MOKK
MOKK
Tetszett a cikk?

Nem tetszik az elhunyt hozzátartozónk végrendelete, szeretnénk másképp elosztani a vagyont a többi örökössel? Talán nem közismert, hogy el lehet térni a végrendeletben foglaltaktól, s ehhez nem kell bíróságra menni. Akár a hagyatéki eljárás során vagy azt követően is van lehetőség a közjegyző előtt egyezséget kötni.

Nem ritka, hogy a hagyaték felosztásakor az örökösök nem tudnak egymással békés úton megegyezni. Bírósági per lett abból az esetből is, amikor a 2014 augusztusában öngyilkosságot elkövetett Robin Williams özvegye kiborult azon, hogy az amerikai színészfenomén az ékszereit, a filmes pályafutásával kapcsolatos díjait, a ruháit, valamint az egyéb személyes holmijait az első két házasságából született gyermekeire hagyta. Ezért négy hónappal Williams halála után bíróságon támadta meg a végrendeletet, kérve a komikus által papírra vetett arányok megváltoztatását. Csaknem tíz hónapig tartó vitát követően végül peren kívüli egyezség jött létre a színész mintegy 1200 személyes tárgyáról. Eszerint Williams harmadik felesége, Susan megtarthatta azokat a dolgokat, amelyekhez érzelmi okokból kötődött: a nászajándékaikat, a hollywoodi sztár egyik kedvenc karóráját, továbbá azt a kerékpárt, amelyet a pár a mézesheteken vásárolt. A három gyermek pedig több mint 50 biciklivel, 85 órával, valamint Williams Oscar-díjával, továbbá több ezer egyéb tárggyal is gazdagodott.

Magyarországon a hagyatéki eljárás a közjegyzők hatáskörébe tartozó úgynevezett polgári nemperes eljárás, amelynek fő célja annak megállapítása, hogy ki, milyen jogcímen, milyen arányban örököl. Ez azt is jelenti, hogy a közjegyzőnek a hagyatéki tárgyaláson nincs lehetősége tanúk meghallgatására, sem bizonyítási eljárás lefolytatására. Amennyiben vita van az örökösök között – például a végrendelet érvényességével vagy azzal kapcsolatban, hogy az adott ingóság az örökös tulajdona-e vagy sem –, az csak főszabály szerint, csak bíróság előtti perben dönthető el.

A közjegyzőnek arra sincs lehetősége, hogy a viták elrendezéséig megőrizze a többi örököstől féltett ékszert, festményt vagy lakáskulcsot. Ugyanakkor az örökösök kérésére biztosítási intézkedést – például zár alá vételt, letétbe helyezést, számlazárolást – rendelhet el annak érdekében, hogy megóvja a vagyontárgyakat.

A hagyatéki eljárás során azonban az örökösök szabadsága meglehetősen nagy. Nyugodtan egyeztethetnek egymással akár már a hagyatéki tárgyalás előtt is, főleg, ha megvan az egyetértés, hogy ki, mire tart igényt. Az örökösöknek ugyanis lehetőségük van egyezséget kötni. Ez lehet osztályos, vagyis a hagyatékból való részesedés arányára vonatkozóan létrejött egyezség, amelynek a tárgya kizárólag a hagyatéki vagyon vagy annak egy része lehet és a feltétele, hogy a hagyatékból minden örökös részesüljön. Vagy lehet átruházásos egyezség, amikor úgynevezett közbenső jogszerzés mellett a hagyatéki vagyont akár kieső örökösre vagy hagyatéki hitelezőre ruházzák át. 

Abban az esetben, ha nem sikerülne a hagyatéki eljárás alatt egyezséget kötni, de a felek szeretnék elkerülni a hosszadalmas pereskedést, ez év januárjától már arra is van lehetőség, hogy vita esetén az örökösök közjegyző előtt egyezségi eljárást indítsanak. Az egyezségi kísérletre való idézés nagy előnye, hogy egyszerűbb és lényegesen gyorsabb, mintha bírósághoz fordulnának az örökösök. Ráadásul nemcsak a hagyatéki vagyon megosztására lehet igénybe venni, hanem egyéb, jellemzően vagyonjogi tárgyú ügyben is. Az eljárás lefolytatására főszabály szerint az a közjegyző illetékes, akinek a területén a kérelmezők valamelyikének lakóhelye (székhelye) vagy tartózkodási helye van. A közjegyző által jóváhagyott egyezség ugyanolyan hatályú lesz, mintha azt bírósági ítéletben mondták volna ki.

 

Mit takar pontosan a hagyatéki eljárás?

A hagyatéki eljárás az örökhagyó személyi és vagyoni viszonyainak feltárását, az örökléssel kapcsolatos kérdések tisztázását szolgáló polgári nemperes eljárás, amelynek célja az örökösök személyének és öröklési jogcímének megállapítása. A hagyatékátadó végzés azt tanúsítja, hogy ki az örökhagyó jogutóda. A közjegyző előtt folyó hagyatéki eljárás a permegelőzést és a perelhárítást szolgálja.

A hagyatéki eljárás két részre bontható. Az eljárás első szakasza az önkormányzati jegyző, a második szakasza pedig a közjegyző előtt zajlik. Az eljárás során tisztázandó főbb tények: a hagyatéki vagyon mértéke, az örökösök személye, az öröklés jogcíme (törvényes vagy végrendeleti) és a részesedésük aránya.Az oldalon elhelyezett tartalom a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.

MOKK BrandChannel

Hitelt vesz fel? Az utolsó pillanatban is meggondolhatja magát

Hol írjam alá? – kérdezik sokan, amikor eléjük teszik a hitelszerződést, mivel szeretnének mielőbb a pénzhez jutni. Pedig érdemes időt szánni és kérdezni, ha nem értjük a sokszor bonyolult jogi szöveget, nehogy később érjenek minket „zsebbevágó” meglepetések.