezettségekkel.

De nem csak a nyilvánosan hozzáférhető adatok jönnek jól, ha egy vállalkozással kapcsolatba akarunk lépni, hanem azok is, amelyek után egy kicsit nyomozni kell. A kiszemelt partner piaci magatartásáról nem csak a jogi státuszára vagy a pénzügyi eredményeire vonatkozó adatok utalnak, hanem az is, hogy a vele korábban együttműködők milyen tapasztalatokat szereztek. Szinte magától értetődő, hogy egy vállalkozás nem titkolja a korábbi, sikeres referenciáit, sőt, akár azt is közzé teszi, hogy mely egyéb céggel és milyen projektekben működött vagy működik együtt. Érdemes ezeket felkeresni és érdeklődni egy kicsit a kiszemelt partnerről. Az így megkeresett vállalkozások bár nem kötelesek válaszolni a kérdésekre, üzleti titkokat pedig nyilvánvalóan nem fognak elárulni, hosszútávon mégis minden résztvevőnek haszna lesz belőle, ha a szereplők szerződési fegyelméről rendelkezik információval.

 

Céginformáció jogtiszta forrásból- egy gombnyomásra

Október 1-től a céginformáció elérését illetően változások lépnek életbe, ugyanakkor a hosszú távon stabil üzletmenet megtervezéséhez ezidáig is külső szolgáltatók, mint a Bisnode Magyarország Kft. álltak a vállalkozások rendelkezésére. Azon cégvezetők, akik vállalkozásuk nyereséges működését szeretnék bebiztosítani, előzetes kockázatossági vizsgálatokat végeznek potenciális partnereikkel kapcsolatosan preventív jelleggel. Erre azért van szükség, hogy előre kiküszöbölhetők legyenek azok a vállalkozások, akiknek megkérdőjelezhető a tulajdonosi hátterük, nem megfelelők a pénzügyi mutatóik vagy esetleg az adott cég ellen, annak működését befolyásoló negatív esemény van folyamatban.

A Bisnode Magyarország Kft. rendszerességgel nagy mennyiségű nyers adatot dolgoz fel különböző adatszolgáltatótól, állami intézményektől, hivatalos szervektől (úgy, mint Igazságügyi Minisztérium adatai, cégbíróság bejegyzései, NAV és más hatóságok adatai), vagy akár cégektől közvetlenül. Az adatok feldolgozásának eredményeképp a Bisnode PartnerControl üzleti információs rendszerében elérhető az összes magyar társas vállalkozás, egyéni vállalkozó, kormányzati és nonprofit szervezet adata. A Bisnode PartnerControl tartalmazza az összes működő, bírósági eljárás alatti és megszűnt cég jelenlegi és múltbéli összes nyilvános hivatalos alapadatát, az elmúlt öt évre vonatkozó pénzügyi adatait (és törtéves mérlegét, amennyiben rendelkezik a cég ilyennel), hivatalos létszám és árbevétel adatait, a cégek legfontosabb pénzügyi mutatóit és a cégeket érintő 32 lehetséges negatív eseményt. Érjen el szigorúan felülvizsgált és rendszeresen tisztított cégadatokat és előzze meg a nem várt kockázatokat.


Az oldalon elhelyezett tartalom a Bisnode Magyarország Kft. közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.

Bisnode BrandChannel

Trükkök és tippek: így tervezzen, ha cége van

Egy vállalkozás lehetőségeit, képességeit a szervezeti felépítése és ezzel együtt működési stratégiája, valamint pénzügyi helyzete determinálja. A piac megfelelő ismerete megköveteli a partnerek, illetve a konkurencia ismeretét is.

Bisnode BrandChannel

Túl magasan a bukáshoz? – Megingathatatlan cégvezérek

Nincs Facebook Zuckerberg, vagy Tesla Musk nélkül – legalábbis ezt a képet erősíti, hogy a cégeket érintő idei botrányok nem ingatták meg az alapítók pozícióját, noha súlyos üzleti és bizalmi hibákért terheli őket a felelősség. Van az a szint, ahonnan már nem lehet bukni?

Bisnode BrandChannel

Ha hatékony céget akar, ezzel mindenképpen foglalkozzon!

A Facebook adatbotránya óta mindenki tudja, mekkora jelentősége van a felhasználókról, üzleti partnerekről, potenciális ügyfelekről gyűjtött információknak. A cégek jelentős többsége ezt mára már felismerte, ám hatalmas kihívást jelent a beömlő adatok kezelése, elemzése, hatékony felhasználása.